Theo đó, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

Viện có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội và được mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài khi cần thiết.

Viện thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ nguồn, nghiên cứu nâng cấp các công nghệ phục vụ các ngành công nghiệp chiến lược, then chốt; phát triển các sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực; phát triển công nghệ tích hợp để thay thế công nghệ nhập khẩu và các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động.

Cơ cấu tổ chức của Viện gồm Hội đồng viện, viện trưởng và các phó viện trưởng, hội đồng khoa học, các đơn vị nghiên cứu và phát triển và các đơn vị khác.

Viện được thực hiện cơ chế tự chủ áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Mô hình V- KIST (Ảnh: Koica)

Ngoài ra, Viện được thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù riêng.

Cụ thể, Viện được áp dụng cơ chế tài chính đặc thù tương tự như đối với các trường đại học tiên tiến được thành lập trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước ngoài, bảo đảm khuyến khích các nhà khoa học trình độ cao là người nước ngoài, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Viện.

Nhà nước bố trí vốn đối ứng cho Dự án hợp tác xây dựng Viện theo cam kết tại Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc, đồng thời hỗ trợ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng cơ sở hạ tầng trang thiết bị nghiên cứu hiện đại cho Viện.

Bên cạnh đó, hỗ trợ toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên hằng năm và các khoản thuế phải nộp của Viện trong thời gian tối đa là 10 năm.

Dự kiến, V-KIST sẽ được đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc ở Hà Nội bằng nguồn vốn ODA, trong đó có 35 triệu USD viện trợ không hoàn lại.

KIST (viết tắt của Korea Institute of Science and Technology) được thành lập năm 1966 tại Seoul với nhiệm vụ giải quyết những vấn đề bức xúc về kỹ thuật cho sản xuất, hướng Hàn Quốc tới một xã hội phát triển trên nền tảng của các công nghệ hiện đại. KIST cũng là một trong những nhân tố quan trọng góp phần đẩy mạnh quá trình phát triển khoa học kỹ thuật, công nghiệp hóa ở Hàn Quốc trong những năm 70 - 80.

Năm 2012, trong chuyến thăm Hàn Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Chính phủ nước này hỗ trợ Việt Nam thành lập một mô hình như KIST./.