Việc sơ kết Luật Hợp tác năm 2012 là rất cần thiết, là yêu cầu thực tế khách quan của quá trình đổi mới, phù hợp với chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Cập nhật, 18/10/2015 21:58:51
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành công văn hướng dẫn thủ tục cấp, đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020.
Cập nhật, 15/10/2015 06:28:44
Đó là một trong những mục tiêu được nêu bật tại Nghị quyết về Chính phủ điện tử vừa được ban hành mới đây.
Cập nhật, 14/10/2015 14:43:00
Theo Thông tư mới ban hành của Bộ Tài chính, lệ phí thị thực có giá trị một lần giảm từ 45 USD xuống 25 USD; thị thực loại có giá trị đến 3 tháng giảm từ 95 USD còn 50 USD…
Cập nhật, 13/10/2015 23:24:15
Việc thay đổi cách tiếp cận đo lường nghèo đơn chiều sang đa chiều rất cần có sự rà soát các chính sách hỗ trợ các hộ nghèo một cách tổng quát nhất, bởi những chính sách dành cho những...
Cập nhật, 12/10/2015 21:46:44
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 7 Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 2014.
Cập nhật, 09/10/2015 00:20:08
Đây là một trong những nội dung mới tại Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển...
Cập nhật, 08/10/2015 10:22:30
Chức danh nghề nghiệp của giáo viên tiểu học gồm 3 hạng II, III và IV. Tương ứng với hệ số lương viên chức loại A1, A0, B.
Cập nhật, 07/10/2015 23:59:21
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện việc giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của các cơ quan đại diện chủ sở hữu.
Cập nhật, 06/10/2015 09:17:16
Cụ thể, Nhà nước chỉ xác nhận các hoạt động đầu tư, kinh doanh ra nước ngoài (không phải là cấp phép) của nhà đầu tư thông qua việc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài...
Cập nhật, 01/10/2015 10:12:40
Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền...