Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg, ngày 22/05/2018 về việc tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.
Cập nhật, 23/09/2016 23:58:54
Cụ thể, trong Chương trình năm 2016, sẽ có 5 luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết được bổ sung và trong Chương trình xây dựng pháp luật năm 2017 sẽ có 13 văn bản pháp luật được xây dựng và...
Cập nhật, 22/09/2016 23:35:56
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện Bộ tiêu chí, Tờ trình, Dự thảo Quyết định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước 15/10/2016.
Cập nhật, 21/09/2016 23:31:20
Làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ, ngày 21/9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu sửa ngay các thông tư, quy định về kiểm tra...
Cập nhật, 20/09/2016 17:22:40
Sau một năm thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (năm 2014), số doanh nghiệp thành lập mới tăng đột biến đã phần nào cho thấy những điểm mới của hai luật trên đã có tác động bước...
Cập nhật, 16/09/2016 23:19:59
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích...
Cập nhật, 16/09/2016 21:30:04
Cụ thể, khoá trước, khi đưa ra Chính phủ thì có 24/26 thành viên đồng thuận. Còn nhiệm kỳ này, thì chỉ có một quan điểm không đồng thuận.
Cập nhật, 16/09/2016 14:03:02
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 129/2016/NĐ-CP, ngày 01/09/2016 về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018.
Cập nhật, 15/09/2016 05:50:45
Chiều 14/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc, cho ý kiến về việc xây dựng Đề án phát triển du lịch để Ban cán sự Đảng Bộ...
Cập nhật, 14/09/2016 00:33:07
Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.Trong đó, sửa đổi quy định...
Cập nhật, 09/09/2016 23:26:23
Báo cáo này được giao cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị.Phiên họp thứ 4(dự kiến từ ngày 3-6/10/2016 và ngày 17/10/2016).