KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2017-12-12 15:18:55 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Các đơn vị tự cân đối nguồn tăng lương 2018 trên cơ sở dự toán đã giao]]>
Thủ tướng yêu cầu, chủ động bố trí các nhiệm vụ chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định để đảm bảo dành nguồn tự cân đối thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở. ]]>
2017-12-06 23:49:25 2017-12-06 23:49:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9995-cac-don-vi-tu-can-doi-nguon-tang-luong-2018-tren-co-so-du-toan-da-giao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao trên 5,4 nghìn tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ đợt 3]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 853/QĐ-TTg v việc giao kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 (đợt 3) cho các bộ và các tỉnh. ]]>
2017-11-25 08:02:23 2017-11-25 08:02:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9882-giao-tren-54-nghin-ty-dong-von-trai-phieu-chinh-phu-dot-3.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng yếu kém sẽ cho phép phá sản]]>
Đây là một trong những điểm mới quy định trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội thông qua chiều ngày 20/11. ]]>
2017-11-21 11:12:48 2017-11-21 11:12:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9839-ngan-hang-yeu-kem-se-cho-phep-pha-san.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sau 2 năm mua lại, tài chính của 3 ngân hàng "0 đồng" vẫn... âm]]>
Thực trạng tài chính của 3 ngân hàng vẫn không được cải thiện, hoạt động kinh doanh tiếp tục thua lỗ lớn, việc âm vốn chủ sở hữu ngày càng tăng và nếu không có biện pháp xử lý hữu hiệu thì sẽ tiếp tục lỗ thêm nhiều nghìn tỷ đồng. ]]>
2017-11-20 10:41:07 2017-11-20 10:41:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9838-sau-2-nam-mua-lai-tai-chinh-cua-3-ngan-hang--0-dong--van----am.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng trưởng tín dụng không gây áp lực lên kinh tế vĩ mô, lạm phát]]>
Đó là lời khẳng đinh của Thống đốc Lê Minh Hưng trong phiên chất vấn trước Quốc hội. Tín dụng đang đi đúng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh như mục tiêu điều hành. ]]>
2017-11-17 19:03:38 2017-11-17 19:03:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9799-tang-truong-tin-dung-khong-gay-ap-luc-len-kinh-te-vi-mo-lam-phat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Truy thu cả nghìn tỷ sau thanh tra thuế]]>
Nhờ tăng cường đôn đốc thu nợ đọng thuế, số thu hồi đã tăng dần qua các năm. Bên cạnh đó, việc thanh tra hoạt động chuyển giá cũng đem về cho ngân sách cả nghìn tỷ. ]]>
2017-11-17 07:31:29 2017-11-17 07:31:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9786-truy-thu-ca-nghin-ty-sau-thanh-tra-thue.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển nhanh nhất trong khu vực]]>
Trong 10 năm qua, quy mô của thị trường cổ phiếu Việt Nam tăng gấp 3 lần, từ 22% GDP năm 2006 lên đến 63% GDP ở thời điểm hiện tại. ]]>
2017-11-15 17:52:14 2017-11-15 17:52:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9765-thi-truong-chung-khoan-viet-nam-phat-trien-nhanh-nhat-trong-khu-vuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổng số chi ngân sách trung ương năm 2018 là 948.404 tỷ đồng]]>
Chiều ngày 14/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 với 434/440 đại biểu tán thành, chiếm 88,39% tổng số đại biểu Quốc hội. ]]>
2017-11-14 23:19:46 2017-11-14 23:19:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9768-tong-so-chi-ngan-sach-trung-uong-nam-2018-la-948-404-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bội chi ngân sách nhà nước năm 2018 sẽ là 204.000 tỷ đồng ]]>
Tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 363.284 tỷ đồng. ]]>
2017-11-13 23:31:55 2017-11-13 23:31:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9740-boi-chi-ngan-sach-nha-nuoc-nam-2018-se-la-204-000-ty-dong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thanh toán điện tử cần phổ cập trong thời gian ngắn nhất có thể]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định mong muốn phổ cập thanh toán di động của Chính phủ, góp phần đưa tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương diện thanh toán ở mức thấp hơn 10% vào năm 2020. ]]>
2017-11-06 23:23:35 2017-11-06 23:23:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9679-thanh-toán-dien-tu-can-pho-cap-trong-thoi-gian-ngan-nhat-co-the.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giao chỉ tiêu cao, thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp khó đạt kế hoạch]]>
Đó là nguyên nhân chủ quan được Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng giải trình trước Quốc hội ngày 01/11. Bên cạnh đó là nguyên nhân khách quan do doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. ]]>
2017-11-02 07:50:13 2017-11-02 07:50:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9640-giao-chi-tieu-cao-thu-ngan-sach-tu-khu-vuc-doanh-nghiep-kho-dat-ke-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bội chi ngân sách gần 95 nghìn tỷ trong 10 tháng]]>
Con số này mới chỉ bằng 53,1% mức bội chi mà Quốc hội cho phép là 178.300 tỷ đồng (tương đương 3,5% GDP). ]]>
2017-10-30 07:50:24 2017-10-30 07:50:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9605-boi-chi-ngan-sach-gan-95-nghin-ty-trong-10-thang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hợp tác hướng tới mục tiêu ổn định hệ thống tài chính, phát triển bền vững]]>
Mong muốn này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi tới các bộ trưởng tài chính APEC trong Hội nghị FMM APEC 2017. ]]>
2017-10-23 07:54:40 2017-10-23 07:54:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9531-hop-tac-huong-toi-muc-tieu-on-dinh-he-thong-tai-chinh-phat-trien-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đầu tư cho người nghèo là đầu tư cho phát triển]]>
Theo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nếu để người dân nghèo quá, khó khăn quá, chênh lệch mức sống lớn quá thì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa không thành công. ]]>
2017-10-17 08:06:59 2017-10-17 08:06:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9490-dau-tu-cho-nguoi-ngheo-la-dau-tu-cho-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chốt năm tính lãi là 365 ngày]]>
Quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 01/01/2018 theo Thông tư số 14/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa TCTD với khách hàng. ]]>
2017-10-15 07:22:16 2017-10-15 07:22:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9483-chot-nam-tinh-lai-la-365-ngay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2017 bội chi 69% dự toán]]>
Bộ Tài chính đánh giá tiến độ thu ngân sách đạt khá khi chỉ có 5 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ. Nhìn chung, ngân sách các địa phương thu lớn hơn chi. ]]>
2017-10-12 07:22:10 2017-10-12 07:22:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9461-ngan-sach-nha-nuoc-9-thang-dau-nam-2017-boi-chi-69-du-toan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu giảm do hội nhập sâu]]>
Đây là thông tin đáng chú ý của báo cáo "Đánh giá chi tiêu công Việt Nam: Chính sách tài khóa hướng đến bền vững, hiệu quả và công bằng” được Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới công bố sáng ngày 3/10. ]]>
2017-10-06 22:05:48 2017-10-06 22:05:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9604-thu-ngan-sach-tu-hoat-dong-xuat-nhap-khau-giam-do-hoi-nhap-sau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng trưởng tín dụng đạt 11% trong 9 tháng đầu năm]]>
Tín dụng tiếp tục đà tăng trưởng tốt thể hiện xu hướng phát triển tích cực và khả năng hấp thụ vốn tương đối tốt của nền kinh tế. ]]>
2017-10-01 10:16:02 2017-10-01 10:16:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9602-tang-truong-tin-dung-dat-11-trong-9-thang-dau-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vay của chính quyền địa phương phải tuân thủ đúng kế hoạch]]>
Theo chỉ thị của Thủ tướng, phải đảm bảo vay, trả nợ trong phạm vi dư nợ tối đa và chỉ vay trong phạm vi mức bội chi được Quốc hội phê duyệt hàng năm. ]]>
2017-09-22 09:35:11 2017-09-22 09:35:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9322-vay-cua-chinh-quyen-dia-phuong-phai-tuan-thu-dung-ke-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hết năm 2015, nợ công lên tới 61%GDP]]>
Đây là con số thống kê chính thức được Bộ Tài chính công bố trong bản tin nợ công số 5 mới phát hành. ]]>
2017-09-22 08:02:30 2017-09-22 08:02:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9337-het-nam-2015-no-cong-len-toi-61gdp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xếp hạng ngân hàng nhưng không công khai kết quả]]>
