Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về một số nội dung đặc thù về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu.
Cập nhật, 16/03/2015 18:39:23
Đảm bảo an ninh trật tự cho Đại Hội đồng IPU-132; Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân; Kiểm tra thông tin việc hỗ trợ gà sai đối tượng là những chỉ đạo, điều hành...
Cập nhật, 13/03/2015 17:11:50
Hỗ trợ nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động; Cho vay tái canh cây cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên; Xác minh, xử lý nghiêm đối tượng “bảo kê” trên Quốc lộ 5 là những chỉ đạo,...
Cập nhật, 12/03/2015 20:25:53
Xây dựng Trung tâm nghề cá lớn tại Khánh Hòa; Sớm triển khai quy hoạch tài nguyên nước quốc gia là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Chính phủ ngày 12/3/2015.
Cập nhật, 10/03/2015 21:14:47
Sáng 10/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít và một số mặt hàng xăng dầu khác...
Cập nhật, 10/03/2015 18:20:19
Tiêu chuẩn danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; Đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện; Xây dựng, củng cố hệ thống giải phẫu bệnh lao, phổi ; Dịch vụ hoa tiêu đường thủy...
Cập nhật, 09/03/2015 21:21:22
Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ...
Cập nhật, 09/03/2015 18:09:16
Thí điểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH; Triển khai biên soạn Lịch sử Chính phủ Việt Nam; Xử lý tình trạng hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, cửa khẩu; Phòng, chống hạn, đảm bảo...
Cập nhật, 06/03/2015 19:09:56
Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững; Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không; Chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Hưng Yên; Tiếp tục xếp hạng tổng...
Cập nhật, 06/03/2015 18:16:39
Đó là một trong những tiêu chí Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ra trong Công văn số 979/BGDĐT-KTKĐCLGD về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp...
Cập nhật, 05/03/2015 22:08:36
Xuất cấp lương thực cho 9 tỉnh; Phê duyệt danh mục Dự án đào tạo giám đốc chi nhánh ngân hàng thương mại; Thông tin chính xác, kịp thời phục vụ công tác chống buôn lậu; Nâng cao hiệu quả...