KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2019-04-21 17:37:18 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Nợ đọng thuế trong quý I/2019 diễn biến phức tạp và đang có xu hướng tăng dần]]>
Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến 31/3/2019 số nợ đọng là 82.972 tỷ đồng, chiếm 7,1% tổng số dự kiến thu nội địa năm 2019, tăng 8,7% (+6.644 tỷ đồng) so với thời điểm 31/12/2018. ]]>
2019-04-20 17:55:08 2019-04-20 17:55:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13874-no-dong-thue-trong-quy-i2019-dien-bien-phuc-tap-va-dang-co-xu-huong-tang-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Yêu cầu làm rõ cơ sở quy định tăng vốn điều lệ của công ty đại chúng từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng]]>
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện tại có 81,04% công ty đại chúng có mức vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng trở lên, do đó việc tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng sẽ chỉ tác động đến hơn 18% các công ty đại chúng đang hoạt động. ]]>
2019-04-18 17:29:37 2019-04-18 17:29:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13873-yeu-cau-lam-ro-co-so-quy-dinh-tang-von-dieu-le-cua-cong-ty-dai-chung-tu-10-ty-dong-len-30-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tuần từ 15 đến 20/4/2019: Không rõ hướng đi của giá vàng ]]>
Theo kết quả khảo sát ở Wall Street của Kitco News, có 38% ý kiến chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ tăng, trong khi cũng có 38% dự báo giá sẽ giảm và 25% bày tỏ quan điểm trung lập. ]]>
2019-04-13 14:52:37 2019-04-13 14:52:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13849-tuan-tu-15-den-2042019--khong-ro-huong-di-cua-gia-vang-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các tổ chức tín dụng “lạc quan” về kết quả kinh doanh quý tới]]>
Họ cũng kỳ vọng và cho rằng, kết quả kinh doanh cả năm sẽ tăng trưởng tốt hơn so với năm trước. ]]>
2019-04-08 23:11:29 2019-04-08 23:11:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13814-cac-to-chuc-tin-dung-lac-quan-ve-ket-qua-kinh-doanh-quy-toi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều hành tín dụng vẫn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng]]>
Phương châm điều hành của NHNN vẫn xuyên suốt là kiên định với mục tiêu kiểm soát lạm phát nên các giải pháp điều hành của NHNN sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển kinh tế, nhưng không chủ quan với lạm phát... ]]>
2019-04-01 20:05:26 2019-04-01 20:05:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13769-dieu-hanh-tin-dung-van-la-nhiem-vu-trong-tam-cua-nganh-ngan-hang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quý I/2019: Bội thu ngân sách khoảng 24,1 nghìn tỷ đồng]]>
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, thu ngân sách quý I/2019 (đến ngày 15/3) ước đạt 278,6 nghìn tỷ đồng trong khi chi 254,5 nghìn tỷ đồng. ]]>
2019-03-30 11:00:47 2019-03-30 11:00:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13754-quy-i2019--boi-thu-ngan-sach-khoang-241-nghin-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khu vực ngoài nhà nước góp 44% tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong quý I/2019]]>
Thống kê cho biết, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2019 theo giá hiện hành đạt 359,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32,2% GDP. ]]>
2019-03-30 10:47:53 2019-03-30 10:47:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13753-khu-vuc-ngoai-nha-nuoc-gop-44-tong-von-dau-tu-toan-xa-hoi-trong-quy-i2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Doanh thu dưới 3 tỷ đồng chỉ chịu thuế 15%]]>
Đó là đề xuất của Bộ Tài chính trong "Dự thảo tờ trình Chính phủ về việc xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa." ]]>
2019-03-29 18:15:23 2019-03-29 18:15:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13750-doanh-thu-duoi-3-ty-dong-chi-chiu-thue-15.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Agribank - hành trình mang dấu ấn “Tam nông” ]]>
Chặng đường 31 năm hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank (26/3/1988 – 26/3/2019) đã khẳng định sự kiên định của một thương hiệu gắn với sứ mệnh “Tam nông”, luôn tiên phong, chủ lực cung ứng tín dụng... qua đó, thúc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững. ]]>
2019-03-26 14:43:31 2019-03-26 14:43:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13725-agribankhanh-trinh-mang-dau-an-tam-nong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 1/5/2019, áp dụng quy định mới về chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước]]>
Đối với Chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước: Ngân sách trung ương và ngân sách cấp tỉnh khi tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước có trách nhiệm thanh toán khoản chi phí sử dụng ngân quỹ nhà nước cho Kho bạc Nhà nước định kỳ hàng tháng với mức là 0,10%/tháng. ]]>
2019-03-25 22:20:47 2019-03-25 22:20:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13723-tu-152019-ap-dung-quy-dinh-moi-ve-chi-phi-su-dung-ngan-quy-nha-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xử lý dứt điểm các qũy tín dụng nhân dân yếu kém]]>
Bộ Công an tích cực, chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động của các QTDND; duy trì an ninh, trật tự trên địa bàn... ]]>
2019-03-23 09:37:32 2019-03-23 09:37:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13703-xu-ly-dut-diem-cac-quy-tin-dung-nhan-dan-yeu-kem.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Agribank tiếp sức nông sản Việt vươn ra thế giới]]>
Sau hơn 10 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ngành nông nghiệp nói chung và nông sản nói riêng của nước ta vượt qua nhiều khó khăn do thiên tai, tình trạng “được mùa, mất giá”... để vươn lên và không ngừng mở rộng ra thị trường thế giới. Góp vào thành công này, có sự đồng hành của Agribank. ]]>
2019-03-22 11:36:10 2019-03-22 11:36:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13699-agribank-tiep-suc-nong-san-viet-vuon-ra-the-gioi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Agribank dành 5.000 tỷ đồng cho vay tiêu dùng ]]>
Thời gian tới, Agribank tiếp tục ưu tiên dành nguồn vốn tối thiểu 5.000 tỷ đồng trong cơ cấu tín dụng để cho vay đáp ứng nhanh nhất nhu cầu vốn đột xuất của người dân tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, kể cả vùng sâu, vùng xa, khu vực kinh tế khó khăn… ]]>
2019-03-12 17:13:05 2019-03-12 17:13:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13650-agribank-danh-5-000-ty-dong-cho-vay-tieu-dung-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 có gì mới?]]>
Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế đã có hướng dẫn, lưu ý một số quy định khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2018. ]]>
2019-03-11 23:06:14 2019-03-11 23:06:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13642-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-nam-2018-co-gi-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp thu mua lúa, gạo]]>
Ngày 4/03/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 1289/NHNN-TD về việc tiếp tục đẩy mạnh cho vay thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ lúa gạo Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. ]]>
2019-03-08 14:08:24 2019-03-08 14:08:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13624-can-doi-nguon-von-dap-ung-kip-thoi-nhu-cau-vay-von-cua-doanh-nghiep-thu-mua-lua-gao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chiến lược 2030 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) có gì mới?]]>
Ban lãnh đạo ADB phê duyệt Chiến lược 2030 của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vào năm 2018 nhằm hướng tới một khu vực châu Á – Thái Bình Dương thịnh vượng, đồng đều, thích ứng và bền vững. ]]>
2019-03-07 14:17:27 2019-03-07 14:17:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13625-chien-luoc-2030-cua-ngan-hang-phat-trien-chau-a-adb-co-gi-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[8 giải pháp cơ cấu lại thị trường chứng khoán]]>
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”. ]]>
2019-03-06 09:29:50 2019-03-06 09:29:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13619-8-giai-phap-co-cau-lai-thi-truong-chung-khoan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Agribank cam kết luôn đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho sản xuất, chế biến, tiêu thụ lúa gạo]]>
Đây là khẳng định của ông Ông Trịnh Ngọc Khánh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank tại Hội nghị “Thúc đẩy sản xuất tiêu thụ lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long” sáng ngày 26/02/2019 tại Đồng Tháp. ]]>
2019-02-27 17:14:00 2019-02-27 17:14:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13583-agribank-cam-ket-luon-dam-bao-dap-ung-du-von-cho-san-xuat-che-bien-tieu-thu-lua-gao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từng bước áp dụng chuỗi công nghệ blockchain cho một số mảng thị trường chứng khoán]]>
Đó là yêu cầu được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2019, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức sáng 22/2/2019. ]]>
2019-02-22 22:59:09 2019-02-22 22:59:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13562-tung-buoc-ap-dung-chuoi-cong-nghe-blockchain-cho-mot-so-mang-thi-truong-chung-khoan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NHNN và 5 địa phương được bổ sung 218,446 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn ]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 198/QĐ-TTg, ngày 18/02/2019 về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 cho các bộ, ngành và địa phương. ]]>
