TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng, sức bật của kinh tế thế giới rất mạnh, khi các doanh nghiệp và người dân ở đó được chia sẻ hàng nghìn tỷ USD từ các khoản hỗ trợ để vượt qua khó khăn đại dịch. Giới tài chính toàn cầu nhận thấy...
Cập nhật, 03/11/2019 09:28:32
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 29% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi có 21% dự báo giá sẽ giảm và 50% bày tỏ quan điểm trung lập.
Cập nhật, 01/11/2019 23:33:33
Kiểm soát lạm phát, nợ công, cán cân xuất nhập khẩu và lao động việc làm đều có kết quả khả quan, làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tăng thu ngân sách vượt dự...
Cập nhật, 01/11/2019 16:58:19
Phát triển bao trùm cũng như tăng trưởng bền vững đều lấy phát triển con người làm gốc, với mục tiêu “không bỏ lại ai phía sau”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhóm yếu thế trong xã hội vẫn...
Cập nhật, 28/10/2019 22:10:55
...dường như thay đổi, cải cách ít và chậm; có xu hướng mở rộng hoặc thay đổi cách thức thực thi các rào cản kinh doanh.
Cập nhật, 27/10/2019 09:53:44
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 78% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 6% dự báo giá sẽ giảm và 17% bày tỏ quan điểm trung lập.
Cập nhật, 21/10/2019 16:16:43
Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân dưới 4%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội...
Cập nhật, 21/10/2019 15:32:16
Kết quả này tạo tiền đề vững chắc bước vào năm 2020 - năm cuối của nhiệm kỳ, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo các Nghị quyết của...
Cập nhật, 20/10/2019 08:13:19
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 14% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi có đến 50% dự báo giá sẽ giảm và 36% bày tỏ quan điểm trung lập.
Cập nhật, 19/10/2019 21:35:47
“Một đất nước có sân bay cửa ngõ phát triển vươn lên tầm sân bay trung chuyển quốc tế thì sẽ đem lại tác động lan tỏa, cơ hội phát triển kinh tế - xã hội to lớn. Khi đó, các khoản đầu...
Cập nhật, 18/10/2019 15:54:20
"Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang đứng trước cơ hội “có một không hai” để hiện thực hóa giấc mơ xây dựng một Trung tâm tài chính quan trọng của quốc gia, khu vực...