Do quy hoạch tỉnh mang tính chất định hướng, còn quy hoạch xây dựng mang tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, cụ thể hóa những phương hướng, định hướng lớn của quy hoạch tỉnh.
Cập nhật, 27/10/2016 20:29:23
Về dự án “Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam” tại 7 tỉnh; Tiếp tục hỗ trợ gạo cho tỉnh Ninh Thuận; Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lợi ích nhóm; Tăng cường phòng, chống buôn lậu thuốc...
Cập nhật, 27/10/2016 15:50:06
Tránh lạm dụng, tiêu cực đối với hoạt động xuất nhập khẩu, minh bạch hóa thông tin, giảm thiểu thủ tục hành chính… là mục tiêu dự thảo Luật Quản lý ngoại thương hướng tới.
Cập nhật, 25/10/2016 23:10:48
Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động ĐH Bách khoa Hà Nội; Hợp tác kỹ thuật chẩn đoán và điều trị viêm phổi; Hợp tác kỹ thuật chẩn đoán và điều trị viêm phổi; Bổ sung kinh phí sự...
Cập nhật, 22/10/2016 10:26:05
Sửa đổi, bổ sung ở mức tối đa những quy định của BLHS năm 2015 có lỗi kỹ thuật đã được phát hiện và những nội dung rõ ràng là chưa hợp lý, hoặc có thể khó áp dụng trên thực tế.
Cập nhật, 20/10/2016 11:26:25
Rất nhiều câu hỏi về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, như: sự tương thích giữa Luật với các luật khác; những quy định trong Luật này có vi phạm điều ước quốc tế không?; Nguồn lực...
Cập nhật, 20/10/2016 01:04:56
Theo Nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp vừa được Chính phủ ban hành, thì vốn đầu tư thành lập trường cao đẳng tối thiểu là 100 tỷ...
Cập nhật, 18/10/2016 23:57:35
Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 4, sáng 18/10, tại Phòng họp Tân Trào- Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số...
Cập nhật, 17/10/2016 22:45:16
Sau một lần sửa đổi, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Bộ tiêu chí quốc gia mới về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 19 tiêu chí.
Cập nhật, 17/10/2016 16:21:25
Sự tụt hậu, kém hiệu quả trong phát triển kinh tế- xã hội có một phần trong công tác quy hoạch lạc hậu, manh mún, chồng chéo, không thống nhất và thiếu tầm nhìn. Những tồn tại này và yêu...
Cập nhật, 13/10/2016 08:45:01
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày...