Tỷ lệ của các bộ, ngành địa phương không đồng đều. Có bộ ngành và địa phương giải ngân đạt trên 21%, song vẫn còn có bộ, ngành và địa phương gần như chưa giải ngân kế hoạch vốn (tỷ lệ giải ngân đạt dưới 1%).
Cập nhật, 10/07/2016 15:06:17
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 09/2016/TT-BKHĐT, ngày 30/06/2016 hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Cập nhật, 10/07/2016 00:31:44
Đây là một trong những yêu cầu được Chính phủ nêu rõ tại Nghị quyết 60/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công...
Cập nhật, 07/07/2016 00:10:57
Ngày 06/7/2016, Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư một 3 dự án lớn xây dựng công trình thể thao, đồng ý nguyên tắc đầu tư 2 dự án giao thông...
Cập nhật, 06/07/2016 23:47:05
Ngày 5/7/2016, Ngân hàng Thế giới đã phê dự án Cải thiện Quản lý và Cơ sở Dữ liệu Đất đai Việt Nam trị giá 150 triệu USD.
Cập nhật, 06/07/2016 20:59:38
Chiều 6/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ về việc giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2016.
Cập nhật, 06/07/2016 07:14:06
Đó là thông tin được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (FIA) cung cấp tại Hội thảo “Xúc tiến đầu tư, mở rộng kinh doanh với thị trường Nhật Bản” tổ chức ngày...
Cập nhật, 05/07/2016 21:02:56
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản số 378/BKHĐT-VP, ngày 28/06/2016 về việc hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch đầu tư công các dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện năm 2017.
Cập nhật, 02/07/2016 22:38:22
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã khẳng định điều này khi kiểm tra công tác xây dựng, vận hành một số nhà máy, tổ hợp nhà máy lớn tại Khu kinh tế Nghi Sơn, ngày 02/7/2016.
Cập nhật, 28/06/2016 19:50:05
Cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam phải tận dụng cơ hội, tăng cường hợp tác, chú trọng sự liên kết với nhau để phát triển.
Cập nhật, 27/06/2016 23:22:01
Văn phòng Chính phủ vừa thông tin, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương đầu tư và nguyên tắc đầu tư một số dự án kết cấu hạ tầng và lĩnh vực thể thao.