Nhiều tỉnh, thành phố có quyết tâm rất cao trong phát triển, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức kế hoạch nhà nước năm 2020.
Cập nhật, 24/08/2014 17:42:43
Hầu hết các doanh nghiệp thủy điện sau khi chuyển mục đích sử dụng đất có rừng sang xây dựng các công trình thủy điện vẫn còn chưa chú trọng đến việc trồng rừng thay thế.
Cập nhật, 23/08/2014 17:53:29
Sau Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 5/8/2014 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng tiếp tục yêu cầu chuẩn bị kỹ cho Kế hoạch này.
Cập nhật, 17/08/2014 22:21:42
Theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh, trước tình trạng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam giảm trong tháng 5 và 6 vừa qua, Bộ đã đẩy mạnh công tác thông tin quảng bá, hoạt động xúc tiến du lịch và...
Cập nhật, 15/08/2014 22:29:44
Tiêu chí giá rẻ là ưu tiên hàng đầu trong đấu thầu trước đây đã khiến nhiều dự án quan trọng rơi vào tay nhà thầu kém năng lực. Hậu quả là “căn bệnh nan y” trong đầu tư công: chậm tiến...
Cập nhật, 12/08/2014 00:13:34
Trong đối thoại bàn tròn vừa qua với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, ông Pascal Lamy, nguyên Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đã đưa ra nhiều chia sẻ và khuyến nghị hữu...
Cập nhật, 10/08/2014 22:34:21
Tại Chương trình Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã cho biết, Bộ Tài chính phấn đấu đến giữa tháng 9 sẽ giảm được 201 giờ kê khai và nộp thuế; thông quan của...
Cập nhật, 08/08/2014 22:37:35
“Phải tính theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế, đảm bảo chính xác, sát thực tế. Cách tính này chắc chắn sẽ làm giảm các con số thống kê GRDP của các địa phương, nhưng chúng ta cần những...
Cập nhật, 06/08/2014 22:42:05
Vấn đề đổi mới thể chế kinh tế đặt ra từ nhiều năm và hiện nay đang được xem như “một khâu đột phá chiến lược”, nhưng chưa mang lại kết quả như mong muốn. Vấn đề ở chỗ là...
Cập nhật, 03/08/2014 22:46:35
Hội đồng tiền lương Quốc gia đang lấy ý kiến các doanh nghiệp về lộ trình tăng lương tối thiểu năm 2015 với đề xuất lương tối thiểu vùng có thể tăng 23%. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng bao nhiêu...
Cập nhật, 31/07/2014 22:50:05
Với tổng số giờ nộp thuế là 872 giờ, doanh nghiệp đang tiêu tốn khoảng 20 tỷ đồng cho công việc này. Nếu cả nước có khoảng 400.000 doanh nghiệp, số tiền thất thoát lên tới 8.000 tỷ đồng....