Trang bị kiến thức cho thanh niên

Xác định công tác tạo việc làm, phát triển kinh tế cho thanh niên tại địa phương là nhiệm vụ quan trọng trong công tác Đoàn hiện nay. Huyện đoàn Cầu Ngang đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiến hành khảo sát về đặc điểm sản xuất của địa phương, số thanh niên chưa có việc làm, nhu cầu việc làm, khả năng và trình độ của thanh niên. Tập trung tuyên truyền giáo dục về ý thức lập thân, lập nghiệp cho thanh niên là công tác thường xuyên, đặc biệt là việc phát huy nguồn lực tại chỗ như tay nghề, vốn đất đai, sở trường của thanh niên để định hướng thành lập các mô hình phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Đồng thời, tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn kỹ năng trồng trọt, tham quan các mô hình thực tế để đoàn viên thanh niên áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả. Trong đó có những mô hình kinh tế tiêu biểu như: mô hình trồng hoa lài, mô hình trồng màu, mô hình nuôi bò vỗ béo, nuôi bò sinh sản… Đây là những mô hình tổ hợp tác sản xuất trong thanh niên, giúp các đoàn viên chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau và đạt hiệu quả kinh tế cao qua áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác

Trong những năm qua, phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng của xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang phát triển mạnh. Nhất là mô hình trồng hoa màu chuyên canh cho hiệu quả kinh tế cao, trong đó trồng cây hoa lài là mô hình mới có triển vọng tại địa phương. Với mức giá từ 100 ngàn đồng/kg thì một công đất, mỗi ngày, người dân hái được trung bình 2 kg hoa lài, thu nhập 200 ngàn đồng. Do ngày nào cũng có thu nhập nên tính ra trong một năm, cây hoa lài cho hiệu quả kinh tế rất cao. Qua thấy hiệu quả từ mô hình hoa lài, xã đoàn Kim Hòa đã khuyến khích các thanh niên thành lập tổ hợp tác sản xuất, kết quả đầu năm 2013, tổ hợp tác trồng hoa lài được thành lập với 13 thành viên.

Thu hoạch hoa lài

Anh Thạch Chia Sa Rặ, thành viên tổ hợp tác trồng hoa lài cho biết với sự hỗ trợ nguồn vốn cho thanh niên đã giúp đoàn viên thanh niên trong tổ có điều kiện phát triển sản xuất. Với gia đình Sa Rặ gắn bó với cây hoa lài đã gần 8 năm nay nên với những kinh nghiệm gia đình, của bản thân Sa Rặ sẵn sàng chia sẻ với đoàn viên trong tổ. Được biết trước đây gia đình Sa Rặ chỉ trồng hoa lài trên diện tích 1 công, qua được hỗ trợ nguồn vốn từ tổ hợp tác Sa Rặ đã mở rộng diện tích trồng thêm 1 công. Sa Rặ cũng chia sẻ thêm: để nhân giống cây hoa lài, chỉ cần lấy nhánh cây ươm cho ra rễ rồi trồng xuống đất. Sau 06 tháng trồng, cây hoa lài sẽ cho ra hoa. Tuy nhiên, thời điểm này hoa ra không nhiều, vào khoảng 2 năm trồng là lúc hoa lài cho hoa nhiều nhất. Điều đáng nói là cây lài ra hoa quanh năm nên thời gian thu hoạch liên tục và kéo dài từ 7 – 10 năm. Vào mùa nắng, cây lài ra hoa rất nhiều lần so với mùa mưa và giá cả cũng chênh lệch. Hiện nay, giá 01 kg hoa lài là 100 ngàn đồng, có lúc giá tăng lên đến hơn 200 ngàn đồng/kg. Mỗi ngày, vào khoảng 3 – 5 giờ chiều là lúc gia đình Sa Rặ bắt đầu hái hoa lài, vì đây là thời điểm hoa lài sẽ cho nhiều hương nhất. Với 1 công hoa lài đang cho hoa, mỗi năm gia đình Sa Rặ thu nhập trên 50 triệu đồng.

Nhằm giúp thanh niên có kinh tế ổn định, vươn lên khá giàu, huyện đoàn Cầu Ngang lựa chọn và xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương và hỗ trợ cần thiết để đồng hành cùng thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp. Bên cạnh những hình thức sản xuất riêng lẻ thì việc thành lập các tổ hợp tác sản xuất cũng được xã đoàn Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang chú trọng thực hiện. Tiêu biểu như hợp tác trồng màu và nuôi bò sinh sản trong thanh niên ở ấp Lạc Hòa xã Thạnh Hòa Sơn được thành lập vào tháng 9/2013, với 20 thành viên, là 1 trong những mô hình giúp đoàn viên thanh niên tạo việc làm và thu nhập kinh tế được cải thiện.

Anh Phan Quốc Thái, Bí thư xã đoàn Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang cho rằng: “Để đồng hành cùng đoàn viên trong phát triển kinh tế, xã đoàn xác định vai trò quan trọng của việc thành lập các tổ hợp tác trong sản xuất. Trong năm 2013, xã đoàn thành lập tổ hợp tác ở ấp Lạc Hòa, đồng thời có sự hỗ trợ nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội cho đoàn viên nghèo, cận nghèo trong tổ vay phát triển mô hình. Theo đánh giá ban đầu, các đoàn viên đều sử dụng nguồn vốn khá hiệu quả, đầu tư trồng màu, mua bò về nuôi và mở rộng thêm diện tích canh tác, thu nhập của đoàn viên được nâng lên…”

Có thể thấy, mô hình tổ hợp tác trong thanh niên huyện đoàn Cầu Ngang đang phát triển và trở thành phong trào được hưởng ứng mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên, thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế gia đình, vươn lên lập thân, lập nghiệp./.