Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra.
Cập nhật, 22/02/2018 15:54:24
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có công văn góp ý cho Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-BGTVT về giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ.
Cập nhật, 22/02/2018 09:06:29
Bộ Tài chính đang dự thảo báo cáo Chính phủ liên quan đến đề xuất hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng khoáng dùng để sản xuất xăng sinh học E5.
Cập nhật, 21/02/2018 11:24:55
Tổng cục Du lịch vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai Luật Du lịch 2017 trong lĩnh vực lữ hành và hướng dẫn du lịch.
Cập nhật, 17/02/2018 08:30:49
Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành kỳ vọng sẽ đem lại sức sống mới cho khu vực DNNVV Việt Nam, góp phần mạnh mẽ và tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước.
Cập nhật, 10/02/2018 19:41:50
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.\ Nghị...
Cập nhật, 10/02/2018 19:23:24
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch.
Cập nhật, 09/02/2018 20:13:52
Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định việc bổ sung quy hoạch sân golf trên cơ sở đảm bảo đáp ứng đúng quy định về điều kiện hiện...
Cập nhật, 09/02/2018 19:34:23
Nghị quyết cũng nêu rõ: Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay sau dịp nghỉ...
Cập nhật, 07/02/2018 09:58:13
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có công văn góp ý cho Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị theo yêu cầu của Bộ Xây dựng.
Cập nhật, 05/02/2018 10:03:32
Đây là góp ý của cử chi tỉnh Gia Lai gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV về vấn đề nhà ở cho các đối tượng trong hệ thống chính trị hiện nay.