Ngày 25/03/2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19.
Cập nhật, 24/01/2020 15:02:46
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Cập nhật, 23/01/2020 10:41:39
Tính từ năm 2014 đến nay,Chính phủ đã công bố mức lương tối thiểu vùng hằng năm tăng tổng cộng 66,4% (năm 2014 tăng 15,2%; năm 2015 tăng 14,2%; năm 2016 tăng 12,4%; năm 2017 tăng 7,3%; năm 2018 tăng 6,5%;...
Cập nhật, 22/01/2020 14:07:30
Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả và tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để sớm đưa các luật,...
Cập nhật, 20/01/2020 09:07:18
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 10/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô.
Cập nhật, 16/01/2020 10:16:44
Xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2020.
Cập nhật, 14/01/2020 23:14:00
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 86/2013/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Trong...
Cập nhật, 14/01/2020 16:04:07
Đây là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BTC, ngày 03/01/2020 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát...
Cập nhật, 10/01/2020 09:45:34
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 33/QĐ-TTg, ngày 07/01/2020 phê duyệt Chiến lược thủy lợi Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Cập nhật, 08/01/2020 11:01:39
Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư công: Mức độ đạt được mục tiêu đầu tư dự án theo quyết định đầu tư đã được phê duyệt; chỉ số khai thác, vận hành thực tế của...
Cập nhật, 08/01/2020 10:55:27
Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà...