Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 2/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
Cập nhật, 17/08/2015 14:24:47
Dự thảo Nghị định về dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, thay thế Nghị định số 03/2013/NĐ-CP, ngày 04/01/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành...
Cập nhật, 15/08/2015 00:03:24
Nghị định mới sẽ giữ nguyên các quy định còn phù hợp với thực tiễn của Nghị định 155/2013/NĐ-CP, loại bỏ hoặc chỉnh lý một số quy định trong Nghị định số 155/2013/NĐ-CP không còn phù...
Cập nhật, 12/08/2015 20:36:28
Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Phê duyệt danh mục Dự án do WB viện trợ; Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính; Đưa võ cổ truyền vào chương trình giáo dục phổ thông là...
Cập nhật, 11/08/2015 21:44:56
Bổ sung mỏ đất sét Đồi Thị (Hà Nam) vào quy hoạch; Điều chỉnh một số dự án ODA vay Italia; Lập Tổ công tác giúp việc BCĐ tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Kiểm tra...
Cập nhật, 10/08/2015 21:30:39
Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng,...
Cập nhật, 10/08/2015 20:02:24
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND 2 tỉnh; Xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng cho 8 địa phương; Thành lập Ban Thư ký triển khai thỏa thuận MRA; Thực hiện nạo vét luồng tàu, khu neo đậu tại...
Cập nhật, 08/08/2015 22:14:55
Mặc dù phần lớn các ý kiến đều ủng hộ định hướng thay đổi của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. Tuy nhiên, cũng còn một số băn khoăn.
Cập nhật, 07/08/2015 23:28:53
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư nhằm bảo đảm giải quyết nhanh chóng, thuận lợi các thủ tục cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Cập nhật, 06/08/2015 22:20:55
Theo Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ra văn bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 21 dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa...
Cập nhật, 06/08/2015 22:11:21
Đó là một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2015 vừa được Văn phòng Chính phủ công bố.