Trong quá trình triển khai thực hiện PPP vẫn còn gặp những rào cản pháp lý nhất định. Để tháo gỡ những vấn đề này, việc hoàn thiện khung pháp lý PPP là rất cần thiết.
Cập nhật, 30/12/2015 22:28:26
Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh danh mục Dự án "Xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương giai đoạn II và xử lý nước thải sinh hoạt khu vực lân cận" vay vốn ODA...
Cập nhật, 29/12/2015 22:59:33
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cập nhật trên Hệ thống Thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài tại địa chỉ dautunuocngoai.gov.vn danh mục điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Cập nhật, 27/12/2015 13:40:15
Năm 2015, tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế trong đó có tái cơ cấu đầu tư đi đôi với việc tiếp tục giảm dần đầu tư công, giảm tỷ trọng và nâng cao hiệu quả...
Cập nhật, 25/12/2015 20:22:58
Nhờ thuế xuất khẩu giảm, chính sách thị trường chung và đặc biệt là chi phí sản xuất nội địa thấp, theo các chuyên gia kinh tế, trong thời gian tới, cơ hội thu hút nguồn vốn đầu tư trực...
Cập nhật, 25/12/2015 16:37:43
Sau hơn 27 năm thực hiện các hoạt động đầu tư vào Việt Nam, Hàn Quốc đã vượt qua Nhật Bản và trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất về cả số lượng dự án và tổng vốn đầu tư kể...
Cập nhật, 23/12/2015 00:00:44
Mục tiêu vận động IDA tại Kỳ IDA 18 là nhằm có được giai đoạn chuyển tiếp phù hợp trong trường hợp Việt Nam tốt nghiệp IDA năm 2017, bảo đảm khả năng trả nợ bền vững của ngân sách nhà...
Cập nhật, 15/12/2015 22:19:27
Dự án Tuyến đường trục chính nối các khu chức năng chính Khu kinh tế Vân Đồn có tổng chiều dài 20 km với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị.
Cập nhật, 12/12/2015 15:52:24
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính đến cuối tháng 9 năm 2015, Liên bang Nga đứng thứ 17/105 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 114 dự án đầu tư còn...
Cập nhật, 12/12/2015 15:24:24
Nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ để thực hiện thành công định hướng phát triển các vùng kinh tế trọng điểm, Thủ tướng đã ký quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động và phối...
Cập nhật, 10/12/2015 17:06:56
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 11 tháng năm 2015, Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam 1,72 tỷ USD, với 281 dự án cấp mới và 129 dự án tăng vốn