Một nền kinh tế nóng đỏ, các chính sách thân thiện với kinh doanh và một Chính phủ ủng hộ tự do thương mại là đường lối lãnh đạo của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang mang đến cho các nhà đầu tư toàn cầu trong bối...
Cập nhật, 20/01/2019 22:58:21
Một nền kinh tế nóng đỏ, các chính sách thân thiện với kinh doanh và một Chính phủ ủng hộ tự do thương mại là đường lối lãnh đạo của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang mang đến...
Cập nhật, 28/12/2018 10:38:42
Song, “Chính phủ sẽ không bao giờ cho phép ngủ quên trên vòng nguyệt quế”.
Cập nhật, 13/12/2018 00:48:00
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan lưu ý, nếu không cải cách được triệt để bộ máy nhà nước, thì khó có thể phát triển kinh tế tư nhân.
Cập nhật, 13/12/2018 00:11:20
“5 năm thực hiện nghị quyết 19 là một sự hoài phí về thời gian, trong khi năm 1999 chỉ cần cắt 1 lần đã được 50%”...
Cập nhật, 12/12/2018 16:27:59
Cụ thể, theo nghiên cứu của TS. Nguyễn Việt Cường – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, thuế tài sản sẽ làm giảm 0,9% thu nhập khả dụng và 0,7% chi tiêu thực tế.
Cập nhật, 10/12/2018 21:48:07
Tại Hội nghị Thống kê bộ, ngành năm 2018, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định, thống kê là một ngành có vị trí quan trọng khi nền kinh tế đang...
Cập nhật, 05/12/2018 12:12:37
Tại Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2018, ngày 05/12/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "con người và công nghệ ví như chiếc chìa khóa và cái ổ khóa, phải tương...
Cập nhật, 05/12/2018 10:42:27
Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2018, ngày 05/12/2018 chỉ rõ, hành trình trở thành một nền kinh tế hiện đại hoá, công nghiệp...
Cập nhật, 05/12/2018 08:30:06
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh điều này tại Diễn đàn thường niên về Cải cách và Phát triển Việt Nam (VRDF) lần thứ nhất - “Tầm nhìn mới, động lực...
Cập nhật, 04/12/2018 11:01:23
“Qua nhiều lần tham dự Diễn đàn VBF, tôi cảm nhận ngọn lửa nhiệt huyết trong các bạn vẫn không ngừng cháy bỏng”, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã mở đầu bài phát biểu đầy cảm...