TTCK Việt Nam chưa bao giờ đối mặt với bài toán thách thức như hiện tại khi sàn HOSE thường xuyên nghẽn lệnh. Nhiều giải pháp dự kiến đã được nhà quản lý đưa ra, nhưng chưa thuyết phục được công chúng. Trong bối cảnh nan giải...
Cập nhật, 16/02/2021 08:17:32
Để tận dụng được các cơ hội và thực hiện khát vọng trở thành nước phát triển vào năm 2045, Việt Nam cần tạo được sự bứt phá trong triển khai các nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế,...
Cập nhật, 15/02/2021 08:20:57
Kinh tế Việt Nam năm 2020 chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19, đồng thời với những đặc điểm tiềm tàng vốn có. Kết quả có nhiều biến động, nhưng cũng có những thành tựu tích cực....
Cập nhật, 15/02/2021 08:09:37
Cùng với nhiều lợi ích đem lại từ phương thức kinh doanh mới, KTCS đã và đang nảy sinh những khó khăn, thách thức liên quan đến thị trường, cạnh tranh công bằng, năng lực đổi mới sáng tạo...
Cập nhật, 13/02/2021 14:04:31
Nền kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng mạnh trong năm 2021, kỳ vọng sự trở lại của dòng vốn ngoại vào các thị trường mới nổi cộng với triển vọng hồi phục trên diện rộng của các doanh...
Cập nhật, 12/02/2021 08:14:24
Năm 2020 vừa qua đi với nhiều biến động to lớn chưa từng có, với hệ lụy và tác động đa chiều, đa lĩnh vực, ở tầm toàn cầu và có thể còn kéo dài trong nhiều năm tới. Trước những thách...
Cập nhật, 05/02/2021 15:26:12
Các nhà đầu tư thể hiện sự quan tâm lớn đến thị trường TP.Hồ Chí Minh, đặc biệt là ở mảng sản xuất, công nghiệp và kho vận.
Cập nhật, 05/02/2021 12:25:00
Từ ngày 15/02/2021, hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán sẽ theo quy định mới - Thông tư 119/2020/TT-BTC. Trên nền tảng pháp lý đầy đủ, ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Trung tâm...
Cập nhật, 05/02/2021 10:05:45
Tổng lợi nhuận của 750 doanh nghiệp trên 3 sàn quý IV/2020 tăng 15,6% so với cùng kỳ 2019. Đây là quý đầu tiên các doanh nghiệp trên sàn tăng trưởng dương kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện....
Cập nhật, 04/02/2021 14:18:57
Mua bán sáp nhập (M&A) doanh nghiệp tăng mạnh về định giá và sôi động với các doanh nghiệp có tài sản công nghệ hoặc tài sản số. Trong xu hướng chung của thế giới, tại Việt Nam, các hoạt...
Cập nhật, 03/02/2021 17:50:09
Mức tăng này thấp hơn 0,66 điểm phần trăm so với mục tiêu đặt ra trong Nghị quyết 01/NQ-CP. Nếu hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của các quý sau theo Nghị quyết 01/NQ-CP, tăng trưởng cả năm...