KINHTEVADUBAO.VN - Tài chính 2018-06-21 03:36:27 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[BIS cảnh báo: Bitcoin có thể phá vỡ hệ thống internet?]]>
Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) vừa ra báo cáo cảnh báo, các loại tiền ảo như Bitcoin có thể “áp đảo và phá vỡ” hệ thống internet. ]]>
2018-06-20 20:24:40 2018-06-20 20:24:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11690-bis-canh-bao--bitcoin-co-the-pha-vo-he-thong-internet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[M&A ngân hàng chưa thể sôi động trong năm 2018]]>
Trái với xu hướng trầm lắng trong 2 năm (2016-2017), ngay từ đầu năm 2018, nhiều ngân hàng đã rục rịch, công bố kế hoạch mua bán, sáp nhập (M&A). Tuy nhiên, trong năm nay, M&A ngân hàng chưa thể lấy lại được sự "sôi động". ]]>
2018-06-15 00:09:12 2018-06-15 00:09:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11652-ma-ngan-hang-chua-the-soi-dong-trong-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quyết toán năm 2016: Ngân sách bội chi 248.728 tỷ đồng]]>
Con số này đã được Quốc hội quyết nghị tại Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016, với 95,48% đại biểu tán thành. ]]>
2018-06-12 23:03:06 2018-06-12 23:03:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11634-quyet-toan-nam-2016--ngan-sach-boi-chi-248-728-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm theo thủ tục rút gọn thế nào?]]>
Ngày 15/5/2018, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại tòa án nhân dân. ]]>
2018-06-08 11:24:31 2018-06-08 11:24:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11604-giai-quyet-tranh-chap-ve-xu-ly-no-xau-tai-san-bao-dam-theo-thu-tuc-rut-gon-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[NHNN: Tiền điện tử không phải là tiền ảo]]>
Khái niệm tiền điện tử đã xuất hiện và xâm nhập vào đời sống kinh tế - xã hội, tuy nhiên do chưa có định nghĩa cụ thể, rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật, nên thường được hiểu lẫn sang khái niệm tiền ảo (cryptocurrency). ]]>
2018-06-07 16:45:35 2018-06-07 16:45:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11595-nhnn--tien-dien-tu-khong-phai-la-tien-ao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiền ảo: Xu thế phát triển, nhưng pháp luật Việt Nam chưa cho phép lưu hành]]>
Tại phiên chất vấn chiều 6/6/2018, Phó Thủ tướng Vương Đình cho hay, đây là hiện tượng tài chính tiền tệ rất mới, chúng ta không thể xem thường mà phải nghiên cứu. ]]>
2018-06-07 00:21:59 2018-06-07 00:21:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11586-tien-ao--xu-the-phat-trien-nhung-phap-luat-viet-nam-chua-cho-phep-luu-hanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[UBKTTW: Những vi phạm của đồng chí Trần Bắc Hà là rất nghiêm trọng]]>
Đồng chí đã vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng. ]]>
2018-06-02 21:40:35 2018-06-02 21:40:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11556-ubkttw--nhung-vi-pham-cua-dong-chi-tran-bac-ha-la-rat-nghiem-trong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chi thường xuyên tiếp tục chiếm trên 72% tổng chi NSNN]]>
Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2018 ước tính đạt 470,3 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ trọng lớn, với 339,5 nghìn tỷ đồng, ]]>
2018-05-29 13:46:02 2018-05-29 13:46:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11507-chi-thuong-xuyen-tiep-tuc-chiem-tren-72-tong-chi-nsnn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vì sao Việt Nam vẫn nằm trong danh sách thị trường cận biên?]]>
Theo Bloomberg, MSCI có lý khi giữ Việt Nam trong danh sách các thị trường cận biên vì tính “mù mờ” của thị trường và mức độ chi phối của một vài công ty lớn. ]]>
2018-05-25 14:38:18 2018-05-25 14:38:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11481-vi-sao-viet-nam-van-nam-trong-danh-sach-thi-truong-can-bien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công tác quản lý và thu tiền sử dụng đất còn nhiều bất cập]]>
Đây là thông tin được được ra trong Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước tại Kỳ học thứ Năm Quốc hội khóa XIV. ]]>
2018-05-23 09:43:24 2018-05-23 09:43:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11450-cong-tac-quan-ly-va-thu-tien-su-dung-dat-con-nhieu-bat-cap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Còn nhiều vấn đề trong bức tranh thu – chi NSNN]]>
Các bộ ngành, địa phương còn sử dụng sai nguồn kinh phí 1.952 tỷ đồng; sử dụng nguồn cải cách tiền lương cho mục đích khác 804,8 tỷ đồng... ]]>
2018-05-21 23:01:43 2018-05-21 23:01:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11444-con-nhieu-van-de-trong-buc-tranh-thuchi-nsnn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Câu chuyện ngân hàng tăng phí dịch vụ: Cần sự sòng phẳng, rõ ràng!]]>
Động thái tăng phí của các ngân hàng là để bù đắp chi phí duy trì, nâng cấp máy ATM tại sao lại vấp phải phản ứng không đồng thuận của đại đa số người dùng? ]]>
2018-05-17 20:43:33 2018-05-17 20:43:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11411-cau-chuyen-ngan-hang-tang-phi-dich-vu--can-su-song-phang-ro-rang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nợ xấu bây giờ… thế nào?]]>
Ngày 08/05/2018, tại Diễn đàn toàn cảnh Ngân hàng 2018: Hướng tới phát triển bền vững, ông Phạm Huyền Anh, Phó Chánh thanh tra Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước thông tin: “Nợ xấu đã giảm xuống dưới 2,46%”. ]]>
2018-05-09 00:24:13 2018-05-09 00:24:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11330-no-xau-bay-gio…-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính sách tiền tệ 2018: Nới lỏng hay thận trọng?]]>
Ở góc độ chuyên gia, ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Phát triển, Trường Đại học Fulbright Việt Nam nhấn mạnh: “Nới lỏng chính sách tiền tệ không nên là ưu tiên chính sách trong giai đoạn hiện nay”. ]]>
2018-05-08 21:50:18 2018-05-08 21:50:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11329-chinh-sach-tien-te-2018--noi-long-hay-than-trong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2018, Bộ Tài chính sẽ cắt giảm 173 chi cục]]>
Sau thông điệp của người đứng đầu, Bộ Tài chính đã có những động thái cụ thể. Bộ Tài chính đã khẳng định, lộ trình triển khai, từ nay đến cuối năm 2020, đảm bảo mục tiêu giảm tối thiểu 50% tổng số các chi cục thuế hiện có trong toàn ngành. ]]>
2018-05-04 23:59:36 2018-05-04 23:59:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11311-nam-2018-bo-tai-chinh-se-cat-giam-173-chi-cuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chi cho đầu tư phát triển tăng mạnh trong tháng 4/2018]]>
Theo Tổng cục Thống kê, đến thời điểm 15/4/2018, chi đầu tư phát triển đạt 54,6 nghìn tỷ đồng, bằng 13,7%. Đây là con số ấn tượng, bởi trước đó, vào thời điểm 15/3/2018, chi đầu tư phát triển chỉ đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,4% dự toán năm. ]]>
2018-04-29 22:54:42 2018-04-29 22:54:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11276-chi-cho-dau-tu-phat-trien-tang-manh-trong-thang-42018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[SHB đặt mục tiêu nằm trong top 3 ngân hàng có quy mô lớn nhất Việt Nam năm 2020]]>
Với định hướng phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, SHB tiếp tục đạt được những tăng trưởng vượt bậc trong hoạt động kinh doanh, giữ vững vị trí là 1 trong 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam trong năm 20147 ]]>
2018-04-26 21:11:01 2018-04-26 21:11:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11259-shb-dat-muc-tieu-nam-trong-top-3-ngan-hang-co-quy-mo-lon-nhat-viet-nam-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2018, Chính phủ dự kiến vay 384.000 tỷ đồng]]>
Dự kiến, vay trong nước là 275.970 tỷ đồng và nước ngoài 108.030 tỷ đồng, trong đó, vay để trả nợ gốc là 146.770 tỷ đồng; vay về cho vay lại 42.230 tỷ đồng. ]]>
2018-04-24 11:07:36 2018-04-24 11:07:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11236-nam-2018-chinh-phu-du-kien-vay-384-000-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2018, Bộ Tài chính sẽ giảm 43 đầu mối kho bạc và 28 chi cục thuế]]>
Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố chiều 20/4, khi trả lời một số cơ quan thông tấn báo chí về những vấn đề nóng liên quan đến Bộ thời gian qua. ]]>
