KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2017-08-24 00:38:00 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Phấn đấu dư nợ thị trường trái phiếu đạt 45% GDP vào năm 2020]]>
Đây là mục tiêu được đặt ra trong lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1191/QĐ-TTg, ngày 14/08/2017. ]]>
2017-08-16 08:17:31 2017-08-16 08:17:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9041-phan-dau-du-no-thi-truong-trai-phieu-dat-45-gdp-vao-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TTCK phái sinh chính thức giao dịch]]>
Như vậy, sau thời gian dài chờ đợi, TTCK phái sinh đã "kích hoạt". Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã dự lễ khai trương TTCK phái sinh vào sáng nay (10/8). ]]>
2017-08-10 19:00:12 2017-08-10 19:00:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9006-ttck-phai-sinh-chinh-thuc-giao-dich.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chậm giải ngân gói tín dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao do đâu?]]>
Vướng mắc trong sở hữu đất đai cùng với khó khăn trong xác định doanh nghiệp thế nào là công nghệ cao đang khiến gói tín dụng này giải ngân chưa như mong muốn. ]]>
2017-08-04 11:58:49 2017-08-04 11:58:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8970-cham-giai-ngan-goi-tin-dung-phat-trien-nong-nghiep-cong-nghe-cao-do-dau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính sẽ không có Tổng cục Quản lý, giám sát Tài chính DN ]]>
Theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính vừa được Chính phủ ban hành, thì Bộ này không có Tổng cục Quản lý, giám sát Tài chính doanh nghiệp. ]]>
2017-07-28 22:59:30 2017-07-28 22:59:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8921-bo-tai-chinh-se-khong-co-tong-cuc-quan-ly-giam-sat-tai-chinh-dn-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung 840 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công]]>
Chính phủ quyết nghị phê duyệt số lượng hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 2 là 313.707 hộ; kinh phí cần bổ sung thêm từ nguồn ngân sách Trung ương khoảng 840 tỷ đồng (ngoài 7.300 tỷ đồng đã được bố trí). ]]>
2017-07-25 22:42:51 2017-07-25 22:42:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8901-bo-sung-840-ty-dong-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nha-o-doi-voi-nguoi-co-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mỗi doanh nghiệp cần phải quan tâm đến vấn đề an ninh tài chính]]>
Đó là khuyến cáo của các chuyên gia tại Diễn đàn “An ninh tài chính và Cạnh tranh doanh nghiệp” tổ chức ngày 25/7 tại Hà Nội. ]]>
2017-07-25 22:37:55 2017-07-25 22:37:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8900-moi-doanh-nghiep-can-phai-quan-tam-den-van-de-an-ninh-tai-chinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xử lý căn bản, triệt để nợ xấu trên nguyên tắc thận trọng]]>
Đó là yêu cầu đặt ra trong Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg, ngày 19/07/2017. ]]>
2017-07-23 23:39:24 2017-07-23 23:39:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8881-xu-ly-can-ban-triet-de-no-xau-tren-nguyen-tac-than-trong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, thí điểm xử lý nợ xấu]]>
Đó là một trong những nội dung quan trọng được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. ]]>
2017-07-19 22:18:05 2017-07-19 22:18:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8861-thao-go-cac-vuong-mac-phap-ly-thi-diem-xu-ly-no-xau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[MB đạt 2.386 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm]]>
Với kết quả này, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã tăng trưởng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành trên 55% kế hoạch năm. ]]>
2017-07-18 08:00:28 2017-07-18 08:00:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8853-mb-dat-2-386-ty-dong-loi-nhuan-truoc-thue-6-thang-dau-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu bảo hiểm xã hội đạt 140.304 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017]]>
Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số thu bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt 140.304 tỷ đồng, tăng 21,06% so với cùng kỳ năm 2016. ]]>
2017-07-14 06:57:18 2017-07-14 06:57:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8828-thu-bao-hiem-xa-hoi-dat-140-304-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NHNN giảm một số lãi suất điều hành và cho vay]]>