Theo như giải thích của Ngân hàng Nhà nước là do tính chất nhạy cảm của việc công bố và chất lượng của việc xếp loại cũng chưa được bảo đảm chính xác. ]]>
2017-09-14 08:42:47 2017-09-14 08:42:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9276-xep-hang-ngan-hang-nhung-khong-cong-khai-ket-qua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng Nhà nước chẩn chỉnh trong huy động ngoại tệ]]>
Các tổ chức tín dụng (TCTD) được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ, không áp dụng các biện pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động... ]]>
2017-09-14 06:50:15 2017-09-14 06:50:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9275-ngan-hang-nha-nuoc-chan-chinh-trong-huy-dong-ngoai-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính phải chịu trách nhiệm chính trước Chính phủ về vấn đề nợ công]]>
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nợ công và phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề nợ công ]]>
2017-09-13 00:34:00 2017-09-13 00:34:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9238-bo-tai-chinh-phai-chiu-trach-nhiem-chinh-truoc-chinh-phu-ve-van-de-no-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phân giao vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 đợt 2]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa giao các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh mục dự án và kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu chính phủ năm 2017 (đợt 2) theo ngành, lĩnh vực. ]]>
2017-09-08 00:14:39 2017-09-08 00:14:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9200-phan-giao-von-trai-phieu-chinh-phu-nam-2017-dot-2.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NHNN thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, bất cập trong thanh tra, giám sát]]>
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định sẽ nghiêm túc thực hiện đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thanh tra, giám sát ngành ngân hàng. ]]>
2017-09-04 17:01:43 2017-09-04 17:01:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9220-nhnn-thang-than-nhin-nhan-mot-so-han-che-bat-cap-trong-thanh-tra-giam-sat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[8 tháng đầu năm, thu ngân sách đã đạt 62,9% dự toán]]>
Cụ thể, con số thu ước đạt 762,8 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, chi ngân sách 8 tháng đạt trên 793,5 nghìn tỷ đồng, bằng 57,1% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2016. ]]>
2017-08-27 06:19:34 2017-08-27 06:19:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9386-8-thang-dau-nam-thu-ngan-sach-da-dat-629-du-toan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiền điện tử, tiền ảo sẽ được quản lý chặt]]>
Một trong những mục tiêu đặt ra khi hoàn thiện hệ thống pháp luật tới đây đối với tài sản này là nhận diện đầy đủ, chính xác bản chất cũng như vai trò và tác động của tài sản ảo, tiền điện tử, tiền ảo. ]]>
2017-08-23 23:14:09 2017-08-23 23:14:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9109-tien-dien-tu-tien-ao-se-duoc-quan-ly-chat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phấn đấu dư nợ thị trường trái phiếu đạt 45% GDP vào năm 2020]]>
Đây là mục tiêu được đặt ra trong lộ trình phát triển thị trường trái phiếu giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1191/QĐ-TTg, ngày 14/08/2017. ]]>
2017-08-16 08:17:31 2017-08-16 08:17:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9041-phan-dau-du-no-thi-truong-trai-phieu-dat-45-gdp-vao-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[7 tháng đầu năm tín dụng đã tăng 9,3%]]>
Việc NHNN hạ lãi suất điều hành và trần lãi suất cho vay ngắn hạn một số lĩnh vực ưu tiên cũng đã khiến lãi suất chung trên thị trường có dấu hiệu giảm. ]]>
2017-08-15 07:15:33 2017-08-15 07:15:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9132-7-thang-dau-nam-tin-dung-da-tang-93.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TTCK phái sinh chính thức giao dịch]]>
Như vậy, sau thời gian dài chờ đợi, TTCK phái sinh đã "kích hoạt". Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã dự lễ khai trương TTCK phái sinh vào sáng nay (10/8). ]]>
2017-08-10 19:00:12 2017-08-10 19:00:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-9006-ttck-phai-sinh-chinh-thuc-giao-dich.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/