Ngay sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng ban hành Thông tư số 03 hướng dẫn việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí… nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, Khối phân tích Công ty...
Cập nhật, 13/09/2020 21:30:30
Chính phủ yêu cầu việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập…
Cập nhật, 09/09/2020 08:56:45
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu.
Cập nhật, 04/09/2020 13:40:52
Việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch tỉnh quy định tại khoản 4, Điều 16, Luật Quy hoạch năm 2017 là yêu cầu bắt buộc và là một nội dung thẩm định quy hoạch được quy định tại Điều 32...
Cập nhật, 03/09/2020 23:18:54
Trong giai đoạn 2021-2030, số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hàng năm tăng từ 10%-15%, đồng thời, có ít nhất 100 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng...
Cập nhật, 01/09/2020 13:49:07
Quy hoạch vùng xác định phương hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường có tính liên ngành, liên...
Cập nhật, 29/08/2020 10:49:13
Hành vi tham gia vào hoạt động tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.
Cập nhật, 26/08/2020 10:56:06
Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm được kết nối, chia sẻ hai chiều với Cổng dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan.
Cập nhật, 25/08/2020 23:34:51
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2020/NĐ-CP, ngày 21/08/2020 quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Theo đó, Trung tâm được ưu đãi, hỗ trợ tối...
Cập nhật, 03/08/2020 20:41:21
“Thủ tướng đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu không để đứt gãy nền kinh tế xã hội, cần tính toán rất chặt chẽ trước khi quyết định giãn cách xã hội với phạm vi và quy mô hợp lý. Không...
Cập nhật, 30/07/2020 21:28:47
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 29/7/2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.