Cụ thể, một số dự án nhóm C quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 sẽ được hưởng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng.
Cập nhật, 12/10/2015 21:46:44
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 7 Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 2014.
Cập nhật, 09/10/2015 00:20:08
Đây là một trong những nội dung mới tại Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển...
Cập nhật, 08/10/2015 10:22:30
Chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học gồm 3 hạng II, III và IV. Tương ứng với hệ số lương viên chức loại A1, A0, B.
Cập nhật, 07/10/2015 23:59:21
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện việc giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của các cơ quan đại diện chủ sở hữu.
Cập nhật, 06/10/2015 09:17:16
Cụ thể, Nhà nước chỉ xác nhận các hoạt động đầu tư, kinh doanh ra nước ngoài (không phải là cấp phép) của nhà đầu tư thông qua việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài...
Cập nhật, 01/10/2015 10:12:40
Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền...
Cập nhật, 30/09/2015 23:56:19
Vai trò của công dân trong giám sát các dự án đầu tư được quy định rõ tại Nghị định về giám sát và đánh giá đầu tư vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 30/09/2015 21:39:28
Theo Dự thảo Quyết định Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi trong lĩnh vực hàng hải được Bộ Giao thông Vận tải soạn thảo, thì lĩnh vực này sẽ nhận được nhiều ưu đãi, như: thuế suất,...
Cập nhật, 29/09/2015 21:26:16
Như vậy, dự kiến sẽ có 3 triệu người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài và thân nhân sẽ được cấp giấy miễn thị thực.
Cập nhật, 24/09/2015 23:25:52
Đánh giá về 6 tháng triển khai Nghị quyết 19 tại hội thảo sáng 24/9, TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, có sự không đều trong thực thi Nghị...