KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2018-04-20 06:11:16 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội được thực hiện như thế nào?]]>
Mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay chương trình nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 3%/năm, áp dụng trong giai đoạn 2016 - 2020. ]]>
2018-04-10 23:00:05 2018-04-10 23:00:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11141-cap-bu-chenh-lech-lai-suat-cho-vay-nha-o-xa-hoi-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính: Sẽ cắt giảm các đơn vị cấp huyện]]>
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ sẽ cắt giảm mạnh các đơn vị thuộc ngành thuế, kho bạc, hải quan, như bỏ một nửa trong số 713 chi cục thuế hiện hành. ]]>
2018-04-07 23:16:27 2018-04-07 23:16:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11120-bo-tai-chinh--se-cat-giam-cac-don-vi-cap-huyen.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ 72,7% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương trong năm 2018]]>
Thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện hơn so với quý trước, hiện đang ở trạng thái “tốt” đối với cả VND và ngoại tệ, được kỳ vọng tiếp tục duy trì tình trạng tích cực trong những quý tới và cả năm 2018. ]]>
2018-04-04 23:51:30 2018-04-04 23:51:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11097--727-tctd-ky-vong-loi-nhuan-truoc-thue-tang-truong-duong-trong-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2018, giữ nguyên mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm]]>
Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. ]]>
2018-04-04 23:19:54 2018-04-04 23:19:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11096-nam-2018-giu-nguyen-muc-lai-suat-cho-vay-mua-nha-o-xa-hoi-la-48nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng thuế xăng dầu tác động tới CPI bình quân của năm 2018 khoảng 0,11-0,15%]]>
Đó là tính toán của Bộ Tài chính khi tăng thuế bảo vệ môi trường, trong đó có điều chỉnh tăng thuế mặt hàng xăng dầu, như đề xuất của Bộ này. ]]>
2018-04-02 23:17:14 2018-04-02 23:17:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11074-tang-thue-xang-dau-tac-dong-toi-cpi-binh-quan-cua-nam-2018-khoang-011-015.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[MB hướng đến mục tiêu “Top 5 NHTM về hiệu quả kinh doanh và an toàn”]]>
Thượng tướng, TS. Lê Hữu Đức, Chủ tịch HĐQT MB cho biết: “Năm 2017, MB đã hoàn chỉnh và bước đầu triển khai thành công chiến lược giai đoạn 2017-2021 với tầm nhìn “Trở thành ngân hàng thuận tiện nhất", hướng đến mục tiêu “Top 5 các NHTM về hiệu quả kinh doanh và an toàn. ]]>
2018-03-30 23:13:07 2018-03-30 23:13:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11056-mb-huong-den-muc-tieu-top-5-nhtm-ve-hieu-qua-kinh-doanh-va-an-toan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Tôi thấy có lỗi vì không giám sát được gì cả, dù tôi có vào website của Bộ Tài chính”]]>
TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã chia sẻ như vậy tại Hội thảo công bố Báo cáo đánh giá Chỉ số công khai ngân sách - OBI 2017, sáng 29/3/2018. ]]>
2018-03-29 17:34:03 2018-03-29 17:34:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11036-toi-thay-co-loi-vi-khong-giam-sat-duoc-gi-ca-du-toi-co-vao-website-cua-bo-tai-chinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu – chi ngân sách quý I/2018: Chi trả nợ gần gấp 1,5 lần chi cho đầu tư phát triển]]>
Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến thời điểm 15/3/2018, chi đầu tư phát triển đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,4% dự toán năm; chi trả nợ lãi 24,9 nghìn tỷ đồng, bằng 22,1%. ]]>
2018-03-29 14:31:43 2018-03-29 14:31:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11030-thuchi-ngan-sach-quy-i2018--chi-tra-no-gan-gap-15-lan-chi-cho-dau-tu-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Agribank - 30 năm dấu ấn ngân hàng của nông thôn, nông dân Việt Nam]]>
Agribank ghi dấu quá trình 30 năm xây dựng và trưởng thành của ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam, với sự đóng góp tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt là sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. ]]>
2018-03-26 21:21:32 2018-03-26 21:21:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11000-agribank30-nam-dau-an-ngan-hang-cua-nong-thon-nong-dan-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô]]>
Từ ngày 29/3/2018, chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô được thực hiện theo quy định tại Thông tư 18/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành. ]]>
2018-03-23 10:22:23 2018-03-23 10:22:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10983-che-do-tai-chinh-doi-voi-to-chuc-tai-chinh-vi-mo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm 3776,869 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012-2015 và 2014-2016]]>
Theo đó, giảm 2161,887 tỷ đồng tại 4 bộ và giảm 1614,981 tỷ đồng tại 61 địa phương. ]]>
2018-03-14 21:42:26 2018-03-14 21:42:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10898-giam-3776869-ty-dong-von-trai-phieu-chinh-phu-giai-doan-2012-2015-va-2014-2016.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2 tháng đầu năm: Ngân sách thu hơn 215 nghìn tỷ]]>
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thực hiện thu cân đối NSNN tháng 02 ước đạt 78,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng đầu năm đạt 215,76 nghìn tỷ đồng, bằng 16,1% dự toán năm, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2017. ]]>
2018-03-09 07:08:48 2018-03-09 07:08:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10982-2-thang-dau-nam--ngan-sach-thu-hon-215-nghin-ty.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thắt chặt quản lý các khoản vay ODA, kể cả các dự án hỗ trợ kỹ thuật]]>
Thủ tướng nhất trí với các ý kiến rằng phải có tiêu chí rõ ràng hơn đâu là chi đầu tư phát triển, đâu là chi thường xuyên trong các dự án ODA. ]]>
2018-03-08 21:14:46 2018-03-08 21:14:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10841-that-chat-quan-ly-cac-khoan-vay-oda-ke-ca-cac-du-an-ho-tro-ky-thuat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính đã làm tốt vai trò “tay hòm chìa khóa” ngân sách quốc gia]]>
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có đánh giá tích cực về những kết quả mà ngành Tài chính làm được trong thời gian qua trong buổi làm việc với Bộ Tài chính sáng 26/02. ]]>
2018-02-26 15:45:05 2018-02-26 15:45:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10754-bo-tai-chinh-da-lam-tot-vai-tro-tay-hom-chia-khoa-ngan-sach-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kienlongbank bổ nhiệm nữ Tổng Giám đốc mới]]>
Theo đó, bà Trần Tuấn Anh được ngân hàng này bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 24/02/2018. ]]>
2018-02-26 13:59:57 2018-02-26 13:59:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10755-kienlongbank-bo-nhiem-nu-tong-giam-doc-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều kiện cấp Giấy phép cho tổ chức tài chính vi mô]]>
Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. ]]>
2018-02-25 22:41:50 2018-02-25 22:41:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10800-dieu-kien-cap-giay-phep-cho-to-chuc-tai-chinh-vi-mo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi tại các tổ chức tín dụng]]>
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Văn bản số 1126/NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD) yêu cầu nghiêm túc triển khai, thực hiện việc đảm bảo an toàn giao dịch tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm tại các TCTD. ]]>
2018-02-24 17:47:04 2018-02-24 17:47:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10801-dam-bao-an-toan-giao-dich-tien-gui-tai-cac-to-chuc-tin-dung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trên 50 ngàn tỷ đồng nợ xấu theo Nghị quyết 42 được xử lý trong năm 2017]]>
Riêng 6 tổ chức tín dụng được lựa chọn tập trung chỉ đạo xử lý nợ xấu (gồm Agribank, BIDV, VietinBank, ACB, Sacombank, Techcombank) tính đến 30/11/2017 đã được xử lý là 20,44 nghìn tỷ đồng. ]]>
2018-02-23 08:08:56 2018-02-23 08:08:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10805-tren-50-ngan-ty-dong-no-xau-theo-nghi-quyet-42-duoc-xu-ly-trong-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng Nhà nước sẽ quản lý chặt các giao dịch tiền điện tử]]>
Một trong những nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong năm 2018 được Thủ tướng giao nhiệm vụ là quản lý chặt chẽ giao dịch tiền điện tử. ]]>
2018-02-22 07:57:37 2018-02-22 07:57:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10803-ngan-hang-nha-nuoc-se-quan-ly-chat-cac-giao-dich-tien-dien-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển nhanh, bền vững thị trường chứng khoán]]>
Phát biểu tại buổi lễ đánh cồng đầu Xuân Mậu Tuất 2018 tại sàn HOSE, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung chỉ đạo UBCK phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm phát triển thị trường này hơn nữa. ]]>
2018-02-21 22:51:37 2018-02-21 22:51:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10802-phat-trien-nhanh-ben-vung-thi-truong-chung-khoan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng: Tầm nhìn của Vietcombank là cạnh tranh với khu vực và quốc tế]]>
