KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2020-10-28 18:44:48 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[67,6% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh trong quý IV/2020 “cải thiện” ]]>
Đó là một trong những điểm nhấn trong kết quả Cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) quý IV năm 2020 mới được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố. ]]>
2020-10-26 15:20:51 2020-10-26 15:20:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17388-676-tctd-ky-vong-tinh-hinh-kinh-doanh-trong-quy-iv2020-cai-thien-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khai thuế thu nhập cá nhân theo quý dựa trên tiêu chí nào?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó quy định tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. ]]>
2020-10-22 21:33:39 2020-10-22 21:33:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17379-khai-thue-thu-nhap-ca-nhan-theo-quy-dua-tren-tieu-chi-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phạt đến 25 triệu đồng khi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế]]>
Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn vừa được Chính phủ vừa ban hành. ]]>
2020-10-22 21:26:26 2020-10-22 21:26:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17378-phat-den-25-trieu-dong-khi-vi-pham-ve-thoi-han-nop-ho-so-khai-thue.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những hành vi nào bị cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ?]]>
Đối với công chức thuế: cấm gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân đến mua hóa đơn, chứng từ; có hành vi bao che, thông đồng cho tổ chức, cá nhân để sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp; nhận hối lộ khi thanh tra, kiểm tra về hóa đơn. ]]>
2020-10-22 21:20:17 2020-10-22 21:20:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17377-nhung-hanh-vi-nao-bi-cam-trong-linh-vuc-hoa-don-chung-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[MB là ngân hàng đứng đầu nhận 3 giải thưởng danh giá từ Tổ chức Thẻ quốc tế JCB]]>
Tại Hội nghị thường niên của Tổ chức thẻ quốc tế JCB vừa được tổ chức tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) vinh dự là ngân hàng đứng đầu khi nhận 3 giải thưởng danh giá dành cho các ngân hàng thành viên tại Việt Nam năm 2020. ]]>
2020-10-21 14:24:40 2020-10-21 14:24:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17372-mb-la-ngan-hang-dung-dau-nhan-3-giai-thuong-danh-gia-tu-to-chuc-the-quoc-te-jcb.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NHTM nhà nước được bổ sung vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 121/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018. ]]>
2020-10-10 10:04:40 2020-10-10 10:04:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17308-nhtm-nha-nuoc-duoc-bo-sung-von-de-duy-tri-ty-le-co-phan-von-gop-cua-nha-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2020: Dư nợ tín dụng có thể tăng khoảng hơn 9%]]>
Tại phiên họp báo Chính phủ tháng 9/2020, ngày 02/10, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã trao đổi nhiều vấn đề xung quanh dư nợ tín dụng, trung gian dịch vụ thanh toán, định danh khách hàng. ]]>
2020-10-03 09:09:28 2020-10-03 09:09:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17276-nam-2020--du-no-tin-dung-co-the-tang-khoang-hon-9.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kiên định với cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường ổn định và hội nhập tài chính trong khu vực ASEAN]]>
Ngày 02/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 6 (gọi tắt là AFMGM) theo hình thức trực tuyến. ]]>
2020-10-02 18:19:50 2020-10-02 18:19:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17273-kien-dinh-voi-cam-ket-thuc-day-tang-truong-kinh-te-va-tang-cuong-on-dinh-va-hoi-nhap-tai-chinh-trong-khu-vuc-asean.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổng huy động vốn của TTCK trong 9 tháng đã tăng 1,43%]]>
Theo nhận định của Tổng cục Thống kê, kết quả này có được là nhờ việc kiểm soát tốt dịch Covid-19 và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp từng bước trở lại trạng thái bình thường. ]]>
2020-09-30 16:35:50 2020-09-30 16:35:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17259-tong-huy-dong-von-cua-ttck-trong-9-thang-da-tang-143.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ ngày 01/10: NHNN điều chỉnh giảm một loạt lãi suất điều hành]]>
Theo đó, lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất chào mua giấy tờ có giá thông qua nghiệp vụ thị trường mở đồng loạt giảm 0,5%/năm; trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng về 4%/năm… ]]>
2020-09-30 16:18:45 2020-09-30 16:18:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17258-tu-ngay-0110--nhnn-dieu-chinh-giam-mot-loat-lai-suat-dieu-hanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[9 tháng năm 2020, tăng trưởng tín dụng mới đạt 5,12%]]>
Theo nhận định của Tổng cục Thống kê, hoạt động của hệ thống tổ chức tín dụng trong 9 tháng năm 2020 chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, nên tăng trưởng tín dụng tính đến thời điểm ngày 22/9/2020 chỉ đạt mức thấp (5,12%). ]]>
2020-09-30 15:57:48 2020-09-30 15:57:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17257-9-thang-nam-2020-tang-truong-tin-dung-moi-dat-512.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hợp tác tài chính ASEAN+3 giúp các quốc gia ứng phó với đại dịch và phục hồi kinh tế bền vững]]>
Ngày 18/9/2020, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 lần thứ 23 (gọi tắt là AFMGM+3) theo hình thức trực tuyến. Đây là hội nghị quan trọng nhất trong chuỗi các sự kiện hợp tác tài chính ASEAN+3 do Việt Nam và Nhật Bản đồng chủ trì trong năm 2020. ]]>
2020-09-19 09:06:18 2020-09-19 09:06:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17209-hop-tac-tai-chinh-asean+3-giup-cac-quoc-gia-ung-pho-voi-dai-dich-va-phuc-hoi-kinh-te-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025]]>
Trong đó, đối với vốn đầu tư công nguồn NSTW trong nước, dành tối đa không quá 30% để bổ sung có mục tiêu cho địa phương và được phân bổ theo ngành, lĩnh vực thì dành tối đa không quá 30% để bổ sung có mục tiêu cho địa phương và được phân bổ theo ngành, lĩnh vực, không bao gồm vốn các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. ]]>
2020-09-17 10:13:30 2020-09-17 10:13:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17201-nguyen-tac-tieu-chi-va-dinh-muc-phan-bo-von-dau-tu-cong-nguon-nsnn-giai-doan-2021-2025.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 109/2020/NĐ-CP, ngày 15/9/2020 gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. ]]>
2020-09-17 09:51:59 2020-09-17 09:51:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17200-o-to-san-xuat-lap-rap-trong-nuoc-duoc-gia-han-nop-thue-tieu-thu-dac-biet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ KH&ĐT là thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về tài chính toàn diện]]>
Ban Chỉ đạo Quốc gia về tài chính toàn diện là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan, địa phương về tài chính toàn diện, thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia. ]]>
2020-09-15 13:01:47 2020-09-15 13:01:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17195-bo-khdt-la-thanh-vien-ban-chi-dao-quoc-gia-ve-tai-chinh-toan-dien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Làn sóng Covid-19 lần thứ 2 ảnh hưởng đến thu NSNN]]>
Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2020 ước tính đạt 812,2 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 53,7% dự toán năm. ]]>
2020-09-03 23:03:37 2020-09-03 23:03:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17146-lan-song-covid-19-lan-thu-2-anh-huong-den-thu-nsnn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những đối tượng nào được mua hàng miễn thuế?]]>
Một trong số đó là: người xuất cảnh, quá cảnh sau khi hoàn thành thủ tục xuất cảnh, quá cảnh, hành khách trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ Việt Nam hoặc người chờ xuất cảnh được mua hàng miễn thuế. ]]>
2020-09-01 15:00:08 2020-09-01 15:00:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17140-nhung-doi-tuong-nao-duoc-mua-hang-mien-thue.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cấp tín dụng cho dự án điện gió và điện mặt trời: Bước chân người tiên phong]]>
Thu xếp vốn cho 23 dự án điện mặt trời và điện gió với tổng quy mô lên đến hơn 60.000 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cung cấp một nguồn tài chính mạnh mẽ giúp các chủ đầu tư tạo ra khoảng 2.800 MW điện năng lượng tái tạo, góp phần gia tăng nguồn năng lượng sạch đáp ứng nhu cầu tăng trưởng bền vững của nền kinh tế. ]]>
2020-08-27 08:49:05 2020-08-27 08:49:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17104-cap-tin-dung-cho-du-an-dien-gio-va-dien-mat-troi--buoc-chan-nguoi-tien-phong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính thức vận hành Cổng Công khai Ngân sách nhà nước]]>
Cổng Công khai Ngân sách nhà nước sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu của Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc cam kết thực hiện công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm giải trình trong việc phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn lực công. ]]>
2020-08-26 14:03:42 2020-08-26 14:03:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17098-chinh-thuc-van-hanh-cong-cong-khai-ngan-sach-nha-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lãi suất cho vay mua, thuê nhà ở xã hội là 4,8%]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1232/QĐ-TTg, ngày 13/8/2020 về mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. ]]>
