Việc giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chỉ thực hiện đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lý cấp trên được giao kinh phí cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.
Cập nhật, 20/01/2017 23:48:49
Chính phủ vừa ban hành Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ. Theo đó, để được cấp bảo lãnh chính phủ, cần đáp ứng 5 điều kiện.
Cập nhật, 18/01/2017 14:47:10
Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo đó, phấn đấu đến năm 2030, du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi...
Cập nhật, 14/01/2017 23:42:05
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 2/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
Cập nhật, 14/01/2017 21:49:51
Nghị định 01/2017/NĐ-CP bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy...
Cập nhật, 13/01/2017 22:17:28
Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; Xây 4 công trình thể thao phục vụ công nhân, người lao động; Nghiên cứu giải pháp KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới; Thay đổi thành viên...
Cập nhật, 10/01/2017 23:04:57
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc cung cấp than cho sản xuất điện.
Cập nhật, 07/01/2017 21:53:38
Nếu không hoàn thành kế hoạch tinh giản biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải bị xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước.
Cập nhật, 05/01/2017 17:28:01
Đây là nhận định của nhiều chuyên gia, nhà quản lý cũng như các doanh nghiệp tham dự hội thảo “Cơ chế chính sách cung ứng dịch vụ công tại các đô thị Việt Nam” do Viện nghiên cứu Quản lý...
Cập nhật, 05/01/2017 07:46:22
Đó là nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Tài chính. Bộ này cũng được giao chủ trì rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước.
Cập nhật, 05/01/2017 07:36:24
Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán năm 2015. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.