Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu. Tại đó nhấn mạnh, kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Cập nhật, 21/03/2016 21:45:59
Ngày 18/03/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 425/QĐ-TTg về Ban hành Kế hoạch công tác của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn 5 năm (2016-2020).
Cập nhật, 18/03/2016 21:03:58
Việc phân cấp theo nguyên tắc bảo đảm sự quản lý thống nhất của Chính phủ; đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền cấp tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ...
Cập nhật, 15/03/2016 23:22:03
Chính sách đối với binh sĩ dự bị hạng hai; Nhân sự UBND tỉnh Gia Lai; Hỗ trợ lương thực cho hộ dân bị thu hồi đất dự án Sông Dinh 3; Tiếp tục tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa qua Lối mở Nà...
Cập nhật, 14/03/2016 23:30:22
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ.
Cập nhật, 14/03/2016 23:18:48
Phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số; Lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án xây dựng KKT Đông Nam Quảng Trị; Cổ phần hóa Trung tâm Tư vấn giám sát xây dựng CTGT Vĩnh Phúc là những...
Cập nhật, 14/03/2016 22:44:54
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh.
Cập nhật, 14/03/2016 22:30:34
Bộ tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015 có ưu điểm đặc biệt là đã lược bớt được những chỉ tiêu định tính, lượng hóa cụ...
Cập nhật, 13/03/2016 23:23:42
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định điều này sau những phản ánh về khó khăn trong hoàn thuế của doanh nghiệp và Bộ cũng thấy còn những bất cập trong chính sách.
Cập nhật, 11/03/2016 22:14:14
Tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu không được phổ biến, lưu hành hình ảnh cá nhân... và thực hiện các hành vi trái với giá...
Cập nhật, 10/03/2016 21:18:01
Nhằm triển khai việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được đồng bộ, kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết...