Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát quy hoạch tái định cư, triển khai các thủ tục xây dựng các khu tái định cư; chỉ đạo triển khai các thủ tục về thu hồi đất, lập và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và...
Cập nhật, 29/07/2016 23:28:12
Đó là nội dung được nhấn mạnh trong công văn số 5781/BKHĐT-GSTĐĐT, ngày 26/07/2016 về việc báo cáo tình hình thực hiện các dự án quan trọng quốc gia có sử dụng vốn đầu tư công từ 10.000 tỷ...
Cập nhật, 29/07/2016 17:55:04
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính chung trong 7 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký cấp mới và tăng thêm là 12,94 tỷ USD, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm 2015.
Cập nhật, 27/07/2016 23:37:32
Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng được nêu bật văn bản thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng tại cuộc họp về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh...
Cập nhật, 19/07/2016 23:35:19
Thông tin từ Văn phòng CHính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về cơ chế đặc thù của Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2A, Cát Linh - Hà Đông.
Cập nhật, 17/07/2016 23:15:01
Đến năm 2025, 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Cập nhật, 10/07/2016 15:06:17
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT, ngày 30/06/2016 hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Cập nhật, 10/07/2016 00:31:44
Đây là một trong những yêu cầu được Chính phủ nêu rõ tại Nghị quyết 60/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công...
Cập nhật, 07/07/2016 00:10:57
Ngày 06/7/2016, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư một 3 dự án lớn xây dựng công trình thể thao, đồng ý nguyên tắc đầu tư 2 dự án giao thông...
Cập nhật, 06/07/2016 23:47:05
Ngày 5/7/2016, Ngân hàng Thế giới đã phê dự án Cải thiện Quản lý và Cơ sở Dữ liệu Đất đai Việt Nam trị giá 150 triệu USD.
Cập nhật, 06/07/2016 20:59:38
Chiều 6/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ về việc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016.