Sau 2 năm thực hiện Nghị định 15/2015/NĐ-CP và Nghị định 30/2015/NĐ-CP cho thấy, còn một số điểm vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ, đồng thời tạo sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
Cập nhật, 14/03/2016 22:44:54
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh.
Cập nhật, 14/03/2016 22:30:34
Bộ tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 có ưu điểm đặc biệt là đã lược bớt được những chỉ tiêu định tính, lượng hóa cụ...
Cập nhật, 13/03/2016 23:23:42
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định điều này sau những phản ánh về khó khăn trong hoàn thuế của doanh nghiệp và Bộ cũng thấy còn những bất cập trong chính sách.
Cập nhật, 11/03/2016 22:14:14
Tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu không được phổ biến, lưu hành hình ảnh cá nhân... và thực hiện các hành vi trái với giá...
Cập nhật, 10/03/2016 21:18:01
Nhằm triển khai việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết...
Cập nhật, 09/03/2016 22:14:42
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.
Cập nhật, 08/03/2016 23:20:39
Thực hiện đăng ký tàu tuần tra, kiểm soát hải quan; Giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm; Thành lập BCĐ quốc gia Chương trình hành động "Không còn nạn đói"; Triển khai Đề án đơn...
Cập nhật, 08/03/2016 23:01:28
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh do đoàn viên, hội viên, thanh niên làm chủ là đối tượng được vay vốn từ nguồn vốn kênh Trung ương Đoàn được Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cho vay.
Cập nhật, 07/03/2016 20:13:13
Bổ nhiệm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Bổ sung biên chế cho tỉnh Kiên Giang; Quản lý, sử dụng tiền thu được từ sắp xếp nhà, đất tại Bộ Công an; Công nhận 2 xã đảo...
Cập nhật, 03/03/2016 09:53:26
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Y khoa sau khi đã tốt nghiệp, trong thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để được cấp...