Cập nhật, 17/08/2018 01:37:06
Trong năm 2017, có 157 văn bản trái pháp luật về nội dung, thẩm quyền, gồm: 26 văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và 131 văn bản của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp...
Cập nhật, 17/08/2018 00:22:11
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng khi Chính phủ bàn thảo về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến quy hoạch, tại phiên họp Chuyên đề pháp luật tháng 8.
Cập nhật, 14/08/2018 13:47:56
Nội dung còn tản mạn ở nhiều văn bản khác nhau nên việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả chưa cao.
Cập nhật, 11/08/2018 23:16:08
Báo cáo của Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch, đến nay, số lượng quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt và đang còn hiệu lực là 9.519 quy hoạch.
Cập nhật, 11/08/2018 10:10:24
Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 25, Thủ tướng Chính phủ có văn bản phân công các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp...
Cập nhật, 10/08/2018 06:00:03
Nhiều đại biểu đến từ các địa phương đã thể hiện sự băn khoăn về tính khả thi, sự hợp lý của Điều 4, Điều 5 của Dự thảo.
Cập nhật, 09/08/2018 17:00:11
Tính đến nay, cả nước có 588/713 đơn vị hành chính cấp huyện (chiếm 82,47%) chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích và dân số; có 9.434/11.162 đơn vị hành chính cấp xã (chiếm 84,51%) chưa đạt tiêu...
Cập nhật, 06/08/2018 23:20:44
Theo chương trình Phiên họp thứ 26 vừa được công bố của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, thì dự thảo Luật Đặc khu sẽ không được đưa lên bàn nghị sự.
Cập nhật, 03/08/2018 21:54:40
Đó là chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đề xuất của các địa phương phải đảm bảo được quy định tại Nghị quyết102/NQ-CP, ngày 03/08/2018 của...
Cập nhật, 02/08/2018 16:48:11
Bộ Tài chính đang dự thảo Luật Quản lý thuế mới để thay thế cho Luật Quản lý thuế 2006, trong đó có sửa đổi bổ sung về thời gian tiếp nhận hồ sơ khai thuế, thời gian không nộp hồ sơ khai...