KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2019-10-21 20:02:34 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Đến 15/10: Giải ngân chi XDCB vốn vay nước ngoài mới đạt 23,2% kế hoạch]]>
Trong đó, 13 bộ, ngành trung ương giải ngân chi đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn vay nước ngoài mới đạt 29,79% kế hoạch Thủ tướng giao, các địa phương đạt 18,66%. ]]>
2019-10-21 15:59:48 2019-10-21 15:59:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15148-den-1510--giai-ngan-chi-xdcb-von-vay-nuoc-ngoai-moi-dat-232-ke-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kiểm soát thanh toán vốn cho các dự án đầu tư công trong năm 2019]]>
KBNN các tỉnh cần chủ động phối hợp, hướng dẫn các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tận tình, chu đáo, nhất là trong việc hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục thanh toán hoặc có những thay đổi về cơ chế chính sách liên quan đến công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư… ]]>
2019-10-18 14:16:20 2019-10-18 14:16:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15128-kiem-soat-thanh-toan-von-cho-cac-du-an-dau-tu-cong-trong-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ 2021-2030]]>
Dự án Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến nhằm hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân, giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp. ]]>
2019-10-16 13:42:09 2019-10-16 13:42:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15118-bo-tai-chinh-de-xuat-mien-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-tu-2021-2030.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA["Tảng băng" nợ xấu đang tan dần]]>
Tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) tiếp tục duy trì ở mức dưới 2%. Nếu tính cả khoản nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản các TCTD (VAMC) và các khoản nợ có khả năng thành nợ xấu tới hết tháng 8/2019 là 4,84% (năm 2017 là 7,36%, năm 2018 là 5,85%). ]]>
2019-10-15 16:26:48 2019-10-15 16:26:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15111--tang-bang--no-xau-dang-tan-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ đã trả nợ khoảng 236,9 nghìn tỷ đồng trong 9 tháng]]>
Trong đó, trả nợ trong nước khoảng 195,7 nghìn tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 41,2 nghìn tỷ đồng. ]]>
2019-10-14 16:53:51 2019-10-14 16:53:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15102-chinh-phu-da-tra-no-khoang-2369-nghin-ty-dong-trong-9-thang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[1.000 doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất Việt Nam chiếm 60,3% tổng thu NSNN năm 2018]]>
Theo Tổng cục Thuế, tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã nộp của các doanh nghiệp trong danh sách V1000 năm 2018 tăng 8,3% so với tổng số thuế TNDN đã nộp của các doanh nghiệp thuộc danh sách V1000 năm 2017. ]]>
2019-10-14 16:34:04 2019-10-14 16:34:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15101-1-000-doanh-nghiep-nop-thue-lon-nhat-viet-nam-chiem-603-tong-thu-nsnn-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính: Moody’s cần đánh giá lại cơ chế thanh toán các khoản vay được Chính phủ Việt Nam bảo lãnh]]>
Đề nghị này của Bộ Tài chính được phát đi sau khi Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s Investors Service (Moody’s) thông báo về việc xem xét hạ mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia đối với các khoản vay bằng nội tệ và ngoại tệ của Chính phủ Việt Nam (hiện ở mức Ba3). ]]>
2019-10-11 10:14:33 2019-10-11 10:14:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15081-bo-tai-chinh--moody’s-can-danh-gia-lai-co-che-thanh-toan-cac-khoan-vay-duoc-chinh-phu-viet-nam-bao-lanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Gần 60% tổ chức tín dụng dự kiến tuyển thêm lao động trong quý IV/2019]]>
22,55% tổ chức tín dụng (TCTD) cho biết ở thời điểm tháng 9/2019 đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc và 59,7% TCTD dự kiến tuyển thêm lao động trong Quý IV/2019. ]]>
2019-10-10 16:29:22 2019-10-10 16:29:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15078-gan-60-to-chuc-tin-dung-du-kien-tuyen-them-lao-dong-trong-quy-iv2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất thêm 3 trường hợp bị thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá]]>
Cụ thể là: 1/ Gian lận để được cấp Thẻ thẩm định viên về giá; 2/ Người đã được cấp Thẻ thẩm định viên về giá bị kết án về tội liên quan đến hành nghề thẩm định giá và bản án đã có hiệu lực pháp lý; 3/ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức tước có thời hạn Thẻ thẩm định viên về giá từ 02 lần trở lên. ]]>
2019-10-09 10:44:30 2019-10-09 10:44:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15060-de-xuat-them-3-truong-hop-bi-thu-hoi-the-tham-dinh-vien-ve-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 15/10/2019, Bộ Tài chính sẽ thực hiện chế độ báo cáo nhanh 15 ngày về giải ngân vốn vay nước ngoài]]>
Đồng thời, Bộ Tài chính cũng công khai định kỳ số liệu các bộ, ngành, địa phương chậm giải ngân vốn vay nước ngoài của Chính phủ trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính. ]]>
2019-10-09 10:28:36 2019-10-09 10:28:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15059-tu-15102019-bo-tai-chinh-se-thuc-hien-che-do-bao-cao-nhanh-15-ngay-ve-giai-ngan-von-vay-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Một số thay đổi trong quy chế tổ chức và quản lý thị trường UPCoM]]>
Việc sửa đổi quy chế giao dịch thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM) lần này nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia thị trường thuận lợi và dễ dàng hơn, đặc biệt là gắn đấu giá cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước với đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM. ]]>
2019-10-03 14:11:57 2019-10-03 14:11:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15036-mot-so-thay-doi-trong-quy-che-to-chuc-va-quan-ly-thi-truong-upcom.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vốn ODA, vốn vay ưu đãi được ưu tiên sử dụng trong những dự án nào?]]>
Theo đó, vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và phát triển công nghệ; tăng cường năng lực và nghiên cứu, xây dựng thể chế, chính sách. ]]>
2019-10-02 09:34:52 2019-10-02 09:34:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15023-von-oda-von-vay-uu-dai-duoc-uu-tien-su-dung-trong-nhung-du-an-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến cuối tháng 6/2019 còn 1,9%]]>
Theo Ngân hàng Nhà nước, lũy kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 6/2019, toàn hệ thống tổ chức tín dụng đã xử lý được 224,7 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 (không bao gồm sử dụng dự phòng rủi ro). ]]>
2019-10-01 23:04:43 2019-10-01 23:04:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15021-ty-le-no-xau-noi-bang-den-cuoi-thang-62019-con-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[WB và Thụy Sỹ tài trợ không hoàn lại 2,2 triệu USD cho ngành ngân hàng Việt Nam]]>
Cụ thể: dự án được tài trợ nhằm tăng cường sự lành mạnh và khả năng chống chịu của ngành ngân hàng thông qua việc nâng cao năng lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) trong việc giải quyết các hạn chế về mặt cấu trúc trong hệ thống ngân hàng. ]]>
2019-10-01 20:16:47 2019-10-01 20:16:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15022-wb-va-thuy-sy-tai-tro-khong-hoan-lai-22-trieu-usd-cho-nganh-ngan-hang-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thành lập 98 chi cục thuế khu vực thuộc 35 cục thuế tỉnh/thành phố]]>
Trong tháng 8 và tháng 9/2019, trên cơ sở Đề án và đề xuất của Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành 35 quyết định về việc thành lập 98 chi cục thuế khu vực trên cơ sở hợp nhất 207 chi cục thuế trực thuộc 35 cục thuế tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. ]]>
2019-09-30 23:43:35 2019-09-30 23:43:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15013-thanh-lap-98-chi-cuc-thue-khu-vuc-thuoc-35-cuc-thue-tinhthanh-pho.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiến độ thu ngân sách nhà nước đang được duy trì ổn định]]>
Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/9/2019 ước tính đạt 1.028,7 nghìn tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán năm. ]]>
2019-09-30 23:24:00 2019-09-30 23:24:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15012-tien-do-thu-ngan-sach-nha-nuoc-dang-duoc-duy-tri-on-dinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đã tăng 8,4%]]>
Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/9/2019, tổng phương tiện thanh toán tăng 8,44% so với cuối năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,74%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 8,68% (cùng kỳ năm 2018 tăng 9,15%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế tăng 8,4% (cùng kỳ năm 2018 tăng 9,52%). ]]>
2019-09-30 23:13:46 2019-09-30 23:13:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15011-tang-truong-tin-dung-cua-nen-kinh-te-da-tang-84.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại HNX và HOSE]]>
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ theo mô hình công ty mẹ – công ty con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. ]]>
2019-09-30 16:28:47 2019-09-30 16:28:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15009-de-xuat-thành-lạp-sỏ-giao-dịch-chúng-khoán-viẹt-nam-tren-co-so-sap-xep-lai-hnx-va-hose.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng mức vay ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh]]>
Cụ thể: mức vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Đối với người lao động, mức vay tối đa là 100 triệu đồng. ]]>
2019-09-27 21:25:21 2019-09-27 21:25:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-14983-nang-muc-vay-uu-dai-tu-quy-quoc-gia-ve-viec-lam-doi-voi-co-so-san-xuat-kinh-doanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 2 triệu hộ DTTS thoát nghèo]]>
