Đó là một trong những nội dung nổi bật được nêu tại Chỉ thị số 05/CT-BTC về nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thực hành tiết kiệm trong việc tổ chức đoàn đi công tác nước ngoài vừa được Bộ Tài chính ban hành.
Cập nhật, 18/12/2016 00:27:22
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu và xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển...
Cập nhật, 14/12/2016 10:24:55
Trong năm 2017, Bộ Công Thương sẽ bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thuộc phạm vi Bộ quản lý.
Cập nhật, 13/12/2016 23:42:31
Tiền lương, phụ cấp cho NLĐ trên các công trình thuỷ điện; Kiểm soát, ngăn chặn đưa tạp chất vào tôm nguyên liệu; Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du các hồ chứa; Chuyển mục đích sử dụng...
Cập nhật, 12/12/2016 22:55:43
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan phải đảm bảo việc tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp 1 năm/1 lần, không trùng lắp,...
Cập nhật, 08/12/2016 11:40:03
Cụ thể, một số dự án nhóm C quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 sẽ được hưởng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng.
Cập nhật, 06/12/2016 07:26:43
Báo cáo Thủ tướng hoạt động của Cty Xổ số điện toán Vietlott; Đầu tư 2 dự án giao thông nối Quốc lộ 1; Hỗ trợ giống cây trồng cho 9 tỉnh; Bảo tồn, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Óc...
Cập nhật, 03/12/2016 22:31:15
Theo Nghị định 159/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân vừa được Chính phủ ban hành, thành viên...
Cập nhật, 01/12/2016 23:15:24
Nghị định thư thực hiện Gói cam kết thứ 9 về dịch vụ vận tải hàng không ASEAN; Khẩn trương ban hành quy định bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở; Hỗ trợ kinh phí bảo vệ cấp bách,...
Cập nhật, 30/11/2016 22:51:08
Theo Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, thì Cục Hàng không Việt Nam - CAAV (không bao gồm các Cảng vụ Hàng không và các đơn vị sự nghiệp công lập) được thực hiện một...
Cập nhật, 28/11/2016 23:49:57
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc đánh giá tình hình việc thực hiện Nghị định số 109/2010/NĐ-CP, ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.