Cập nhật, 09/04/2018 22:36:27
“Đến tháng 7 này là 2 năm mà Bộ Y tế chưa trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định này là chưa được khi, mà lộ trình thực hiện xã hội hoá dịch vụ công phụ...
Cập nhật, 08/04/2018 16:37:56
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2018/NĐ-CP, ngày 30/03/2018 về quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện...
Cập nhật, 02/04/2018 14:01:32
Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, đã nhận được 60 ý kiến tham gia, trong đó 14 ý kiến tham gia của các bộ, ngành; 42 ý kiến tham gia của các địa phương; 4 ý kiến tham gia của các hiệp hội, doanh...
Cập nhật, 31/03/2018 00:53:27
Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 413/TTg-TH đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư...
Cập nhật, 28/03/2018 23:07:47
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.
Cập nhật, 27/03/2018 23:56:30
Để phục vụ Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật...
Cập nhật, 23/03/2018 20:51:30
Văn phòng Chính phủ vừa phát văn bản thông báo yêu cầu Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn...
Cập nhật, 23/03/2018 20:13:08
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 48/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP, ngày 28/8/2013 phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh...
Cập nhật, 23/03/2018 10:01:56
Quản lý loại hình Uber và Grab được dư luận đặc biệt quan tâm, tuy nhiên, dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP lại ít đề cập đến những bất cập, trở ngại thậm chí là...
Cập nhật, 21/03/2018 23:31:37
Trả lời ý kiến của cử tri tỉnh Quảng Nam, Bộ Y tế cho biết đã trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định 105/2014/NĐ-CP theo hướng giao dự toán chi khám, chữa bệnh dựa trên chi phí thực...