Nhất là tư duy phát triển bền vững về bảo tồn và phát huy các giá trị di sản; tư duy về phát huy tối đa, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế riêng có, khác biệt.
Cập nhật, 12/05/2013 10:34:41
Nhiều chuyên gia cho rằng thực chất đây là cái bẫy của thương mại tự do khiến chúng ta dễ trở thành bãi phế thải các loại hàng hóa phẩm chất xấu của Trung Quốc...
Cập nhật, 10/05/2013 22:10:50
Khi các chính sách mới chỉ tập trung giải quyết các vấn đề ngắn hạn, đi vào “phần ngọn”, thì chắc chắn, công cuộc tái cơ cấu của Việt Nam vẫn chưa thể có nhiều đột phá.
Cập nhật, 09/05/2013 22:14:50
Ngân hàng HSBC nhận định tăng trưởng kinh tế đang chậm lại ở mức yếu nhất trong vòng 1,5 năm trở lại đây tại tất cả các thị trường mới nổi trên toàn cầu.
Cập nhật, 07/05/2013 22:17:31
Ở Việt Nam, vận tải biển chiếm khoảng từ 70-80% lưu chuyển hàng hoá thương mại, đóng góp không nhỏ vào giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, nhất là trong...
Cập nhật, 04/05/2013 22:19:34
2013 được coi là năm bản lề, đặc biệt là trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, giữ tăng trưởng hợp lý, tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp. Bài nghiên cứu căn cứ vào những...
Cập nhật, 02/05/2013 22:26:26
LTS: Tạp chí Kinh tế và Dự báo sẽ lần lượt trích đăng kết quả phân tích, nhận định và dự báo của nhóm nghiên cứu độc lập thuộc ĐHVP Research – DHVP Ecopolitik cung cấp, xin giới thiệu cùng...
Cập nhật, 02/05/2013 12:31:15
Theo công bố của HSBC, Chỉ số PMI ngành Sản xuất Việt Nam được điều chỉnh theo mùa tăng nhẹ từ mức 50,8 điểm của tháng 3 lên 51 điểm vào tháng 4. Chỉ số PMI tăng là nhờ số lượng đơn...
Cập nhật, 27/04/2013 22:33:23
Gần đây, lợi ích nhóm thường được nhắc đến như là một vấn đề hàm chứa những tác động gây tổn hại đối với sự phát triển đất nước. Tuy nhiên, ít người biết rằng, lợi ích nhóm...
Cập nhật, 25/04/2013 22:36:47
Tại Hội thảo khoa học "Khủng hoảng nợ công ở Liên minh châu Âu và những vấn đề gợi mở đối với Việt Nam", được tổ chức tại Hà Nội ngày 25/04/2013, nhiều nhà khoa học đã đưa ra những...
Cập nhật, 23/04/2013 22:43:19
Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng luôn là yêu cầu cấp thiết để phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, nguồn vốn để thực hiện việc này là không nhỏ và nguồn lực từ...