Danh mục này được ban hành kèm theo Nghị quyết 110/NQ-CP về việc ban hành Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch.
Cập nhật, 25/10/2017 09:19:55
Đây là đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải trong dự thảo Nghị định quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu.
Cập nhật, 24/10/2017 16:01:17
Theo WTO, sản phẩm thủy sản bị loại trừ khỏi khái niệm nông sản và nằm trong danh mục “hàng hóa khác” tức là “hàng hóa phi nông sản”. Tuy nhiên, ở nước ta, sản phẩm thủy sản được...
Cập nhật, 23/10/2017 22:59:59
Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Dự thảo Luật Cạnh tranh (sửa đổi) sẽ gồm 9 chương, 121 điều với nhiều điểm mới so với Luật Cạnh tranh năm 2004.
Cập nhật, 12/10/2017 09:47:30
Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất, đối với nhà xưởng, kho chứa, nhà xưởng phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính...
Cập nhật, 11/10/2017 14:48:59
Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong 7 lĩnh vực gồm: Điện lực; an toàn hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; xuất - nhập khẩu; sở giao dịch hành hóa; thi đua khen thưởng; thương mại quốc tế.
Cập nhật, 11/10/2017 08:07:09
Theo đó, nội dung đơn giản hóa liên quan đến 71 thủ tục hành chính trong 3 lĩnh vực: Chứng khoán (32 thủ tục); hải quan (2 thủ tục); thuế (37 thủ tục).
Cập nhật, 10/10/2017 09:12:50
Một trong những nhiệm vụ Chính phủ đưa ra là đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch.
Cập nhật, 06/10/2017 09:00:06
Theo đó cơ quan này đề nghị cân nhắc tăng thuế này, hạn chế tối đa phạm vi những mặt hàng thuộc diện không chịu thuế, duy trì quy định chuyển quyền sử dụng đất không thuộc đối tượng...
Cập nhật, 05/10/2017 20:03:06
Đó là một nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Nghị quyết số 98/NQ-CP vừa được ban hành ngày 3/10.
Cập nhật, 05/10/2017 09:52:03
Chương trình tập trung vào nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại...