Tổng Kiểm toán Nhà nước vừa ký và ban hành Quyết định số 1785/QĐ-KTNN, ngày 4/12/2017 về “Kế hoạch kiểm toán năm 2018” của Kiểm toán Nhà nước.
Cập nhật, 22/08/2015 00:20:29
Trong bối cảnh, vẫn còn tới 21 tỷ USD vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã cam kết, nhưng chưa được giải ngân, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi...
Cập nhật, 18/08/2015 22:42:11
Việc ban hành quyết định mới thay thế Quyết định 44 sẽ là một cải cách trong công tác cấp bảo lãnh chính phủ, giúp thực hiện việc thắt chặt, tiến tới thu hẹp để tập trung hỗ trợ của...
Cập nhật, 18/08/2015 18:38:49
Ấn Độ không nằm trong những nước tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), tuy nhiên, khi đầu tư tại Việt Nam, ngành công nghiệp dệt may của Ấn Độ sẽ...
Cập nhật, 17/08/2015 22:25:22
Điều đáng nói là, dù vốn đã được tính toán đủ, được tạo nhiều cơ chế đặc thù ưu tiên, nhưng việc triển khai thi công các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội đều chậm tiến độ.
Cập nhật, 17/08/2015 19:50:20
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã quyết định điều này tại buổi họp của Ban chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội vào ngày 17/08/2015.
Cập nhật, 14/08/2015 10:35:03
Theo Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/07/2015, cả nước có 1.068 dự án mới được cấp giấy phép đầu tư với tổng vốn đăng ký là 6,92 tỷ USD, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm 2014, Tuy...
Cập nhật, 14/08/2015 07:00:19
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận điều này tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 13/08/2015.
Cập nhật, 12/08/2015 23:25:56
Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Phú Yên đến năm 2020.
Cập nhật, 12/08/2015 23:03:30
10,326 tỷ đồng là vốn điều chuyển từ nguồn vốn kế hoạch năm 2015 không sử dụng hết của Dự án Sửa chữa nâng cấp hồ Đắk Uy, tỉnh Kon Tum và Dự án Sửa chữa nâng cấp cụm hồ Sơn La,...
Cập nhật, 12/08/2015 23:00:50
Với việc bổ sung thêm Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông, danh sách dự án ODA chậm tiến độ dừng ở con số 14 dự án cần tiếp tục được giám sát thường xuyên.