Ngoài ra còn thu hút và tạo việc làm cho trên 162 nghìn lao động; giúp trên 211 nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là con em hộ dân tộc thiểu số được vay vốn học tập... ]]>
2019-09-27 15:11:25 2019-09-27 15:11:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-14980-von-tin-dung-chinh-sach-da-giup-tren-2-trieu-ho-dtts-thoat-ngheo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu NSNN từ thuế 9 tháng tăng 12,6% so với cùng kỳ]]>
Trong đó, thu từ dầu thô chiếm 4,91%, ước đạt 98,3% dự toán, chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,7 USD/thùng. ]]>
2019-09-26 23:08:34 2019-09-26 23:08:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-14970-thu-nsnn-tu-thue-9-thang-tang-126-so-voi-cung-ky.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[9 tháng đi qua, mới giải ngân được 45,17% so với kế hoạch Quốc hội]]>
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, giải ngân 9 tháng đầu năm 2019 ước đạt 192.136,038 tỷ đồng. ]]>
2019-09-26 09:11:31 2019-09-26 09:11:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-14958-9-thang-di-qua-moi-giai-ngan-duoc-4517-so-voi-ke-hoach-quoc-hoi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[3 bộ và 6 địa phương đề nghị giảm kế hoạch, trả lại vốn]]>
Cụ thể, 3 bộ là: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, 06 địa phương (Hà Giang, Phú Thọ, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Bến Tre, Vĩnh Long) trả lại ngân sách trung ương, không có nhu cầu sử dụng. ]]>
2019-09-26 08:45:26 2019-09-26 08:45:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-14957-3-bo-va-6-dia-phuong-de-nghi-giam-ke-hoach-tra-lai-von.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[UBTVQH thống nhất phương án phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len]]>
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại năm 2019 của Chính phủ Ai Len là 77,49 tỷ đồng cho 5 địa phương, gồm: Hà Giang 18 tỷ đồng, Hòa Bình 20,9 tỷ đồng, Quảng Trị 9,49 tỷ đồng, Kon Tum 19,2 tỷ đồng và Trà Vinh 9,9 tỷ đồng. ]]>
2019-09-17 09:32:35 2019-09-17 09:32:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-14875-ubtvqh-thong-nhat-phuong-an-phan-bo-von-vien-tro-khong-hoan-lai-cua-chinh-phu-ai-len.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hết tháng 8/2019, có 94,03% số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử ]]>
Cụ thể, tính từ ngày 1/1/2019 đến hết tháng 8/2019, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 6.029 trên tổng số 6.412 doanh nghiệp hoàn thuế. ]]>
2019-09-16 20:47:46 2019-09-16 20:47:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-14871-het-thang-82019-co-9403-so-doanh-nghiep-tham-gia-hoan-thue-dien-tu-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 9, ngành thuế giảm thêm 97 chi cục thuế]]>
Đến nay, ngành Thuế đã sắp xếp 378 chi cục thuế trực thuộc 58 cục thuế để thành lập 179 chi cục thuế khu vực, giảm 199 chi cục thuế. ]]>
2019-09-07 11:36:03 2019-09-07 11:36:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-14812-thang-9-nganh-thue-giam-them-97-chi-cuc-thue.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ năm 2021, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công sẽ tích cực hơn]]>
“Năm 2020 là năm chuyển tiếp giữa luật cũ và luật mới, việc cải thiện có thể chưa rõ nét, nhưng hy vọng từ năm 2021, việc đẩy nhanh tiến độ giao kế hoạch vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công sẽ tích cực hơn nhiều so với giai đoạn trước", Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân dự báo. ]]>
2019-09-07 09:22:03 2019-09-07 09:22:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-14809-tu-nam-2021-giai-ngan-ke-hoach-von-dau-tu-cong-se-tich-cuc-hon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giá dầu tăng cao giúp tổng thu thuế lũy kế 8 tháng năm 2019 tăng cao]]>
Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 814.186 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý nhất là thu từ dầu thô đang cao hơn kỳ vọng, ước đạt 87% dự toán. ]]>
2019-09-06 11:22:54 2019-09-06 11:22:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-14811-gia-dau-tang-cao-giup-tong-thu-thue-luy-ke-8-thang-nam-2019-tang-cao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp trên 762 ngàn hộ thoát nghèo]]>
Tính đến hết ngày 31/7/2019, tổng dư nợ tín dụng cho khu vực trung du và miền núi phía Bắc đạt khoảng 409.552 tỷ đồng, tăng 4,87% so với năm 2018, chiếm 5,29% tổng dư nợ toàn nền kinh tế... ]]>
2019-09-06 10:57:36 2019-09-06 10:57:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-14810-von-tin-dung-chinh-sach-xa-hoi-da-gop-phan-giup-tren-762-ngan-ho-thoat-ngheo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt trong những trường hợp nào?]]>
Từ ngày 01/10/2019, việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được thực hiện theo quy định tại Thông tư 11/2019/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới ban hành. ]]>
2019-08-28 22:27:25 2019-08-28 22:27:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-14734-to-chuc-tin-dung-bi-kiem-soat-dac-biet-trong-nhung-truong-hop-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/