Muốn kêu gọi doanh nghiệp đầu tư, thì Nhà nước phải có các giải pháp về cơ chế, pháp lý hỗ trợ cho đầu ra của sản phẩm bằng cách phát triển thị trường buôn bán, sàn giao dịch nông sản.
Cập nhật, 16/02/2016 17:15:09
Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa sẽ được tính như sau: Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa = tỷ lệ phần trăm (x) diện tích (x) giá của loại đất trồng lúa.
Cập nhật, 15/02/2016 22:00:09
Thông tư 01/2016/TT-BCA, ngày 04/01/2016 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông chính thức có hiệu lực từ...
Cập nhật, 05/02/2016 22:30:05
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2016, Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết...
Cập nhật, 05/02/2016 20:13:39
Cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặn; Công điện chấn chỉnh tình trạng "xe dù, bến cóc"; Thành lập BCĐ Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020 là những văn bản chỉ...
Cập nhật, 04/02/2016 08:23:59
Chuyên gia là người lao động nước ngoài phải có bằng đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo phù hợp với vị trí công...
Cập nhật, 03/02/2016 23:29:30
Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Phê duyệt Đề án tổ chức thông tin liên lạc khẩn cấp; Xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm mới tầm cỡ quốc tế;...
Cập nhật, 03/02/2016 07:48:49
Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định quy định về cơ quan thuộc Chính phủ vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 02/02/2016 21:41:03
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 196/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 46 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành 11 luật...
Cập nhật, 02/02/2016 10:28:22
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Thông báo kết luận số 196-TB/TW ngày 16/03/2015 của Ban Bí thư về Đề án Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng...
Cập nhật, 29/01/2016 23:35:14
Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Nghị định hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia; Hỗ trợ người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện... là những chính sách có...