Cập nhật, 18/04/2018 22:41:10
Trường hợp khu chung mới được xây dựng và ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 700 triệu đồng thì số thuế tài sản phải nộp đối với đất là 600.000 đồng; số thuế phải nộp đối...
Cập nhật, 17/04/2018 22:23:34
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét, cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tài sản của Bộ Tài chính.
Cập nhật, 16/04/2018 22:47:35
Đó là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch mới được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, xin ý...
Cập nhật, 16/04/2018 22:07:28
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 404/QĐ-TTg, ngày 13/4/2018 thành lập Tổ công tác thi hành Luật Quy hoạch.
Cập nhật, 16/04/2018 15:55:56
Đây là kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) đối với dự án Luật Thuế Tài sản do Bộ Tài chính soạn thảo và công bố.
Cập nhật, 14/04/2018 19:18:14
Theo dự tính của Bộ Tài chính, nếu áp dụng ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 700 triệu đồng, thì sẽ thu được khoảng 31.000 tỷ đồng tiền thuế.
Cập nhật, 13/04/2018 14:52:59
Bộ Tài chính vừa thông báo mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở đối với mặt hàng xăng dầu trong quý II/2018.
Cập nhật, 13/04/2018 09:18:19
Theo dự kiến, từ nay đến năm 2020 Trung ương sẽ cấp 1.163 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng sẽ huy động lượng vốn tương đương, theo đó đến năm 2020 sẽ có khoảng hơn 2.300 tỷ đồng...
Cập nhật, 12/04/2018 00:20:35
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền...
Cập nhật, 09/04/2018 22:36:27
“Đến tháng 7 này là 2 năm mà Bộ Y tế chưa trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định này là chưa được khi, mà lộ trình thực hiện xã hội hoá dịch vụ công phụ...