Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 22/05/2018 về việc tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
Cập nhật, 13/11/2016 00:31:53
Theo Nghị định 150/2016/NĐ-CP, ngày 11/11/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ vừa được Chính phủ ban hành, Văn phòng Chính phủ có 21 đơn vị.
Cập nhật, 09/11/2016 23:37:15
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Chính phủ đề xuất bổ sung 15 ngành, nghề đã được quy định tại các luật hiện hành hoặc ngành, nghề mới phát sinh cần áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh...
Cập nhật, 09/11/2016 00:42:39
Theo Quyết định về tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 – 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, thì huyện nghèo được đánh giá trên 5 tiêu chí.
Cập nhật, 08/11/2016 10:05:59
Dự thảo luật cũng chưa đưa ra được những chính sách đặc thù, mang tính đột phá để đảm bảo cho du lịch phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chưa thể chế hóa sự tham gia của các...
Cập nhật, 05/11/2016 00:04:12
Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2016 đã nêu bật nhiều nội dung quan trọng trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong thời gian tới.
Cập nhật, 04/11/2016 16:07:59
Dự thảo Nghị định về hoạt động của doanh nghiệp nhà nước gồm 7 chương, 80 điều nhằm hướng dẫn về thành lập, tổ chức lại, quản trị doanh nghiệp nhà nước...
Cập nhật, 04/11/2016 00:26:39
Trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất thì hộ chưa có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ chuyển đổi nghề từ ngân sách Nhà nước bằng tiền tối...
Cập nhật, 31/10/2016 23:22:18
Bổ nhiệm 2 Trợ lý Thủ tướng Chính phủ; Thủ tướng bổ nhiệm Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Nâng công suất cáp treo Yên Tử; Cổ phần hóa các tổng công ty phát điện; Chỉ thị tăng cường quản...
Cập nhật, 27/10/2016 20:29:23
Về dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam” tại 7 tỉnh; Tiếp tục hỗ trợ gạo cho tỉnh Ninh Thuận; Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lợi ích nhóm; Tăng cường phòng, chống buôn lậu thuốc...
Cập nhật, 27/10/2016 15:50:06
Tránh lạm dụng, tiêu cực đối với hoạt động xuất nhập khẩu, minh bạch hóa thông tin, giảm thiểu thủ tục hành chính… là mục tiêu dự thảo Luật Quản lý ngoại thương hướng tới.