Ngày 03/4/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 2601/VPCP-KGVX nhằm hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là nội dung về cách ly toàn xã hội.
Cập nhật, 19/01/2018 20:04:48
Theo Quyết định 56/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, thì Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ có 1 trưởng ban và 3 phó trưởng ban.
Cập nhật, 19/01/2018 10:17:08
Nội dung quan trọng này được nêu tại Nghị định quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến...
Cập nhật, 19/01/2018 10:01:53
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Công điện số 82/CĐ-TTg, ngày 18/01/2018 về việc bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức Hợp...
Cập nhật, 16/01/2018 15:44:59
Đây là đề xuất quy định về hành lang an toàn giao thông đường sắt của Bộ Giao thông Vận tại tại dự thảo Nghị định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.
Cập nhật, 13/01/2018 05:59:38
Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về thuế bảo vệ môi trường.
Cập nhật, 13/01/2018 05:31:58
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết 6 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 4.
Cập nhật, 12/01/2018 14:36:49
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương nhằm tạo điều kiện tối đa cho xuất – nhập khẩu
Cập nhật, 10/01/2018 21:37:33
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, ngày 05/01/2018 Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.
Cập nhật, 08/01/2018 23:53:56
Chính phủ vừa ban hành 2 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Phát thanh Việt Nam (VOV).
Cập nhật, 06/01/2018 00:53:06
Nếu coi Bitcoin là một loại hàng hóa thì sẽ được hợp thức hóa và kinh doanh theo luật thương mại, còn nếu đồng tiền ảo này được xem là tài sản, thì sẽ mặc nhiên được điều chỉnh theo...