Cụ thể, một số dự án nhóm C quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 sẽ được hưởng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng.
Cập nhật, 01/08/2015 00:28:14
Ưu đãi khi sử dụng nước tiết kiệm; Ưu đãi khi sử dụng nước tiết kiệm; Sửa quy định quản lý phương tiện cơ giới nước ngoài vào Việt Nam du lịch; Sử dụng quỹ từ NSNN sai mục đích bị...
Cập nhật, 31/07/2015 21:22:47
Theo Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 sẽ được thực hiện trong 30 ngày, từ 01/07 - 30/07/2016 trên phạm vi cả nước với 3...
Cập nhật, 31/07/2015 19:39:15
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự tỉnh Sơn La; Biểu dương đơn vị phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia; Thành lập Học viện Tòa án; Cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần và đảo Cái...
Cập nhật, 31/07/2015 11:12:04
Đó là một trong những nội dung hướng dẫn về thực hiện Luật Đầu tư năm 2014 mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành.
Cập nhật, 30/07/2015 22:23:12
Đó là một trong những nội dung của Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự.
Cập nhật, 30/07/2015 21:58:51
Phê chuẩn nhân sự tỉnh Ninh Bình; Phê duyệt Đề án quản lý nhập khẩu; Tổ chức 5 đoàn kiểm tra công tác đặc xá; Tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL 2016 tại Hậu Giang là những chỉ...
Cập nhật, 30/07/2015 10:45:20
Trước thực trạng doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng khó khăn, Dự thảo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang được xây dựng, kỳ vọng sẽ mang lại “cú hích” để khối doanh nghiệp này...
Cập nhật, 28/07/2015 21:22:41
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các bộ, ngành cần đặc biệt chú ý tới công tác phối hợp, tới chất lượng, tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi của các dự án luật, pháp lệnh, các văn...
Cập nhật, 27/07/2015 23:32:03
Dự án sẽ tăng cường sự phối hợp, hợp tác giữa các cơ quan của Việt Nam trong thực hiện sáng kiến Một sức khỏe của Liên hợp quốc; giảm rủi ro dọc theo chuỗi giá trị từ trang trại tới...
Cập nhật, 25/07/2015 14:55:10
Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh nhiệm vụ này tại Chỉ thị 19/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã.