Theo Dự thảo Thông tư mới, thì số phòng chuyên môn, nghiệp vụ của sở kế hoạch và đầu tư chỉ là 5 phòng, thay vì không quá 7 phòng đối với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, còn các tỉnh, thành phố khác không quá 6 phòng như quy định hiện...
Cập nhật, 14/02/2021 22:39:08
Đó là một trong những mục tiêu chung của Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ đã ban hành tại Quyết định số 176/QĐ-TTg, ngày 05/02/2021.
Cập nhật, 14/02/2021 14:08:42
Luật Quy hoạch năm 2017 thực sự đã hướng tới sự cải cách toàn diện về công tác quy hoạch để quy hoạch trở thành công cụ quan trọng, hữu hiệu giúp Nhà nước kiến tạo sự phát triển.
Cập nhật, 11/02/2021 12:49:30
Thủ tướng vừa ký Quyết định 188/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng...
Cập nhật, 11/02/2021 12:38:24
Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chi phí quy định.
Cập nhật, 10/02/2021 14:02:55
Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và thay thế Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.
Cập nhật, 05/02/2021 12:01:10
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.
Cập nhật, 04/02/2021 18:36:41
Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA, ngày 23/01/2021 quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân. Theo đó, chíp điện tử được gắn ở mặt sau thẻ Căn cước công dân và lưu trữ thông tin...
Cập nhật, 28/01/2021 22:26:59
Theo đó, đến năm 2030 đảm bảo ít nhất 90% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng và trẻ...
Cập nhật, 25/01/2021 21:59:33
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP, ngày 22/01/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Trong đó, Nghị định quy định các mức phạt đối với vi phạm quy...
Cập nhật, 25/01/2021 18:12:02
Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm...