So với các nước trong CPTPP, Việt Nam vẫn còn một khoảng cách về chất lượng thể chế kinh tế, thể hiện ở cả xếp hạng môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, xếp hạng chỉ số quản trị toàn cầu; chỉ số năng lực cạnh...
Cập nhật, 21/12/2019 10:25:14
Trong bối cảnh mới, cần có các giải pháp đồng bộ nhằm phát triển kinh tế bền vững phải bao hàm cùng một lúc cả yêu cầu về mức độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế. Điều đó có nghĩa...
Cập nhật, 20/12/2019 08:31:48
Phó Thủ tướng cho rằng, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã hoàn thành nhưng cái đích cuối cùng chưa kết thúc, phải làm sao cho số liệu thống kê biết nói, có giá trị gia tăng không chỉ...
Cập nhật, 17/12/2019 16:33:56
Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam đạt kết quả tích cực trong năm 2019 với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,8%, nợ công giảm gần 8 điểm % GDP so với năm 2016 và...
Cập nhật, 17/12/2019 16:24:25
Phía trước còn nhiều khó khăn, để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, vươn lên phát triển bền vững và bao trùm, việc thay đổi tư duy phát triển là con đường duy nhất.
Cập nhật, 17/12/2019 08:58:28
Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019.
Cập nhật, 16/12/2019 08:58:28
Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2019; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2019.
Cập nhật, 13/12/2019 14:59:55
Đây là nội dung tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2019 vừa được Chính phủ ban hành.
Cập nhật, 12/12/2019 16:49:15
Nhìn lại bức tranh phát triển doanh nghiệp thời gian qua có thể thấy, vẫn còn tồn tại tình trạng phân biệt và bất bình đẳng về môi trường kinh doanh giữa các loại hình doanh nghiệp.
Cập nhật, 08/12/2019 15:03:51
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 27% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi có 44% dự báo giá sẽ giảm và 31% bày tỏ quan điểm trung lập.
Cập nhật, 06/12/2019 21:12:37
“Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Nhóm đối tác không chỉ trong việc xây dựng Chiến lược mà còn đồng hành, hỗ trợ nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện...