Theo Bloomberg, các chiến lược gia tại ngân hàng JPMorgan Chase đã thiết lập một mô hình nhằm dự báo về thời gian và mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới tiếp theo.
Cập nhật, 11/02/2016 08:24:28
Việc lạm phát giảm xuống mức thấp như hiện nay, bên cạnh những mặt tích cực, cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Vì thế, công tác điều hành...
Cập nhật, 01/02/2016 14:51:20
Thời khắc chuyển giao sang năm 2016 cũng là thời điểm Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) chính thức hình thành, kết nối nền kinh tế của 10 quốc gia ASEAN với dân số hơn 600 triệu người và quy mô kinh...
Cập nhật, 29/01/2016 00:08:34
Năm 2015, nhìn bề ngoài các chỉ số, các chỉ tiêu đều tốt và tích cực, nhưng nhìn sâu vào bên trong, thì thấy động lực chưa thay đổi. Đã vậy, các động lực hiện đang trong tình trạng tận khai.
Cập nhật, 27/01/2016 23:24:52
Với hợp tác xã kiểu mới, nông nghiệp Việt Nam có khả năng chuyển sang một giai đoạn phát triển mới về chất, có tính đột phá.
Cập nhật, 26/01/2016 09:06:33
Với tiêu đề trên, bản tham luận của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI vào sáng 22/1/2016, tại Đại hội Đảng XII được đánh giá là "tâm huyết, thẳng thắn, nhìn thẳng...
Cập nhật, 25/01/2016 23:36:04
Theo báo cáo kinh tế vĩ mô quý IV/2015 vừa được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) công bố, thâm hụt ngân sách năm có thể ở mức 7%, cao nhất kể từ năm 2000 trở lại đây.
Cập nhật, 22/01/2016 08:08:05
Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, những dư địa, tác động của động lực đổi mới sau 30 năm đã dần cạn đi. Nếu tiếp tục không có những đổi mới, trong đó có cải cách thể chế, thì chúng ta...
Cập nhật, 22/01/2016 06:02:03
Đó là một trong những mục tiêu được nhấn mạnh trong Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Cập nhật, 21/01/2016 15:14:31
Thực tế, du lịch Việt đang bộc lộ khá nhiều điểm yếu dẫn đến giảm sức cạnh tranh khi hội nhập. Vậy, đâu là lợi thế để du lịch nước ta cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay?
Cập nhật, 19/01/2016 22:06:56
So với yêu cầu đặt ra cũng như trước những diễn biến của tình hình, việc rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung quy hoạch điện, than cho giai đoạn 2016-2020 và có tính đến năm 2030 là cần...