KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2017-10-18 05:25:43 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Đầu tư cho người nghèo là đầu tư cho phát triển]]>
Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nếu để người dân nghèo quá, khó khăn quá, chênh lệch mức sống lớn quá thì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa không thành công. ]]>
2017-10-17 08:06:59 2017-10-17 08:06:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9490-dau-tu-cho-nguoi-ngheo-la-dau-tu-cho-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chốt năm tính lãi là 365 ngày]]>
Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2018 theo Thông tư số 14/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa TCTD với khách hàng. ]]>
2017-10-15 07:22:16 2017-10-15 07:22:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9483-chot-nam-tinh-lai-la-365-ngay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2017 bội chi 69% dự toán]]>
Bộ Tài chính đánh giá tiến độ thu ngân sách đạt khá khi chỉ có 5 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ. Nhìn chung, ngân sách các địa phương thu lớn hơn chi. ]]>
2017-10-12 07:22:10 2017-10-12 07:22:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9461-ngan-sach-nha-nuoc-9-thang-dau-nam-2017-boi-chi-69-du-toan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vay của chính quyền địa phương phải tuân thủ đúng kế hoạch]]>
Theo chỉ thị của Thủ tướng, phải đảm bảo vay, trả nợ trong phạm vi dư nợ tối đa và chỉ vay trong phạm vi mức bội chi được Quốc hội phê duyệt hàng năm. ]]>
2017-09-22 09:35:11 2017-09-22 09:35:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9322-vay-cua-chinh-quyen-dia-phuong-phai-tuan-thu-dung-ke-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hết năm 2015, nợ công lên tới 61%GDP]]>
Đây là con số thống kê chính thức được Bộ Tài chính công bố trong bản tin nợ công số 5 mới phát hành. ]]>
2017-09-22 08:02:30 2017-09-22 08:02:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9337-het-nam-2015-no-cong-len-toi-61gdp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xếp hạng ngân hàng nhưng không công khai kết quả]]>
Theo như giải thích của Ngân hàng Nhà nước là do tính chất nhạy cảm của việc công bố và chất lượng của việc xếp loại cũng chưa được bảo đảm chính xác. ]]>
2017-09-14 08:42:47 2017-09-14 08:42:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9276-xep-hang-ngan-hang-nhung-khong-cong-khai-ket-qua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng Nhà nước chẩn chỉnh trong huy động ngoại tệ]]>
Các tổ chức tín dụng (TCTD) được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ, không áp dụng các biện pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động... ]]>
2017-09-14 06:50:15 2017-09-14 06:50:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9275-ngan-hang-nha-nuoc-chan-chinh-trong-huy-dong-ngoai-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính phải chịu trách nhiệm chính trước Chính phủ về vấn đề nợ công]]>
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nợ công và phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề nợ công ]]>
2017-09-13 00:34:00 2017-09-13 00:34:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9238-bo-tai-chinh-phai-chiu-trach-nhiem-chinh-truoc-chinh-phu-ve-van-de-no-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phân giao vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 đợt 2]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa giao các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục dự án và kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 (đợt 2) theo ngành, lĩnh vực. ]]>
2017-09-08 00:14:39 2017-09-08 00:14:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9200-phan-giao-von-trai-phieu-chinh-phu-nam-2017-dot-2.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NHNN thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, bất cập trong thanh tra, giám sát]]>
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng. ]]>
2017-09-04 17:01:43 2017-09-04 17:01:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9220-nhnn-thang-than-nhin-nhan-mot-so-han-che-bat-cap-trong-thanh-tra-giam-sat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[8 tháng đầu năm, thu ngân sách đã đạt 62,9% dự toán]]>
Cụ thể, con số thu ước đạt 762,8 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, chi ngân sách 8 tháng đạt trên 793,5 nghìn tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016. ]]>
2017-08-27 06:19:34 2017-08-27 06:19:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9386-8-thang-dau-nam-thu-ngan-sach-da-dat-629-du-toan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiền điện tử, tiền ảo sẽ được quản lý chặt]]>
Một trong những mục tiêu đặt ra khi hoàn thiện hệ thống pháp luật tới đây đối với tài sản này là nhận diện đầy đủ, chính xác bản chất cũng như vai trò và tác động của tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo. ]]>
2017-08-23 23:14:09 2017-08-23 23:14:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9109-tien-dien-tu-tien-ao-se-duoc-quan-ly-chat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phấn đấu dư nợ thị trường trái phiếu đạt 45% GDP vào năm 2020]]>
Đây là mục tiêu được đặt ra trong lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1191/QĐ-TTg, ngày 14/08/2017. ]]>
2017-08-16 08:17:31 2017-08-16 08:17:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9041-phan-dau-du-no-thi-truong-trai-phieu-dat-45-gdp-vao-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[7 tháng đầu năm tín dụng đã tăng 9,3%]]>
Việc NHNN hạ lãi suất điều hành và trần lãi suất cho vay ngắn hạn một số lĩnh vực ưu tiên cũng đã khiến lãi suất chung trên thị trường có dấu hiệu giảm. ]]>
2017-08-15 07:15:33 2017-08-15 07:15:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9132-7-thang-dau-nam-tin-dung-da-tang-93.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TTCK phái sinh chính thức giao dịch]]>
Như vậy, sau thời gian dài chờ đợi, TTCK phái sinh đã "kích hoạt". Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã dự lễ khai trương TTCK phái sinh vào sáng nay (10/8). ]]>
2017-08-10 19:00:12 2017-08-10 19:00:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9006-ttck-phai-sinh-chinh-thuc-giao-dich.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chậm giải ngân gói tín dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao do đâu?]]>
Vướng mắc trong sở hữu đất đai cùng với khó khăn trong xác định doanh nghiệp thế nào là công nghệ cao đang khiến gói tín dụng này giải ngân chưa như mong muốn. ]]>
2017-08-04 11:58:49 2017-08-04 11:58:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8970-cham-giai-ngan-goi-tin-dung-phat-trien-nong-nghiep-cong-nghe-cao-do-dau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bội chi ngân sách hơn 87.000 nghìn tỷ trong 7 tháng đầu năm]]>
Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, tổng số thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế đến hết tháng 7/2017 ước đạt 666,68 nghìn tỷ đồng, bằng 55% dự toán, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016. ]]>
2017-07-30 06:56:48 2017-07-30 06:56:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9131-boi-chi-ngan-sach-hon-87-000-nghin-ty-trong-7-thang-dau-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính sẽ không có Tổng cục Quản lý, giám sát Tài chính DN ]]>
Theo Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính vừa được Chính phủ ban hành, thì Bộ này không có Tổng cục Quản lý, giám sát Tài chính doanh nghiệp. ]]>
2017-07-28 22:59:30 2017-07-28 22:59:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8921-bo-tai-chinh-se-khong-co-tong-cuc-quan-ly-giam-sat-tai-chinh-dn-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung 840 tỷ đồng thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công]]>
Chính phủ quyết nghị phê duyệt số lượng hộ gia đình được hỗ trợ về nhà ở trong giai đoạn 2 là 313.707 hộ; kinh phí cần bổ sung thêm từ nguồn ngân sách Trung ương khoảng 840 tỷ đồng (ngoài 7.300 tỷ đồng đã được bố trí). ]]>
2017-07-25 22:42:51 2017-07-25 22:42:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8901-bo-sung-840-ty-dong-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-nha-o-doi-voi-nguoi-co-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mỗi doanh nghiệp cần phải quan tâm đến vấn đề an ninh tài chính]]>
Đó là khuyến cáo của các chuyên gia tại Diễn đàn “An ninh tài chính và Cạnh tranh doanh nghiệp” tổ chức ngày 25/7 tại Hà Nội. ]]>
2017-07-25 22:37:55 2017-07-25 22:37:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8900-moi-doanh-nghiep-can-phai-quan-tam-den-van-de-an-ninh-tai-chinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xử lý căn bản, triệt để nợ xấu trên nguyên tắc thận trọng]]>
Đó là yêu cầu đặt ra trong Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1058/QĐ-TTg, ngày 19/07/2017. ]]>
2017-07-23 23:39:24 2017-07-23 23:39:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8881-xu-ly-can-ban-triet-de-no-xau-tren-nguyen-tac-than-trong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, thí điểm xử lý nợ xấu]]>
Đó là một trong những nội dung quan trọng được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. ]]>
2017-07-19 22:18:05 2017-07-19 22:18:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8861-thao-go-cac-vuong-mac-phap-ly-thi-diem-xu-ly-no-xau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[MB đạt 2.386 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm]]>
Với kết quả này, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã tăng trưởng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2016 và hoàn thành trên 55% kế hoạch năm. ]]>
2017-07-18 08:00:28 2017-07-18 08:00:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8853-mb-dat-2-386-ty-dong-loi-nhuan-truoc-thue-6-thang-dau-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu bảo hiểm xã hội đạt 140.304 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017]]>
Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số thu bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt 140.304 tỷ đồng, tăng 21,06% so với cùng kỳ năm 2016. ]]>
2017-07-14 06:57:18 2017-07-14 06:57:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8828-thu-bao-hiem-xa-hoi-dat-140-304-ty-dong-trong-6-thang-dau-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NHNN giảm một số lãi suất điều hành và cho vay]]>
Theo đó, điều chỉnh giảm 0,25%/năm các mức lãi suất điều hành, giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. ]]>
2017-07-08 17:18:39 2017-07-08 17:18:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8784-nhnn-giam-mot-so-lai-suat-dieu-hanh-va-cho-vay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần sớm có chính sách hỗ trợ các tổ chức tài chính vi mô]]>
Ngày 05/07, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6977/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về việc thực hiện Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô (TCVM). ]]>
2017-07-07 23:18:38 2017-07-07 23:18:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8787-can-som-co-chinh-sach-ho-tro-cac-to-chuc-tai-chinh-vi-mo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Bộ Tài chính cần phối hợp tốt hơn với Bộ KH&ĐT trong giải ngân vốn đầu tư]]>
“Kể cả vốn Nhà nước từ năm trước chuyển sang năm nay chưa giải ngân được là 300.000 tỷ. Với mức “vốn mồi” này mà giải ngân kịp thời, có thể thu hút khoảng 700.000 tỷ đồng vốn đầu tư của xã hội cho phát triển kinh tế”, Phó Thủ tướng cho biết. ]]>
2017-07-06 08:37:18 2017-07-06 08:37:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8765--bo-tai-chinh-can-phoi-hop-tot-hon-voi-bo-khdt-trong-giai-ngan-von-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[6 tháng đầu năm bội chi ngân sách 32.500 tỷ đồng]]>
Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước tính đạt 500,9 nghìn tỷ đồng, trong khi đó chi ngân sách ước tính đạt 533,4 nghìn tỷ đồng. ]]>
2017-06-30 20:56:39 2017-06-30 20:56:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8932-6-thang-dau-nam-boi-chi-ngan-sach-32-500-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[SHB sắp có văn phòng đại diện tại Myanmar]]>
Như vậy, sau Lào và Campuchia, Myanmar là thị trường nước ngoài thứ 3 có sự hiện diện của SHB. Đây cũng là bước tiến quan trọng của SHB khi không chỉ có mặt tại bán đảo Đông Dương mà còn vươn ra khu vực Đông Nam Á. ]]>
2017-06-26 23:06:07 2017-06-26 23:06:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8700-shb-sap-co-van-phong-dai-dien-tai-myanmar.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghị quyết xử lý nợ xấu được Quốc hội thông qua]]>
Theo đó, 86,35% số đại biểu có mặt tán thành. Tỷ lệ không tán thành nghị quyết này cũng khá cao, tới hơn 6% tương đương với 31 đại biểu. Có 12 đại biểu không biểu quyết. ]]>
2017-06-21 10:50:34 2017-06-21 10:50:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-8657-nghi-quyet-xu-ly-no-xau-duoc-quoc-hoi-thong-qua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/