KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2017-05-23 15:47:26 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Biến động thị trường tài chính trong nước tuần 15/05-21/05]]>
Tỷ giá VND/USD tăng nhẹ trở lại, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu, thị trường chứng khoán ghi nhận những giao dịch tích cực là những tin tức nổi bật trong thị trường tài chính tuần 15/05/2017-21/05/2017. ]]>
2017-05-21 22:15:52 2017-05-21 22:15:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8441-bien-dong-thi-truong-tai-chinh-trong-nuoc-tuan-1505-2105.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ thực hiện bao thanh toán bằng ngoại tệ khi đáp ứng đủ 3 điều kiện]]>
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 02/2017/TT-NHNN quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD). ]]>
2017-05-20 22:33:41 2017-05-20 22:33:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8435-chi-thuc-hien-bao-thanh-toan-bang-ngoai-te-khi-dap-ung-du-3-dieu-kien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Gia hạn nợ cho các khách hàng vay vốn chăn nuôi lợn]]>
Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa chỉ đạo giám đốc ngân hàng chính sách xã hội các tỉnh, thành phố về việc tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng vay vốn chăn nuôi lợn. ]]>
2017-05-20 22:05:12 2017-05-20 22:05:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8434-gia-han-no-cho-cac-khach-hang-vay-von-chan-nuoi-lon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công với đơn giá 13.000 đồng/km]]>
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 824/QĐ-BTC quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô khi đi công tác của các Tổng cục và các cục (và đơn vị tương đương) tại địa phương, với đơn giá khoán là 13.000 đồng/km. ]]>
2017-05-20 21:30:50 2017-05-20 21:30:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8433-khoan-kinh-phi-su-dung-xe-o-to-cong-voi-don-gia-13-000-dongkm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hỗ trợ tín dụng bình quân 25 triệu đồng/hộ đối với đồng bào dân tộc thiểu số]]>
Ngân hàng Chính sách Xã hội cho biết, đến hết 2016, có hơn 1,4 triệu khách hàng là hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang còn dư nợ, với tổng dư nợ là 37.136 tỷ đồng (chiếm 24%/tổng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội đang thực hiện), dư nợ bình quân đạt hơn 25 triệu đồng/hộ. ]]>
2017-05-17 15:21:42 2017-05-17 15:21:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8407-ho-tro-tin-dung-binh-quan-25-trieu-dongho-doi-voi-dong-bao-dan-toc-thieu-so.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nếu để vượt quá tổng mức đầu tư của dự án, địa phương phải tự cân đối vốn bổ sung]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 547/QĐ-TTg giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. ]]>
2017-05-15 23:34:52 2017-05-15 23:34:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8397-neu-de-vuot-qua-tong-muc-dau-tu-cua-du-an-dia-phuong-phai-tu-can-doi-von-bo-sung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Biến động thị trường tài chính trong nước tuần 08/05-14/05]]>
Tỷ giá VND/USD giảm mạnh, nhiều ý kiến trái chiều về dịch vụ ATM, thị trường trái phiếu nhiều sắc xanh là những tin tức nổi bật trong thị trường tài chính tuần 08/05/2017-14/05/2017. ]]>
2017-05-14 21:40:32 2017-05-14 21:40:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8391-bien-dong-thi-truong-tai-chinh-trong-nuoc-tuan-0805-1405.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[4 tháng đầu năm: Thu ngân sách nhà nước tăng 17,8%]]>
Nhờ quyết liệt triển khai công tác thu ngân sách nhà nước, 4 tháng đầu năm 2017 thu ngân sách nhà nước đạt 396,47 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán năm, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2016. ]]>
2017-05-13 11:56:47 2017-05-13 11:56:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8387-4-thang-dau-nam--thu-ngan-sach-nha-nuoc-tang-178.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ô tô công chiếm 2,3% tổng giá trị tài sản nhà nước]]>
Theo báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2016 vừa được Chính phủ gửi đến Quốc hội, tổng số xe ôtô công hiện có đến ngày 31/12/2016 là 37.286 chiếc, với tổng nguyên giá 23.986,30 tỷ đồng, chiếm 2,3% tổng giá trị tài sản Nhà nước. ]]>
2017-05-13 11:13:20 2017-05-13 11:13:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8386-o-to-cong-chiem-23-tong-gia-tri-tai-san-nha-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trình UBTVQH dự thảo cơ chế tài chính-ngân sách đặc thù đối với TP. Hải Phòng ]]>
Dự thảo Nghị định cơ chế tài chính-ngân sách đặc thù đối với TP. Hải Phòng được giao cho Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị và trình UBTVQH tại Phiên họp thứ 10. ]]>
2017-05-08 23:23:38 2017-05-08 23:23:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8353-trinh-ubtvqh-du-thao-co-che-tai-chinh-ngan-sach-dac-thu-doi-voi-tp--hai-phong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2.500 tỷ đồng tín dụng hỗ trợ người dân xuất khẩu lao động]]>
Thời gian qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân hàng nghìn tỷ đồng, giúp nhiều hộ dân nghèo xuất khẩu lao động. ]]>
2017-05-07 15:43:06 2017-05-07 15:43:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8345-2-500-ty-dong-tin-dung-ho-tro-nguoi-dan-xuat-khau-lao-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Biến động thị trường tài chính trong nước tuần 03/05-06/05]]>
Tỷ giá VND/USD giảm nhẹ, các ngân hàng liên tiếp báo lãi khủng trong quý I, thị trường trái phiếu ghi nhận mốc 720 điểm trở lại là những tin tức nổi bật trong thị trường tài chính tuần 03/05/2017-06/05/2017. ]]>
2017-05-06 20:52:38 2017-05-06 20:52:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8342-bien-dong-thi-truong-tai-chinh-trong-nuoc-tuan-0305-0605.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện chính sách ASXH cho địa phương chưa tự cân đối được ngân sách ]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 579/QDD-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2017 - 2020. ]]>
2017-05-06 18:07:25 2017-05-06 18:07:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8348-ho-tro-100-kinh-phi-thuc-hien-chinh-sach-asxh-cho-dia-phuong-chua-tu-can-doi-duoc-ngan-sach--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[17.526,3 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ được phân giao cho 2 bộ và 10 tỉnh]]>
Số vốn trên để thực hiện các dự án giao thông, thủy lợi và di dân tái định cư thủy điện Sơn La. ]]>
2017-05-03 22:57:27 2017-05-03 22:57:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8326-17-5263-ty-dong-von-trai-phieu-chinh-phu-duoc-phan-giao--cho-2-bo-va-10-tinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2017, số tiền vay để trả nợ gốc 144.000 tỷ đồng ]]>
Như vậy, số tiền vay để trả nợ gốc chiếm 40% tổng số tiền theo kế hoạch vay năm 2017 của Chính phủ. ]]>
2017-05-03 22:40:44 2017-05-03 22:40:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8324-nam-2017-so-tien-vay-de-tra-no-goc-144-000-ty-dong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tỷ lệ cho vay lại vốn ODA áp dụng cho Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 80% ]]>
Tỷ lệ cho vay lại nguồn vốn vay ODA cho các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương do UBND cấp tỉnh đề xuất. ]]>
2017-04-29 01:00:53 2017-04-29 01:00:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8302-ty-le-cho-vay-lai-von-oda-ap-dung-cho-ha-noi-va-tp--ho-chi-minh-la-80--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cắt giảm hơn 8.000 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài năm 2015 của các bộ, ngành, địa phương]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) nguồn ngân sách trung ương năm 2015 (kế hoạch vốn nước ngoài năm 2015). ]]>
2017-04-29 00:49:54 2017-04-29 00:49:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8303-cat-giam-hon-8-000-ty-dong-ke-hoach-von-nuoc-ngoai-nam-2015-cua-cac-bo-nganh-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính áp dụng biện pháp quản lý truy cập internet trong giờ làm việc ]]>
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 627/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính. Theo đó, nhiều giải pháp đảm bảo tính hiệu quả, an toàn khi kết nối, truy cập internet được đưa ra. ]]>
2017-04-27 16:55:21 2017-04-27 16:55:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8289-bo-tai-chinh-ap-dung-bien-phap-quan-ly-truy-cap-internet-trong-gio-lam-viec-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiêu chí phân bổ vốn cho các tỉnh, thành phố thực hiện Chương trình xây dựng NTM]]>
Xã đạt dưới 5 tiêu chí được ưu tiên hàng đầu phân bổ ngân sách xây dựng nông thôn mới. ]]>
2017-04-27 01:16:31 2017-04-27 01:16:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8281-tieu-chi-phan-bo-von-cho-cac-tinh-thanh-pho-thuc-hien-chuong-trinh-xay-dung-ntm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến ngày 17/4, vốn trái phiếu chính phủ vẫn chưa có kế hoạch giao ]]>
Tính tới ngày 17/4/2017, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công qua Kho bạc Nhà nước là 14,3%, giải ngân vốn cho các Chương trình mục tiêu quốc gia mới chỉ có 4,3%. Trong khi đó, vốn trái phiếu chính phủ vẫn chưa có kế hoạch giao, ]]>
2017-04-25 23:19:51 2017-04-25 23:19:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8264-den-ngay-174-von-trai-phieu-chinh-phu-van-chua-co-ke-hoach-giao-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm 0,5%-1,5% lãi suất cho vay phát triển nông nghiệp công nghệ cao]]>
Đó là ưu đãi được nêu rõ trong quyết định mới đây của Ngân hàng Nhà nước về chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 7/3/2017 của Chính phủ. ]]>
2017-04-25 22:36:26 2017-04-25 22:36:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8260-giam-05-15-lai-suat-cho-vay-phat-trien-nong-nghiep-cong-nghe-cao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tối thiểu 66.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được phát hành trong quý II/2017]]>
Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển trong quý II/2017. ]]>
2017-04-24 23:14:55 2017-04-24 23:14:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8274-toi-thieu-66-000-ty-dong-trai-phieu-chinh-phu-duoc-phat-hanh-trong-quy-ii2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2016-2018: Cắt giảm mạnh bảo lãnh chính phủ]]>
Thủ tướng yêu cầu tạm dừng toàn bộ việc cấp mới bảo lãnh chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước; đồng thời rà soát danh mục các chương trình, dự án ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh chính phủ để xây dựng hạn mức cấp bảo lãnh Chính phủ giai đoạn 2016-2020 và hàng năm. ]]>
2017-04-24 22:43:57 2017-04-24 22:43:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8251-2016-2018--cat-giam-manh-bao-lanh-chinh-phu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Biến động thị trường tài chính trong nước tuần 17/04-23/04]]>
Tỷ giá VND/USD, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục tăng, thị trường trái phiếu sôi động, trong khi thị trường trải qua một tuần sụt giảm thanh khoản là những tin tức nổi bật trong thị trường tài chính tuần 17/04-23/04. ]]>
2017-04-23 12:20:43 2017-04-23 12:20:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8238-bien-dong-thi-truong-tai-chinh-trong-nuoc-tuan-1704-2304.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ tháng 5/2017 khai mở thị trường chứng khoán phái sinh]]>
Thị trường chứng khoán phái sinh dự kiến khai mở từ tháng 5/2017 được kỳ vọng sẽ tạo luồng gió mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, công ty chứng khoán cần đáp ứng điều kiện gì và nhà đầu tư cần làm gì là những điều phải được hiểu rõ trước khi thị trường này chính thức khai mở. ]]>
2017-04-21 22:32:56 2017-04-21 22:32:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8273-tu-thang-52017-khai-mo-thi-truong-chung-khoan-phai-sinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017]]>
Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản mới. ]]>
2017-04-19 23:43:26 2017-04-19 23:43:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8216-dảy-nhanh-tién-dọ-giao-ké-hoạch-vón-và-tién-dọ-giải-ngan-vón-dàu-tu-cong-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Biến động thị trường tài chính trong nước tuần 10/04-16/04]]>
Tỷ giá USD/VND tăng nhẹ, lãi suất ngân hàng ở mức cao, Thị trường chứng khoán trải qua tuần nhiều biến động là những tin tức nổi bật trong thị trường tài chính tuần 10/4-16/04/2017. ]]>
2017-04-16 19:19:04 2017-04-16 19:19:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8197-bien-dong-thi-truong-tai-chinh-trong-nuoc-tuan-1004-1604.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không tăng lãi suất, phấn đấu giảm lãi suất cho vay]]>
Đó là một trong các yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với các bộ, cơ quan liên quan trong việc tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ đề ra tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017. ]]>
2017-04-15 13:42:43 2017-04-15 13:42:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8189-khong-tang-lai-suat-phan-dau-giam-lai-suat-cho-vay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thành lập tổ kiểm tra việc tiếp nhận xe ô tô biếu, tặng]]>
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 646/QĐ- BTC thành lập Tổ công tác liên ngành thực hiện kiểm tra việc tiếp nhận xe ô tô do doanh nghiệp biếu, tặng để thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ. ]]>
2017-04-14 00:39:53 2017-04-14 00:39:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8279-thanh-lap-to-kiem-tra-viec-tiep-nhan-xe-o-to-bieu-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều điểm sáng trong quản lý điều hành lĩnh vực tài chính quý I/2017]]>
Bộ Tài chính vừa tổ chức họp báo về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 3, quý I/2017, chương trình công tác tháng 4 và quý II/2017. Theo đó, hoạt động quản lý điều hành trong lĩnh vực tài chính đã đạt kết quả khả quan trong quý I. ]]>
2017-04-11 10:52:05 2017-04-11 10:52:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8160-nhieu-diem-sang-trong-quan-ly-dieu-hanh-linh-vuc-tai-chinh-quy-i2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/