Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 900/QĐ-TTg công bố danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.
Cập nhật, 19/11/2015 23:03:32
Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg, ngày 26/11/2013 quy định cơ chế, chính sách...
Cập nhật, 19/11/2015 21:45:20
Cụ thể, Thủ tướng vừa phê duyệt danh mục Dự án Cấp nước sạch huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi; phê duyệt nội dung 2 Hiệp định viện trợ Dự án Cải thiện chất lượng nước khu vực Chùa...
Cập nhật, 19/11/2015 21:33:49
Theo thông tin của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý bổ sung Dự án sân golf FLC Quy Nhơn Golf Links thuộc Khu du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội,...
Cập nhật, 19/11/2015 18:32:16
Phiên họp lần thứ 9 Ủy ban Hỗn hợp Thường trực giữa Việt Nam và Wallonie – Bruxelles được tổ chức ngày 19/11/2015 đã thông qua chương trình hợp tác song phương giai đoạn 2016-2018 gồm 18 dự án.
Cập nhật, 17/11/2015 23:37:42
Trước sự lên tiếng của báo chí về việc chạy đua xây dựng trung tâm hành chính tập trung nghìn tỷ, Thủ tướng đã có chỉ thị tạm dừng triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng các dự án...
Cập nhật, 17/11/2015 20:59:39
Dự án “Cải cách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng xanh”, do Chính phủ Đức tài trợ, nhằm hỗ trợ quá trình thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái...
Cập nhật, 17/11/2015 20:51:58
Theo Văn phòng Chính phủ, chủ trương đầu tư Dự án “Trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam” thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.
Cập nhật, 12/11/2015 23:11:10
Với 88,26% đại biểu tán thành, sáng ngày 12/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Cập nhật, 11/11/2015 22:52:13
Bằng việc chuyển giao những kiến thức chuyên môn, Australia sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc củng cố các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, hiện đại hóa ngành công nghiệp chế biến thực...
Cập nhật, 11/11/2015 00:13:37
Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lập quy hoạch khu tái định cư và lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư đồng thời với quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả...