Đó là một trong những yêu cầu được Chính phủ nhấn mạnh tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019.
Cập nhật, 14/09/2017 00:34:04
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đánh giá tác động của việc sửa đổi lần này vẫn chủ yếu tập trung vào việc tăng thu NSNN, hoặc để thuận tiện cho công tác quản lý của cơ quan nhà...
Cập nhật, 13/09/2017 08:30:24
TS. Vũ Đình Ánh nhấn mạnh vấn đề này khi nói về việc tăng thuế GTGT, nhất là tại thời điểm hiện nay, chưa đủ cơ sở để kết luận tăng thuế GTGT từ 10-12% là phù hợp hay chưa.
Cập nhật, 12/09/2017 23:53:38
Chính phủ đề nghị bổ sung thêm một điều về sửa đổi, bổ sung các luật quy định về quy hoạch tại Điều 69 mới và chuyển Điều 69 cũ thành Điều 70 mới trong dự thảo Luật Quy hoạch.
Cập nhật, 11/09/2017 22:50:50
Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục giảm 0,5% lãi suất cho vay từ nay đến cuối năm 2017.
Cập nhật, 08/09/2017 22:03:50
Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ trình tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 11-20/9/2017).
Cập nhật, 06/09/2017 17:41:21
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải Dự thảo Thông tư quy định về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con, thực hiện theo Quyết định 04/2017/QĐ-TTg được Thủ tướng ban...
Cập nhật, 04/09/2017 23:01:05
Nước ta hiện có 4.030 nghìn ha đất lúa với hơn 19 triệu thửa đất, diện tích đất trồng lúa phân tán và manh mún làm giảm hiệu quả sử dụng đất, khó khăn cho ứng dụng khoa học, công nghệ, cơ...
Cập nhật, 04/09/2017 22:18:13
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ngày 31/8/ 2017, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành văn bản số 7000/NHNN-PC hướng dẫn việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký...
Cập nhật, 01/09/2017 00:45:53
Đó là một trong những nội dung chính được nêu bật tại Nghị quyết 83/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2017.
Cập nhật, 30/08/2017 23:03:19
Tổ công tác bao gồm 11 thành viên, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng; được Thủ tướng ủy quyền kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm...