KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2018-02-26 02:24:04 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Chính phủ đã chỉ đạo NHNN xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý, thanh tra, giám sát]]>
Trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh về việc kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm của các tổ chức tín dụng, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, các tồn tại, yếu kém của hệ thống ngân hàng đã được phát hiện và xử lý. ]]>
2018-01-31 23:32:35 2018-01-31 23:32:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10567-chinh-phu-da-chi-dao-nhnn-xac-dinh-ro-trach-nhiem-trong-cong-tac-quan-ly-thanh-tra-giam-sat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ưu tiên vốn tín dụng cho sản xuất, kinh doanh]]>
Đây là yêu cầu được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đưa ra theo văn bản số 563/NHNN-TTGSNH, đồng thời kiểm soát chất lượng tín dụng. ]]>
2018-01-25 10:32:13 2018-01-25 10:32:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10539-uu-tien-von-tin-dung-cho-san-xuat-kinh-doanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Agribank triển khai dịch vụ chuyển tiền kiều hối không dùng tài khoản]]>
Dịch vụ này được thực hiện dựa trên sự hợp tác của Agribank và Nonghyup Bank - Hàn Quốc. Đây là dịch vụ chuyển tiền tiện ích, nhanh chóng, thuận tiện với mức phí cạnh tranh. ]]>
2018-01-24 15:08:23 2018-01-24 15:08:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10505-agribank-trien-khai-dich-vu-chuyen-tien-kieu-hoi-khong-dung-tai-khoan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kienlongbank hoàn thành 103,08% kế hoạch lợi nhuận năm 2017]]>
Kết thúc năm 2017, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của Kienlongbank đều đạt tăng trưởng tốt so với năm 2016 và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. ]]>
2018-01-22 15:16:40 2018-01-22 15:16:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10485-kienlongbank-hoan-thanh-10308-ke-hoach-loi-nhuan-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao 372.035,856 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước 2018]]>
Thông tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ký văn bản giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2018 cho các Bộ, ngành, địa phương. ]]>
2018-01-20 00:53:46 2018-01-20 00:53:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10472-giao-372-035856-ty-dong-von-ngan-sach-nha-nuoc-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[MB đạt lợi nhuận 5.355 tỷ đồng trong năm 2017]]>
Kết quả này hoàn thành vượt mức kế hoạch 124,5%, tăng 44,3% so với năm 2016. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong những năm gần đây của MB. ]]>
2018-01-15 22:53:30 2018-01-15 22:53:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10418-mb-dat-loi-nhuan-5-355-ty-dong-trong-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vị thế đồng Việt Nam được nâng cao nhờ hạn chế đô la hóa]]>
Trong đó, chính sách lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngoại tệ 0% được triển khai thời gian qua đã đóng vai trò quan trọng vào kết quả trên, bên cạnh đó còn giúp nhà nước tăng dự trữ ngoại tệ. ]]>
2018-01-14 08:22:30 2018-01-14 08:22:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10404-vi-the-dong-viet-nam-duoc-nang-cao-nho-han-che-do-la-hoa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nợ xấu cao sẽ giải quyết dứt điểm trong giai đoạn 2016-2020]]>
Với các giải pháp đồng bộ, toàn diện, Chính phủ tin tưởng rằng, mục tiêu này sẽ thực hiện được và hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng. ]]>
2018-01-12 08:53:33 2018-01-12 08:53:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10385-nọ-xáu-cao-sẽ-giải-quyét-dút-diẻm-trong-giai-doan-2016-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngành ngân hàng cần tiên phong trong phương châm hành động của Chính phủ]]>
Thủ tướng đặt ra yêu cầu này đối với ngành ngân hàng để hỗ trợ đắc lực cho Chính phủ triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, đạt và vượt mục tiêu năm 2018 và cả nhiệm kỳ ]]>
2018-01-10 07:43:40 2018-01-10 07:43:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10351-nganh-ngan-hang-can-tien-phong-trong-phuong-cham-hanh-dong-cua-chinh-phu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu ngân sách năm 2017 vượt hơn 70 nghìn tỷ]]>
Đây là con số vừa được Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà chính thức cho biết trong Hội nghị tổng kết ngành tài chính vừa tổ chức sáng 8/1. ]]>
2018-01-09 07:49:10 2018-01-09 07:49:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10613-thu-ngan-sach-nam-2017-vuot-hon-70-nghin-ty.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao bổ sung 14.033,795 tỷ đồng kế hoạch vốn nước ngoài cho các bộ, ngành, địa phương]]>
Đối tượng tiếp nhận nguồn vốn bổ sung trên là 11 bộ, ngành và 48 địa phương để bố trí cho các dự án đã giải ngân nhưng chưa được bố trí kế hoạch vốn theo quy định từ năm 2016 trở về trước. ]]>
2018-01-06 00:33:40 2018-01-06 00:33:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10319-giao-bo-sung-14-033795-ty-dong-ke-hoach-von-nuoc-ngoai-cho-cac-bo-nganh-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kho bạc Nhà nước đã có nhiều cải cách thủ tục hành chính]]>
Điển hình là thời gian thực hiện 01 giao dịch thu ngân sách nhà nước (NSNN) đã rút xuống còn khoảng 05 phút thay vì 30 phút như trước đây, phản ánh những thành quả của công tác cải cách TTHH trong ngành giúp doanh nghiệp và người dân được hưởng lợi. ]]>
2017-12-22 20:33:15 2017-12-22 20:33:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10200-kho-bac-nha-nuoc-da-co-nhieu-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự trữ ngoại hối đạt gần 48 tỉ USD]]>
Đây là mức tăng dự trữ ngoại hối cao nhất từ trước đến nay. Thị trường ngoại hối cũng đang được kiểm soát tốt, tỷ giá ổn định. ]]>
2017-12-22 15:19:04 2017-12-22 15:19:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10199-du-tru-ngoai-hoi-dat-gan-48-ti-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu ngân sách 11 tháng đạt gần 89% dự toán năm 2017]]>
Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế 11 tháng năm 2017 đạt 1.077,3 nghìn tỷ đồng, bằng 88,9% dự toán năm, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2016. ]]>
2017-12-11 07:33:14 2017-12-11 07:33:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10135-thu-ngan-sach-11-thang-dat-gan-89-du-toan-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các đơn vị tự cân đối nguồn tăng lương 2018 trên cơ sở dự toán đã giao]]>
Thủ tướng yêu cầu, chủ động bố trí các nhiệm vụ chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định để đảm bảo dành nguồn tự cân đối thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở. ]]>
2017-12-06 23:49:25 2017-12-06 23:49:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9995-cac-don-vi-tu-can-doi-nguon-tang-luong-2018-tren-co-so-du-toan-da-giao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nợ xấu khó xử lý nhanh]]>
Việc định giá các khoản nợ xấu sao cho minh bạch, đúng giá trị thị trường để không dẫn đến hiện tượng tiêu cực, bị trục lợi trong khi bán vẫn đang là một vấn đề gây “đau đầu”. ]]>
2017-11-29 22:52:56 2017-11-29 22:52:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10136-no-xau-kho-xu-ly-nhanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao trên 5,4 nghìn tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ đợt 3]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 853/QĐ-TTg v việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 (đợt 3) cho các bộ và các tỉnh. ]]>
2017-11-25 08:02:23 2017-11-25 08:02:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9882-giao-tren-54-nghin-ty-dong-von-trai-phieu-chinh-phu-dot-3.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng yếu kém sẽ cho phép phá sản]]>
Đây là một trong những điểm mới quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội thông qua chiều ngày 20/11. ]]>
2017-11-21 11:12:48 2017-11-21 11:12:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9839-ngan-hang-yeu-kem-se-cho-phep-pha-san.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sau 2 năm mua lại, tài chính của 3 ngân hàng "0 đồng" vẫn... âm]]>
Thực trạng tài chính của 3 ngân hàng vẫn không được cải thiện, hoạt động kinh doanh tiếp tục thua lỗ lớn, việc âm vốn chủ sở hữu ngày càng tăng và nếu không có biện pháp xử lý hữu hiệu thì sẽ tiếp tục lỗ thêm nhiều nghìn tỷ đồng. ]]>
2017-11-20 10:41:07 2017-11-20 10:41:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9838-sau-2-nam-mua-lai-tai-chinh-cua-3-ngan-hang--0-dong--van----am.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng trưởng tín dụng không gây áp lực lên kinh tế vĩ mô, lạm phát]]>
Đó là lời khẳng đinh của Thống đốc Lê Minh Hưng trong phiên chất vấn trước Quốc hội. Tín dụng đang đi đúng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh như mục tiêu điều hành. ]]>
2017-11-17 19:03:38 2017-11-17 19:03:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9799-tang-truong-tin-dung-khong-gay-ap-luc-len-kinh-te-vi-mo-lam-phat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Truy thu cả nghìn tỷ sau thanh tra thuế]]>
Nhờ tăng cường đôn đốc thu nợ đọng thuế, số thu hồi đã tăng dần qua các năm. Bên cạnh đó, việc thanh tra hoạt động chuyển giá cũng đem về cho ngân sách cả nghìn tỷ. ]]>
2017-11-17 07:31:29 2017-11-17 07:31:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9786-truy-thu-ca-nghin-ty-sau-thanh-tra-thue.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh nhất trong khu vực]]>
Trong 10 năm qua, quy mô của thị trường cổ phiếu Việt Nam tăng gấp 3 lần, từ 22% GDP năm 2006 lên đến 63% GDP ở thời điểm hiện tại. ]]>
2017-11-15 17:52:14 2017-11-15 17:52:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9765-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-phat-trien-nhanh-nhat-trong-khu-vuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổng số chi ngân sách trung ương năm 2018 là 948.404 tỷ đồng]]>
Chiều ngày 14/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 với 434/440 đại biểu tán thành, chiếm 88,39% tổng số đại biểu Quốc hội. ]]>
2017-11-14 23:19:46 2017-11-14 23:19:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9768-tong-so-chi-ngan-sach-trung-uong-nam-2018-la-948-404-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bội chi ngân sách nhà nước năm 2018 sẽ là 204.000 tỷ đồng ]]>
Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 363.284 tỷ đồng. ]]>
2017-11-13 23:31:55 2017-11-13 23:31:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9740-boi-chi-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2018-se-la-204-000-ty-dong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thanh toán điện tử cần phổ cập trong thời gian ngắn nhất có thể]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định mong muốn phổ cập thanh toán di động của Chính phủ, góp phần đưa tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương diện thanh toán ở mức thấp hơn 10% vào năm 2020. ]]>
2017-11-06 23:23:35 2017-11-06 23:23:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9679-thanh-toán-dien-tu-can-pho-cap-trong-thoi-gian-ngan-nhat-co-the.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao chỉ tiêu cao, thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp khó đạt kế hoạch]]>
Đó là nguyên nhân chủ quan được Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giải trình trước Quốc hội ngày 01/11. Bên cạnh đó là nguyên nhân khách quan do doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. ]]>
2017-11-02 07:50:13 2017-11-02 07:50:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9640-giao-chi-tieu-cao-thu-ngan-sach-tu-khu-vuc-doanh-nghiep-kho-dat-ke-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bội chi ngân sách gần 95 nghìn tỷ trong 10 tháng]]>
Con số này mới chỉ bằng 53,1% mức bội chi mà Quốc hội cho phép là 178.300 tỷ đồng (tương đương 3,5% GDP). ]]>
2017-10-30 07:50:24 2017-10-30 07:50:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9605-boi-chi-ngan-sach-gan-95-nghin-ty-trong-10-thang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hợp tác hướng tới mục tiêu ổn định hệ thống tài chính, phát triển bền vững]]>
Mong muốn này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các bộ trưởng tài chính APEC trong Hội nghị FMM APEC 2017. ]]>
2017-10-23 07:54:40 2017-10-23 07:54:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9531-hop-tac-huong-toi-muc-tieu-on-dinh-he-thong-tai-chinh-phat-trien-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đầu tư cho người nghèo là đầu tư cho phát triển]]>
Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nếu để người dân nghèo quá, khó khăn quá, chênh lệch mức sống lớn quá thì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa không thành công. ]]>
2017-10-17 08:06:59 2017-10-17 08:06:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9490-dau-tu-cho-nguoi-ngheo-la-dau-tu-cho-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chốt năm tính lãi là 365 ngày]]>
Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2018 theo Thông tư số 14/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa TCTD với khách hàng. ]]>
2017-10-15 07:22:16 2017-10-15 07:22:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9483-chot-nam-tinh-lai-la-365-ngay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/