Theo Dự thảo Thông tư mới, thì số phòng chuyên môn, nghiệp vụ của sở kế hoạch và đầu tư chỉ là 5 phòng, thay vì không quá 7 phòng đối với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, còn các tỉnh, thành phố khác không quá 6 phòng như quy định hiện...
Cập nhật, 13/04/2021 17:13:18
Theo Dự thảo Thông tư mới, thì số phòng chuyên môn, nghiệp vụ của sở kế hoạch và đầu tư chỉ là 5 phòng, thay vì không quá 7 phòng đối với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, còn các tỉnh, thành phố...
Cập nhật, 07/04/2021 18:22:27
Ngay sau khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng ban hành Thông tư số 03 hướng dẫn việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí… nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh...
Cập nhật, 07/04/2021 17:56:31
Đại diện Quỹ Ðổi mới công nghệ quốc gia cho biết, Cơ quan này đang xây dựng các quy định cụ thể, chuẩn bị cho việc vận hành Quỹ. Quỹ có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng, có chức năng cho vay...
Cập nhật, 06/04/2021 17:03:26
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược chỉ ra rằng, phát triển khoa học công nghệ là nhân tố quan...
Cập nhật, 06/04/2021 14:13:42
Quyết định số 524/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mới đây đã phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025". Đề án nhằm hiện thực hóa thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”,...
Cập nhật, 05/04/2021 14:47:34
Đây là một trong những mục tiêu cụ thể của Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ tại Việt Nam, thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban...
Cập nhật, 05/04/2021 10:56:57
Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.Theo đó, từ 1/4/2021, việc phát triển và quản...
Cập nhật, 03/04/2021 21:58:22
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, từ 26/3/2021, 08 nghị định về đầu tư kinh doanh bị sửa đổi,...
Cập nhật, 03/04/2021 21:44:13
Đó là những nhiệm vụ quan trọng được nêu bật tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2021.
Cập nhật, 02/04/2021 23:25:33
Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg, ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định có hiệu lực từ...