Chính phủ vừa ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP, ngày 15/05/2018 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.
Cập nhật, 01/08/2016 15:31:37
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 25/2016/TT-NHNN, ngày 29/07/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, ngày 15/05/2013 quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở...
Cập nhật, 28/07/2016 21:08:13
Đó là nội dung trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ ngành Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng cuối năm 2016.
Cập nhật, 28/07/2016 20:39:40
Hỗ trợ vốn làm đường giao thông tại tỉnh Sơn La; Kiểm tra việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NNPTNT Thanh Hóa; Công nhận huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đạt chuẩn NTM; Tiếp tục sắp xếp, đổi mới...
Cập nhật, 25/07/2016 22:33:19
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự; Phê chuẩn nhân sự tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận; Quyết tâm khôi phục và phát triển rừng bền vững; Triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện; Kiện...
Cập nhật, 25/07/2016 16:04:04
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
Cập nhật, 22/07/2016 23:31:24
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 7 tỉnh; Phạt nặng vi phạm về buôn bán chế phẩm diệt côn trùng; Chủ trương nâng cấp tuyến luồng kênh Chợ Gạo giai đoạn 2; Giải quyết chế độ đối với TNXP cơ...
Cập nhật, 20/07/2016 23:25:20
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
Cập nhật, 18/07/2016 23:04:38
Chính phủ vừa ban hành các nghị định quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm và điều kiện được sản xuất chế phẩm diệt khuẩn.
Cập nhật, 16/07/2016 23:05:35
Các nghị định quy định về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật; kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh; kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên vừa được Chính phủ ban...
Cập nhật, 16/07/2016 22:57:08
Nghiêm cấm làm giả, sử dụng trái phép quân hiệu, trang phục quân đội; Điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng; Khuyến khích tham gia hưu trí bổ sung tự nguyện; Quy định về điều trị...