KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2018-10-20 13:27:59 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Dow Jones giảm hơn 300 điểm khi các xung đột vẫn tiếp tục diễn ra ]]>
Đến thời điểm hiện tại, Dow Jones và S&P 500 đã giảm hơn 4% trong khi Nasdaq giảm gần 7%. ]]>
2018-10-19 22:17:13 2018-10-19 22:17:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12704-dow-jones-giam-hon-300-diem-khi-cac-xung-dot-van-tiep-tuc-dien-ra-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[9 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thực hiện 63.665 cuộc thanh, kiểm tra ]]>
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến với Lãnh đạo UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại 63 điểm cầu truyền hình nhằm đánh giá công tác quản lý thu NSNN năm 2018, giải pháp chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, ngày 18/10, tại Hà Nội. ]]>
2018-10-18 23:32:07 2018-10-18 23:32:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12693-9-thang-dau-nam-co-quan-thue-da-thuc-hien-63-665-cuoc-thanh-kiem-tra-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2016-2018, vẫn còn nhiều địa phương không đạt dự toán thu]]>
Nnăm 2018, về tổng thu NSNN dự kiến đạt dự toán, nhưng nếu loại trừ nguồn thu từ dầu, từ thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thì ngân sách trung ương tiếp tục hụt thu năm thứ ba và có khoảng 10 địa phương dự kiến thu nội địa không đạt dự toán. ]]>
2018-10-17 22:10:10 2018-10-17 22:10:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12676-2016-2018-van-con-nhieu-dia-phuong-khong-dat-du-toan-thu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao 7.430 tỷ đồng vốn kế hoạch cho BHXH Việt Nam]]>
Số vốn này được lấy từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018. ]]>
2018-10-17 20:54:03 2018-10-17 20:54:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12674-giao-7-430-ty-dong-von-ke-hoach-cho-bhxh-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng Trung ương Trung Quốc xem xét các rủi ro trong chính sách tiền tệ]]>
Thống đốc Yi Gang cho biết, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đang xem xét một loạt các rủi ro trong chính sách tiền tệ và chuẩn bị cho một kịch bản xấu nhất về nền kinh tế. ]]>
2018-10-16 16:51:09 2018-10-16 16:51:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12663-ngan-hang-trung-uong-trung-quoc-xem-xet-cac-rui-ro-trong-chinh-sach-tien-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Áp lực cân đối nguồn vốn đầu tư công trung hạn trong 2 năm 2019-2020 là rất lớn ]]>
Do tỷ lệ giải ngân trong năm 2016, 2017 thấp, nhất là nguồn trái phiếu chính phủ. Nhiều chương trình mục tiêu dự kiến phải kéo dài thời gian thực hiện sang giai đoạn sau, tỷ lệ giao vốn các chương trình mục tiêu thấp. ]]>
2018-10-16 00:58:09 2018-10-16 00:58:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12660-ap-luc-can-doi-nguon-von-dau-tu-cong-trung-han-trong-2-nam-2019-2020-la-rat-lon-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Còn tới 6.577,685 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ đến nay chưa phân bổ]]>
Trong đó, Bộ Giao thông - Vận tải có số vốn rà soát không có nhu cầu sử dụng và không giao kế hoạch chi tiết năm 2018 là 1.941,826 tỷ đồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là 220 tỷ đồng; tỉnh Đồng Nai là 4.500 tỷ đồng; tỉnh Quảng Nam là 363 tỷ đồng. ]]>
2018-10-15 23:53:36 2018-10-15 23:53:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12656-con-toi-6-577685-ty-dong-von-trai-phieu-chinh-phu-den-nay-chua-phan-bo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao 81.279,738 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương (đợt 4)]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giao 81.279,738 tỷ đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 4) cho các bộ, các cơ quan, địa phương. ]]>
2018-10-12 21:32:02 2018-10-12 21:32:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12637-giao-81-279738-ty-dong-ke-hoach-dau-tu-trung-han-von-ngan-sach-trung-uong-dot-4.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 9/2018, HNX đã huy động được 20.800 tỷ đồng trái phiếu]]>
Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tháng 9/2018, HNX đã tổ chức 31 phiên đấu thầu, huy động được tổng cộng 20.800 tỷ đồng trái phiếu, tăng 19,9% so với tháng 8/2018. ]]>
2018-10-09 22:55:09 2018-10-09 22:55:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12616-thang-92018-hnx-da-huy-dong-duoc-20-800-ty-dong-trai-phieu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến 31/7/2018, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt 171.374 tỷ đồng]]>
Trong đó, dư nợ cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh là 120.434 tỷ đồng, cho vay tiêu dùng là 45.226 tỷ đồng. ]]>
2018-10-07 09:32:11 2018-10-07 09:32:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12599-den-3172018-du-no-cho-vay-nong-nghiep-nong-thon-dat-171-374-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[3 nguyên tắc và 2 tiêu chí sử dụng vốn dự phòng đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020]]>
Ngày 28/9/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 6900/BKHĐT-TH gửi các bộ, ngành, địa phương về việc hướng dẫn việc sử dụng vốn dự phòng Kế hoạch Đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020. ]]>
2018-10-03 17:44:23 2018-10-03 17:44:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12575-3-nguyen-tac-va-2-tieu-chi-su-dung-von-du-phong-dau-tu-trung-han-giai-doan-2016-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NHNN nói gì về tình trạng nở rộ cho vay online với nhiều hình thức biến tướng?]]>
Trong điều hành hằng năm, Ngân hàng Nhà nước luôn có chỉ đạo các tổ chức tín dụng phải thực hiện, chấn chỉnh các hoạt động cho vay tiêu dùng. Với cách thức, giải pháp như thế này cũng sẽ góp phần hạn chế được tín dụng đen. ]]>
2018-10-01 21:04:59 2018-10-01 21:04:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12551-nhnn-noi-gi-ve-tinh-trang-no-ro-cho-vay-online-voi-nhieu-hinh-thuc-bien-tuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bức tranh tài chính - ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2018]]>
Tổng phương tiện thanh toán tăng 8,74% so với cuối năm 2017; Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng nói chung tương đối ổn định; Bội chi ngân sách trong 9 tháng đầu năm là 38,3 tỷ đồng là những nét chính trong bức tranh tài chính ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2018. ]]>
2018-09-29 23:30:13 2018-09-29 23:30:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12538-buc-tranh-tai-chinhngan-hang-trong-9-thang-dau-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung 735 tỷ đồng dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2018 cho Tổng cục Hải quan]]>
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết nhất trí điều chuyển 735 tỷ đồng (Bảy trăm ba mươi lăm tỷ đồng) dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2018 của Tổng cục Thuế, để bổ sung dự toán kinh phí hoạt động năm 2018 cho Tổng cục Hải quan. ]]>
2018-09-17 16:44:49 2018-09-17 16:44:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12442-bo-sung-735-ty-dong-du-toan-kinh-phi-dam-bao-hoat-dong-nam-2018-cho-tong-cuc-hai-quan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Shiller: “Thời điểm tồi tệ của thị trường chứng khoán” sắp xảy ra]]>
Chuyên gia kinh tế từng đoạt giải Nobel, ông Shiller nhấn mạnh: "Tôi không cảnh báo một sự sụp đổ mà là cảnh báo về lợi nhuận kỳ hạn 10 năm. ]]>
2018-09-15 23:01:43 2018-09-15 23:01:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12431-shiller--thoi-diem-toi-te-cua-thi-truong-chung-khoan-sap-xay-ra.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Amazon Web Services đề xuất hợp tác phát triển ứng dụng điện toán đám mây trong ngành ngân hàng Việt Nam]]>
Đó là thông tin tại buổi làm việc giữa Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh với Đoàn công tác của Amazon do Ông Michael Punke - Phó Tổng giám đốc chính sách toàn cầu của Công ty Amazon Web Services (AWS) làm Trưởng đoàn, ngày 13/09/2018. ]]>
2018-09-15 16:16:24 2018-09-15 16:16:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12434-amazon-web-services-de-xuat-hop-tac-phat-trien-ung-dung-dien-toan-dam-may-trong-nganh-ngan-hang-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng phải bảo mật thông tin khách hàng]]>
Đó là một trong những nội dung chính được quy định tại Nghị định số 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Chính phủ ban hành ngày 11/9/2018. ]]>
2018-09-14 07:27:52 2018-09-14 07:27:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12421-ngan-hang-phai-bao-mat-thong-tin-khach-hang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[SHB hợp tác chiến lược với 2 định chế tài chính quốc tế tại Nga]]>
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 06/9/2018, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) với 2 định chế tài chính quốc tế lớn tại Nga là IIB và IBEC. Việc hợp tác chiến lược toàn diện giữa các định chế tài chính lớn đã mở ra cơ hội phát triển, thúc đẩy hợp tác thương mại song phương giữa các nước Đông Âu và Việt Nam. ]]>
2018-09-07 16:50:16 2018-09-07 16:50:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12363-shb-hop-tac-chien-luoc-voi-2-dinh-che-tai-chinh-quoc-te-tai-nga.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung 67 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin]]>
Cụ thể, giao bổ sung dự toán 21,4 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan ngang bộ; 45,6 tỷ đồng cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. ]]>
2018-09-01 23:58:58 2018-09-01 23:58:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12330-bo-sung-67-ty-dong-cho-chuong-trinh-muc-tieu-cong-nghe-thong-tin.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính đề xuất, kéo dài thời gian giải ngân vốn ODA]]>
Cụ thể, đối với vốn ODA và vốn vay ưu đãi đã được bố trí kế hoạch đầu tư công hàng năm và đã được Chính phủ Việt Nam nhận nợ, nhưng chưa giải ngân thì được kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến hết 31/12 năm sau năm kế hoạch. ]]>
2018-08-31 15:17:31 2018-08-31 15:17:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12316-bo-tai-chinh-de-xuat-keo-dai-thoi-gian-giai-ngan-von-oda.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu NSNN từ hoạt động xuất - nhập khẩu trong tháng 8 đạt 24.788 tỷ đồng]]>
Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 29/8/2018 của ngành Hải quan thu đạt: 198.715 tỷ đồng, bằng 70,2% dự toán thu NSNN năm 2018, bằng 67,8 % so với chỉ tiêu phấn đấu, tăng 4,89% so với cùng kỳ 2017. ]]>
2018-08-31 14:57:10 2018-08-31 14:57:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12314-thu-nsnn-tu-hoat-dong-xuatnhap-khau-trong-thang-8-dat-24-788-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến 30/8/2018: Tăng trưởng tín dụng đạt 8,5%]]>
Con số này mới được một nửa so với chỉ tiêu 17% của cả năm. Với tính toán hiện nay, mục tiêu 17% là một chỉ tiêu phù hợp để vừa đạt được tăng trưởng cũng như bảo đảm được kiểm soát lạm phát. ]]>
2018-08-30 21:32:20 2018-08-30 21:32:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12305-den-3082018--tang-truong-tin-dung-dat-85.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[8 tháng đầu năm, bội chi 6.000 tỷ đồng]]>
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8/2018 ước tính đạt 814,2 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán năm. ]]>
2018-08-29 16:42:47 2018-08-29 16:42:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12290-8-thang-dau-nam-boi-chi-6-000-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhân dân tệ chính thức được phép sử dụng trong hoạt động thương mại tại biên giới Việt - Trung]]>
Từ 12/10/2018, trong mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ qua biên giới Việt Nam- Trung Quốc, thương nhân được phép sử dụng ngoại tệ tự do chuyển đổi, VND hoặc Nhân dân tệ (CNY). ]]>
2018-08-29 14:28:43 2018-08-29 14:28:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12285-nhan-dan-te-chinh-thuc-duoc-phep-su-dung-trong-hoat-dong-thuong-mai-tai-bien-gioi-viettrung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến 30/6/2018, hệ thống TCTD đã xử lý được 138,29 nghìn tỷ đồng nợ xấu]]>
Đó là thông tin được ngân hàng Nhà nước báo cáo tại Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg, ngày 28/08/2018. ]]>
2018-08-29 10:08:50 2018-08-29 10:08:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12286-den-3062018-he-thong-tctd-da-xu-ly-duoc-13829-nghin-ty-dong-no-xau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng giao 5.600 tỷ đồng vốn tín dụng đầu tư phát triển]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1065/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam. ]]>
2018-08-25 00:04:57 2018-08-25 00:04:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12258-thu-tuong-giao-5-600-ty-dong-von-tin-dung-dau-tu-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Có những DNNVV phải dùng tới 60% vốn từ tín dụng đen]]>
“Khi ngân hàng không cho vay, trái phiếu chính phủ không thể tiếp cận, họ buộc phải sử dụng đến nguồn vốn không chính thức hay gọi là "tín dụng đen", ông Nguyễn Kim Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt cho biết, tại Diễn đàn chuyên đề Vốn – Tài chính diễn ra sáng nay (21/8). ]]>
2018-08-21 16:49:47 2018-08-21 16:49:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12228-co-nhung-dnnvv-phai-dung-toi-60-von-tu-tin-dung-den.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kiên quyết để Việt Nam sớm được công nhận thị trường chứng khoán mới nổi!]]>
Thông điệp của Chính phủ đã được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại Diễn đàn chuyên đề Vốn – Tài chính, với chủ đề "Mở rộng thị trường vốn – tài chính Việt Nam, thách thức và giải pháp", sáng nay, 21/08/2018. ]]>
2018-08-21 16:14:59 2018-08-21 16:14:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12227-kien-quyet-de-viet-nam-som-duoc-cong-nhan-thi-truong-chung-khoan-moi-noi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2025: 60% ngân hàng tiếp cận được nguồn vốn xanh ]]>
Đó là một trong những mục tiêu quan trọng trong Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)phê duyệt tại Quyết định số 1604/QĐ-NHNN, ngày 7/8/2018. ]]>
2018-08-17 01:51:16 2018-08-17 01:51:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12206-nam-2025--60-ngan-hang-tiep-can-duoc-nguon-von-xanh---.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân sách trung ương đã “rót” trên 21 nghìn tỷ đồng thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững]]>
Đó là con số được Ủy ban Dân tộc báo cáo tại buổi làm việc giữa Ủy ban Về các vấn đề xã hội với Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách giảm nghèo. ]]>
2018-08-15 17:36:48 2018-08-15 17:36:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12191-ngan-sach-trung-uong-da-rot-tren-21-nghin-ty-dong-thuc-hien-chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/