KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2018-08-19 16:09:48 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Năm 2025: 60% ngân hàng tiếp cận được nguồn vốn xanh ]]>
Đó là một trong những mục tiêu quan trọng trong Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)phê duyệt tại Quyết định số 1604/QĐ-NHNN, ngày 7/8/2018. ]]>
2018-08-17 01:51:16 2018-08-17 01:51:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12206-nam-2025--60-ngan-hang-tiep-can-duoc-nguon-von-xanh---.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân sách trung ương đã “rót” trên 21 nghìn tỷ đồng thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững]]>
Đó là con số được Ủy ban Dân tộc báo cáo tại buổi làm việc giữa Ủy ban Về các vấn đề xã hội với Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chính sách giảm nghèo. ]]>
2018-08-15 17:36:48 2018-08-15 17:36:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12191-ngan-sach-trung-uong-da-rot-tren-21-nghin-ty-dong-thuc-hien-chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2017 -2018: Ngân sách đã bố trí 187 ngàn tỷ đồng hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số]]>
“Năm 2017 chúng ta đã bố trí riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số các chính sách liên quan đến chi thường xuyên là 91.000, tương tự như vậy năm 2018 là 96.000”, người đứng đầu Bộ Tài chính cho biết. ]]>
2018-08-15 10:31:36 2018-08-15 10:31:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12190-2017--2018--ngan-sach-da-bo-tri-187-ngan-ty-dong-ho-tro-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vì sao NHNN giữ nguyên lộ trình giảm tỷ lệ dùng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn?]]>
Việc Ngân hàng Nhà nước "thiết quân luật" kỷ cương thị trường, nhất là các chỉ số an toàn hoạt động của ngân hàng cần phải đảm bảo ở mức cao nhất có thể là cần thiết. ]]>
2018-08-11 10:45:29 2018-08-11 10:45:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12170-vi-sao-nhnn-giu-nguyen-lo-trinh-giam-ty-le-dung-von-ngan-han-cho-vay-trung-dai-han.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung 12 triệu Euro vốn ODA của Chính phủ Ai Len vào danh mục kế hoạch ĐTCTH]]>
Tổng vốn ODA viện trợ không hoàn lại tối đa 12 triệu Euro cho giai đoạn 2017-2020 (mỗi năm 3 triệu Euro), số vốn cụ thể bố trí hàng năm phụ thuộc vào khả năng cân đối nguốn vốn của nhà tài trợ và kết quả thực hiện dự án. ]]>
2018-08-10 10:58:55 2018-08-10 10:58:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12159-bo-sung-12-trieu-euro-von-oda-cua-chinh-phu-ai-len-vao-danh-muc-ke-hoach-dtcth.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bức tranh ngân hàng quý II/2018: Nợ xấu được đẩy lùi, lợi nhuận tăng cao]]>
Kết thúc giai đoạn nửa đầu năm 2018, nhiều ngân hàng báo cáo lợi nhuận tăng cao và xu hướng nợ xấu giảm cho thấy kỳ vọng “tươi sáng” đối với toàn ngành ngân hàng. ]]>
2018-08-09 22:56:39 2018-08-09 22:56:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12148-buc-tranh-ngan-hang-quy-ii2018--no-xau-duoc-day-lui-loi-nhuan-tang-cao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chứng khoán Trung Quốc lại lao dốc]]>
Chỉ số Shanghai Composite đã giảm 18% trong năm nay (hôm thứ 2), trở thành thị trường tồi tệ nhất thế giới. Sự chênh lệch giữa trái phiếu Shanghai Composite và các tín phiếu công ty đã chạm mức 3,43 điểm phần trăm. ]]>
2018-08-07 23:25:52 2018-08-07 23:25:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12125-chung-khoan-trung-quoc-lai-lao-doc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giới đầu tư thu lời 7,1 tỷ USD nhờ việc bán khống cổ phiếu Trung Quốc]]>
Theo ông Ihor Dusaniwsky, trưởng bộ phận phân tích dự báo thuộc S3 Partners, các nhà đầu tư đã thu lời 7,1 tỷ USD nhờ việc bán khống cổ phiếu Trung Quốc và Hồng Kông. ]]>
2018-08-06 23:02:25 2018-08-06 23:02:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12111-gioi-dau-tu-thu-loi-71-ty-usd-nho-viec-ban-khong-co-phieu-trung-quoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tăng cường cho vay ]]>
PBOC đã tích cực khuyến khích các ngân hàng mở rộng tín dụng bằng cách nới lỏng hạn ngạch cho vay, do các nhà chức trách Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế trong nước tăng trưởng. ]]>
2018-08-03 08:19:17 2018-08-03 08:19:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12077-ngan-hang-trung-uong-trung-quoc-pboc-tang-cuong-cho-vay--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xem xét và đề xuất tạm ngừng nhập khẩu máy đào tiền ảo]]>
Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tư pháp xem xét và đề xuất tạm ngừng nhập khẩu máy xử lý dữ liệu tự động khai thác tiền ảo theo thẩm quyền. ]]>
2018-08-01 22:50:19 2018-08-01 22:50:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12067-xem-xet-va-de-xuat-tam-ngung-nhap-khau-may-dao-tien-ao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NHNN nói gì về điều hành tỷ giá trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung?]]>
Việt Nam là đối tác thương mại của rất nhiều quốc gia. Vì vậy, trong điều hành tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước không chỉ nhìn vào một đồng tiền mà phải quan sát diễn biến của các đồng tiền khác. ]]>
2018-08-01 21:35:04 2018-08-01 21:35:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12065-nhnn-noi-gi-ve-dieu-hanh-ty-gia-trong-boi-canh-cang-thang-thuong-mai-mytrung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động FDI vào Việt Nam]]>
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam, và lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân. ]]>
2018-07-31 17:36:24 2018-07-31 17:36:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12060--huong-dan-ve-quan-ly-ngoai-hoi-doi-voi-hoat-dong-fdi-vao-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trái phiếu kho bạc Mỹ của Nga giảm 84% chỉ trong 2 tháng]]>
Chính phủ Nga, trước đây từng nắm giữ một lượng đáng kể trái phiếu kho bạc Mỹ, gần đây đã liên tục bán tháo trái phiếu này. ]]>
2018-07-30 22:05:19 2018-07-30 22:05:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12045-trai-phieu-kho-bac-my-cua-nga-giam-84-chi-trong-2-thang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu từ khu vực DNNN trong 7 tháng đầu năm đạt thấp, chỉ bằng 44,5% dự toán]]>
Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 74 nghìn tỷ đồng, bằng 44,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 87,7 nghìn tỷ đồng, bằng 39,4%. ]]>
2018-07-30 10:08:44 2018-07-30 10:08:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-12036-thu-tu-khu-vuc-dnnn-trong-7-thang-dau-nam--dat-thap-chi-bang-445-du-toan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Chúng ta tự ghè chân mình nếu phá giá VNĐ”]]>
Các ý kiến và kiến nghị về tăng tỷ giá VNĐ/USD đều chỉ nhìn việc Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá NDT như một sự kiện riêng biệt, trong khi ít nhiều còn thiếu thực tiễn về hoạt động thương mại, cũng như thị trường ngoại hối. ]]>
2018-07-20 09:56:35 2018-07-20 09:56:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11948-chung-ta-tu-ghe-chan-minh-neu-pha-gia-vnd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không để tình trạng tỉnh thu ngân sách nhiều bù cho tỉnh thu thiếu]]>
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính thành lập ngay Tổ rà soát, kiểm tra công tác thu của 20 tỉnh đang thu dưới 50% dự toán, làm rõ trách nhiệm của địa phương, Trung ương. ]]>
2018-07-18 23:23:16 2018-07-18 23:23:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11938-khong-de-tinh-trang-tinh-thu-ngan-sach-nhieu-bu-cho-tinh-thu-thieu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[6 tháng đầu năm 2018, vốn hóa thị trường tương đương 77,7% GDP]]>
Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến cuối tháng 6/2018, vốn hóa thị trường đạt 3.889 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2017, tương đương 77,7% GDP. ]]>
2018-07-18 14:53:38 2018-07-18 14:53:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11928-6-thang-dau-nam-2018-von-hoa-thi-truong-tuong-duong-777-gdp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khiến các ngân hàng toàn cầu bị suy giảm lợi nhuận]]>
Đối với các ngân hàng tài trợ thương mại ở châu Á, cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc đã đến vào thời điểm không thể tồi tệ hơn. ]]>
2018-07-18 07:10:19 2018-07-18 07:10:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11916-cang-thang-thuong-mai-mytrung-khien-cac-ngan-hang-toan-cau-bi-suy-giam-loi-nhuan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghiệp vụ quản lý nợ công được quy định như thế nào?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 94/2018/NĐ-CP, ngày 30/06/2018 về nghiệp vụ quản lý nợ công. ]]>
2018-07-14 15:04:03 2018-07-14 15:04:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11892-nghiep-vu-quan-ly-no-cong-duoc-quy-dinh-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NHCSXH: Nửa đầu năm 2018, tăng trưởng dư nợ tín dụng chính sách đạt 67% kế hoạch]]>
Đến hết 30/6/2018, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH đạt 181.768 tỷ đồng, tăng 9.978 tỷ đồng (+5,8%) so với cuối năm 2017, với hơn 6,7 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. ]]>
2018-07-12 15:18:52 2018-07-12 15:18:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11875-nhcsxh--nua-dau-nam-2018-tang-truong-du-no-tin-dung-chinh-sach-dat-67-ke-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[IFC cung cấp khoản vay 100 triệu USD thúc đẩy dịch vụ tài chính số tại Việt Nam]]>
Có tới 70% các MSME có các nhu cầu tài chính chưa được đáp ứng, đồng nghĩa với một khoản thiếu hụt tài chính trị giá 23,6 tỷ USD, tương đương 12% GDP. ]]>
2018-07-10 11:24:37 2018-07-10 11:24:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11844-ifc-cung-cap-khoan-vay-100-trieu-usd-thuc-day-dich-vu-tai-chinh-so-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2018, giao 577.521 triệu đồng vốn xây dựng cơ quan đại diện ở nước ngoài]]>
Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn 70% kinh phí lãnh sự để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018 của Bộ Ngoại giao tại Quyết định 832/QĐ-TTg ngày 09/07/2018. ]]>
2018-07-10 10:36:33 2018-07-10 10:36:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11843-nam-2018-giao-577-521-trieu-dong-von-xay-dung-co-quan-dai-dien-o-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngân sách bị thiếu hụt tạm thời, có thể phát hành tín phiếu kho bạc]]>
Lãi suất tín phiếu Kho bạc phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là lãi suất thỏa thuận giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. ]]>
2018-07-07 18:46:25 2018-07-07 18:46:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11834-ngan-sach-bi-thieu-hut-tam-thoi-co-the-phat-hanh-tin-phieu-kho-bac.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính quyền địa phương không được bảo lãnh vay vốn hoặc phát hành trái phiếu trong và ngoài nước]]>
Đó là một trong những nội dung quan trọng được quy định tại Nghị định số 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương vừa được Chính phủ ban hành ngày 30/06/2018. ]]>
2018-07-07 18:21:29 2018-07-07 18:21:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11833-chinh-quyen-dia-phuong-khong-duoc-bao-lanh-vay-von-hoac-phat-hanh-trai-phieu-trong-va-ngoai-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ có 2 địa phương được vay lại 100% vốn ODA]]>
Theo Nghị định 97/2018/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ, thì chỉ TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là đủ điều kiện vay lại 100% vốn ODA. ]]>
2018-07-06 23:26:59 2018-07-06 23:26:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11830-chi-co-2-dia-phuong-duoc-vay-lai-100-von-oda.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sáu loại công việc tương lai trong ngành ngân hàng]]>
HSBC dự báo những công việc thú vị trong ngành ngân hàng trong tương lai, bao gồm “Chuyên viên thiết kế Trải nghiệm Thực tế ảo” hay “Chuyên viên thiết kế thuật toán”… ]]>
2018-07-05 13:26:03 2018-07-05 13:26:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11824-sau-loai-cong-viec-tuong-lai-trong-nganh-ngan-hang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quỹ đầu cơ Kingsmead rời bỏ chứng khoán Trung Quốc, chuyển hướng sang Việt Nam]]>
Theo Bloomberg, Kingsmead đang tăng cường đầu tư ở Việt Nam với các cổ phiếu như DXG (Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh) và HPG (Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát). Đây là những cổ phiếu được hưởng lợi từ nhu cầu bất động sản và cơ sở hạ vật chất hạ tầng tăng cao. ]]>
2018-07-04 13:24:24 2018-07-04 13:24:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11814-quy-dau-co-kingsmead-roi-bo-chung-khoan-trung-quoc-chuyen-huong-sang-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[HSBC: Biến động tỷ giá là rủi ro ít được chuẩn bị để đối phó nhất ]]>
Hơn một nửa số giám đốc tài chính (CFO) được khảo sát tin rằng, rủi ro biến động tỷ giá là loại rủi ro mà doanh nghiệp của họ ít có sự chuẩn bị để đối phó nhất. ]]>
2018-07-03 15:52:53 2018-07-03 15:52:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11810-hsbc--bien-dong-ty-gia-la-rui-ro-it-duoc-chuan-bi-de-doi-pho-nhat--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sau 9 năm hoạt động, vốn hóa thị trường UPCoM đạt 656.436 tỷ đồng ]]>
trong năm 2017, UPCoM đã có phiên giao dịch kỷ lục với giá trị giao dịch đạt 1.463 tỷ đồng/phiên, cao gấp 2,3 lần giá trị giao dịch bình quân phiên trên thị trường niêm yết HNX năm 2017. ]]>
2018-07-03 09:26:01 2018-07-03 09:26:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11809-sau-9-nam-hoat-dong-von-hoa-thi-truong-upcom-dat-656-436-ty-dong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ]]>
Thủ tướng quyết định bổ sung sung hạn mức bảo lãnh vay nước ngoài cho các dự án đầu tư năm 2018 trị giá 160 triệu USD. ]]>
2018-07-03 01:04:49 2018-07-03 01:04:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11806-du-an-nhiet-dien-vinh-tan-4-mo-rong-duoc-xem-xet-cap-bao-lanh-chinh-phu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/