Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao rà soát kịch bản tăng trưởng trong quý II năm 2021 và những quý còn lại để đôn đốc các ngành, địa phương có những giải pháp phù hợp bảo đảm tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt mục tiêu đề ra.
Cập nhật, 21/01/2021 09:51:08
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 81/QĐ-TTg, ngày 19/01/2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
Cập nhật, 13/01/2021 16:34:14
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp, trong đó, quy định đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và quy định đăng ký hộ kinh...
Cập nhật, 06/01/2021 09:23:25
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá...
Cập nhật, 24/12/2020 09:43:16
Số văn bản này chiếm tỷ lệ 2,38% trên tổng số văn bản được kiểm tra, giảm 0,4% so với năm cuối của nhiệm kỳ trước.
Cập nhật, 24/12/2020 08:17:34
Ngành Tư pháp cần tiếp tục phát huy vai trò “nhạc trưởng” trong việc tham mưu xây dựng và thi hành pháp luật.
Cập nhật, 23/12/2020 15:33:24
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 36/2020/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 22/12/2020 17:58:32
Tại Diễn đàn doanh nghiệp 2020 tổ chức ngày 22/12/2020, đại diện nhóm công tác thị trường vốn, ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital chúc mừng Việt Nam là một trong số ít quốc gia đã khống...
Cập nhật, 21/12/2020 10:54:57
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Cập nhật, 18/12/2020 10:41:34
Lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi có quyền được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng...
Cập nhật, 03/12/2020 11:21:04
Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo mạnh mẽ, thần tốc truy vết mọi đối tượng F1, F2 của các ca lây nhiễm Covid-19 mới phát hiện, với tinh thần cao nhất, đạt kết quả tối đa,...