KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2020-04-07 04:41:45 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm 4 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất]]>
Theo đó, số tiền gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được Bộ Tài chính tính toán lên đến 180.000 tỷ đồng so với con số 80.200 tỷ đồng trong nội dung đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 47/TTr-BTC, ngày 26/03/2020. ]]>
2020-04-05 12:44:53 2020-04-05 12:44:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16335-bo-tai-chinh-de-xuat-bo-sung-them-4-nhom-doi-tuong-duoc-gia-han-nop-thue-va-tien-thue-dat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ hôm nay (01/04): Giảm 50% phí dịch vụ thanh toán qua liên ngân hàng]]>
Ngày 31/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Công văn số 2342/NHNN-TT về áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán. ]]>
2020-04-01 17:17:19 2020-04-01 17:17:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16308-tu-hom-nay-0104--giam-50-phi-dich-vu-thanh-toan-qua-lien-ngan-hang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[UBCKNN đề nghị đưa Chứng khoán vào danh mục ngành “dịch vụ thiết yếu”]]>
Theo lý giải của cơ quan này, việc này nhằm tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán nói chung và các hoạt động liên quan đến thị trường chứng khoán trên địa bàn tỉnh/thành phố được hoạt động bình thường. ]]>
2020-04-01 17:00:39 2020-04-01 17:00:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16306-ubcknn-de-nghi-dua-chung-khoan-vao-danh-muc-nganh-dich-vu-thiet-yeu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổng KTNN yêu cầu dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai]]>
Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai cho đến khi có chỉ đạo mới của Tổng Kiểm toán nhà nước, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01/4/2020 theo đúng tinh thần tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. ]]>
2020-04-01 10:35:16 2020-04-01 10:35:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16304-tong-ktnn-yeu-cau-dung-tat-ca-cac-cuoc-kiem-toan-dang-trien-khai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngành ngân hàng sẽ thường xuyên dự báo, đánh giá tác động của dịch bệnh để điều hành CSTT, tín dụng phù hợp]]>
Đồng thời, đảm bảo thanh khoản thị trường thông suốt, cung ứng vốn kịp thời, giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu. ]]>
2020-04-01 10:06:25 2020-04-01 10:06:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16303-nganh-ngan-hang-se-thuong-xuyen-du-bao-danh-gia-tac-dong-cua-dich-benh-de-dieu-hanh-cstt-tin-dung-phu-hop.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Một số nguồn thu thuế lớn đang có tốc độ giảm nhanh do ảnh hưởng dịch Covid-19]]>
Điển hình như: thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế thu nhập doanh nghiệp… ]]>
2020-03-31 16:41:20 2020-03-31 16:41:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16297-mot-so-nguon-thu-thue-lon-dang-co-toc-do-giam-nhanh-do-anh-huong-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giải ngân vốn trong nước qua Kho bạc đạt 13,8% kế hoạch]]>
Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân là hơn 5.309 tỷ đồng (vốn ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu giải ngân là 5.309 tỷ đồng; vốn chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân là 0,3 tỷ đồng). Vốn ngân sách địa phương giải ngân là hơn 48.994 tỷ đồng, đạt 15,1% kế hoạch. ]]>
2020-03-31 10:38:40 2020-03-31 10:38:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16295-giai-ngan-von-trong-nuoc-qua-kho-bac-dat-138-ke-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các địa phương được sử dụng tối đa 50% nguồn dự phòng ngân sách để phòng, chống dịch COVID-19]]>
Đó là một trong những nội dung được Thủ tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 437/QĐ-TTg về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19. ]]>
2020-03-30 23:50:56 2020-03-30 23:50:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16290-cac-dia-phuong-duoc-su-dung-toi-da-50-nguon-du-phong-ngan-sach-de-phong-chong-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất lên đến hơn 80.200 tỷ đồng]]>
Bộ Tài chính vừa mới hoàn thiện và trình Chính phủ dự thảo Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Dự kiến số tiền lên tới hơn 80.200 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với số dự kiến trước đó là hơn 30.000 tỷ đồng. ]]>
2020-03-29 14:12:54 2020-03-29 14:12:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16280-de-xuat-gia-han-nop-thue-va-tien-thue-dat-len-den-hon-80-200-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kinh doanh bảo hiểm "lên ngôi” trong bối cảnh dịch Covid-19]]>
Trong khi nhiều ngành kinh doanh khác chững lại hoặc phá sản trước "cơn bão" dịch Covid-19, thì hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý I/2020 đạt mức tăng cao, ước tính tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. ]]>
2020-03-29 13:17:43 2020-03-29 13:17:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16279-kinh-doanh-bao-hiem--len-ngoi-trong-boi-canh-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quý I/2020: Hoạt động ngân hàng và TTCK chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19]]>
Tính đến thời điểm 20/3/2020, tín dụng của nền kinh tế chỉ tăng 0,68% (cùng kỳ năm trước tăng 1,9%); còn tổng mức huy động vốn cho nền kinh tế của thị trường chứng khoán trong quý I năm nay chỉ đạt 29,5 nghìn tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. ]]>
2020-03-29 12:55:20 2020-03-29 12:55:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16277-quy-i2020--hoat-dong-ngan-hang-va-ttck-chiu-anh-huong-tieu-cuc-cua-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu NSNN đến ngày 15/3 bằng 20,6% dự toán năm]]>
Trong đó, thu nội địa đạt 256,8 nghìn tỷ đồng, bằng 20,3%; thu từ dầu thô 12,1 nghìn tỷ đồng, bằng 34,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 42,4 nghìn tỷ đồng, bằng 20,4%. ]]>
2020-03-29 12:41:30 2020-03-29 12:41:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16275-thu-nsnn-den-ngay-153-bang-206-du-toan-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[MB lùi họp Đại hội cổ đông 2020 để đảm bảo sức khỏe cho cổ đông và cộng đồng]]>
Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) mới đây đã đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội lùi lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào thời điểm thích hợp. ]]>
2020-03-27 16:17:53 2020-03-27 16:17:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16260-mb-lui-hop-dai-hoi-co-dong-2020-de-dam-bao-suc-khoe-cho-co-dong-va-cong-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Miễn phí chuyển khoản tiền ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn]]>
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Công văn số 2904/NHNN - TT về việc miễn phí chuyển tiền ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn qua tài khoản ngân hàng. ]]>
2020-03-25 15:02:02 2020-03-25 15:02:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16241-mien-phi-chuyen-khoan-tien-ung-ho-phong-chong-dich-covid-19-va-han-han-xam-nhap-man.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xúc tiến việc thành lập BCĐ triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ thuế trong tháng 04/2020]]>
Cụ thể: Ban Chỉ đạo Tổng cục Thuế có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch, tiến độ và các biện pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết xử lý nợ; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cục thuế thực hiện chương trình, kế hoạch và các biện pháp đã đề ra. ]]>
2020-03-25 09:42:39 2020-03-25 09:42:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16239-xuc-tien-viec-thanh-lap-bcd-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-xu-ly-no-thue-trong-thang-042020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ADB sẽ hỗ trợ tài chính cho Việt Nam ứng phó với COVID-19]]>
Tổ chức này đã có những thảo luận cụ thể với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các phương án hỗ trợ nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. ]]>
2020-03-24 22:52:12 2020-03-24 22:52:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16237-adb-se-ho-tro-tai-chinh-cho-viet-nam-ung-pho-voi-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chi phí đầu tư vốn nhà nước được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được duyệt]]>
Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 10/2020/TT-BTC, ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ Tài chính ban hành. ]]>
2020-03-23 10:06:20 2020-03-23 10:06:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16214-chi-phi-dau-tu-von-nha-nuoc-duoc-quyet-toan-phai-nam-trong-gioi-han-tong-muc-dau-tu-duoc-duyet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với một số dịch vụ chứng khoán ]]>
Biện pháp này được Bộ Tài chính đưa ra nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19. ]]>
2020-03-19 11:00:13 2020-03-19 11:00:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16192-giam-gia-va-mien-hoan-toan-khong-thu-doi-voi-mot-so-dich-vu-chung-khoan-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[MB ủng hộ 10 tỷ đồng góp sức đẩy lùi đại dịch Covid-19]]>
Sáng 17/03/2020, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động toàn dân ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi. Tại đây, đã có 17 đơn vị là đại diện các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp và 15 ngân hàng đăng ký ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tổng cộng, số tiền ủng hộ là hơn 235 tỷ đồng, trong đó khối ngân hàng ủng hộ 140 tỷ đồng. ]]>
2020-03-19 09:34:12 2020-03-19 09:34:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16189-mb-ung-ho-10-ty-dong-gop-suc-day-lui-dai-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NHNN điều chỉnh lãi suất điều hành]]>
Các mức điều chỉnh lãi suất sẽ có hiệu lực từ ngày 17/3/2020. ]]>
2020-03-17 09:52:49 2020-03-17 09:52:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16176-nhnn-dieu-chinh-lai-suat-dieu-hanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Miễn, giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng từ ngày 25/3/2020 đến hết ngày 31/12/2020]]>
Cụ thể, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng có giá trị từ 500.000VND - 2.000.000VND cho khách hàng với mức giảm tối thiểu bằng mức giảm phí mà NAPAS đã điều chỉnh giảm (900VND/giao dịch). ]]>
2020-03-16 10:01:53 2020-03-16 10:01:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16177-mien-giam-phi-dich-vu-chuyen-tien-nhanh-lien-ngan-hang-tu-ngay-2532020-den-het-ngay-31122020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các chi cục thuế cần thành lập đội phản ứng nhanh để hỗ trợ cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19]]>
Đó là một trong những chỉ đạo của Tổng cục Thuế đối với cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công văn số 896/TCT-DNNCN, ngày 03/03/2020 về việc tăng cường hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. ]]>
2020-03-13 19:56:03 2020-03-13 19:56:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16159-cac-chi-cuc-thue-can-thanh-lap-doi-phan-ung-nhanh-de-ho-tro-ca-nhan-kinh-doanh-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[DN và người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 chính thức được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay]]>
Chiều hôm nay (12/3), Ngân hàng Nhà nước đã họp báo thông tin về Thông tư quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. ]]>
2020-03-12 22:37:49 2020-03-12 22:37:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16151-dn-va-nguoi-dan-chiu-anh-huong-boi-dich-covid-19-chinh-thuc-duoc-co-cau-lai-thoi-han-tra-no-mien-giam-lai-vay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Kinh doanh nhiều ngành nghề, chỉ cần 1 ngành thuộc đối tượng thì DN vẫn được hoãn thuế”]]>
Đó là thông tin được ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính đưa ra tại buổi họp báo chuyên đề về một số nội dung liên quan đến dự thảo Nghị định về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất do Bộ Tài chính tổ chức vào chiều ngày 11/03/2020. ]]>
2020-03-12 10:12:03 2020-03-12 10:12:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16143-kinh-doanh-nhieu-nganh-nghe-chi-can-1-nganh-thuoc-doi-tuong-thi-dn-van-duoc-hoan-thue.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa quy định về nguồn tài chính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập]]>
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thay thế Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015. ]]>
2020-03-12 09:32:51 2020-03-12 09:32:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16142-sua-quy-dinh-ve-nguon-tai-chinh-tu-chu-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính đề nghị gia hạn 5 tháng nộp thuế GTGT cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19]]>
Theo tính toán của Bộ Tài chính, thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT 5 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020 (nộp thuế trong tháng 4 đến tháng 7) thì số thu NSNN của các tháng đó giảm khoảng 22.600 tỷ đồng. ]]>
2020-03-11 11:28:55 2020-03-11 11:28:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16138-bo-tai-chinh-de-nghi-gia-han-5-thang-nop-thue-gtgt-cho-cac-doi-tuong-bi-anh-huong-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hồ sơ gia hạn nộp thuế bị thiệt hại bởi dịch bệnh Covid-19 cần những gì?]]>
Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu; Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập; văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền... ]]>
2020-03-11 10:37:32 2020-03-11 10:37:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16135-ho-so-gia-han-nop-thue-bi-thiet-hai-boi-dich-benh-covid-19-can-nhung-gi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiền thuế, thuê đất được gia hạn do ảnh hưởng Covid-19 khoảng 30.000 tỷ đồng]]>
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với nội dung đề xuất của Bộ Tài chính với gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2020. ]]>
2020-03-07 09:16:39 2020-03-07 09:16:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16109-tien-thue-thue-dat-duoc-gia-han-do-anh-huong-covid-19-khoang-30-000-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân sách trung ương đã trích 517,7 tỷ đồng chống dịch Covid-19]]>
Theo Bộ Tài chính, để phòng, chống dịch Covid -19, cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đã tăng chi cho các hoạt động y tế, bảo đảm vệ sinh môi trường và các hoạt động hỗ trợ kiểm soát, phòng chống và dập dịch viêm đường hô hấp cấp do virut Covid-19 (chi cho các hoạt động: tuần tra biên giới, bảo vệ an ninh khu cách ly...). ]]>
2020-03-05 14:37:01 2020-03-05 14:37:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16096-ngan-sach-trung-uong-da-trich-5177-ty-dong-chong-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế]]>
Đó là một trong những nội dung được quy định tại dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn, chứng từ đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý của nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. ]]>
2020-03-03 15:26:31 2020-03-03 15:26:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16077-dang-ky-su-dung-hoa-don-dien-tu-qua-cong-thong-tin-dien-tu-cua-tong-cuc-thue.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/