Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công: Mức độ đạt được mục tiêu đầu tư dự án theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt; chỉ số khai thác, vận hành thực tế của dự án so với các chỉ số khai thác,...
Cập nhật, 11/10/2017 08:07:09
Theo đó, nội dung đơn giản hóa liên quan đến 71 thủ tục hành chính trong 3 lĩnh vực: Chứng khoán (32 thủ tục); hải quan (2 thủ tục); thuế (37 thủ tục).
Cập nhật, 10/10/2017 09:12:50
Một trong những nhiệm vụ Chính phủ đưa ra là đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch.
Cập nhật, 06/10/2017 09:00:06
Theo đó cơ quan này đề nghị cân nhắc tăng thuế này, hạn chế tối đa phạm vi những mặt hàng thuộc diện không chịu thuế, duy trì quy định chuyển quyền sử dụng đất không thuộc đối tượng...
Cập nhật, 05/10/2017 20:03:06
Đó là một nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Nghị quyết số 98/NQ-CP vừa được ban hành ngày 3/10.
Cập nhật, 05/10/2017 09:52:03
Chương trình tập trung vào nhóm nhiệm vụ và giải pháp: Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại...
Cập nhật, 28/09/2017 09:56:40
Theo phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa được...
Cập nhật, 28/09/2017 08:29:47
Việc này sẽ được thực hiện từ ngày 5/11/2017. Đây là một trong những điểm mới của Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính.
Cập nhật, 18/09/2017 22:41:19
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu. Tại đó nhấn mạnh, kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Cập nhật, 15/09/2017 11:23:04
Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV thông qua 13 luật, nghị quyết. Để đưa các luật và nghị quyết này đi vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ...
Cập nhật, 14/09/2017 01:01:03
Đây là một trong 4 hội nghị quan trọng nhất của Chính phủ trong năm 2017, sẽ do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chủ trì vào đầu tháng 10/2017, nhằm thống nhất các giải pháp đột phá để phát...