KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2019-06-18 04:11:52 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2022]]>
Sáng ngày 13/6, với 442/453 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết bỏ phiếu tán thành (chiếm 91,32% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi). ]]>
2019-06-13 10:01:59 2019-06-13 10:01:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-14193-quy-dinh-ve-hoa-don-chung-tu-dien-tu-se-co-hieu-luc-tu-ngay-01072022.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu ngân sách giảm nhẹ, nhưng vẫn đảm bảo không bội chi]]>
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê vừa mới công bố, thu – chi ngân sách nhà nước trong tháng 5 vẫn đảm bảo dương, nhờ nguồn thu nội địa lớn. ]]>
2019-05-31 22:20:48 2019-05-31 22:20:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-14110-thu-ngan-sach-giam-nhe-nhung-van-dam-bao-khong-boi-chi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng là đơn vị tương đương Tổng cục]]>
Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP, ngày 7/4/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng. ]]>
2019-05-20 20:14:57 2019-05-20 20:14:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-14048-co-quan-thanh-tra-giam-sat-ngan-hang-la-don-vi-tuong-duong-tong-cuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Agribank, mắt xích quan trọng trong chuỗi liên kết kinh tế tư nhân]]>
Với việc đồng hành cùng Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019, thể hiện rõ nét mong muốn tham gia và đóng góp tích cực của Agribank cùng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong cung ứng nguồn vốn tín dụng cũng như các dịch vụ tiện ích ngân hàng cho khu vực tư nhân cũng như nền kinh tế đất nước. ]]>
2019-05-06 17:49:21 2019-05-06 17:49:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13961-agribank-mat-xich-quan-trong-trong-chuoi-lien-ket-kinh-te-tu-nhan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thanh toán không dùng tiền mặt: Còn nhiều rào cản khiến “ước mơ” chưa thành hiện thực]]>
5 năm qua, thương mại điện tử tăng trưởng với tốc độ 25-30% mỗi năm, với tổng giá trị giao dịch năm 2018 đạt 8 tỷ USD, tuy nhiên chủ yếu phương thức thanh toán vẫn là tiền mặt. ]]>
2019-05-02 23:45:29 2019-05-02 23:45:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13945-thanh-toan-khong-dung-tien-mat--con-nhieu-rao-can-khien-uoc-mo-chua-thanh-hien-thuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[MB triển khai thành công chiến lược giai đoạn 2014-2019]]>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội (MB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham dự của 874 cổ đông, chiếm tỷ lệ 76,70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. ]]>
2019-05-02 09:17:40 2019-05-02 09:17:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13929-mb-trien-khai-thanh-cong-chien-luoc-giai-doan-2014-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam]]>
Đó là mục tiêu chính của Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019 -2020 theo Quyết định số 474/QĐ-TTg vừa được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký ban hành. ]]>
2019-05-01 23:08:45 2019-05-01 23:08:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13928-hoan-thien-co-che-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo-o-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chi thường xuyên chiếm 73% tổng chi NSNN trong 4 tháng đầu năm]]>
Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2019 ước tính đạt 376,4 nghìn tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 274,8 nghìn tỷ đồng. ]]>
2019-04-30 16:41:59 2019-04-30 16:41:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13926-chi-thuong-xuyen-chiem-73-tong-chi-nsnn-trong-4-thang-dau-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuyên chiến với “tín dụng đen”]]>
Bộ Công an sẽ mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc và trên không gian mạng để đấu tranh quyết liệt các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. ]]>
2019-04-25 20:41:17 2019-04-25 20:41:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13908-tuyen-chien-voi-tin-dung-den.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[SHB tăng vốn điều lệ lên 17.570 tỷ đồng]]>
Chiều 23/04/2019, tại Khách sạn Melia, Hà Nội, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ 27 với các cổ đông đại diện cho 676.377.385 cổ phần, chiếm 56,22% tổng số vốn cổ phần có quyền tham dự Đại hội. ]]>
2019-04-25 09:46:35 2019-04-25 09:46:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13900-shb-tang-von-dieu-le-len-17-570-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nợ đọng thuế trong quý I/2019 diễn biến phức tạp và đang có xu hướng tăng dần]]>
Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến 31/3/2019 số nợ đọng là 82.972 tỷ đồng, chiếm 7,1% tổng số dự kiến thu nội địa năm 2019, tăng 8,7% (+6.644 tỷ đồng) so với thời điểm 31/12/2018. ]]>
2019-04-20 17:55:08 2019-04-20 17:55:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13874-no-dong-thue-trong-quy-i2019-dien-bien-phuc-tap-va-dang-co-xu-huong-tang-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Yêu cầu làm rõ cơ sở quy định tăng vốn điều lệ của công ty đại chúng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng]]>
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện tại có 81,04% công ty đại chúng có mức vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên, do đó việc tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng sẽ chỉ tác động đến hơn 18% các công ty đại chúng đang hoạt động. ]]>
2019-04-18 17:29:37 2019-04-18 17:29:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13873-yeu-cau-lam-ro-co-so-quy-dinh-tang-von-dieu-le-cua-cong-ty-dai-chung-tu-10-ty-dong-len-30-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần từ 15 đến 20/4/2019: Không rõ hướng đi của giá vàng ]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 38% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi cũng có 38% dự báo giá sẽ giảm và 25% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2019-04-13 14:52:37 2019-04-13 14:52:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13849-tuan-tu-15-den-2042019--khong-ro-huong-di-cua-gia-vang-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các tổ chức tín dụng “lạc quan” về kết quả kinh doanh quý tới]]>
Họ cũng kỳ vọng và cho rằng, kết quả kinh doanh cả năm sẽ tăng trưởng tốt hơn so với năm trước. ]]>
2019-04-08 23:11:29 2019-04-08 23:11:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13814-cac-to-chuc-tin-dung-lac-quan-ve-ket-qua-kinh-doanh-quy-toi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều hành tín dụng vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng]]>
Phương châm điều hành của NHNN vẫn xuyên suốt là kiên định với mục tiêu kiểm soát lạm phát nên các giải pháp điều hành của NHNN sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế, nhưng không chủ quan với lạm phát... ]]>
2019-04-01 20:05:26 2019-04-01 20:05:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13769-dieu-hanh-tin-dung-van-la-nhiem-vu-trong-tam-cua-nganh-ngan-hang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quý I/2019: Bội thu ngân sách khoảng 24,1 nghìn tỷ đồng]]>
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu ngân sách quý I/2019 (đến ngày 15/3) ước đạt 278,6 nghìn tỷ đồng trong khi chi 254,5 nghìn tỷ đồng. ]]>
2019-03-30 11:00:47 2019-03-30 11:00:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13754-quy-i2019--boi-thu-ngan-sach-khoang-241-nghin-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khu vực ngoài nhà nước góp 44% tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong quý I/2019]]>
Thống kê cho biết, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2019 theo giá hiện hành đạt 359,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32,2% GDP. ]]>
2019-03-30 10:47:53 2019-03-30 10:47:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13753-khu-vuc-ngoai-nha-nuoc-gop-44-tong-von-dau-tu-toan-xa-hoi-trong-quy-i2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Doanh thu dưới 3 tỷ đồng chỉ chịu thuế 15%]]>
Đó là đề xuất của Bộ Tài chính trong "Dự thảo tờ trình Chính phủ về việc xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa." ]]>
2019-03-29 18:15:23 2019-03-29 18:15:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13750-doanh-thu-duoi-3-ty-dong-chi-chiu-thue-15.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Agribank - hành trình mang dấu ấn “Tam nông” ]]>
Chặng đường 31 năm hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank (26/3/1988 – 26/3/2019) đã khẳng định sự kiên định của một thương hiệu gắn với sứ mệnh “Tam nông”, luôn tiên phong, chủ lực cung ứng tín dụng... qua đó, thúc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững. ]]>
2019-03-26 14:43:31 2019-03-26 14:43:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13725-agribankhanh-trinh-mang-dau-an-tam-nong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 1/5/2019, áp dụng quy định mới về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước]]>
Đối với Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước: Ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh khi tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước có trách nhiệm thanh toán khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước cho Kho bạc Nhà nước định kỳ hàng tháng với mức là 0,10%/tháng. ]]>
2019-03-25 22:20:47 2019-03-25 22:20:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13723-tu-152019-ap-dung-quy-dinh-moi-ve-chi-phi-su-dung-ngan-quy-nha-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xử lý dứt điểm các qũy tín dụng nhân dân yếu kém]]>
Bộ Công an tích cực, chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động của các QTDND; duy trì an ninh, trật tự trên địa bàn... ]]>
2019-03-23 09:37:32 2019-03-23 09:37:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13703-xu-ly-dut-diem-cac-quy-tin-dung-nhan-dan-yeu-kem.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Agribank tiếp sức nông sản Việt vươn ra thế giới]]>
Sau hơn 10 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ngành nông nghiệp nói chung và nông sản nói riêng của nước ta vượt qua nhiều khó khăn do thiên tai, tình trạng “được mùa, mất giá”... để vươn lên và không ngừng mở rộng ra thị trường thế giới. Góp vào thành công này, có sự đồng hành của Agribank. ]]>
2019-03-22 11:36:10 2019-03-22 11:36:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13699-agribank-tiep-suc-nong-san-viet-vuon-ra-the-gioi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Agribank dành 5.000 tỷ đồng cho vay tiêu dùng ]]>
Thời gian tới, Agribank tiếp tục ưu tiên dành nguồn vốn tối thiểu 5.000 tỷ đồng trong cơ cấu tín dụng để cho vay đáp ứng nhanh nhất nhu cầu vốn đột xuất của người dân tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, kể cả vùng sâu, vùng xa, khu vực kinh tế khó khăn… ]]>
2019-03-12 17:13:05 2019-03-12 17:13:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13650-agribank-danh-5-000-ty-dong-cho-vay-tieu-dung-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 có gì mới?]]>
Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế đã có hướng dẫn, lưu ý một số quy định khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2018. ]]>
2019-03-11 23:06:14 2019-03-11 23:06:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13642-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-nam-2018-co-gi-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp thu mua lúa, gạo]]>
Ngày 4/03/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 1289/NHNN-TD về việc tiếp tục đẩy mạnh cho vay thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ lúa gạo Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. ]]>
2019-03-08 14:08:24 2019-03-08 14:08:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13624-can-doi-nguon-von-dap-ung-kip-thoi-nhu-cau-vay-von-cua-doanh-nghiep-thu-mua-lua-gao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chiến lược 2030 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) có gì mới?]]>
Ban lãnh đạo ADB phê duyệt Chiến lược 2030 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vào năm 2018 nhằm hướng tới một khu vực châu Á – Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững. ]]>
2019-03-07 14:17:27 2019-03-07 14:17:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13625-chien-luoc-2030-cua-ngan-hang-phat-trien-chau-a-adb-co-gi-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[8 giải pháp cơ cấu lại thị trường chứng khoán]]>
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”. ]]>
2019-03-06 09:29:50 2019-03-06 09:29:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13619-8-giai-phap-co-cau-lai-thi-truong-chung-khoan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Agribank cam kết luôn đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho sản xuất, chế biến, tiêu thụ lúa gạo]]>
Đây là khẳng định của ông Ông Trịnh Ngọc Khánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank tại Hội nghị “Thúc đẩy sản xuất tiêu thụ lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long” sáng ngày 26/02/2019 tại Đồng Tháp. ]]>
2019-02-27 17:14:00 2019-02-27 17:14:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13583-agribank-cam-ket-luon-dam-bao-dap-ung-du-von-cho-san-xuat-che-bien-tieu-thu-lua-gao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từng bước áp dụng chuỗi công nghệ blockchain cho một số mảng thị trường chứng khoán]]>
Đó là yêu cầu được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2019, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức sáng 22/2/2019. ]]>
2019-02-22 22:59:09 2019-02-22 22:59:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13562-tung-buoc-ap-dung-chuoi-cong-nghe-blockchain-cho-mot-so-mang-thi-truong-chung-khoan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NHNN và 5 địa phương được bổ sung 218,446 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn ]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 198/QĐ-TTg, ngày 18/02/2019 về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 cho các bộ, ngành và địa phương. ]]>
2019-02-21 20:31:41 2019-02-21 20:31:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13559-nhnn-va-5-dia-phuong-duoc-bo-sung-218446-ty-dong-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/