Nghị định số 12/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá bổ sung yêu cầu đối với người đại diện theo...
Cập nhật, 16/04/2018 15:55:56
Đây là kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) đối với dự án Luật Thuế Tài sản do Bộ Tài chính soạn thảo và công bố.
Cập nhật, 14/04/2018 19:18:14
Theo dự tính của Bộ Tài chính, nếu áp dụng ngưỡng không chịu thuế đối với nhà là 700 triệu đồng, thì sẽ thu được khoảng 31.000 tỷ đồng tiền thuế.
Cập nhật, 13/04/2018 14:52:59
Bộ Tài chính vừa thông báo mức thuế suất thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở đối với mặt hàng xăng dầu trong quý II/2018.
Cập nhật, 13/04/2018 09:18:19
Theo dự kiến, từ nay đến năm 2020 Trung ương sẽ cấp 1.163 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng sẽ huy động lượng vốn tương đương, theo đó đến năm 2020 sẽ có khoảng hơn 2.300 tỷ đồng...
Cập nhật, 12/04/2018 00:20:35
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được thực hiện các giao dịch liên quan đến tiền...
Cập nhật, 09/04/2018 22:36:27
“Đến tháng 7 này là 2 năm mà Bộ Y tế chưa trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ xem xét sửa đổi Nghị định này là chưa được khi, mà lộ trình thực hiện xã hội hoá dịch vụ công phụ...
Cập nhật, 08/04/2018 16:37:56
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2018/NĐ-CP, ngày 30/03/2018 về quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, quy định điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện...
Cập nhật, 02/04/2018 14:01:32
Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết, đã nhận được 60 ý kiến tham gia, trong đó 14 ý kiến tham gia của các bộ, ngành; 42 ý kiến tham gia của các địa phương; 4 ý kiến tham gia của các hiệp hội, doanh...
Cập nhật, 31/03/2018 00:53:27
Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 413/TTg-TH đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư...
Cập nhật, 28/03/2018 23:07:47
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 20/NQ-CP về Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.