Theo đó, điều chỉnh giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành, giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. ]]>
2017-07-08 17:18:39 2017-07-08 17:18:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8784-nhnn-giam-mot-so-lai-suat-dieu-hanh-va-cho-vay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần sớm có chính sách hỗ trợ các tổ chức tài chính vi mô]]>
Ngày 05/07, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6977/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô (TCVM). ]]>
2017-07-07 23:18:38 2017-07-07 23:18:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8787-can-som-co-chinh-sach-ho-tro-cac-to-chuc-tai-chinh-vi-mo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Bộ Tài chính cần phối hợp tốt hơn với Bộ KH&ĐT trong giải ngân vốn đầu tư]]>
“Kể cả vốn Nhà nước từ năm trước chuyển sang năm nay chưa giải ngân được là 300.000 tỷ. Với mức “vốn mồi” này mà giải ngân kịp thời, có thể thu hút khoảng 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư của xã hội cho phát triển kinh tế”, Phó Thủ tướng cho biết. ]]>
2017-07-06 08:37:18 2017-07-06 08:37:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8765--bo-tai-chinh-can-phoi-hop-tot-hon-voi-bo-khdt-trong-giai-ngan-von-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[6 tháng đầu năm bội chi ngân sách 32.500 tỷ đồng]]>
Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt 500,9 nghìn tỷ đồng, trong khi đó chi ngân sách ước tính đạt 533,4 nghìn tỷ đồng. ]]>
2017-06-30 20:56:39 2017-06-30 20:56:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8932-6-thang-dau-nam-boi-chi-ngan-sach-32-500-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[SHB sắp có văn phòng đại diện tại Myanmar]]>
Như vậy, sau Lào và Campuchia, Myanmar là thị trường nước ngoài thứ 3 có sự hiện diện của SHB. Đây cũng là bước tiến quan trọng của SHB khi không chỉ có mặt tại bán đảo Đông Dương mà còn vươn ra khu vực Đông Nam Á. ]]>
2017-06-26 23:06:07 2017-06-26 23:06:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8700-shb-sap-co-van-phong-dai-dien-tai-myanmar.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị quyết xử lý nợ xấu được Quốc hội thông qua]]>
Theo đó, 86,35% số đại biểu có mặt tán thành. Tỷ lệ không tán thành nghị quyết này cũng khá cao, tới hơn 6% tương đương với 31 đại biểu. Có 12 đại biểu không biểu quyết. ]]>
2017-06-21 10:50:34 2017-06-21 10:50:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8657-nghi-quyet-xu-ly-no-xau-duoc-quoc-hoi-thong-qua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khách hàng tài chính vi mô chỉ được vay tối đa 50 triệu đồng]]>
Việc cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô được đảm bảo bằng tiền gửi tiết kiệm bắt buộc và/hoặc bảo lãnh của nhóm khách hàng tài chính vi mô. ]]>
2017-06-16 08:16:10 2017-06-16 08:16:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8633-khach-hang-tai-chinh-vi-mo-chi-duoc-vay-toi-da-50-trieu-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[FED tăng lãi suất, tỷ giá kỳ vọng sẽ không có nhiều biến động]]>
Đó là nhận định của Trưởng phòng Kinh doanh Ngoại hối và Trái phiếu của HSBC Việt Nam và cho rằng, lãi suất VND vẫn nên ở mức hấp dẫn thích hợp để vừa hỗ trợ kinh tế, vừa duy trì sự ổn định của tỷ giá. ]]>
2017-06-16 06:01:25 2017-06-16 06:01:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8632-fed-tang-lai-suat-ty-gia-ky-vong-se-khong-co-nhieu-bien-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NSNN có gián tiếp hỗ trợ xử lý nợ xấu]]>
Mặc dù về nguyên tắc là không dùng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu. Song, việc tăng cường trích lập dự phòng sẽ ảnh hưởng đến cổ tức nộp cho ngân sách nhà nước của NHTM quốc doanh, có nghĩa NSNN có hỗ trợ gián tiếp. ]]>
2017-06-13 06:50:30 2017-06-13 06:50:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8606-nsnn-co-gian-tiep-ho-tro-xu-ly-no-xau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quá trình tái cơ cấu nợ công trong thời gian vừa qua rất tốt]]>
Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Bộ Tài chính đã đưa ra nhận định này tại phiên thảo luận của Quốc hội tại hội trường về kinh tế - xã hội và ngân sách, chiều ngày 09/06/2017. ]]>
2017-06-10 10:08:42 2017-06-10 10:08:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8587-qua-trinh-tai-co-cau-no-cong-trong-thoi-gian-vua-qua-rat-tot.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trong 24 giờ phải công bố thông tin khi có quyết định thay đổi mô hình hoạt động]]>
