Việc thu phí của Hải Phòng đáng lẽ ra phải được thực hiện qua một quy trình về đánh giá tác động chính sách theo quy định của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật nhằm xác định cụ thể các chi phí – lợi ích và đưa ra...
Cập nhật, 14/10/2014 09:12:42
Ngày 13/10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1874-QĐ/TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, định hướng...
Cập nhật, 13/10/2014 17:35:40
Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, nhiều doanh nhân đã buộc phải lựa chọn giải pháp “án binh bất động”, bởi càng đầu tư doanh nghiệp càng thua lỗ, càng có nguy cơ phá sản…
Cập nhật, 12/10/2014 16:13:47
“Về việc “chạy” hộ nghèo, chúng tôi đã nhận được một số phản ánh tại một vài địa phương. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo yêu cầu xem xét lại thực tế này”.
Cập nhật, 11/10/2014 04:10:52
Tuy đã áp dụng thủ tục hải quan điện tử, nhưng lượng giấy tờ DN phải nộp vẫn nhiều hơn quy định. Riêng các loại giấy giới thiệu ủy quyền, cam kết… ngoài quy định đã lên tới 15-16...
Cập nhật, 10/10/2014 18:34:40
Dự báo, mức tăng trưởng GDP năm 2014 là 5,71%; năm 2015 là 6,13%; bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt mức 5,75%. Lạm phát năm 2014 là 5,34%; năm 2015 là 6,33%; bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt: 9,05%.
Cập nhật, 08/10/2014 19:06:54
Ông Sandeep Mahajan – Kinh tế trưởng World Bank tại Việt Nam đưa ra dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ đạt tăng trưởng 5,4% trong năm nay, thấp hơn mức 5,8% mà Chính phủ dự kiến.
Cập nhật, 07/10/2014 17:47:45
Mục tiêu của việc rà soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện không phải là bỏ càng nhiều càng tốt để lấy thành tích, mà quan trọng là giảm bớt gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp, khơi thông...
Cập nhật, 07/10/2014 03:59:48
Thực tiễn cho thấy còn nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã dẫn tới tình trạng so bì, khiếu nại của người dân.
Cập nhật, 05/10/2014 16:30:20
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, vai trò của Nhà nước chỉ mang tính thúc đẩy, còn quyết định có tham gia được công nghiệp hỗ trợ hay không vẫn là phải tự bản thân các doanh nghiệp.
Cập nhật, 03/10/2014 21:54:13
Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu mới được ban hành, song, một số điểm “mấu chốt” như: giá cơ sở và Quỹ Bình ổn vẫn… chưa thay đổi và gốc rễ của kinh doanh xăng dầu vẫn chưa thoát...