Đây là quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến về thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp, tổ chức ngày 21/02/2020.
Cập nhật, 16/02/2020 18:21:56
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 65% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 6% dự báo giá sẽ giảm và 29% bày tỏ quan điểm trung lập.
Cập nhật, 12/02/2020 17:40:37
Trong trường hợp khống chế được dịch trong quý I thì tăng trưởng GDP cả năm dự báo là 6,25% giảm 0,55% so với mục tiêu của Chính phủ. Trong đó quý I, dự báo tăng trưởng đạt 4,52%; quý II tăng...
Cập nhật, 09/02/2020 18:59:06
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 67% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 8% dự báo giá sẽ giảm và 25% bày tỏ quan điểm trung lập.
Cập nhật, 06/02/2020 17:10:34
Trường hợp dịch corona kéo dài sang quý II/2020, thì tăng trưởng quý II là 5,81%, dẫn tới ước tính GDP năm 2020 tăng 6,09% so với năm trước (thấp hơn 0,71 điểm phần trăm so với mục tiêu đề ra.
Cập nhật, 05/02/2020 21:30:39
Nếu dịch được kiểm soát trong quý I, thì mức độ tăng trưởng cả năm chỉ còn 6,27%. Nếu dịch kéo dài và kiểm soát trong quý II, nguy cơ bị giảm tăng trưởng chỉ còn 6,09%.
Cập nhật, 02/02/2020 20:00:02
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 82% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 18% dự báo giá sẽ giảm và 0% bày tỏ quan điểm trung lập.
Cập nhật, 30/01/2020 09:29:49
Từ năm 2018 đến nay, tổng vốn đầu tư trên 33.000 tỷ đồng với 30 dự án đã hoạt động và đang triển khai trên cả nước, giúp nâng cao chất lượng, mẫu mã và đa dạng các mặt hàng nông sản,...
Cập nhật, 27/01/2020 11:03:17
Tốc độ tăng CPI bình quân năm 2020 vẫn có thể được kiềm chế ở mức dưới 4% nếu Chính phủ bình ổn giá thịt lợn ngay từ đầu năm. Mặc dù vậy, việc đạt được mục tiêu về lạm phát sẽ...
Cập nhật, 26/01/2020 15:15:47
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 59% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi chỉ có 12% dự báo giá sẽ giảm và 19% bày tỏ quan điểm trung lập.
Cập nhật, 19/01/2020 09:35:11
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có tới 77% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi không có ai dự báo giá sẽ giảm và 23% bày tỏ quan điểm trung lập.