Việc sơ kết Luật Hợp tác năm 2012 là rất cần thiết, là yêu cầu thực tế khách quan của quá trình đổi mới, phù hợp với chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Cập nhật, 13/11/2015 07:33:43
Từ 1/1/2016, tùy theo mức độ chuyên trách và không chuyên trách tại trường, giáo viên sẽ được hưởng mức phụ cấp ưu đãi khác nhau.
Cập nhật, 13/11/2015 00:05:58
Đó là một trong những nội dung quan trọng được nêu tại Nghị định số 114/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công...
Cập nhật, 09/11/2015 22:55:02
Đó là những tiêu chuẩn được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất trong Dự thảo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
Cập nhật, 09/11/2015 21:20:04
Phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh; Bổ nhiệm 2 Thành viên Hội đồng cạnh tranh; Hỗ trợ 11 địa phương khắc phục thiên tai; Bổ sung kinh phí điều tra thực trạng KT-XH 53 dân tộc thiểu số; Chuyển mục...
Cập nhật, 07/11/2015 23:09:35
Đó là một trong những quy định được nêu rõ trong Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học của Liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cập nhật, 06/11/2015 23:10:34
Đó là một phần nội dung của TPP thuộc lĩnh vực tài chính được Bộ Tài chính tóm tắt sau khi bản nội dung chưa chính thức của TPP được công bố.
Cập nhật, 05/11/2015 20:11:26
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ, theo đó, Nhà nước hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí đối với dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm công...
Cập nhật, 05/11/2015 15:04:50
Theo Nghị định số 99/2015, ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu...
Cập nhật, 03/11/2015 23:02:37
Ưu đãi sản xuất chíp sinh học phục vụ khám chữa bệnh; Điều chỉnh Quy hoạch Quốc lộ 1; Phân kỳ đầu tư tuyến đường bộ nối 2 tỉnh Phú Yên và Gia Lai; Sắp xếp DNNN thuộc UBND tỉnh Sóc...
Cập nhật, 03/11/2015 15:54:05
Theo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Chính phủ vừa ban hành, thì người mua nhà xã hội sẽ được vay tối thiểu 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.