Chính phủ vừa ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu. Tại đó nhấn mạnh, kinh doanh rượu thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
Cập nhật, 29/01/2016 23:35:14
Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; Nghị định hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia; Hỗ trợ người đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện... là những chính sách có...
Cập nhật, 29/01/2016 17:01:46
Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020 chỉ thành lập tổ chức mới trong trường hợp đặc biệt, thật sự cần thiết do yêu cầu thực tiễn.
Cập nhật, 27/01/2016 20:12:07
Đó là một trong những quy định được nêu rõ tại Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng phó chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách...
Cập nhật, 25/01/2016 22:56:44
Đó là đề xuất được đưa ra tại Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất, từ ngày...
Cập nhật, 22/01/2016 05:35:47
Theo đó, tất cả công dân Việt Nam, bao gồm cả các công dân Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài đều được đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ và thuận lợi.
Cập nhật, 20/01/2016 22:26:16
Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong Dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP, ngày 13/11/2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt...
Cập nhật, 20/01/2016 22:03:48
Liên bộ Y tế - Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
Cập nhật, 18/01/2016 22:44:07
Khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới; UBND huyện Phú Quốc có 12 cơ quan chuyên môn; Giải thể 3 Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu; Tăng cường hợp tác du...
Cập nhật, 16/01/2016 23:32:36
Đó là một trong những nội dung được nêu rõ tại Nghị định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 14/01/2016 20:47:22
Cách tính niên hạn sử dụng của xe taxi; Công nhận 3 xã đảo thuộc tỉnh Thanh Hóa; Kiểm tra tình trạng cá chết hạng loạt tại Đồng Nai; Thêm thời gian thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu hóa chất...