Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chiến lược Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030, ban hành tháng 2/2021. Thủ tướng cũng chỉ đạo việc thúc đẩy nâng cao nhận thức của...
Cập nhật, 29/08/2020 10:49:13
Hành vi tham gia vào hoạt động tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.
Cập nhật, 26/08/2020 10:56:06
Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được kết nối, chia sẻ hai chiều với Cổng dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan.
Cập nhật, 25/08/2020 23:34:51
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2020/NĐ-CP, ngày 21/08/2020 quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Theo đó, Trung tâm được ưu đãi, hỗ trợ tối...
Cập nhật, 03/08/2020 20:41:21
“Thủ tướng đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu không để đứt gãy nền kinh tế xã hội, cần tính toán rất chặt chẽ trước khi quyết định giãn cách xã hội với phạm vi và quy mô hợp lý. Không...
Cập nhật, 30/07/2020 21:28:47
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 29/7/2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Cập nhật, 28/07/2020 18:19:39
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về các nhiệm vụ, giải pháp triển khai lập đồng thời các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Cập nhật, 24/07/2020 09:08:22
Việc quy định về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức để phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương.
Cập nhật, 23/07/2020 23:23:53
Ngày 17/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 84/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.
Cập nhật, 14/07/2020 18:20:24
Đó là một trong 3 hành vi bị cấm trong Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân...
Cập nhật, 14/07/2020 15:53:57
Tại Quyết định 999/QĐ-TTg, ngày 11/07/2020, Thủ tướng đã nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo tiến độ dự án luật.