Hôm nay (15/1), tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Chương trình Australia Hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) đã tổ chức Hội thảo Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng 2021: Cải cách,...
Cập nhật, 10/11/2019 08:47:40
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 62% ý kiến chuyên gia cho rằng, giá vàng sẽ giảm, trong khi chỉ có 31% dự báo giá sẽ tăng và 8% bày tỏ quan điểm trung lập.
Cập nhật, 09/11/2019 09:09:50
“Thách thức lớn nhất của chúng ta hiện nay không phải là thoát bẫy thu nhập trung bình. Nguy cơ lớn nhất không phải là tụt hậu kinh tế. Mà thách thức lớn nhất của chúng ta chính là thiếu ý...
Cập nhật, 08/11/2019 15:49:24
Tính theo PPP 2011, NSLĐ của Việt Nam năm 2018 đạt 11.142 USD, chỉ bằng 7,3% mức năng suất của Singapore; 19% của Malaysia; 37% của Thái Lan; 44,8% của Indonesia và bằng 55,9% NSLĐ của Philippines.
Cập nhật, 06/11/2019 07:06:45
Tinh thần là phải quyết tâm hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của năm 2019, trong đó tăng trưởng GDP đạt trên 6,8%, kiểm soát lạm phát dưới 3,5%, thu ngân sách vượt mức ở Trung ương và địa...
Cập nhật, 03/11/2019 09:28:32
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 29% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi có 21% dự báo giá sẽ giảm và 50% bày tỏ quan điểm trung lập.
Cập nhật, 01/11/2019 23:33:33
Kiểm soát lạm phát, nợ công, cán cân xuất nhập khẩu và lao động việc làm đều có kết quả khả quan, làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng thu ngân sách vượt dự...
Cập nhật, 01/11/2019 16:58:19
Phát triển bao trùm cũng như tăng trưởng bền vững đều lấy phát triển con người làm gốc, với mục tiêu “không bỏ lại ai phía sau”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhóm yếu thế trong xã hội vẫn...
Cập nhật, 28/10/2019 22:10:55
...dường như thay đổi, cải cách ít và chậm; có xu hướng mở rộng hoặc thay đổi cách thức thực thi các rào cản kinh doanh.
Cập nhật, 27/10/2019 09:53:44
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 78% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 6% dự báo giá sẽ giảm và 17% bày tỏ quan điểm trung lập.
Cập nhật, 21/10/2019 16:16:43
Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân dưới 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội...