Đây là một trong những hình thức xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP, ngày 11/07/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành...
Cập nhật, 01/03/2017 22:58:26
Theo Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng, thì công nhân quốc phòng được phân thành 3 loại.
Cập nhật, 28/02/2017 16:14:15
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra lấy ý kiến Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thay thế Nghị định 210/2013/NĐ-CP, ngày 19/12/2013...
Cập nhật, 28/02/2017 15:38:46
Theo Báo cáo Tổng hợp cuộc bình chọn quy định pháp luật năm 2016 chỉ có 48% văn bản pháp luật được doanh nghiệp đánh giá tốt, còn lại có tới 52% văn bản pháp luật được giá “dở”.
Cập nhật, 27/02/2017 22:31:53
Chế độ đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên, nghỉ hưu; Phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Hoa Kỳ; Báo cáo Thủ tướng phản ánh về chi phí hệ thống BHXH; Nhân sự Ngân...
Cập nhật, 24/02/2017 14:04:16
Bộ Công Thương đang đề xuất bỏ các điều kiện về quy mô kinh doanh khí hóa lỏng.
Cập nhật, 23/02/2017 11:38:34
Dự thảo này được đưa ra tại hội thảo “Lấy ý kiến về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa”, ngày 22/02/2017
Cập nhật, 22/02/2017 22:10:07
“Luật Quy hoạch khi được ban hành “không lấy đi nhiệm vụ chức năng của ai và không ảnh hưởng gì đến hoạt động bình thường của các bộ ngành”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư...
Cập nhật, 21/02/2017 23:47:16
Chính phủ vừa ban hành 2 nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Thông tin và Truyền thông.
Cập nhật, 21/02/2017 20:40:28
Thủ tướng bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng; Quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn; Phấn đấu đến 2025 xuất khẩu tôm đạt 10 tỷ USD; Tháo gỡ khó khăn xây dựng Cơ sở dữ liệu quản lý dân cư là...
Cập nhật, 18/02/2017 00:45:34
Theo Nghị định 15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa được Chính phủ ban hành, Bộ này sẽ có 27 đơn vị...