KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2020-06-04 05:42:31 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Đến hết 31/5/2020: giải ngân mới đạt 25,98% kế hoạch]]>
Theo Bộ Tài chính, đã qua gần nửa năm, tình hình giải ngân còn rất chậm. Ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 31/5/2020 là hơn 122.241,312 tỷ đồng, đạt 25,98% kế hoạch. ]]>
2020-06-03 14:22:04 2020-06-03 14:22:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16667-den-het-3152020--giai-ngan-moi-dat-2598-ke-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ưu tiên sử dụng vốn ODA không hoàn lại trong những trường hợp nào?]]>
Một số những trường hợp được ưu tiên sử dụng vốn ODA không hoàn lại đó là: để thực hiện chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường năng lực; hỗ trợ xây dựng chính sách, thể chế và cải cách... ]]>
2020-05-31 21:33:51 2020-05-31 21:33:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16653-uu-tien-su-dung-von-oda-khong-hoan-lai-trong-nhung-truong-hop-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu NSNN đến ngày 15/5/2020 đạt gần 530 nghìn tỷ đồng]]>
Trong đó, nguồn thu nhiều nhất vẫn đến từ nguồn thu nội địa (đạt 439,9 nghìn tỷ đồng); từ hoạt động xuất, nhập khẩu (đạt 70,5 nghìn tỷ đồng); từ dầu thô (đạt 18,9 nghìn tỷ đồng). ]]>
2020-05-30 21:23:26 2020-05-30 21:23:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16645-thu-nsnn-den-ngay-1552020-dat-gan-530-nghin-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm phí, lệ phí đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực hàng không]]>
Ngày 27/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 46/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không. ]]>
2020-05-27 20:49:28 2020-05-27 20:49:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16636-giam-phi-le-phi-doi-voi-mot-so-dich-vu-trong-linh-vuc-hang-khong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên mọi lĩnh vực]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg, ngày 26/5/2020 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. ]]>
2020-05-27 09:23:00 2020-05-27 09:23:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16630-day-manh-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-tren-moi-linh-vuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính tiếp tục đồng loạt giảm 50% phí, lệ phí đối với một số loại phí thẩm định]]>
Các loại phí thẩm định này liên quan đến các lĩnh vực: phí cấp phép xuất bản; cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa; phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp. ]]>
2020-05-26 21:15:14 2020-05-26 21:15:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16628-bo-tai-chinh-tiep-tuc-dong-loat-giam-50-phi-le-phi-doi-voi-mot-so-loai-phi-tham-dinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự kiến kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025]]>
Chính phủ cũng đánh giá, việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách nhà nước do đây là chính sách đang được thực hiện trên thực tế. ]]>
2020-05-25 15:28:42 2020-05-25 15:28:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16618-du-kien-keo-dai-thoi-gian-mien-thue-su-dung-dat-nong-nghiep-den-het-nam-2025.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[S&P tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm Việt Nam triển vọng Ổn định]]>
Điều này phản ánh đánh giá của tổ chức này về tiềm năng phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam sau khoảng thời gian giảm tốc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong năm 2020. ]]>
2020-05-22 15:32:55 2020-05-22 15:32:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16606-sp-tiep-tuc-duy-tri-xep-hang-tin-nhiem-viet-nam-trien-vong-on-dinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung số tăng thu gần 140 tỷ đồng vào dự toán thu NSNN năm 2019]]>
Trong đó, tăng thu ngân sách trung ương là 33.731 tỷ đồng, tăng thu ngân sách địa phương là 106.043 tỷ đồng. ]]>
2020-05-21 15:20:48 2020-05-21 15:20:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16596-bo-sung-so-tang-thu-gan-140-ty-dong-vao-du-toan-thu-nsnn-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam năm 2019 tăng mạnh ]]>
Theo kết quả khảo sát toàn cầu về Chỉ số công khai ngân sách mở 2019 vừa được công bố, Việt Nam xếp hạng thứ 77/117 nước, tăng 14 bậc so với năm 2017. ]]>
2020-05-18 20:33:14 2020-05-18 20:33:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16578-diem-so-cong-khai-minh-bach-ngan-sach-cua-viet-nam-nam-2019-tang-manh-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Áp lực giải ngân vốn đầu tư công năm 2020]]>
Tính cả nguồn vốn năm 2019 chuyển sang, thì tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được phép thực hiện năm 2020 là gần 700 nghìn tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần kế hoạch vốn năm 2019. Điều này càng cho thấy, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 là hết sức nặng nề. ]]>
