Cập nhật, 13/06/2018 22:40:08
Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Lê Công Đỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An về các chính sách thúc đẩy, triển khai...
Cập nhật, 12/06/2018 23:12:53
các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Luật, với 466 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 95,69%; 423 đại biểu tán thành, chiếm 86,86%; 15 đại biểu không tán thành, chiếm 3,08%;...
Cập nhật, 12/06/2018 11:16:26
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định 705/QĐ-TTg, ngày 07/06/2018 phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là thiên tai liên...
Cập nhật, 12/06/2018 11:01:20
Với 95,28% đại biểu tán thành, Luật Cạnh tranh (sửa đổi) được Quốc hội thông qua vào sáng ngày 12/06/2018. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2019.
Cập nhật, 11/06/2018 20:03:12
Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các tầng lớp nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định của dự...
Cập nhật, 09/06/2018 22:29:35
Với 100% đại biểu có mặt tán thành, ngày 08/6, Quốc hội thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018.
Cập nhật, 09/06/2018 17:12:44
Thông cáo cho biết, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2018, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật Đơn vị...
Cập nhật, 09/06/2018 07:22:20
Chính phủ cũng sẽ xem xét, trình Quốc hội cho áp dụng như các quy định của Luật Đất đai, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.
Cập nhật, 08/06/2018 07:58:45
Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có Công văn số 75/CV-HoREA kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ về tính thời hạn sử dụng đất kể từ ngày dự...
Cập nhật, 06/06/2018 17:07:57
Để hộ nghèo thiếu hụt đa chiều tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản bị thiếu hụt, phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước, mới đây Chính phủ ban đã hành Nghị quyết số...