Theo TS. Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch phụ trách Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới, Việt Nam cần chuẩn bị tốt cho việc phục hồi mạnh mẽ và tận dụng các cơ hội mới xuất hiện.
Cập nhật, 08/10/2014 19:06:54
Ông Sandeep Mahajan – Kinh tế trưởng World Bank tại Việt Nam đưa ra dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng 5,4% trong năm nay, thấp hơn mức 5,8% mà Chính phủ dự kiến.
Cập nhật, 07/10/2014 17:47:45
Mục tiêu của việc rà soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện không phải là bỏ càng nhiều càng tốt để lấy thành tích, mà quan trọng là giảm bớt gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp, khơi thông...
Cập nhật, 07/10/2014 03:59:48
Thực tiễn cho thấy còn nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã dẫn tới tình trạng so bì, khiếu nại của người dân.
Cập nhật, 05/10/2014 16:30:20
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, vai trò của Nhà nước chỉ mang tính thúc đẩy, còn quyết định có tham gia được công nghiệp hỗ trợ hay không vẫn là phải tự bản thân các doanh nghiệp.
Cập nhật, 03/10/2014 21:54:13
Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu mới được ban hành, song, một số điểm “mấu chốt” như: giá cơ sở và Quỹ Bình ổn vẫn… chưa thay đổi và gốc rễ của kinh doanh xăng dầu vẫn chưa thoát...
Cập nhật, 02/10/2014 16:46:09
Trong ngắn hạn, HSBC cho rằng, Việt Nam phải hết sức chủ động đưa ra các chính sách để tối đa hóa các cơ hội.
Cập nhật, 02/10/2014 10:04:10
Sự kiện Luật Đầu tư công được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua, sau nhiều năm lỡ hẹn, đã mang lại hy vọng sẽ "xốc" lại kỷ cương trong quản lý, giám sát đầu tư công, nâng...
Cập nhật, 02/10/2014 06:06:05
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh điểm này tại buổi làm việc với Bộ Công Thương chiều 02/10/2014.
Cập nhật, 01/10/2014 09:57:05
Các điều kiện kinh doanh đã cải thiện hơn trong suốt 13 tháng qua nhờ sự phục hồi của số lượng đơn đặt hàng mới khi số lượng này đã tăng mạnh sau khi giảm trong tháng 8.
Cập nhật, 30/09/2014 11:41:30
Trong ba năm qua hệ thống ngân hàng đã xử lý được 249 nghìn tỷ đồng nợ xấu, chiếm tỷ lệ 53% tổng số nợ xấu phát sinh trong năm 2012.