Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV gồm 12 Điều.
Cập nhật, 20/09/2016 17:22:40
Sau một năm thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (năm 2014), số doanh nghiệp thành lập mới tăng đột biến đã phần nào cho thấy những điểm mới của hai luật trên đã có tác động bước...
Cập nhật, 16/09/2016 23:19:59
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ban hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích...
Cập nhật, 16/09/2016 21:30:04
Cụ thể, khoá trước, khi đưa ra Chính phủ thì có 24/26 thành viên đồng thuận. Còn nhiệm kỳ này, thì chỉ có một quan điểm không đồng thuận.
Cập nhật, 16/09/2016 14:03:02
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 129/2016/NĐ-CP, ngày 01/09/2016 về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018.
Cập nhật, 15/09/2016 05:50:45
Chiều 14/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc, cho ý kiến về việc xây dựng Đề án phát triển du lịch để Ban cán sự Đảng Bộ...
Cập nhật, 14/09/2016 00:33:07
Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.Trong đó, sửa đổi quy định...
Cập nhật, 09/09/2016 23:26:23
Báo cáo này được giao cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị.Phiên họp thứ 4(dự kiến từ ngày 3-6/10/2016 và ngày 17/10/2016).
Cập nhật, 08/09/2016 22:46:43
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 124/2016/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam và Lào.
Cập nhật, 08/09/2016 22:41:34
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Cập nhật, 07/09/2016 22:31:06
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh yêu cầu này tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội chiều 7/9.