Thủ tướng nhấn mạnh Vietcombank cần tiên phong ứng dụng, tiếp tục mở rộng tín dụng theo định hướng các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, đồng thời không ngừng gia tăng hiệu quả để tiếp tục có những đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. ]]>
2018-02-21 22:14:24 2018-02-21 22:14:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10806-thu-tuong--tam-nhin-cua-vietcombank-la-canh-tranh-voi-khu-vuc-va-quoc-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ đã chỉ đạo NHNN xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, thanh tra, giám sát]]>
Trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh về việc kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm của các tổ chức tín dụng, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, các tồn tại, yếu kém của hệ thống ngân hàng đã được phát hiện và xử lý. ]]>
2018-01-31 23:32:35 2018-01-31 23:32:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10567-chinh-phu-da-chi-dao-nhnn-xac-dinh-ro-trach-nhiem-trong-cong-tac-quan-ly-thanh-tra-giam-sat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân sách nhà nước thâm hụt hơn 18 nghìn tỷ trong nửa tháng đầu năm]]>
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 15/01/2018 ước đạt 19.900 tỷ đồng, bằng 1,5% dự toán năm. ]]>
2018-01-30 15:18:54 2018-01-30 15:18:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10753-ngan-sach-nha-nuoc-tham-hut-hon-18-nghin-ty-trong-nua-thang-dau-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ưu tiên vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh]]>
Đây là yêu cầu được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đưa ra theo văn bản số 563/NHNN-TTGSNH, đồng thời kiểm soát chất lượng tín dụng. ]]>
2018-01-25 10:32:13 2018-01-25 10:32:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10539-uu-tien-von-tin-dung-cho-san-xuat-kinh-doanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Agribank triển khai dịch vụ chuyển tiền kiều hối không dùng tài khoản]]>
Dịch vụ này được thực hiện dựa trên sự hợp tác của Agribank và Nonghyup Bank - Hàn Quốc. Đây là dịch vụ chuyển tiền tiện ích, nhanh chóng, thuận tiện với mức phí cạnh tranh. ]]>
2018-01-24 15:08:23 2018-01-24 15:08:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10505-agribank-trien-khai-dich-vu-chuyen-tien-kieu-hoi-khong-dung-tai-khoan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kienlongbank hoàn thành 103,08% kế hoạch lợi nhuận năm 2017]]>
Kết thúc năm 2017, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Kienlongbank đều đạt tăng trưởng tốt so với năm 2016 và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. ]]>
2018-01-22 15:16:40 2018-01-22 15:16:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10485-kienlongbank-hoan-thanh-10308-ke-hoach-loi-nhuan-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao 372.035,856 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước 2018]]>
Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ký văn bản giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2018 cho các Bộ, ngành, địa phương. ]]>
2018-01-20 00:53:46 2018-01-20 00:53:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10472-giao-372-035856-ty-dong-von-ngan-sach-nha-nuoc-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[MB đạt lợi nhuận 5.355 tỷ đồng trong năm 2017]]>
Kết quả này hoàn thành vượt mức kế hoạch 124,5%, tăng 44,3% so với năm 2016. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây của MB. ]]>
2018-01-15 22:53:30 2018-01-15 22:53:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10418-mb-dat-loi-nhuan-5-355-ty-dong-trong-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vị thế đồng Việt Nam được nâng cao nhờ hạn chế đô la hóa]]>
Trong đó, chính sách lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ 0% được triển khai thời gian qua đã đóng vai trò quan trọng vào kết quả trên, bên cạnh đó còn giúp nhà nước tăng dự trữ ngoại tệ. ]]>
2018-01-14 08:22:30 2018-01-14 08:22:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10404-vi-the-dong-viet-nam-duoc-nang-cao-nho-han-che-do-la-hoa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nợ xấu cao sẽ giải quyết dứt điểm trong giai đoạn 2016-2020]]>
Với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, Chính phủ tin tưởng rằng, mục tiêu này sẽ thực hiện được và hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng. ]]>
2018-01-12 08:53:33 2018-01-12 08:53:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10385-nọ-xáu-cao-sẽ-giải-quyét-dút-diẻm-trong-giai-doan-2016-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/