Kết thúc quý III/2015, Tp đoàn ước đt doanh thu lên ti 1.280 t đng, tăng 2,5 ln so vi mc hơn 505 t đng đt được cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu kỳ này tăng mnh ch yếu được đóng góp t mng bt đng sn, vi vic m bán các d án FLC Complex 36 Phm Hùng, bit th ti d án FLC Gardeni M, Hà Ni) và đc bit t khu bit th thuc Qun th du lch sinh thái và ngh dưỡng FLC Sm Sơn.

Theo đó, li nhun trước thuế ước đt 300 t đng, gp 2,4 ln so vi quý III/2014. Lũy kế 9 tháng đu năm 2015, FLC đt 3.288 t đng doanh thu và 801 t đng li nhun trước thuế.

Như vy, so vi mc tiêu 5.535 t đng doanh thu và 1.158 t đng lãi trước thuế đt ra cho năm 2015, hin FLC đã thc hin ln lượt ước đt 59,4% và 70% mc tiêu năm.

Tp đoàn FLC trong nhng năm gn đây đang t rõ tham vng tr thành mt “ông ln” trong lĩnh vc bt đng sn, bao gm c bt đng sn ngh dưỡng, bt đng sn khu công nghip và bt đng sn nhà , văn phòng.

Ngoài các d án trc tiếp xây dng và trin khai, như: FLC Samson Beach & Golf Resort, FLC Complex Thanh Hóa, d án nhà cho cán b - công nhân viên B Tư pháp, các khu công nghip, d án BT xây dng khu trung tâm hành chính mi tnh Khánh Hòa… FLC còn thành công trong thâu tóm 4 d án bt đng sn ln là d án Alaska Garden City (FLC Garden City) ti Đi M, Nam T Liêm, d án Ion Complex ti 36 Phm Hùng (FLC Complex 36 Phm Hùng), d án The Lavender (FLC Star Tower) ti Hà Đông, Hà Ni và d án FLC Twin Tower, 295 Cu Giy, Hà Ni.

Trong năm 2015, FLC d kiến đưa ra th trường gn 2.700 căn chung cư; hơn 1.000 căn bit th, nhà lin k; gn 300 ha mt bng khu công nghip và gn 600 phòng khách sn./.