Ngày 15/1, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Số 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
Cập nhật, 10/01/2017 23:04:57
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp than cho sản xuất điện.
Cập nhật, 07/01/2017 21:53:38
Nếu không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước.
Cập nhật, 05/01/2017 17:28:01
Đây là nhận định của nhiều chuyên gia, nhà quản lý cũng như các doanh nghiệp tham dự hội thảo “Cơ chế chính sách cung ứng dịch vụ công tại các đô thị Việt Nam” do Viện nghiên cứu Quản lý...
Cập nhật, 05/01/2017 07:46:22
Đó là nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Tài chính. Bộ này cũng được giao chủ trì rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước.
Cập nhật, 05/01/2017 07:36:24
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán năm 2015. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Cập nhật, 03/01/2017 22:05:57
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng...
Cập nhật, 31/12/2016 23:10:19
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
Cập nhật, 29/12/2016 23:46:28
Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, dự kiến có 9 văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực kinh tế có hiệu lực từ tháng 01/2017.
Cập nhật, 29/12/2016 07:26:48
Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 29/12/2016 07:14:23
Thủ tướng bổ nhiệm một số nhân sự; Thủ tướng bổ nhiệm một số nhân sự; Lập Phân ban hợp tác kinh tế - thương mại, KHKT với Armenia; Xây dựng tuyến nối QL91 và tuyến tránh TP Long Xuyên;...