Cập nhật, 11/05/2018 08:36:48
Từ ngày 19/6/2018, vốn chủ sở hữu và vốn huy động của nhà đầu tư thực hiện dự án đối tác công - tư (PPP) sẽ phải tuân theo quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình...
Cập nhật, 10/05/2018 11:52:12
Nguồn vốn này được JICA thực hiện cho các chương trình hợp tác tập trung vào 3 trụ cột chính: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương và tăng cường quản trị...
Cập nhật, 03/05/2018 00:00:00
Chiều nay (ngày 03/05), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Biên bản thảo luận hợp tác với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) về Dự án Nâng cấp, phát triển Hệ thống thông tin quốc gia về...
Cập nhật, 02/05/2018 23:44:34
Trong bối cảnh Việt Nam đã tốt nghiệp IDA, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, sớm báo cáo Thường trực Chính phủ về định hướng huy động, sử dụng các nguồn vốn, nhất...
Cập nhật, 02/05/2018 22:44:57
Trong khi đó, nguồn vốn đầu tư công nói chung, vốn đầu tư hạ tầng của Chính phủ nói riêng còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc thu hút đầu tư theo hình thức PPP là giải pháp cấp bách và cần...
Cập nhật, 02/05/2018 22:24:52
Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản cam kết và chịu trách nhiệm toàn diện về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan đến dự án.
Cập nhật, 24/04/2018 23:31:14
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam...
Cập nhật, 20/04/2018 19:22:50
Hiện nay, hình thức đối tác công - tư (PPP) chịu điều chỉnh bởi 17 luật, 63 nghị định và hàng trăm thông tư hướng dẫn khác. Điều này dẫn đến sự chồng chéo, không rõ ràng và khó khăn cho...
Cập nhật, 19/04/2018 22:41:37
Theo Bộ Giao thông vận tải, phương án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội theo hình thức BOT là không phù hợp với tình hình giao thông thực tế trên địa bàn.
Cập nhật, 16/04/2018 22:30:13
Theo đó, sẽ đầu tư xây dựng nhà ga hàng hóa, sân đỗ tàu bay, khu bảo dưỡng phương tiện, thiết bị và các công trình phục vụ cho hoạt động hàng không tại khu vực phía Bắc Sân bay quốc tế...