2020-08-20 22:25:38 2020-08-20 22:25:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17065-lai-suat-cho-vay-mua-thue-nha-o-xa-hoi-la-48.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[5 dịch vụ trong lĩnh vực báo chí, truyền thông được NSNN đảm bảo 100%]]>
Trong đó, một số các dịch vụ đó là: Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng; Thông tin tuyên truyền phục vụ tuyên truyền đối ngoại… ]]>
2020-08-19 22:28:46 2020-08-19 22:28:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17062-5-dich-vu-trong-linh-vuc-bao-chi-truyen-thong-duoc-nsnn-dam-bao-100.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lùi thời hạn áp dụng tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn của các TCTD]]>
Theo đó, việc lùi thời hạn áp dụng tỷ lệ này sẽ được kéo dài thêm 01 năm. Quy định này nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng hỗ trợ tốt hơn cho khách hàng vay vốn phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Covid-19. ]]>
2020-08-19 22:08:42 2020-08-19 22:08:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17061-lui-thoi-han-ap-dung-ty-le-nguon-von-ngan-han-cho-vay-trung-dai-han-cua-cac-tctd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính thức giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay]]>
Theo đó, kể từ ngày 01/8/2020 đến ngày 31/12/2020, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít. ]]>
2020-08-13 17:03:55 2020-08-13 17:03:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17035-chinh-thuc-giam-30-muc-thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nhien-lieu-bay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm 15% tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg, ngày 10/8/2020 về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ. ]]>
2020-08-12 20:51:53 2020-08-12 20:51:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17028-giam-15-tien-thue-dat-cho-cac-doi-tuong-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NHNN điều chỉnh giảm một số loại lãi suất tiền gửi tại NHNN từ ngày 6/8]]>
Mức giảm lãi suất lần này trong khoảng 0,2%-0,5%/năm. ]]>
2020-08-07 15:24:29 2020-08-07 15:24:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17015-nhnn-dieu-chinh-giam-mot-so-loai-lai-suat-tien-gui-tai-nhnn-tu-ngay-68.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng Nhà nước nói gì trước mức tăng kỷ lục của giá vàng?]]>
Cơ quan này cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá vàng trên thị trường, nếu có diễn biến bất thường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có các giải pháp và đủ nguồn lực để bình ổn thị trường. ]]>
2020-08-06 10:27:20 2020-08-06 10:27:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17010-ngan-hang-nha-nuoc-noi-gi-truoc-muc-tang-ky-luc-cua-gia-vang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[IFC hỗ trợ tín dụng 140 triệu USD cho ngân hàng Việt Nam tăng cường tài trợ cho DN trong bối cảnh COVID-19]]>
Trong khuôn khổ gói hỗ trợ tài chính nhanh để ứng phó đại dịch COVID-19, IFC sẽ cấp các khoản vay thời hạn một năm và có thể gia hạn trị giá 100 triệu USD cho VPBank và 40 triệu USD cho OCB nhằm giúp 2 ngân hàng này tăng cường thanh khoản để tiếp tục cho vay mới cho khách hàng doanh nghiệp, trong khi đồng thời kéo giãn thời hạn trả nợ của các doanh nghiệp. ]]>
2020-08-06 09:41:09 2020-08-06 09:41:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17009-ifc-ho-tro-tin-dung-140-trieu-usd-cho-ngan-hang-viet-nam-tang-cuong-tai-tro-cho-dn-trong-boi-canh-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[[Inforgraphic] Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ngày càng hấp dẫn]]>
6 tháng đầu năm đã có tổng cộng 818 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành đạt 156,32 nghìn tỷ đồng, tương đương với khoảng 6,7 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng ghi nhận lên tới gần 50% so với cùng kỳ năm 2019. ]]>
2020-08-03 17:31:01 2020-08-03 17:31:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17054-[inforgraphic]-thi-truong-trai-phieu-doanh-nghiep-ngay-cang-hap-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 ]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1145/QĐ-TTg, 29/07/2020 về việc điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho tỉnh Sơn La. ]]>
2020-08-01 22:05:49 2020-08-01 22:05:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16983-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-trung-han-von-nstw-giai-doan-2016-2020-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu NSNN đến ngày 15/7/2020 bằng 46,1% dự toán năm]]>
Theo Tổng cục Thống kê, tiến độ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong 15 ngày đầu tháng 7/2020 vẫn đạt thấp, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/7/2020 ước tính đạt 697,5 nghìn tỷ đồng. ]]>
2020-07-30 22:09:34 2020-07-30 22:09:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16972-thu-nsnn-den-ngay-1572020-bang-461-du-toan-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/