Nhiều lao động thuộc các tỉnh: Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Phước, Kon Tum, Gia Lai… được nghỉ hưu sớm quy định.
Cập nhật, 02/05/2020 10:28:05
Chính phủ đã đề ra 8 giải pháp lớn nhằm khắc phục khó khăn, nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư nước ngoài thời gian tới.
Cập nhật, 24/04/2020 10:56:17
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản.
Cập nhật, 22/04/2020 10:43:37
Đây là một trong tám nhiệm vụ được đưa ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia...
Cập nhật, 21/04/2020 15:22:49
Bài viết này, dựa trên sự phân tích các quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 về nội dung quy hoạch tỉnh, quy trình lập quy hoạch tỉnh, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan và UBND cấp...
Cập nhật, 19/04/2020 16:39:17
của Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn, trong đó sửa đổi bổ sung quy định công trình phải quan trắc khí tượng...
Cập nhật, 16/04/2020 14:22:38
Nhóm này gồm: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Hà Tĩnh.
Cập nhật, 14/04/2020 13:56:04
Nói về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng nhấn mạnh, nếu chúng ta lơi lỏng, dễ vỡ trận, xóa đi thành quả mà Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, nhân dân đã dày công suốt mấy...
Cập nhật, 10/04/2020 16:22:22
Đây là yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại dự thảo Thông tư quy định quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cập nhật, 09/04/2020 10:03:53
Nếu có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, xử lý về hình sự.
Cập nhật, 08/04/2020 22:41:12
Ngày 06/04/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. Đây là một văn bản luật quan trọng nhằm nâng cao chất lượng thực...