Một trong những lý do khiến mô hình đặc khu kinh tế ở Việt Nam chưa thể sớm hình thành là bởi vẫn còn những lấn cấn liên quan đến việc thông qua các thể chế đặc biệt cho các đặc khu này
Cập nhật, 29/10/2015 22:01:01
Tháng 10 đã trôi qua, tháng 11 sắp tới, đã có rất nhiều chính sách quan trọng sẽ bắt đầu có hiệu lực.
Cập nhật, 29/10/2015 10:40:19
Đó là một trong những quy định mới trong Luật Bảo hiểm Xã hội sửa đổi. Theo đó, từ ngày 1/1/2016 nam giới sẽ được nghỉ thai sản từ 5-14 ngày khi vợ sinh con. Việc nghỉ này sẽ tùy thuộc vào...
Cập nhật, 28/10/2015 23:48:24
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Tại đây nhiều quy...
Cập nhật, 26/10/2015 22:20:53
Theo Nghị định số 102/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay tại Việt Nam vừa được Chính phủ ban hành thì, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không phải có...
Cập nhật, 25/10/2015 22:28:26
Từ ngày 01/01/2016, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo khi tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách...
Cập nhật, 25/10/2015 22:03:33
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã cho biết điều này tại Chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” tối 25/10/2015.
Cập nhật, 25/10/2015 16:42:06
Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, một trong 4 nhóm nội dung lớn mà dự thảo Luật Thuế XNK sẽ sửa đổi, bổ sung là nhóm vấn đề về khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh...
Cập nhật, 22/10/2015 09:49:25
So với Danh mục kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP, Danh mục chi tiết phí, lệ phí trong dự thảo Luật Phí và lệ phí đã giảm đáng kể các khoản phí không còn phù hợp.
Cập nhật, 19/10/2015 20:05:30
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP, ngày 01/11/2012 của Chính phủ về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.
Cập nhật, 18/10/2015 21:58:51
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành công văn hướng dẫn thủ tục cấp, đổi Thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020.