Theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng vừa được ban hành, thì Ban này sẽ họp 6 tháng 1 lần.
Cập nhật, 19/08/2016 16:09:00
Ngày 18/8/2016, Bộ Công Thương chính thức có báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về Thông tư 20/2011/TT-BCT.
Cập nhật, 18/08/2016 23:31:02
Theo Kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP, ngày 28/4/2016 của Chính phủ, ban hành kèm Quyết định số 1619/QĐ-TTg, sẽ có 8 bộ, 12 tỉnh, thành sẽ nằm trong đối tượng...
Cập nhật, 18/08/2016 23:04:20
Quy định về an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; Bà Lê Thị Thủy thôi giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; Cấp kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng DA đầu tư phát triển chăn nuôi tại Đắk...
Cập nhật, 17/08/2016 20:02:47
Câu trả lời được nêu rõ tại Quyết định số 1527/QĐ-TTg phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ.
Cập nhật, 17/08/2016 20:00:08
Làm rõ phản ánh việc lạm thu tiền đóng góp của dân tại Thanh Hóa; Báo cáo Thủ tướng kết quả điều tra vụ phá rừng pơ mu tại Quảng Nam; Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 tỉnh; Tiếp tục...
Cập nhật, 16/08/2016 23:15:56
13 ngành, nghề phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự; Bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tái cơ cấu đạt kết quả khá toàn diện; Triển khai...
Cập nhật, 11/08/2016 22:48:05
Sự chồng chéo, không tương thích nhau giữa các điều luật quy định về đầu tư, kinh doanh không chỉ gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong quá trình thực thi và tuân...
Cập nhật, 10/08/2016 23:14:29
Xây dựng NTM vùng dân tộc thiểu số, khu vực biên giới tỉnh Điện Biên; Mẫu bằng công nhận đạt chuẩn NTM cấp huyện, tỉnh; Kiểm tra phản ánh về gian lận vé tại một số trạm thu phí; Cơ chế...
Cập nhật, 09/08/2016 21:37:08
Theo Nghị định 102/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thuốc vừa được Chính phủ ban hành, thì để được cấp phép kinh doanh, cơ sở bán lẻ thuốc cần đáp ứng 2 nhóm điều kiện.
Cập nhật, 09/08/2016 20:40:43
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.