Ngày 21/5/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động...
Cập nhật, 11/04/2013 23:15:17
Tại Hội thảo khoa học "Góp ý hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp” được tổ chức hôm nay (11/4), đa số các nhà khoa học đều khẳng định sự cần thiết phải giảm thuế suất...
Cập nhật, 14/03/2013 17:01:28
Ngân hàng Nhà nước dự kiến dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ 5 ngân hàng để cho các đối tượng cho vay để thuê, mua nhà ở xã hội.
Cập nhật, 29/01/2013 17:07:11
Trước ngày 10/5/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đã được chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến góp ý.
Cập nhật, 14/01/2013 17:10:53
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP. Trong đó, nhiều ưu đãi cũng như giải pháp hứa hẹn sẽ hâm nóng thị trường bất động sản.
Cập nhật, 11/09/2012 00:00:00
Thủ tướng yêu cầu trong tháng 9/2012, Bộ Công Thương phải quy định và ban hành Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất.
Cập nhật, 28/08/2012 11:13:40
Đó là tinh thần Công văn số 11534 /BTC-QLG vừa Bộ Tài chính phát đi chiều nay ngày 28/8/2012.
Cập nhật, 14/08/2012 11:15:00
Thực tế hiện nay xuất hiện nhiều hoạt động mua sắm khác sử dụng nguồn lực của nhà nước mà chưa được điều chỉnh để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình thực hiện.
Cập nhật, 01/08/2012 11:20:36
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020. Theo đó, đến năm 2020, doanh thu viễn thông chiểm khoảng 6-7% GDP.
Cập nhật, 11/07/2012 09:22:34
Nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm là: Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, từng bước thực hiện có kết quả tái cấu trúc nền kinh tế...
Cập nhật, 03/07/2012 11:33:12
Ngày 3/7, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 109/2012/TT-BTC tăng thuế nhập khẩu xăng, dầu.