Hôm nay (15/1), tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Chương trình Australia Hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) đã tổ chức Hội thảo Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng 2021: Cải cách,...
Cập nhật, 29/12/2020 09:16:07
“…là năm thành công hơn năm 2019 và là năm thành công nhất trong 5 năm vừa qua với những kết quả, thành tích đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng trong việc nêu cao lòng yêu nước, tình đoàn kết,...
Cập nhật, 29/12/2020 08:48:02
Trong truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê (31/12/1945-31/12/2020) với tiền thân là Ủy ban Nghiên cứu Kế hoạch kiến thiết, hai chữ “kiến thiết” không chỉ theo suốt chặng đường...
Cập nhật, 28/12/2020 11:20:19
Trực tiếp nhất là thứ hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 20 bậc, từ thứ 90 năm 2015 lên thứ 70 năm 2019.
Cập nhật, 28/12/2020 10:18:54
Chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong năm 2020 và 5 năm...
Cập nhật, 28/12/2020 09:27:18
Tình hình có nhiều thách thức, song Chính phủ quyết tâm điều hành để nâng tăng trưởng GDP thêm 0,5 điểm phần trăm trong năm 2021.
Cập nhật, 28/12/2020 08:00:56
Trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy khó khăn do đại dịch Covid-19 hiện nay, kinh tế Việt Nam năm 2020, tuy không bị suy giảm mạnh như các nước, nhưng cũng khiến mục tiêu tăng trưởng toàn giai...
Cập nhật, 27/12/2020 21:06:14
Tổng cục Thống kê công bố, GDP năm 2020 tăng 2,91%. Dù mức tăng trưởng này thấp nhất giai đoạn 2011-2020, nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thì đây là thành công lớn của...
Cập nhật, 27/12/2020 14:17:26
Dịch Covid-19 được kiểm soát chặt chẽ, nền kinh tế từng bước hoạt động trở lại trong điều kiện bình thường mới, EVFTA có hiệu lực từ ngày 01/8/2020 đã tạo động lực cho nền kinh tế,...
Cập nhật, 24/12/2020 15:39:09
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thương mại khu vực ASEAN, mà còn đang được kỳ vọng tạo ra luồng sinh khí mới cho sự phục...
Cập nhật, 22/12/2020 16:43:59
Theo Ngân hàng Thế giới, kết quả này là nhờ khả năng chống chịu của cả khu vực kinh tế trong nước và khu vực kinh tế đối ngoại.