Năm 2020, năm cuối của Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đã khép lại với nhiều dấu ấn khó quên. Chúng ta đã thành công vượt qua một năm đặc biệt khó khăn với ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, của bão lụt nghiêm trọng...
Cập nhật, 14/01/2021 09:33:53
Năm 2020, năm cuối của Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 đã khép lại với nhiều dấu ấn khó quên. Chúng ta đã thành công vượt qua một năm đặc biệt khó khăn với ảnh hưởng của đại...
Cập nhật, 29/12/2020 16:05:28
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặt ra mục tiêu phấn đấu trong chỉ đạo điều hành đạt khoảng 6,5% hoặc cao hơn, đồng thời chuẩn bị các yếu tố nền tảng để tăng tốc trong giai đoạn từ...
Cập nhật, 29/12/2020 10:30:38
“Thách thức là rất to lớn, nhưng cơ hội cũng không nhỏ, đòi hỏi tất cả chúng ta phải mạnh mẽ, nỗ lực và tích cực hơn nữa để chủ động quyết định được vận mệnh của đất nước...
Cập nhật, 22/12/2020 16:43:59
Theo Ngân hàng Thế giới, kết quả này là nhờ khả năng chống chịu của cả khu vực kinh tế trong nước và khu vực kinh tế đối ngoại.
Cập nhật, 31/10/2020 11:25:53
Khả năng năm 2020 có thể đạt mức tăng trưởng 2 đến 3%.
Cập nhật, 28/10/2020 23:27:58
Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, tình trạng "không chịu lớn" và không muốn chính thức hóa hoạt động kinh doanh của số đông doanh nghiệp tư nhân siêu nhỏ, nhỏ và vừa phản ánh niềm tin kinh doanh...
Cập nhật, 21/10/2020 16:00:40
Cụ thể: cơ quan này dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 của Việt Nam nằm trong khoảng 2,6% - 2,8% trong điều kiện kiểm soát hoàn toàn dịch COVID-19 trong các tháng còn lại của năm diễn ra thuận lợi...
Cập nhật, 05/09/2020 08:48:46
Theo nhận định của một số định chế tài chính lớn, nếu phấn đấu tốt, Việt Nam có thể tăng trưởng 2-3% trong năm 2020.
Cập nhật, 27/08/2020 14:49:20
Dự kiến, quy mô GRDP của Vùng năm 2020 gấp khoảng 2,2 lần năm 2010; tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016-2020 đạt 9%/năm.
Cập nhật, 27/08/2020 09:34:26
Còn 03 chỉ tiêu dự kiến chưa đạt mục tiêu là: Tốc độ tăng trưởng (GRDP), tỷ lệ lao động qua đào tạo, tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch.