Số lượng công văn điều hành, chỉ đạo cực lớn, tạo ra một hệ thống vận hành rất trì trệ cứ phải xin ý kiến nhiều chỗ, loanh quanh.
Cập nhật, 27/12/2014 14:56:05
Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội năm 2014. Số liệu cho thấy, nền kinh tế đã có những dấu hiệu khả quan.
Cập nhật, 26/12/2014 23:58:43
Đó là con số định lượng được đưa ra tại Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng phê duyệt.
Cập nhật, 26/12/2014 22:11:54
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 2350/QQĐ-TTg phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Duyên hải Nam Trung Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030".
Cập nhật, 26/12/2014 00:00:29
Nhiều vấn đề đã nảy sinh trong thực tế khiến việc chỉ đạo, điều phối phát triển kinh tế vùng không đạt như kỳ vọng. Nguyên nhân là do chưa hoàn thiện được mô hình quản lý và điều...
Cập nhật, 24/12/2014 05:01:52
Tính chung trong 3 năm qua (2012-2014), hệ thống ngân hàng đã xử lý được 249.000 tỷ đồng nợ xấu, ngoại trừ một số xử lý qua VAMC, các TCTD chủ động xử lý nợ, còn lại nợ xấu được xử lý...
Cập nhật, 21/12/2014 21:50:37
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cương đã chia sẻ như vậy tại chương trình Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời ngày 21/12/2014.
Cập nhật, 19/12/2014 14:52:19
So với tiềm năng và truyền thống được hình thành từ thời kỳ Liên bang Xô viết, thì hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga chưa xứng tầm, còn nhiều hạn chế. Trong bối cảnh hiện nay, khi cả...
Cập nhật, 17/12/2014 22:20:17
Đô thị trung tâm (ĐTTT) vùng được xác định là những đầu tàu lôi kéo, lan tỏa sự phát triển đối với không gian xung quanh. Tác động từ các ĐTTT tới phát triển kinh tế của vùng ĐBSH là tương...
Cập nhật, 15/12/2014 07:18:34
Khi mà nền kinh tế còn yếu, khả năng tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế còn hạn chế, kinh nghiệm quản trị, trình độ quản trị và công nghệ còn chưa cao, sự chủ động trong hội nhập kinh tế...
Cập nhật, 14/12/2014 21:26:38
Câu hỏi đó đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân giải đáp một phần tại Chương trình Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” tối 14/12/2014