Các chuyên gia cho rằng, khi đầu tư sang Lào và Campuchia, doanh nghiệp cần phải có thông tin tốt, am hiểu luật pháp địa phương, chủ động phòng ngừa những tranh chấp và liên kết với nhau.
Cập nhật, 05/07/2016 21:02:56
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản số 378/BKHĐT-VP, ngày 28/06/2016 về việc hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch đầu tư công các dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện năm 2017.
Cập nhật, 02/07/2016 22:38:22
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã khẳng định điều này khi kiểm tra công tác xây dựng, vận hành một số nhà máy, tổ hợp nhà máy lớn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, ngày 02/7/2016.
Cập nhật, 28/06/2016 19:50:05
Cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam phải tận dụng cơ hội, tăng cường hợp tác, chú trọng sự liên kết với nhau để phát triển.
Cập nhật, 27/06/2016 23:22:01
Văn phòng Chính phủ vừa thông tin, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương đầu tư và nguyên tắc đầu tư một số dự án kết cấu hạ tầng và lĩnh vực thể thao.
Cập nhật, 27/06/2016 16:00:28
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký cấp mới và tăng thêm là 11,284 tỷ USD, tăng 105,4% so với cùng...
Cập nhật, 25/06/2016 00:13:24
Điều 31 của Nghị định 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 đã nêu rõ trình tự lập, thẩm định, quyết định dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng...
Cập nhật, 24/06/2016 15:56:51
Cam kết TPP trong mua sắm Chính phủ đang tạo cơ hội rất lớn cho nhà thầu trong nước và sự minh bạch trong mua sắm công tại Việt Nam. Song, đây cũng là điểm yếu kém trong lĩnh vực mua sắm công...
Cập nhật, 23/06/2016 08:37:44
Ông Haike Manning, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam đã khẳng định như vậy tại buổi tiếp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chiều ngày 22/06/2016.
Cập nhật, 22/06/2016 23:22:59
Để đạt mục tiêu này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Campuchia tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam hơn nữa.
Cập nhật, 22/06/2016 23:04:22
Khu công nghiệp Long Hậu 3 cí quy mô diện tích gần 123,98ha; tổng mức đầu tư 1.102 tỷ đồng trong đó vốn chủ sở hữu 502 tỷ đồng và vốn vay 600 tỷ đồng.