Bởi, theo lý giải của ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, tham nhũng không phải hoạt động sản xuất, nên sẽ không nằm trong mục tiêu thu thập thông tin tính toán.
Cập nhật, 30/08/2013 23:54:47
Mặc dù là bệ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh suy giảm kinh tế trong nước và thế giới những năm gần đây, song nông nghiệp nước ta đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách...
Cập nhật, 21/08/2013 23:47:55
Nhà thơ Tố Hữu đã từng viết:"Dân có ruộng dập dìu hợp tác/ Lúa mượt đồng ấm áp làng quê"! Thế nhưng, hôm nay, hình ảnh đẹp này đã và đang mất dần. Hiện tượng “dân sợ ruộng xa rời...
Cập nhật, 16/08/2013 23:42:27
Trong những tháng giữa năm 2013, tỷ giá ngoại tệ nói chung, trực tiếp là tỷ giá VND/USD trên cả ba thị trường (ngoại tệ liên ngân hàng, giao dịch giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, thị...
Cập nhật, 14/08/2013 23:40:01
Sản xuất và tiêu thụ điện có mối quan hệ chặt chẽ với các vấn đề kinh tế vĩ mô, như: tăng trưởng, việc làm, giá cả… Tuy nhiên, mối quan hệ này trong nhiều trường hợp, ở nhiều nơi và...
Cập nhật, 13/08/2013 23:35:56
Duy trì tình trạng độc quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) quá lâu đã kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế, cũng như tiến trình hình thành một thị trường điện cạnh tranh tại...
Cập nhật, 08/08/2013 14:42:24
Mặc dù VAMC đã bắt đầu đi vào hoạt động, song Công ty xử lý nợ xấu này không phải là cây “đũa thần” duy nhất “phù phép” cho bài toán nợ xấu. Bên cạnh đó, Việt Nam cần phải có rất...
Cập nhật, 07/08/2013 05:00:23
Tại Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dòng vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) vào Việt Nam”, Thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu những đặc điểm, tính chất các...
Cập nhật, 01/08/2013 13:00:53
Điều đáng nói là mặc dù phải hạ giá thành để giảm hàng tồn kho, nhưng doanh nghiệp đang phải chịu áp lực lớn do giá đầu vào tăng nhanh
Cập nhật, 31/07/2013 08:00:21
Mô hình tăng trưởng của kinh tế Việt Nam đã dựa quá nhiều vào yếu tố vốn đầu tư, nhưng do hiệu quả thấp, nên đang đặt ra yêu cầu phải điều chỉnh một cách bài bản cơ cấu đầu tư....
Cập nhật, 30/07/2013 09:15:46
Bối cảnh tín dụng đình trệ, hệ thống tài chính – ngân hàng bất ổn và nền kinh tế trong nước đang ngày càng chìm sâu trong khó khăn, bế tắc, tất yếu sẽ buộc các nhà lãnh đạo, quản lý,...