Nghiên cứu, xây dựng các quy định khắc phục tình trạng "vốn mỏng", chuyển giá, đầu tư "chui", đầu tư "núp bóng". Nghiên cứu bổ sung quy định "điều kiện về quốc phòng, an ninh" trong quá trình xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký...
Cập nhật, 12/07/2017 17:16:33
Ngày 12/7, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố 12 luật mới được thông...
Cập nhật, 12/07/2017 10:00:08
VCCI vừa có văn bản góp ý đối với Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 109/2010/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo, trong đó những điều kiện kinh doanh không phù hợp VCCI đề nghị loại...
Cập nhật, 06/07/2017 10:11:32
Chính phủ ban hành vừa ban hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Cập nhật, 01/07/2017 08:03:24
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 91/2015/NĐ-CP đang được Bộ Tài chính xây dựng sẽ tăng cường xử lý trách nhiệm thu vào ngân sách Nhà nước phần cổ tức, lợi nhuận được chia...
Cập nhật, 27/06/2017 22:47:58
Sau 2 năm thực hiện Nghị định 15/2015/NĐ-CP và Nghị định 30/2015/NĐ-CP cho thấy, còn một số điểm vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ, đồng thời tạo sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.
Cập nhật, 21/06/2017 23:37:22
Đó là nội dung chính tại Nghị định 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 21/06/2017 23:21:48
Đó là một trong những quyết nghị của Quốc hội tại Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV.
Cập nhật, 21/06/2017 22:55:42
Sáng 21/6, Quốc hội đã thông qua Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản công, với 460 đại biểu quốc hội tán thành, bằng 93,69% tổng số đại biểu.
Cập nhật, 14/06/2017 14:12:09
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công Thương) về Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và...
Cập nhật, 12/06/2017 20:20:46
Tại Nghị quyết 46/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2017 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty quán triệt nghiêm túc Chỉ thị...