KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2020-08-12 13:25:25 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[NHNN điều chỉnh giảm một số loại lãi suất tiền gửi tại NHNN từ ngày 6/8]]>
Mức giảm lãi suất lần này trong khoảng 0,2%-0,5%/năm. ]]>
2020-08-07 15:24:29 2020-08-07 15:24:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17015-nhnn-dieu-chinh-giam-mot-so-loai-lai-suat-tien-gui-tai-nhnn-tu-ngay-68.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng Nhà nước nói gì trước mức tăng kỷ lục của giá vàng?]]>
Cơ quan này cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá vàng trên thị trường, nếu có diễn biến bất thường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có các giải pháp và đủ nguồn lực để bình ổn thị trường. ]]>
2020-08-06 10:27:20 2020-08-06 10:27:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17010-ngan-hang-nha-nuoc-noi-gi-truoc-muc-tang-ky-luc-cua-gia-vang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[IFC hỗ trợ tín dụng 140 triệu USD cho ngân hàng Việt Nam tăng cường tài trợ cho DN trong bối cảnh COVID-19]]>
Trong khuôn khổ gói hỗ trợ tài chính nhanh để ứng phó đại dịch COVID-19, IFC sẽ cấp các khoản vay thời hạn một năm và có thể gia hạn trị giá 100 triệu USD cho VPBank và 40 triệu USD cho OCB nhằm giúp 2 ngân hàng này tăng cường thanh khoản để tiếp tục cho vay mới cho khách hàng doanh nghiệp, trong khi đồng thời kéo giãn thời hạn trả nợ của các doanh nghiệp. ]]>
2020-08-06 09:41:09 2020-08-06 09:41:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-17009-ifc-ho-tro-tin-dung-140-trieu-usd-cho-ngan-hang-viet-nam-tang-cuong-tai-tro-cho-dn-trong-boi-canh-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2016-2020 ]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1145/QĐ-TTg, 29/07/2020 về việc điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018 cho tỉnh Sơn La. ]]>
2020-08-01 22:05:49 2020-08-01 22:05:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16983-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-trung-han-von-nstw-giai-doan-2016-2020-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu NSNN đến ngày 15/7/2020 bằng 46,1% dự toán năm]]>
Theo Tổng cục Thống kê, tiến độ thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong 15 ngày đầu tháng 7/2020 vẫn đạt thấp, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/7/2020 ước tính đạt 697,5 nghìn tỷ đồng. ]]>
2020-07-30 22:09:34 2020-07-30 22:09:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16972-thu-nsnn-den-ngay-1572020-bang-461-du-toan-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cảnh báo rủi ro khi đầu cơ vàng thời “loạn giá”]]>
Chuyên gia cảnh báo mức chênh lệch mua vào - bán ra của các đơn vị kinh doanh trong nước đang bị nới quá rộng đang đẩy người mua vào thế nhận rủi ro. ]]>
2020-07-28 16:27:12 2020-07-28 16:27:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16957-canh-bao-rui-ro-khi-dau-co-vang-thoi-loan-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công]]>
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14, ngày 08/7/2020 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. ]]>
2020-07-25 10:41:28 2020-07-25 10:41:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16942-bao-dam-cong-khai-minh-bach-cong-bang-trong-phan-bo-von-ke-hoach-dau-tu-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự kiến mức phạt tối đa khi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán là 3 tỷ đồng ]]>
Trong đó, riêng mức phạt đối với hành vi lập, xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có thông tin sai sự thật hoặc che giấu sự thật hoặc sai lệch nghiêm trọng có thể từ 300-400 triệu đồng. ]]>
2020-07-24 10:44:51 2020-07-24 10:44:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16928-du-kien-muc-phat-toi-da-khi-vi-pham-trong-linh-vuc-chung-khoan-la-3-ty-dong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đã có tới hơn 1.600 doanh nghiệp niêm yết trên TTCK Việt Nam]]>
Từ một trung tâm giao dịch chứng khoán với 2 doanh nghiệp niêm yết vào năm 2000, sau 20 năm, Việt Nam đã có tới hơn 1.600 doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch trên 2 sở giao dịch với giá trị vốn hoá trên 4 triệu tỷ đồng, tương đương với 65% GDP. ]]>
2020-07-20 15:04:49 2020-07-20 15:04:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16907-da-co-toi-hon-1-600-doanh-nghiep-niem-yet-tren-ttck-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng 3,5% trong Quý III/2020]]>
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các TCTD quý III/2020. Trong đó, các TCTD cho biết, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng 3,5% trong Quý III/2020 và tăng 10,5% trong năm 2020. ]]>
2020-07-16 20:35:42 2020-07-16 20:35:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16890-du-no-tin-dung-cua-he-thong-ngan-hang-duoc-ky-vong-tang-truong-35-trong-quy-iii2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp]]>
Theo đó, trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại thị trường trong nước bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. ]]>
2020-07-13 20:36:42 2020-07-13 20:36:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16873-quy-dinh-moi-ve-giao-dich-trai-phieu-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thực hiện CSTK, CSTT theo phương châm chủ động, tích cực hỗ trợ tăng trưởng]]>
Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia tại cuộc họp của Hội đồng vào ngày 09/7. ]]>
2020-07-10 09:08:03 2020-07-10 09:08:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16858-thuc-hien-cstk-cstt-theo-phuong-cham-chu-dong-tich-cuc-ho-tro-tang-truong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA["Ngành Tài chính cần có quan điểm chủ động, tích cực hơn về vai trò chính sách tài khóa"]]>
Theo đó, tài chính không chỉ là bảo đảm thu - chi NSNN, tài chính cần được hiểu theo nghĩa rộng là nuôi dưỡng nguồn thu, tạo động lực thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn hiện nay. ]]>
2020-07-07 16:52:10 2020-07-07 16:52:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16842--nganh-tai-chinh-can-co-quan-diem-chu-dong-tich-cuc-hon-ve-vai-tro-chinh-sach-tai-khoa-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tài chính tiêu dùng, cần một cách làm chuẩn mực]]>
Kinh tế số đang thúc đẩy các nền tảng giao dịch số và đây cũng là một trong những lợi thế lớn nhất để phát triển tín dụng tiêu dùng thông qua các App vay tự động. Tuy nhiên, sự dễ dãi của hình thức này đi kèm với những rủi ro tiềm ẩn mà người vay rất dễ rơi vào thảm cảnh nợ chồng nợ, nếu không có sự chọn lọc đối tác để vay tiền. ]]>
2020-07-07 08:44:52 2020-07-07 08:44:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16841-tai-chinh-tieu-dung-can-mot-cach-lam-chuan-muc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổng mức huy động vốn trên TTCK 6 tháng đầu năm giảm 37% so với cùng kỳ]]>
Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm, tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán ước tính đạt 94,6 nghìn tỷ đồng, vẫn giảm 37% so với cùng kỳ năm trước. ]]>
2020-07-02 11:18:27 2020-07-02 11:18:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16826-tong-muc-huy-dong-von-tren-ttck-6-thang-dau-nam-giam-37-so-voi-cung-ky.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng trưởng tín dụng đạt mức thấp nhất từ 2016 đến nay]]>
Tính đến thời điểm 19/6/2020, tổng phương tiện thanh toán tăng 4,59% so với cuối năm 2019 (cùng thời điểm năm 2019 tăng 6,05%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 4,35% (cùng thời điểm năm 2019 tăng 6,09%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,45% (cùng thời điểm năm 2019 tăng 6,22%). ]]>
2020-07-02 11:00:39 2020-07-02 11:00:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16824-tang-truong-tin-dung-dat-muc-thap-nhat-tu-2016-den-nay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu – chi NSNN đã có những kết quả tích cực]]>
Đó là nhờ công tác kiểm soát dịch Covid-19 được thực hiện tốt và có hiệu quả; các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế trong tháng 6/2020 từng bước trở lại trạng thái hoạt động bình thường như trước khi xảy ra dịch bệnh… ]]>
2020-07-01 16:30:20 2020-07-01 16:30:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16811-thuchi-nsnn-da-co-nhung-ket-qua-tich-cuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ xe ô tô từ ngày 28/6 đến hết ngày 31/12/2020]]>
Đó là nội dung được quy định tại Nghị định số 70/2020/NĐ-CP, ngày 28/6/2020 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/12/2020. ]]>
2020-06-29 12:56:26 2020-06-29 12:56:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16788-chinh-thuc-giam-50-le-phi-truoc-ba-xe-o-to-tu-ngay-286-den-het-ngay-31122020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đại hội cổ đông MB: Dự kiến chi trả cổ tức tối đa 15%]]>
Ngày 24/6/2020, Ngân hàng Quân Đội (MB) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. ]]>
2020-06-26 15:06:07 2020-06-26 15:06:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16839-dai-hoi-co-dong-mb--du-kien-chi-tra-co-tuc-toi-da-15.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến hết ngày 24/6, giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài mới đạt 13,1% dự toán]]>
Theo Bộ Tài chính, với tốc độ giải ngân như hiện nay và việc nền kinh tế tiếp tục chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19, thì sẽ khó có thể hoàn thành được nhiệm vụ đã được Quốc hội và Chính phủ giao đối với nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi của năm 2020 và cho cả nhiệm kỳ 2016-2020. ]]>