2019-02-21 20:31:41 2019-02-21 20:31:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13559-nhnn-va-5-dia-phuong-duoc-bo-sung-218446-ty-dong-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dư hơn 3.500 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu]]>
Cụ thể, theo Bộ Tài chính, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu đến hết Quý IV năm 2018 (hết ngày 31/12/2018) là hơn 3.504 tỷ đồng. ]]>
2019-02-14 16:14:06 2019-02-14 16:14:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13522-du-hon-3-500-ty-dong-tu-quy-binh-on-gia-xang-dau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Moody’s đánh giá tích cực đối với Agribank]]>
Ngay lần đầu tiên thực hiện xếp hạng đối với Agribank, Moody’s – một trong các tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới đã đưa ra những đánh giá tích cực đối với Agribank. ]]>
2019-02-14 08:48:02 2019-02-14 08:48:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13512-moody’s-danh-gia-tich-cuc-doi-voi-agribank.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của NHNN được cắt giảm]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 16/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. ]]>
2019-02-13 22:45:41 2019-02-13 22:45:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13509-nhieu-dieu-kien-kinh-doanh-thuoc-quan-ly-cua-nhnn-duoc-cat-giam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2018 là năm hình ảnh của Agribank đẹp hơn nhiều trong mắt của người dân]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh điều này khi tới thăm ngày làm việc đầu tiên nhân dịp Xuân mới Kỷ Hợi 2019 của Agribank, ngày 11/2/2019. ]]>
2019-02-12 08:37:02 2019-02-12 08:37:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13499-2018-la-nam-hinh-anh-cua-agribank-dep-hon-nhieu-trong-mat-cua-nguoi-dan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao Bộ GTVT 7.222 nghìn triệu đồng kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương]]>
Số vốn này được phân bổ tại cho các dự án đường sắt và đường bộ quan trọng, cấp bách. ]]>
2019-02-01 09:33:11 2019-02-01 09:33:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13467-giao-bo-gtvt-7-222-nghin-trieu-dong-ke-hoach-dau-tu-trung-han-von-ngan-sach-trung-uong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không chuyển khoản nợ vay lại vốn vay ODA]]>
Đây là một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh tauh Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 5/10/2018 về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài vừa được Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành. ]]>
2019-01-31 23:21:56 2019-01-31 23:21:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13466-khong-chuyen-khoan-no-vay-lai-von-vay-oda.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng đầu tiên năm 2019, bội chi 13,4 nghìn tỷ đồng]]>
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2019 ước tính đạt 30,8 nghìn tỷ đồng, bằng 2,2% dự toán năm. ]]>
2019-01-29 23:12:16 2019-01-29 23:12:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13437-thang-dau-tien-nam-2019-boi-chi-134-nghin-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Chốt” khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội 3-4,8%/năm]]>
Khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội không thấp hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015. ]]>
2019-01-29 21:21:25 2019-01-29 21:21:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13432-chot-khung-lai-suat-cho-vay-uu-dai-nha-o-xa-hoi-3-48nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao hơn 337 nghìn tỷ đồng vốn ngân sách năm 2019]]>
Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành, địa phương chủ động, rà soát, cắt giảm vốn đối với các dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm không dư thừa vốn. ]]>
2019-01-28 20:48:49 2019-01-28 20:48:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13430-giao-hon-337-nghin-ty-dong-von-ngan-sach-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2026-2020 thiết lập hệ thống Tài chính số hóa hoàn toàn và nền tài chính thông minh]]>
Đó là giai đoạn 3- chặng cuối trong lộ trình được nêu bật tại Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài chính vừa được công bố. ]]>
2019-01-26 23:30:28 2019-01-26 23:30:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-13425-2026-2020-thiet-lap-he-thong-tai-chinh-so-hoa-hoan-toan-va-nen-tai-chinh-thong-minh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/