2020-05-18 20:18:53 2020-05-18 20:18:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16577-ap-luc-giai-ngan-von-dau-tu-cong-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhà đầu tư tư nhân cần cân nhắc kỹ trước khi mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ]]>
Đây là khuyến nghị của Bộ Tài Chính tại báo cáo mới đây về thị trường trái phiếu doanh nghiệp 4 tháng đầu năm 2020. ]]>
2020-05-15 21:18:36 2020-05-15 21:18:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16566-nha-dau-tu-tu-nhan-can-can-nhac-ky-truoc-khi-mua-trai-phieu-doanh-nghiep-phat-hanh-rieng-le.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sắc xanh đang dần bao phủ thị trường chứng khoán Việt Nam]]>
Những chính sách hỗ trợ của Chính phủ thời gian vừa qua phần nào hứa hẹn kích thích hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ khó khăn, động lực khiến thị trường chứng khoán Việt Nam có diễn biến khởi sắc. ]]>
2020-05-14 16:18:57 2020-05-14 16:18:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16558-sac-xanh-dang-dan-bao-phu-thi-truong-chung-khoan-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh lãi suất điều hành ]]>
Từ ngày mai (13/5), mức lãi suất điều hành sẽ giảm thêm từ 0,3 - 0,5 điểm % so với hiện tại. Trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng chỉ còn 4,25%/năm. ]]>
2020-05-12 16:14:18 2020-05-12 16:14:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16546-ngan-hang-nha-nuoc-tiep-tuc-dieu-chinh-lai-suat-dieu-hanh-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu NSNN 4 tháng năm 2020 giảm 5,9% so với cùng kỳ]]>
Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 4 ước đạt 89 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 4 tháng đạt 491,38 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5% dự toán, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019. ]]>
2020-05-11 14:55:49 2020-05-11 14:55:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16541-thu-nsnn-4-thang-nam-2020-giam-59-so-voi-cung-ky.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng cường sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong bối cảnh đại dịch Covid-19]]>
Thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) vốn dĩ đã là hình thức thanh toán văn minh trong nền kinh tế thị trường thời hiện đại, thì trong những ngày tránh đại dịch Covid-19 lại càng thích hợp, thậm chí là cơ hội vàng để giao dịch từ xa như hiện nay. ]]>
2020-05-08 11:00:05 2020-05-08 11:00:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16526-tang-cuong-su-dung-phuong-thuc-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-trong-boi-canh-dai-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm 50% mức nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán]]>
Đó là nội dung được quy định tại Thông tư số 37/2020/TT-BTC, ngày 07/05/2020 quy định mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán. ]]>
2020-05-07 16:55:09 2020-05-07 16:55:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16522-giam-50-muc-nop-phi-le-phi-trong-linh-vuc-chung-khoan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước lý giải vì sao không hạ chuẩn cho vay]]>
Nếu như hạ chuẩn cho vay hoặc phá vỡ các tiêu chí về đảm bảo an toàn, thì hệ thống các tổ chức tín dụng sẽ đối mặt với nguy cơ bất ổn trở lại như đã từng xảy ra trong giai đoạn trước đây. ]]>
2020-05-05 23:43:30 2020-05-05 23:43:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16513-lanh-dao-ngan-hang-nha-nuoc-ly-giai-vi-sao-khong-ha-chuan-cho-vay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm phí, lệ phí từ 20%-50% đối với nhiều lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19]]>
Ngày 05/5/2020, Bộ Tài chính đã ban hành 03 Thông tư số 34, 35, 36/TT-BTC. Theo đó, Bộ Tài chính đã giảm phí, lệ phí từ 20%-50% đối với một số lĩnh vực như: Xây dựng, Du lịch, Tài nguyên nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. ]]>
2020-05-05 20:56:10 2020-05-05 20:56:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16508-giam-phi-le-phi-tu-20-50-doi-voi-nhieu-linh-vuc-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giảm 50% mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của TCTD]]>
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020. ]]>
2020-05-05 15:50:39 2020-05-05 15:50:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16502-giam-50-muc-thu-nop-le-phi-cap-giay-phep-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-tctd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu NSNN đến ngày 15/4/2020 bằng 28,2% dự toán năm ]]>
Theo Tổng cục Thống kê, nguyên nhân thu NSNN giảm mạnh là do, tác động tiêu cực của dịch Covid-19 tới hoạt động sản xuất, kinh doanh... ]]>
2020-04-30 21:24:18 2020-04-30 21:24:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16485-thu-nsnn-den-ngay-1542020-bang-282-du-toan-nam-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NHNN đề nghị các TCTD miễn phí chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19]]>
Cụ thể là: miễn phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng nhận hỗ trợ thông qua phương thức chi trả trực tiếp tới tài khoản; đồng thời, miễn phí đối với các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản tiền gửi của Ngân hàng chính sách xã hội tại tổ chức tín dụng khi thực hiện việc chuyển tiền cho vay người sử dụng lao động để trả tiền lương ngừng việc cho người lao động. ]]>
2020-04-30 10:58:21 2020-04-30 10:58:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16480-nhnn-de-nghi-cac-tctd-mien-phi-chuyen-tien-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid--19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự kiến bổ sung thêm một số nguyên tắc trong định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2021]]>
Trong đó, tiêu chí dân số là tiêu chí chính chia theo bốn vùng, kết hợp các tiêu chí bổ sung phù hợp với thực tế và đặc thù từng địa phương. ]]>
2020-04-25 19:41:19 2020-04-25 19:41:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16458-du-kien-bo-sung-them-mot-so-nguyen-tac-trong-dinh-muc-phan-bo-du-toan-chi-thuong-xuyen-nsnn-nam-2021.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trước khó khăn của Covid-19, MB nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, kiểm soát chi phí hiệu quả]]>
Mới đây, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ quý I/2020. Theo đó, Ngân hàng này đạt mức lợi nhuận hợp nhất 2.196 tỷ đồng, lợi nhuận giảm 9% so với cùng kỳ 2019 trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. ]]>
2020-04-25 14:25:26 2020-04-25 14:25:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16456-truoc-kho-khan-cua-covid-19-mb-no-luc-trong-hoat-dong-kinh-doanh-kiem-soat-chi-phi-hieu-qua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% mức thu phí trong lĩnh vực kinh doanh du lịch]]>
Đây là một trong nhiều động thái của cơ quan quản lý nhà nước nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. ]]>
2020-04-14 16:49:06 2020-04-14 16:49:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16386-bo-tai-chinh-de-xuat-giam-50-muc-thu-phi-trong-linh-vuc-kinh-doanh-du-lich.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2020, dự kiến, "hụt" thu ngân sách khoảng 140-150 nghìn tỷ đồng]]>
Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng 10/4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, những khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 đã và đang tác động lớn đến hoạt động cân đối thu, chi NSNN. ]]>
2020-04-10 14:57:29 2020-04-10 14:57:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16363-nam-2020-du-kien--hut--thu-ngan-sach-khoang-140-150-nghin-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 8/4/2020: gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. ]]>
2020-04-09 22:04:58 2020-04-09 22:04:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16360-tu-842020--gia-han-thoi-han-nop-thue-va-tien-thue-dat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính nói gì trước việc Fitch giữ nguyên bậc tín nhiệm Việt Nam ở mức BB?]]>
"Điều này phản ánh nhận định các điểm sáng về tín dụng của Việt Nam vẫn không bị ảnh hưởng, trong đó bao gồm tiềm năng phát triển vững chắc trong trung hạn, môi trường kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; gánh nặng nợ Chính phủ được kiểm soát ở mức thấp và khả năng tiếp cận nguồn tài chính đối ngoại thuận lợi hơn so với các quốc gia cùng nhóm xếp hạng". ]]>
2020-04-09 21:53:45 2020-04-09 21:53:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16359-bo-tai-chinh-noi-gi-truoc-viec-fitch-giu-nguyen-bac-tin-nhiem-viet-nam-o-muc-bb.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% lệ phí cấp phép thành lập và hoạt động của ngân hàng cấp lần đầu ]]>
Đây là một trong những động thái tiếp theo của Bộ Tài chính sau nhiều giải pháp hỗ trợ về thuế, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. ]]>
2020-04-09 00:32:49 2020-04-09 00:32:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16356-bo-tai-chinh-de-xuat-giam-50-le-phi-cap-phep-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-ngan-hang-cap-lan-dau-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính đề xuất 6 trường hợp được miễn, giảm thuế tài nguyên]]>
Một trong số đó là tổ chức, cá nhân khai thác hải sản tự nhiên. ]]>
2020-04-07 12:03:01 2020-04-07 12:03:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-16341-bo-tai-chinh-de-xuat-6-truong-hop-duoc-mien-giam-thue-tai-nguyen.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/