KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2020-01-28 11:19:59 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Nộp ngân sách 0,03% doanh thu đối với DN môi giới bảo hiểm từ năm tài chính 2020]]>
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTC, ngày 03/01/2020 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm. ]]>
2020-01-20 09:57:09 2020-01-20 09:57:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15789-nop-ngan-sach-003-doanh-thu-doi-voi-dn-moi-gioi-bao-hiem-tu-nam-tai-chinh-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 01/02/2020: lập hồ sơ, chứng từ giả mạo để chi tiền ngân sách bị xử phạt từ 12,5-40 triệu đồng]]>
Đây là quy định tại Thông tư số 87/2019/TT-BTC, ngày 19/12/2019 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước. ]]>
2020-01-20 09:25:28 2020-01-20 09:25:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15787-tu-01022020--lap-ho-so-chung-tu-gia-mao-de-chi-tien-ngan-sach-bi-xu-phat-tu-125-40-trieu-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NHNN phản hồi về việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần giám sát tiền tệ]]>
Với việc Việt Nam tiếp tục nằm trong Danh sách giám sát, trong thời gian tới, Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ tiếp tục theo dõi các thông tin, số liệu về thương mại, cán cân vãng lai, các chính sách kinh tế vĩ mô, tiền tệ của Việt Nam và có thể sẽ tiếp tục trao đổi, làm việc với các cơ quan hữu quan của Việt Nam nếu cần thiết. ]]>
2020-01-15 16:49:16 2020-01-15 16:49:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15772-nhnn-phan-hoi-ve-viec-bo-tai-chinh-hoa-ky-dua-viet-nam-vao-danh-sach-cac-quoc-gia-can-giam-sat-tien-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2020, ngành Hải quan phấn đấu vượt thu trên 5% dự toán]]>
Đồng thời, nỗ lực nâng xếp hạng chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới từ 5 đến 10 bậc. ]]>
2020-01-15 16:34:19 2020-01-15 16:34:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15771-nam-2020-nganh-hai-quan-phan-dau-vuot-thu-tren-5-du-toan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2019, tín dụng chính sách xã hội tạo việc làm cho hơn 266.000 lao động]]>
Ngoài ra, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội còn hỗ trợ xây dựng hơn 4.000 căn nhà ở xã hội; xây dựng 156.000 căn nhà ở cho hộ nghèo ổn định cuộc sống. ]]>
2020-01-14 09:56:44 2020-01-14 09:56:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15761-nam-2019-tin-dung-chinh-sach-xa-hoi-tao-viec-lam-cho-hon-266-000-lao-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng: Bộ Tài chính cần quyết tâm và có giải pháp để năm 2020 vượt thu ngân sách ít nhất 5%]]>
Đó là chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ với ngành Tài chính tại Hội nghị trực tuyến “Tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2019, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2020 do Bộ Tài chính tổ chức vào sáng nay (10/01/2020). ]]>
2020-01-10 15:29:09 2020-01-10 15:29:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15743-thu-tuong--bo-tai-chinh-can-quyet-tam-va-co-giai-phap-de-nam-2020-vuot-thu-ngan-sach-it-nhat-5.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung quy định mới về quản lý ngoại hối trong mua - bán nợ của VAMC]]>
Khi thực hiện mua, bán nợ với VAMC, bên mua nợ sử dụng tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện thanh toán cho VAMC tiền mua nợ và các chi phí có liên quan theo hợp đồng mua bán nợ đối với trường hợp sử dụng đồng tiền mua nợ là đồng Việt Nam. ]]>
2020-01-10 14:31:27 2020-01-10 14:31:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15742-bo-sung-quy-dinh-moi-ve-quan-ly-ngoai-hoi-trong-muaban-no-cua-vamc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng]]>
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 29/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. ]]>
2020-01-10 11:34:43 2020-01-10 11:34:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15741-sua-doi-bo-sung-quy-dinh-ve-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-vang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sự đồng hành của báo chí góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2019]]>
Đó là ghi nhận của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại buổi gặp mặt thân mật các cơ quan thông tấn báo chí nhân dịp năm mới 2020 do Bộ Tài chính tổ chức vào ngày 8/01/2020. ]]>
2020-01-08 22:58:21 2020-01-08 22:58:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15720-su-dong-hanh-cua-bao-chi-gop-phan-quan-trong-vao-viec-thuc-hien-thang-loi-nhiem-vu-tai-chinhngan-sach-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NHNN: tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, hạn chế tín dụng “đen”]]>
Cụ thể là: Phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng ngân hàng phù hợp nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng chính đáng của người dân, doanh nghiệp với lãi suất hợp lý; tiếp tục cải tiến, đổi mới, hiện đại hóa quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo hướng đơn giản hóa, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường khả năng tiếp cận vốn của người dân, doanh nghiệp... ]]>
2020-01-06 15:55:01 2020-01-06 15:55:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15701-nhnn--tiep-tuc-day-manh-trien-khai-cac-giai-phap-mo-rong-tin-dung-han-che-tin-dung-den.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngành ngân hàng đặt mục tiêu tín dụng tăng khoảng 14% trong năm 2020]]>
Ngày 03/01/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Chỉ thị số 01/CT-NHNN về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2020. ]]>
2020-01-05 16:04:03 2020-01-05 16:04:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15702-nganh-ngan-hang-dat-muc-tieu-tin-dung-tang-khoang-14-trong-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự trữ bắt buộc của các tổ chức tín dụng được quy định ra sao từ 01/03/2020?]]>
Một trong số các quy định đó là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng đối với từng loại hình tổ chức tín dụng và từng loại tiền gửi phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ quốc gia trong từng thời kỳ… ]]>
2020-01-03 11:36:00 2020-01-03 11:36:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15689-du-tru-bat-buoc-cua-cac-to-chuc-tin-dung-duoc-quy-dinh-ra-sao-tu-01032020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng nêu mục tiêu “kép” cho ngành ngân hàng trong năm 2020]]>
Đó là tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, cạnh tranh khu vực và quốc tế và đa dạng hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu và tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp... ]]>
2020-01-02 16:20:22 2020-01-02 16:20:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15686-thu-tuong-neu-muc-tieu-kep-cho-nganh-ngan-hang-trong-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hết năm 2019: nợ công giảm còn 56,1% GDP]]>
Theo Bộ Tài chính, năm 2019 đã tiếp tục cơ cấu một bước nợ công, giảm chi phí nợ công; nợ công giảm còn 56,1% so với mức 63,7% cuối năm 2016. ]]>
2020-01-02 10:54:49 2020-01-02 10:54:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15683-het-nam-2019--no-cong-giam-con-561-gdp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2019, thu ngân sách về đích trước thời hạn]]>
Theo Tổng cục Thống kê, thu ngân sách nhà nước năm 2019 (tính đến ngày 15/12) đã đạt dự toán năm, trong đó nhiều khoản thu đạt trên 90% và vượt mức dự toán. Chi ngân sách năm 2019 đáp ứng các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy nhà nước. ]]>
2019-12-30 15:17:00 2019-12-30 15:17:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15665-nam-2019-thu-ngan-sach-ve-dich-truoc-thoi-han.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thị trường tài chính - chứng khoán tăng trưởng ổn định, tích cực]]>
Theo Tổng cục Thống kê, năm 2019, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cơ bản ổn định; hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát triển an toàn và bền vững, bảo đảm khả năng chi trả bồi thường và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm; thị trường chứng khoán tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào huy động vốn phát triển kinh tế. ]]>
2019-12-30 15:07:10 2019-12-30 15:07:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15664-thi-truong-tai-chinhchung-khoan-tang-truong-on-dinh-tich-cuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[CSTK và CSTT đã góp phần thêm sự ổn định, vững chắc của kinh tế vĩ mô]]>
Sáng 27/12, Hội đồng Tư vấn chính sách, tài chính, tiền tệ quốc gia đã họp thường kỳ quý IV/2019 với sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng nhằm tổng kết những kết quả của việc điều hành vĩ mô, kinh tế năm 2019 và định hướng năm 2020. ]]>
2019-12-27 16:34:12 2019-12-27 16:34:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15646-cstk-va-cstt-da-gop-phan-them-su-on-dinh-vung-chac-cua-kinh-te-vi-mo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[KBNN: Ước tổng thu NSNN cả năm vượt 5% dự toán]]>
Đến ngày 15/12/2019, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 1.414.290 tỷ đồng, bằng 100,21% so với dự toán năm 2019 được giao. ]]>
2019-12-26 15:50:51 2019-12-26 15:50:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15629-kbnn--uoc-tong-thu-nsnn-ca-nam-vuot-5-du-toan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng mức tiền phạt với vi phạm hành chính thủ tục thuế]]>
Bộ Tài chính đang đề xuất mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm thủ tục thuế với mức tối thiểu là 500.000 đồng (trước đây là 400.000 đồng) và mức cao nhất là 25 triệu đồng (trước đây là 5 triệu đồng). ]]>
2019-12-24 10:16:37 2019-12-24 10:16:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15604-tang-muc-tien-phat-voi-vi-pham-hanh-chinh-thu-tuc-thue.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính phản hồi về việc Moody’s điều chỉnh triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam xuống tiêu cực]]>
Bộ Tài chính cho hay, Moody’s hạ triển vọng tín nhiệm của Việt Nam chỉ dựa trên sự việc riêng lẻ đối với nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ - bỏ qua thành tựu toàn diện Việt Nam đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện khả năng chống chọi với các cú sốc bên ngoài và nâng cao tính bền vững danh mục nợ công là không xác đáng. ]]>
2019-12-18 21:55:33 2019-12-18 21:55:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15563-bo-tai-chinh-phan-hoi-ve-viec-moody’s-dieu-chinh-trien-vong-tin-nhiem-quoc-gia-cua-viet-nam-xuong-tieu-cuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và cơ quan ĐKKD để đảm bảo xóa nợ thuế đúng đối tượng]]>
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ. ]]>
2019-12-16 11:15:22 2019-12-16 11:15:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15541-phoi-hop-chat-che-giua-co-quan-thue-va-co-quan-dkkd-de-dam-bao-xoa-no-thue-dung-doi-tuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự kiến phân chia, sử dụng một số khoản thu đặc thù giữa NSTW và NSĐP trong năm 2020]]>
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2020, trong đó hướng dẫn thực hiện phân chia, sử dụng một số khoản thu đặc thù giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. ]]>
2019-12-16 10:43:09 2019-12-16 10:43:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15539-du-kien-phan-chia-su-dung-mot-so-khoan-thu-dac-thu-giua-nstw-va-nsdp-trong-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2019: Quy mô thị trường trái phiếu Chính phủ đã tăng gấp 12 lần so với năm 2009]]>
Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng bình quân của thị trường trái phiếu Chính phủ đạt bình quân 27%/năm trong thập kỷ vừa qua, là mức tăng cao nhất trong các nền kinh tế mới nổi tại khu vực Đông Á. ]]>
2019-12-11 11:27:13 2019-12-11 11:27:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15505-nam-2019--quy-mo-thi-truong-trai-phieu-chinh-phu-da-tang-gap-12-lan-so-voi-nam-2009.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến 25/11/2019: KBNN đã thực hiện kiểm soát chi đạt 76,4% dự toán]]>
Bên cạnh đó, thông qua công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 17.125 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và từ chối thanh toán số tiền 72,1 tỷ đồng đối với chi thường xuyên và 80,1 tỷ đồng đối với chi đầu tư phát triển. ]]>
2019-12-11 10:42:30 2019-12-11 10:42:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15504-den-25112019--kbnn-da-thuc-hien-kiem-soat-chi-dat-764-du-toan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[MBB công bố bán 23 triệu cổ phiếu quỹ]]>
Theo nghị quyết HĐQT ngày 06/12/2019, MBB sẽ bán ra 23 triệu cổ phiếu quỹ sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. ]]>
2019-12-09 14:52:26 2019-12-09 14:52:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15498-mbb-cong-bo-ban-23-trieu-co-phieu-quy.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính ban hành một số thủ tục mới về hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới]]>
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 80/2019/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới. ]]>
2019-12-06 17:00:33 2019-12-06 17:00:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15485-bo-tai-chinh-ban-hanh-mot-so-thu-tuc-moi-ve-hai-quan-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau-qua-bien-gioi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu ngân sách có thể vượt 5% dự toán là hoàn toàn khả thi]]>
Theo Tổng cục Thuế, thu ngân sách do toàn hệ thống thực hiện 11 tháng đã đạt 1.128 tỷ đồng, đạt 96,6% dự toán pháp lệnh năm 2019. Theo đánh giá của Tổng cục Thuế, với tình hình thu ngân sách như hiện nay, việc thu vượt 5% dự toán theo chỉ đạo của Bộ Tài chính là có thể đạt được. ]]>
2019-12-04 17:21:09 2019-12-04 17:21:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15468-thu-ngan-sach-co-the-vuot-5-du-toan-la-hoan-toan-kha-thi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phó Thủ tướng yêu cầu sửa Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về giao dịch liên kết]]>
Cụ thể là khoản 3, Điều 8 còn chưa thực sự hợp lý, gây khó khăn, bất cập cho doanh nghiệp. ]]>
2019-12-03 10:54:58 2019-12-03 10:54:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15460-pho-thu-tuong-yeu-cau-sua-nghi-dinh-so-202017nd-cp-ve-giao-dich-lien-ket.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng chỉ đạo phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi NSNN năm 2020]]>
Đó là một trong những yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. ]]>
2019-12-03 10:51:34 2019-12-03 10:51:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15459-thu-tuong-chi-dao-phan-dau-tang-thu-tiet-kiem-chi-nsnn-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công ty tài chính không được đe dọa để thu nợ]]>
Bên cạnh đó, số lần nhắc nợ tối đa 5 lần/1 ngày. Hình thức nhắc nợ, thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiêu dùng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ. ]]>
2019-11-30 10:40:36 2019-11-30 10:40:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-15436-cong-ty-tai-chinh-khong-duoc-de-doa-de-thu-no.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/