Theo bà Tào Thị Thanh Hương, Đại sứ Việt Nam tại Singapore, vẫn còn rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Singapore đầu tư tại Việt Nam.
Cập nhật, 17/07/2019 10:11:00
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, ngày 03/7/2019, Bộ Kế...
Cập nhật, 15/07/2019 23:14:43
Ngoài ra, một số dự án BOT huy động nguồn vốn đầu tư từ các DNNN chủ yếu là vốn tín dụng ngắn hạn, nhưng lại được sử dụng cho đầu tư dài hạn, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro an toàn...
Cập nhật, 15/07/2019 22:27:53
Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với các nhà đầu tư tại Công điện số 849/CĐ-TTg, ngày 15/7/2019 việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình...
Cập nhật, 12/07/2019 21:51:39
Hội đồng thẩm định được thành lập sau khi Bộ Giao thông Vận tải và Kế hoạch Đầu tư đưa ra hai phương án tổng mức đầu tư xây đường sắt cao tốc khác nhau.
Cập nhật, 11/07/2019 17:33:23
Dự án đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng cơ sở pháp lý cho khu công nghiệp sinh thái và chuyển đổi các khu công nghiệp thông thường thành các khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam.
Cập nhật, 11/07/2019 14:56:52
Trong đó, có 340 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký mới đạt khoảng 8,7 tỷ USD và 334 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký mới đạt khoảng 82,9 nghìn tỷ đồng.
Cập nhật, 11/07/2019 08:59:21
Ngoài ra, trong năm đã phát hiện 25 dự án vi phạm quy định về thủ tục đầu tư; 54 dự án vi phạm về quản lý chất lượng; 422 dự án có thất thoát, lãng phí; 450 dự án phải ngừng thực hiện.
Cập nhật, 09/07/2019 08:27:23
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi...
Cập nhật, 05/07/2019 19:12:43
Dự án có quy mô 188ha được thực hiện với tổng nguồn vốn 1.268 tỷ đồng, trong đó vốn góp để thực hiện Dự án là 200 tỷ đồng, vốn vay thương mại là 600 tỷ đồng, vốn huy động khác là...
Cập nhật, 02/07/2019 21:11:02
Đó là: vốn địa kinh tế, vốn kết cấu hạ tầng, vốn tự nhiên, vốn văn hóa và vốn con người.