Trong đổi mới mô hình tăng trưởng, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả, hiệu suất quản lý và sử dụng đất đai là một trọng tâm. Có như vậy, nguồn lực đất đai mới được sử dụng tốt nhất cho phát triển đất nước.
Cập nhật, 04/05/2013 22:19:34
2013 được coi là năm bản lề, đặc biệt là trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, giữ tăng trưởng hợp lý, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Bài nghiên cứu căn cứ vào những...
Cập nhật, 02/05/2013 22:26:26
LTS: Tạp chí Kinh tế và Dự báo sẽ lần lượt trích đăng kết quả phân tích, nhận định và dự báo của nhóm nghiên cứu độc lập thuộc ĐHVP Research – DHVP Ecopolitik cung cấp, xin giới thiệu cùng...
Cập nhật, 02/05/2013 12:31:15
Theo công bố của HSBC, Chỉ số PMI ngành Sản xuất Việt Nam được điều chỉnh theo mùa tăng nhẹ từ mức 50,8 điểm của tháng 3 lên 51 điểm vào tháng 4. Chỉ số PMI tăng là nhờ số lượng đơn...
Cập nhật, 27/04/2013 22:33:23
Gần đây, lợi ích nhóm thường được nhắc đến như là một vấn đề hàm chứa những tác động gây tổn hại đối với sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, ít người biết rằng, lợi ích nhóm...
Cập nhật, 25/04/2013 22:36:47
Tại Hội thảo khoa học "Khủng hoảng nợ công ở Liên minh châu Âu và những vấn đề gợi mở đối với Việt Nam", được tổ chức tại Hà Nội ngày 25/04/2013, nhiều nhà khoa học đã đưa ra những...
Cập nhật, 23/04/2013 22:43:19
Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng luôn là yêu cầu cấp thiết để phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, nguồn vốn để thực hiện việc này là không nhỏ và nguồn lực từ...
Cập nhật, 15/04/2013 16:54:09
Theo quan điểm của ông Trịnh Đình Dũng- Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thì việc giải cứu thị trường bất động sản là nhiệm vụ cần thiết.
Cập nhật, 13/04/2013 00:00:00
Những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ công tới “sức khỏe” nền kinh tế thế giới trong thời gian qua cho thấy, nợ công là một vấn đề mang tính toàn cầu, mà bất cứ một quốc gia nào...
Cập nhật, 09/04/2013 15:24:41
Hôm nay (9/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố Báo cáo Triển vọng phát triển châu Á 2013 (ADO 2013). Trong đó kinh tế Việt Nam được khuyến cáo phải đẩy mạnh cải cách để phục hồi.
Cập nhật, 08/04/2013 19:07:49
Cụm từ mà các nhà quản lý, các chuyên gia kinh tế trong cả nước nhắc đến nhiều nhất khi được hỏi về việc tháo "chốt" khó khăn cho nền kinh tế hiện nay đó là: NIỀM TIN!