2020-06-25 23:11:24 2020-06-25 23:11:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16773-den-het-ngay-246-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nguon-vay-nuoc-ngoai-moi-dat-131-du-toan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018]]>
Với 93,17% đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 vào chiều nay (ngày 18/6). ]]>
2020-06-18 23:01:47 2020-06-18 23:01:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16744-phe-chuan-quyet-toan-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Cân đối ngân sách nhà nước là vấn đề lớn nhất trong bảo đảm an ninh, an toàn tài chính quốc gia”]]>
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh như vậy khi giải trình làm rõ một số nội dung liên quan đến điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) được các đại biểu Quốc hội đặt ra tại Phiên thảo luận về kinh tế - xã hội diễn ra vào chiều 15/6. ]]>
2020-06-16 10:42:04 2020-06-16 10:42:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16725-can-doi-ngan-sach-nha-nuoc-la-van-de-lon-nhat-trong-bao-dam-an-ninh-an-toan-tai-chinh-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được Quốc hội thông qua]]>
Với 94,41% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đã chính thức được Quốc hội thông qua vào chiều nay (ngày 10/6). ]]>
2020-06-10 23:39:52 2020-06-10 23:39:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16703-nghi-quyet-ve-mien-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-duoc-quoc-hoi-thong-qua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay]]>
Ngày 08/6/2020, Bộ Tài chính đã gửi công văn lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan về dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay. ]]>
2020-06-09 14:52:29 2020-06-09 14:52:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16692-bo-tai-chinh-de-xuat-giam-30-muc-thue-bao-ve-moi-truong-doi-voi-nhien-lieu-bay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ ngày 01/7/2020: Nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 11 triệu đồng/tháng]]>
Đó là nội dung được quy định tại Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14, ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. ]]>
2020-06-06 18:31:06 2020-06-06 18:31:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16685-tu-ngay-0172020--nang-muc-giam-tru-gia-canh-len-11-trieu-dongthang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trung ương giao 263.678 triệu đồng kế hoạch đầu tư cho tỉnh Hòa Bình]]>
Số vốn này được giao từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018. ]]>
2020-06-05 15:11:31 2020-06-05 15:11:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16677-trung-uong-giao-263-678-trieu-dong-ke-hoach-dau-tu--cho-tinh-hoa-binh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến hết 31/5/2020: giải ngân mới đạt 25,98% kế hoạch]]>
Theo Bộ Tài chính, đã qua gần nửa năm, tình hình giải ngân còn rất chậm. Ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 31/5/2020 là hơn 122.241,312 tỷ đồng, đạt 25,98% kế hoạch. ]]>
2020-06-03 14:22:04 2020-06-03 14:22:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16667-den-het-3152020--giai-ngan-moi-dat-2598-ke-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ưu tiên sử dụng vốn ODA không hoàn lại trong những trường hợp nào?]]>
Một số những trường hợp được ưu tiên sử dụng vốn ODA không hoàn lại đó là: để thực hiện chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường năng lực; hỗ trợ xây dựng chính sách, thể chế và cải cách... ]]>
2020-05-31 21:33:51 2020-05-31 21:33:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16653-uu-tien-su-dung-von-oda-khong-hoan-lai-trong-nhung-truong-hop-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu NSNN đến ngày 15/5/2020 đạt gần 530 nghìn tỷ đồng]]>
Trong đó, nguồn thu nhiều nhất vẫn đến từ nguồn thu nội địa (đạt 439,9 nghìn tỷ đồng); từ hoạt động xuất, nhập khẩu (đạt 70,5 nghìn tỷ đồng); từ dầu thô (đạt 18,9 nghìn tỷ đồng). ]]>
2020-05-30 21:23:26 2020-05-30 21:23:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16645-thu-nsnn-den-ngay-1552020-dat-gan-530-nghin-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm phí, lệ phí đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực hàng không]]>
Ngày 27/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không. ]]>
2020-05-27 20:49:28 2020-05-27 20:49:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16636-giam-phi-le-phi-doi-voi-mot-so-dich-vu-trong-linh-vuc-hang-khong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/