Chính phủ vừa ban hành nghị định số 98/NĐ-CP, ngày 18/8/2017 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ngành của Bộ Công Thương nhằm đáp ứng cao hơn trong tình hình mới.
Cập nhật, 19/04/2016 11:53:28
Theo Dự thảo sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng đang được Bộ Y tế lấy ý kiến, việc sửa đổi các khái niệm về sữa được hy vọng sẽ sớm thiết...
Cập nhật, 15/04/2016 15:37:14
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc kiểm tra hoạt động đấu thầu vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến các tổ chức và cá nhân.
Cập nhật, 15/04/2016 14:59:58
Đó là một trong 10 hành vi sinh viên không được làm vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ trong Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo...
Cập nhật, 11/04/2016 22:58:51
Đó là quy định nêu rõ trong Quyết định số 15/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2018.
Cập nhật, 11/04/2016 16:49:44
Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP, ngày 05/04/2016 về quản lý vật liệu xây dựng thay thế Nghị định 124/2007/NĐ-CP, ngày 31/07/2007 kể từ ngày 25/05/2016.
Cập nhật, 07/04/2016 11:05:52
Ngày 05/04, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây...
Cập nhật, 07/04/2016 07:58:37
Chúng ta có thể vượt được dốc tăng trưởng hay là bị tụt xuống phụ thuộc vào việc chúng ta có xây dựng được đội ngũ doanh nghiệp Việt Nam, trọng tâm là đối tượng DNNVV đủ mạnh hay không?
Cập nhật, 07/04/2016 07:30:00
Với 437/448 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,46% số phiếu đại biểu, Quốc hội đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin với biểu quyết tán thành vào sáng ngày 6/4/2016.
Cập nhật, 06/04/2016 23:38:43
Chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội; Sử dụng dịch vụ hỏa táng được hỗ trợ chi phí; Nhân rộng các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; Thành lập Cục Hải quan Hà Nam...
Cập nhật, 06/04/2016 14:45:32
Theo dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi), Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị bổ sung mới nhiều nội dung, trong đó đáng chú ý là một số ưu đãi dành cho hoạt động đường sắt.