Cụ thể, khối lượng vàng miếng của mỗi lô đấu thầu là 100 lượng với tỷ lệ đặt cọc là 10%. Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc: 43,61 triệu đồng/lượng.

Giá tham chiếu lần này thấp hơn 100 nghìn đồng so với giá bán của các nhà vàng ở thời điểm hiện tại và kém 200 nghìn đồng so với giá tham chiếu của lần đấu thầu trước.

Khối lượng vàng miếng tối thiểu mỗi thành viên được phép đặt thầu là 500 lượng và tối đa là 5.000 lượng.

Tuần trước (ngày 28/3), NHNN đã tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng đầu tiên nhưng không mấy thành công. Có 26.000 lượng vàng được đưa ra đấu thầu nhưng chỉ 2 trên tổng 21 đơn vị tham gia trúng thầu với tổng 2.000 lượng.

Phương Anh