Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, cơ quan trung ương có liên quan lập kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định.
Cập nhật, 14/01/2016 20:47:22
Cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi; Công nhận 3 xã đảo thuộc tỉnh Thanh Hóa; Kiểm tra tình trạng cá chết hạng loạt tại Đồng Nai; Thêm thời gian thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu hóa chất...
Cập nhật, 13/01/2016 23:34:02
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cập nhật, 12/01/2016 23:30:37
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 136/2015/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
Cập nhật, 12/01/2016 20:09:04
Phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh; Quảng Ninh thí điểm thi tuyển công chức cấp xã tập trung; Tăng cường đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng giao thông; EVN giữ nguyên mô hình BQL dự án đầu tư xây...
Cập nhật, 08/01/2016 09:48:39
Đến ngày 31/21/2014, 59.251 đơn vị sự nghiệp công quản lý 304.810 tài sản, với tổng trị giá là 690.590,36 tỷ đồng, chiếm 69,08% tổng giá trị tài sản nhà nước.
Cập nhật, 07/01/2016 21:26:15
Phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Bình Định, Đồng Nai; Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chi phí quản lý BHXH, BHTN; Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ khách du lịch; Bổ sung dự án đầu tư, mở...
Cập nhật, 06/01/2016 23:04:24
So với mức điều chỉnh gần nhất vào năm 2013, mức vay tối đa mới cho một học sinh, sinh viên được tăng thêm 150.000 đồng/tháng.
Cập nhật, 06/01/2016 22:46:51
Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ đã nêu rõ các hính sách đối với dân quân tự vệ.
Cập nhật, 06/01/2016 07:01:50
Đó là một trong những mục tiêu được nêu rõ trong Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Cập nhật, 05/01/2016 22:58:16
Nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam; Sóc Trăng có Phó Chủ tịch mới; Quy chế hoạt động của BQL Khu Đại học Phố Hiến; Bổ sung nhà máy sản xuất polypropylen từ propan vào quy hoạch là...