Đó là một trong những quy định đối với công ty đại chúng trong việc quản trị công ty được nêu trong Nghị định 71/2017/NĐ-CP. ]]>
2017-06-09 07:41:45 2017-06-09 07:41:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8579-trong-24-gio-phai-cong-bo-thong-tin-khi-co-quyet-dinh-thay-doi-mo-hinh-hoat-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nợ xấu đủ xây 3 sân bay Long Thành]]>
Sự so sánh đó để thấy nợ xấu là rất lớn, chính vì vậy đa số các đại biểu quốc hội đều tán thành việc sớm thông qua Nghị quyết xử lý nợ xấu. ]]>
2017-06-07 21:03:02 2017-06-07 21:03:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8569-no-xau-du-xay-3-san-bay-long-thanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tín dụng 5 tháng đầu năm cao hơn cùng kỳ 5%]]>
Cụ thể, tính đến ngày 25/5, tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống là 6,53%, so với 5 tháng đầu năm 2015 là 4,5% thì đã cao hơn so với cùng kỳ 5%, điều này đã hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh. ]]>
2017-06-06 23:44:00 2017-06-06 23:44:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8595-tin-dung-5-thang-dau-nam-cao-hon-cung-ky-5.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[SHB dành 2.500 tỷ cho chương trình vay ưu đãi lãi suất]]>
Chương trình với tên gọi “Gắn kết dài lâu” sẽ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ nay đến 30/09/2017 dành cho khách hàng cá nhân vay vốn trung và dài hạn. ]]>
2017-06-01 12:33:24 2017-06-01 12:33:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8524-shb-danh-2-500-ty-cho-chuong-trinh-vay-uu-dai-lai-suat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thêm cơ chế đặc thù về chi ngân sách đối với Thủ đô]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2017/NĐ-CP quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. ]]>
2017-05-25 22:37:35 2017-05-25 22:37:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8474-them-co-che-dac-thu-ve-chi-ngan-sach-doi-voi-thu-do.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hạn chế tối đa việc chuyển nợ dự phòng sang nợ trực tiếp của Chính phủ]]>
Uỷ ban NSTC cho rằng, trong trường hợp cụ thể, nếu phát sinh thì thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Quốc hội hoặc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội để thống nhất, đồng bộ với các quy định của Hiến pháp và Luật Ngân sách Nhà nước. ]]>
2017-05-25 22:06:15 2017-05-25 22:06:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8475-han-che-toi-da-viec-chuyen-no-du-phong-sang-no-truc-tiep-cua-chinh-phu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều điểm mới trong Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu]]>
Kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá 14 đã khai mạc với nhiều nội dung cần được bàn luận, trong đó có vấn đề nổi cộm là xử lý nợ xấu. Do vậy, ngay trong phiên họp đầu tiên, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng đã trình bày trước Quốc hội Dự thảo nghị quyết về xử lý nợ xấu. ]]>
2017-05-23 10:41:13 2017-05-23 10:41:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8457-nhieu-diem-moi-trong-du-thao-nghi-quyet-ve-xu-ly-no-xau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Biến động thị trường tài chính trong nước tuần 15/05-21/05]]>
Tỷ giá VND/USD tăng nhẹ trở lại, lãi suất liên ngân hàng giảm sâu, thị trường chứng khoán ghi nhận những giao dịch tích cực là những tin tức nổi bật trong thị trường tài chính tuần 15/05/2017-21/05/2017. ]]>
2017-05-21 22:15:52 2017-05-21 22:15:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8441-bien-dong-thi-truong-tai-chinh-trong-nuoc-tuan-1505-2105.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ thực hiện bao thanh toán bằng ngoại tệ khi đáp ứng đủ 3 điều kiện]]>
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 02/2017/TT-NHNN quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD). ]]>
2017-05-20 22:33:41 2017-05-20 22:33:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8435-chi-thuc-hien-bao-thanh-toan-bang-ngoai-te-khi-dap-ung-du-3-dieu-kien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Gia hạn nợ cho các khách hàng vay vốn chăn nuôi lợn]]>
Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa chỉ đạo giám đốc ngân hàng chính sách xã hội các tỉnh, thành phố về việc tháo gỡ khó khăn đối với khách hàng vay vốn chăn nuôi lợn. ]]>
2017-05-20 22:05:12 2017-05-20 22:05:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8434-gia-han-no-cho-cac-khach-hang-vay-von-chan-nuoi-lon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/