Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phải ổn định thị trường tiền tệ, vàng, ngoại tệ, thúc đẩy tín dụng vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên trong năm Tân Sửu. Cùng với đó, nhiệm vụ xử lý...
Cập nhật, 15/05/2018 20:57:02
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đến năm 2030.
Cập nhật, 13/05/2018 12:21:52
Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội phải đặt trong mối tương quan với đổi mới, phát triển các chính sách xã hội khác, nhất là chế độ tiền lương, thu nhập, trợ giúp xã hội để mọi công...
Cập nhật, 11/05/2018 23:09:07
Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực giống vật nuôi đối với cá nhân vi phạm là 50 triệu đồng, đối với tổ chức vi phạm là 100 triệu đồng.
Cập nhật, 11/05/2018 23:02:45
Đó là một trong nội dung Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2018 vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 09/05/2018 23:21:47
Trong quá trình sắp xếp lại, có phụ cấp vẫn giữ, có nhóm phụ cấp sẽ được gộp lại, có quy định phụ cấp mới tùy thuộc vào bản chất và sự cần thiết của từng loại phụ cấp.
Cập nhật, 08/05/2018 21:21:14
Các quy định của dự thảo Luật An ninh mạng cần tạo hành lang pháp lý để không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng ít nhất tới doanh nghiệp cũng như sự phát triển của công nghệ thông tin viễn thông...
Cập nhật, 05/05/2018 23:48:30
Bổ sung quy định “mở” cho phép Thủ tướng Chính phủ quyết định không áp dụng một hoặc một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, điều kiện đầu tư, kinh doanh tại đặc khu.
Cập nhật, 02/05/2018 22:47:58
Những điểm, những quy định đã đúng nhưng các cơ quan, nhà khoa học hiểu chưa đúng, chưa rõ, yêu cầu các bộ chuyên ngành như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính cần có văn bản hướng dẫn...
Cập nhật, 02/05/2018 16:20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 56/2018/NĐ-CP, ngày 16/04/2018quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt.
Cập nhật, 28/04/2018 17:24:46
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Xây dựng chuẩn bị Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 13 luật liên quan...