Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan lưu ý, nếu không cải cách được triệt để bộ máy nhà nước, thì khó có thể phát triển kinh tế tư nhân.
Cập nhật, 24/12/2014 05:01:52
Tính chung trong 3 năm qua (2012-2014), hệ thống ngân hàng đã xử lý được 249.000 tỷ đồng nợ xấu, ngoại trừ một số xử lý qua VAMC, các TCTD chủ động xử lý nợ, còn lại nợ xấu được xử lý...
Cập nhật, 21/12/2014 21:50:37
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cương đã chia sẻ như vậy tại chương trình Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời ngày 21/12/2014.
Cập nhật, 19/12/2014 14:52:19
So với tiềm năng và truyền thống được hình thành từ thời kỳ Liên bang Xô viết, thì hợp tác kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga chưa xứng tầm, còn nhiều hạn chế. Trong bối cảnh hiện nay, khi cả...
Cập nhật, 17/12/2014 22:20:17
Đô thị trung tâm (ĐTTT) vùng được xác định là những đầu tàu lôi kéo, lan tỏa sự phát triển đối với không gian xung quanh. Tác động từ các ĐTTT tới phát triển kinh tế của vùng ĐBSH là tương...
Cập nhật, 15/12/2014 07:18:34
Khi mà nền kinh tế còn yếu, khả năng tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế còn hạn chế, kinh nghiệm quản trị, trình độ quản trị và công nghệ còn chưa cao, sự chủ động trong hội nhập kinh tế...
Cập nhật, 14/12/2014 21:26:38
Câu hỏi đó đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân giải đáp một phần tại Chương trình Dân hỏi-Bộ trưởng trả lời” tối 14/12/2014
Cập nhật, 07/12/2014 21:07:54
Mặc dù tình hình kinh tế chung còn nhiều khó khăn, nhưng tuần qua, Bộ Tài chính đã phát đi thông tin là trong 11 tháng, thu ngân sách cả nước đã đạt được mục tiêu của cả năm.
Cập nhật, 06/12/2014 23:36:52
Nguyên Phó Thủ tướng, ông Vũ Khoan đã thẳng thắn chỉ rõ điều này tại Hội thảo khoa học Hội nhập kinh tế quốc tế: 30 năm nhìn lại và thực tiễn Quảng Ninh.
Cập nhật, 04/12/2014 11:35:50
Theo dự báo của Bộ Công Thương, năm 2014, Việt Nam có thể xuất siêu hơn 2 tỷ USD, thì đây là năm thứ 3 liên tiếp nước ta xuất siêu trong vòng 20 năm trở lại đây. Tuy nhiên, đến năm 2015, Việt...
Cập nhật, 03/12/2014 19:19:06
Báo cáo tình hình kinh tế vĩ mô tháng 11 vừa mới công bố của Ngân hàng HSBC chỉ rõ: “Chỉ cần Việt Nam tiếp tục cải thiện tính hiệu quả của nguồn lao động, việc phân bổ vốn và tài nguyên...