Vietlott có trách nhiệm kê khai, quyết toán các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính.
Cập nhật, 16/11/2017 23:26:44
Vietlott có trách nhiệm kê khai, quyết toán các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế thu nhập doanh nghiệp tại trụ sở chính.
Cập nhật, 16/11/2017 16:23:53
Đây là đề suất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với cơ sở sản xuất giống cây trồng tại Dự thảo Luật Trồng trọt đang được lấy ý kiến góp ý.
Cập nhật, 15/11/2017 23:24:40
Sáng ngày 15/11, với 431/447 đại biểu tán thành, chiếm 87,78% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Lâm nghiệp.
Cập nhật, 15/11/2017 23:13:29
Từ ngày 1/1/2018, hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (không phải là đất ở) có nguồn gốc là đất ở sang đất ở của hộ gia đình,...
Cập nhật, 10/11/2017 10:31:46
Để giúp Chính phủ, Thủ tướng nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1735/QĐ-TTg...
Cập nhật, 09/11/2017 22:14:30
Khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vùng bão, lũ sớm ổn định đời sống; tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, thoái...
Cập nhật, 05/11/2017 00:32:47
Theo Nghị quyết 112/NQ-CP, ngày 30/10/2017 về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, thì hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng “Sổ...
Cập nhật, 03/11/2017 18:32:38
Luật phải có những điểm mới đột phá tạo sự vượt trội so với trong nước và cạnh tranh so với quốc tế.
Cập nhật, 03/11/2017 16:40:55
Tại văn bản góp ý cho dự thảo Luật An ninh mạng, VCCI cho rằng, nhiều quy định trong dự thảo luật này trái với các cam kết trong WTO, EVFTA hay TPP.
Cập nhật, 02/11/2017 15:38:51
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 20 -NQ/TW) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức...