Thời gian lấy ý kiến Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể sẽ kéo dài đến hết ngày 20/5/2017 thay vì vào cuối tháng 4 như dự kiến.
Cập nhật, 19/11/2015 23:12:17
Đó là một trong những chỉ đạo được Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh tại Chỉ thị số 28/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Cập nhật, 19/11/2015 20:17:43
Đó là một nội dung được nêu bật tại Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương...
Cập nhật, 17/11/2015 23:15:24
Bổ nhiệm Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Phê chuẩn nhân sự tỉnh Thanh Hóa; Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giám định tư pháp; Tăng cường đảm bảo ATGT đường thủy nội...
Cập nhật, 13/11/2015 07:33:43
Từ 1/1/2016, tùy theo mức độ chuyên trách và không chuyên trách tại trường, giáo viên sẽ được hưởng mức phụ cấp ưu đãi khác nhau.
Cập nhật, 13/11/2015 00:05:58
Đó là một trong những nội dung quan trọng được nêu tại Nghị định số 114/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công...
Cập nhật, 09/11/2015 22:55:02
Đó là những tiêu chuẩn được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất trong Dự thảo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
Cập nhật, 09/11/2015 21:20:04
Phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh; Bổ nhiệm 2 Thành viên Hội đồng cạnh tranh; Hỗ trợ 11 địa phương khắc phục thiên tai; Bổ sung kinh phí điều tra thực trạng KT-XH 53 dân tộc thiểu số; Chuyển mục...
Cập nhật, 07/11/2015 23:09:35
Đó là một trong những quy định được nêu rõ trong Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học của Liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cập nhật, 06/11/2015 23:10:34
Đó là một phần nội dung của TPP thuộc lĩnh vực tài chính được Bộ Tài chính tóm tắt sau khi bản nội dung chưa chính thức của TPP được công bố.
Cập nhật, 05/11/2015 20:11:26
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ, theo đó, Nhà nước hỗ trợ tối đa đến 50% kinh phí đối với dự án sản xuất thử nghiệm các sản phẩm công...