KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2019-02-19 21:59:27 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Dư hơn 3.500 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu]]>
Cụ thể, theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý IV năm 2018 (hết ngày 31/12/2018) là hơn 3.504 tỷ đồng. ]]>
2019-02-14 16:14:06 2019-02-14 16:14:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13522-du-hon-3-500-ty-dong-tu-quy-binh-on-gia-xang-dau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Moody’s đánh giá tích cực đối với Agribank]]>
Ngay lần đầu tiên thực hiện xếp hạng đối với Agribank, Moody’s – một trong các tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới đã đưa ra những đánh giá tích cực đối với Agribank. ]]>
2019-02-14 08:48:02 2019-02-14 08:48:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13512-moody’s-danh-gia-tich-cuc-doi-voi-agribank.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của NHNN được cắt giảm]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. ]]>
2019-02-13 22:45:41 2019-02-13 22:45:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13509-nhieu-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-quan-ly-cua-nhnn-duoc-cat-giam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2018 là năm hình ảnh của Agribank đẹp hơn nhiều trong mắt của người dân]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh điều này khi tới thăm ngày làm việc đầu tiên nhân dịp Xuân mới Kỷ Hợi 2019 của Agribank, ngày 11/2/2019. ]]>
2019-02-12 08:37:02 2019-02-12 08:37:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13499-2018-la-nam-hinh-anh-cua-agribank-dep-hon-nhieu-trong-mat-cua-nguoi-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao Bộ GTVT 7.222 nghìn triệu đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương]]>
Số vốn này được phân bổ tại cho các dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách. ]]>
2019-02-01 09:33:11 2019-02-01 09:33:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13467-giao-bo-gtvt-7-222-nghin-trieu-dong-ke-hoach-dau-tu-trung-han-von-ngan-sach-trung-uong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không chuyển khoản nợ vay lại vốn vay ODA]]>
Đây là một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh tauh Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 5/10/2018 về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài vừa được Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành. ]]>
2019-01-31 23:21:56 2019-01-31 23:21:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13466-khong-chuyen-khoan-no-vay-lai-von-vay-oda.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng đầu tiên năm 2019, bội chi 13,4 nghìn tỷ đồng]]>
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2019 ước tính đạt 30,8 nghìn tỷ đồng, bằng 2,2% dự toán năm. ]]>
2019-01-29 23:12:16 2019-01-29 23:12:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13437-thang-dau-tien-nam-2019-boi-chi-134-nghin-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Chốt” khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 3-4,8%/năm]]>
Khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội không thấp hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015. ]]>
2019-01-29 21:21:25 2019-01-29 21:21:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13432-chot-khung-lai-suat-cho-vay-uu-dai-nha-o-xa-hoi-3-48nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao hơn 337 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách năm 2019]]>
Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương chủ động, rà soát, cắt giảm vốn đối với các dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm không dư thừa vốn. ]]>
2019-01-28 20:48:49 2019-01-28 20:48:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13430-giao-hon-337-nghin-ty-dong-von-ngan-sach-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2026-2020 thiết lập hệ thống Tài chính số hóa hoàn toàn và nền tài chính thông minh]]>
Đó là giai đoạn 3- chặng cuối trong lộ trình được nêu bật tại Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính vừa được công bố. ]]>
2019-01-26 23:30:28 2019-01-26 23:30:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13425-2026-2020-thiet-lap-he-thong-tai-chinh-so-hoa-hoan-toan-va-nen-tai-chinh-thong-minh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Agribank tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019]]>
Ngày 16/01/2019, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2019. ]]>
2019-01-18 10:11:32 2019-01-18 10:11:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13373-agribank-to-chuc-hoi-nghi-trien-khai-nhiem-vu-kinh-doanh-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao 1.339,309 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 (đợt 5)]]>
Nguồn vốn này được giao cho các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. ]]>
2019-01-16 07:41:12 2019-01-16 07:41:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13352-giao-1-339309-ty-dong-von-ke-hoach-dau-tu-trung-han-giai-doan-2016-2020-dot-5.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao 1.339,309 tỷ đồng vốn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 (đợt 5)]]>
Nguồn vốn này được giao cho các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. ]]>
2019-01-16 07:41:12 2019-01-16 07:41:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13353-giao-1-339309-ty-dong-von-ke-hoach-dau-tu-trung-han-giai-doan-2016-2020-dot-5.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Sẽ thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam với mức vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng]]>
SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh là các công ty con do SGDCK Việt Nam đầu tư 100% vốn, hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân. ]]>
2019-01-12 22:27:34 2019-01-12 22:27:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13337--se-thanh-lap-so-giao-dich-chung-khoan-viet-nam-voi-múc-vón-dièu-lẹ-la-3-000-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Có 61/63 tỉnh, thành hoàn thành tốt công tác thu NSNN ]]>
Ngành Thuế đã cán đích năm 2018 với thành công khá toàn diện trong công tác thu ngân sách, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa ngành. ]]>
2019-01-10 00:22:34 2019-01-10 00:22:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13321-co-6163-tinh-thanh-hoan-thanh-tot-cong-tac-thu-nsnn-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2018, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đã đạt hơn 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,7%]]>
Theo UBCKNN, mặc dù tình hình kinh tế tài chính quốc tế năm 2018 diễn biến phức tạp, tuy nhiên thị trường vốn đã có những bước phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu và kế hoạch đề ra, vận hành an toàn, ổn định và ngày càng công khai, minh bạch, bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. ]]>
2019-01-10 00:06:32 2019-01-10 00:06:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13320-nam-2018-quy-mo-von-hoa-thi-truong-co-phieu-da-dat-hon-39-trieu-ty-dong-tang-127.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngành tài chính phải có giải pháp đồng bộ để tạo không gian tài khóa lớn hơn]]>
Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 201, chiều ngày 09/01/2018. ]]>
2019-01-09 23:47:25 2019-01-09 23:47:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13319-nganh-tai-chinh-phai-co-giai-phap-dong-bo-de-tao-khong-gian-tai-khoa-lon-hon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Giờ cục máu đông nhỏ dần, nhiều nơi đã tan đi”]]>
Đến nay, tỷ lệ nợ xấu còn khoảng 1,89%, giảm từ mức 2,46% năm 2016. Đáng chú ý, toàn hệ thống đã xử lý được khoảng 900.000 tỷ đồng nợ xấu. ]]>
2019-01-09 17:32:22 2019-01-09 17:32:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13324-gio-cuc-mau-dong-nho-dan-nhieu-noi-da-tan-di.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Giờ cục máu đông nhỏ dần, nhiều nơi đã tan đi”]]>
Đến nay, tỷ lệ nợ xấu còn khoảng 1,89%, giảm từ mức 2,46% năm 2016. Đáng chú ý, toàn hệ thống đã xử lý được khoảng 900.000 tỷ đồng nợ xấu. ]]>
2019-01-09 17:32:22 2019-01-09 17:32:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13325-gio-cuc-mau-dong-nho-dan-nhieu-noi-da-tan-di.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Giờ cục máu đông nhỏ dần, nhiều nơi đã tan đi”]]>
Đến nay, tỷ lệ nợ xấu còn khoảng 1,89%, giảm từ mức 2,46% năm 2016. Đáng chú ý, toàn hệ thống đã xử lý được khoảng 900.000 tỷ đồng nợ xấu. ]]>
2019-01-09 17:32:22 2019-01-09 17:32:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13326-gio-cuc-mau-dong-nho-dan-nhieu-noi-da-tan-di.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2018, tỷ lệ nợ thuế khoảng 4,4% tổng thu nội địa]]>
Đây là ngưỡng chấp nhận được theo thông lệ quốc tế (thấp hơn 5%). ]]>
2019-01-06 22:50:58 2019-01-06 22:50:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13290-nam-2018-ty-le-no-thue-khoang-44-tong-thu-noi-dia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư BT: Thế nào?]]>
Để khắc phục những vướng mắc trong sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 160/NQ-CP, ngày 28/12/2018. ]]>
2019-01-01 23:25:08 2019-01-01 23:25:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13275-su-dung-tai-san-cong-de-thanh-toan-cho-nha-dau-tu-bt--the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[MB vinh dự là một trong bốn ngân hàng đạt thương hiệu quốc gia năm 2018]]>
Mới đây, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) được Hội đồng Thương hiệu quốc gia và Bộ Công Thương trao Quyết định, biểu trưng thương hiệu quốc gia năm 2018. MB cũng vinh dự là một trong bốn ngân hàng được công bố là doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm nay. ]]>
2018-12-24 14:57:30 2018-12-24 14:57:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13224-mb-vinh-du-la-mot-trong-bon-ngan-hang-dat-thuong-hieu-quoc-gia-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hết ngày 14/12/2018, thu NSNN qua hệ thống KBNN năm 2018 đạt 1.392.719 tỷ đồng]]>
Trong đó, thu trong cân đối đạt 1.266.183 tỷ đồng, bằng 95,98% so với dự toán. ]]>
2018-12-17 22:08:28 2018-12-17 22:08:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13181-het-ngay-14122018-thu-nsnn-qua-he-thong-kbnn-nam-2018-dat-1-392-719-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao gần 5.500 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 đợt 3]]>
Trong đó, giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 (đợt 3) cho Bộ Giao thông vận tải là 320,01 tỷ đồng, 22 địa phương 5178,034 tỷ đồng. ]]>
2018-12-17 21:53:55 2018-12-17 21:53:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13180-giao-gan-5-500-ty-dong-ke-hoach-dau-tu-von-trai-phieu-chinh-phu-nam-2018-dot-3.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2016-2020, ngân sách nhà nước đã bố trí cho NHCSXH là 21.978 tỷ đồng]]>
Tại văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Nguyễn Tạo, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng về việc bố trí vốn cho các ngân hàng chính sách, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, tính đến ngày 30/9/2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 184.727 tỷ đồng, gấp gần 26 lần so với thời điểm thành lập. ]]>
2018-12-15 15:30:01 2018-12-15 15:30:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13170-2016-2020-ngan-sach-nha-nuoc-da-bo-tri-cho-nhcsxh-la-21-978-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 – 2015 của 14 địa phương]]>
Sau khi điều chỉnh, tổng mức vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 dành cho 14 địa phương trên là 1.385.986 triệu đồng (giảm 15.134 triệu đồng so với mức quy định tại Quyết định số 1919/QĐ-TTg ngày 6/11/2015). ]]>
2018-12-15 15:10:23 2018-12-15 15:10:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13168-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-von-trai-phieu-chinh-phu-du-phong-giai-doan-20122015-cua-14-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Một năm đầy khó khăn của Trung Quốc: Các nhà đầu tư chứng khoán thiệt hại 2 nghìn tỷ USD]]>
Một loạt những xui xẻo xảy ra với Trung Quốc trong năm qua đã khiến cho các nhà đầu tư chứng khoán của nước này chịu thiệt hại lớn nhất trong vòng nhiều năm qua. ]]>
2018-12-14 16:50:20 2018-12-14 16:50:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13161-mot-nam-day-kho-khan-cua-trung-quoc--cac-nha-dau-tu-chung-khoan-thiet-hai-2-nghin-ty-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dow Jones lao dốc gần 800 điểm do lo ngại về suy thoái kinh tế]]>
Vào phiên giao dịch ngày thứ Ba (04/12), thị trường chứng khoán lao dốc không phanh, đây là đợt giảm điểm tệ nhất kể từ tháng 10. Lý do là bởi các nhà đầu tư lo ngại rằng hiện tượng thị trường trái phiếu là dấu hiệu của một cuộc suy thoái kinh tế có thể xảy ra. ]]>
2018-12-05 20:44:58 2018-12-05 20:44:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13095-dow-jones-lao-doc-gan-800-diem-do-lo-ngai-ve-suy-thoai-kinh-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng đang chiếm thế áp đảo trong thị trường thế chấp Mỹ]]>
Theo The Economist nhận định, thị phần của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng trong các khoản thế chấp dịch vụ hoặc các khoản thu hàng tháng đã tăng từ 5% trong năm 2009 lên đến 41% trong năm 2018. ]]>
2018-12-03 19:57:35 2018-12-03 19:57:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13064-cac-to-chuc-tin-dung-phi-ngan-hang-dang-chiem-the-ap-dao-trong-thi-truong-the-chap-my.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/