Chiều ngày 13/12/2017, Chính phủ Australia và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam đã cùng nhau khởi động chương trình Aus4Reform – một chương trình kéo dài 4 năm nhằm nâng cao năng suất và tính cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.
Cập nhật, 17/11/2015 23:37:42
Trước sự lên tiếng của báo chí về việc chạy đua xây dựng trung tâm hành chính tập trung nghìn tỷ, Thủ tướng đã có chỉ thị tạm dừng triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng các dự án...
Cập nhật, 17/11/2015 20:59:39
Dự án “Cải cách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng xanh”, do Chính phủ Đức tài trợ, nhằm hỗ trợ quá trình thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái...
Cập nhật, 17/11/2015 20:51:58
Theo Văn phòng Chính phủ, chủ trương đầu tư Dự án “Trưng bày Bảo tàng Báo chí Việt Nam” thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.
Cập nhật, 12/11/2015 23:11:10
Với 88,26% đại biểu tán thành, sáng ngày 12/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Cập nhật, 11/11/2015 22:52:13
Bằng việc chuyển giao những kiến thức chuyên môn, Australia sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc củng cố các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, hiện đại hóa ngành công nghiệp chế biến thực...
Cập nhật, 11/11/2015 00:13:37
Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lập quy hoạch khu tái định cư và lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư đồng thời với quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả...
Cập nhật, 09/11/2015 21:39:37
Theo Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng ý lựa chọn 8 nhóm khu kinh tế (KKT) ven biển trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.
Cập nhật, 02/11/2015 11:50:49
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 10 tháng năm 2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 11,8 tỷ USD, tăng 16,3% với cùng kỳ...
Cập nhật, 30/10/2015 17:15:48
Khi tham gia vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào cuối năm 2015, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức.
Cập nhật, 29/10/2015 23:07:48
Dự án khởi công mới trong năm 2016 phải được rà soát chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, ngày 10/9/2015 về kế hoạch đầu tư công trung...