2018-04-21 10:41:54 2018-04-21 10:41:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11226-nam-2018-bo-tai-chinh-se-giam-43-dau-moi-kho-bac-va-28-chi-cuc-thue.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ số tiếp cận tín dụng tăng cao: Đáng mừng, song vẫn còn không ít lo âu!]]>
Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng CIEM đánh giá, kết quả về chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam là tích cực, đáng mừng, song nhìn rộng và sâu hơn vẫn còn không ít trăn trở, lo âu. ]]>
2018-04-21 01:07:00 2018-04-21 01:07:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11220-chi-so-tiep-can-tin-dung-tang-cao--dang-mung-song-van-con-khong-it-lo-au.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội được thực hiện như thế nào?]]>
Mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay chương trình nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 3%/năm, áp dụng trong giai đoạn 2016 - 2020. ]]>
2018-04-10 23:00:05 2018-04-10 23:00:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11141-cap-bu-chenh-lech-lai-suat-cho-vay-nha-o-xa-hoi-duoc-thuc-hien-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tài chính: Sẽ cắt giảm các đơn vị cấp huyện]]>
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ sẽ cắt giảm mạnh các đơn vị thuộc ngành thuế, kho bạc, hải quan, như bỏ một nửa trong số 713 chi cục thuế hiện hành. ]]>
2018-04-07 23:16:27 2018-04-07 23:16:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11120-bo-tai-chinh--se-cat-giam-cac-don-vi-cap-huyen.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ 72,7% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương trong năm 2018]]>
Thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục cải thiện hơn so với quý trước, hiện đang ở trạng thái “tốt” đối với cả VND và ngoại tệ, được kỳ vọng tiếp tục duy trì tình trạng tích cực trong những quý tới và cả năm 2018. ]]>
2018-04-04 23:51:30 2018-04-04 23:51:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11097--727-tctd-ky-vong-loi-nhuan-truoc-thue-tang-truong-duong-trong-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2018, giữ nguyên mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm]]>
Cụ thể, lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. ]]>
2018-04-04 23:19:54 2018-04-04 23:19:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11096-nam-2018-giu-nguyen-muc-lai-suat-cho-vay-mua-nha-o-xa-hoi-la-48nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng thuế xăng dầu tác động tới CPI bình quân của năm 2018 khoảng 0,11-0,15%]]>
Đó là tính toán của Bộ Tài chính khi tăng thuế bảo vệ môi trường, trong đó có điều chỉnh tăng thuế mặt hàng xăng dầu, như đề xuất của Bộ này. ]]>
2018-04-02 23:17:14 2018-04-02 23:17:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11074-tang-thue-xang-dau-tac-dong-toi-cpi-binh-quan-cua-nam-2018-khoang-011-015.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[MB hướng đến mục tiêu “Top 5 NHTM về hiệu quả kinh doanh và an toàn”]]>
Thượng tướng, TS. Lê Hữu Đức, Chủ tịch HĐQT MB cho biết: “Năm 2017, MB đã hoàn chỉnh và bước đầu triển khai thành công chiến lược giai đoạn 2017-2021 với tầm nhìn “Trở thành ngân hàng thuận tiện nhất", hướng đến mục tiêu “Top 5 các NHTM về hiệu quả kinh doanh và an toàn. ]]>
2018-03-30 23:13:07 2018-03-30 23:13:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11056-mb-huong-den-muc-tieu-top-5-nhtm-ve-hieu-qua-kinh-doanh-va-an-toan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Tôi thấy có lỗi vì không giám sát được gì cả, dù tôi có vào website của Bộ Tài chính”]]>
TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã chia sẻ như vậy tại Hội thảo công bố Báo cáo đánh giá Chỉ số công khai ngân sách - OBI 2017, sáng 29/3/2018. ]]>
2018-03-29 17:34:03 2018-03-29 17:34:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11036-toi-thay-co-loi-vi-khong-giam-sat-duoc-gi-ca-du-toi-co-vao-website-cua-bo-tai-chinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thu – chi ngân sách quý I/2018: Chi trả nợ gần gấp 1,5 lần chi cho đầu tư phát triển]]>
Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến thời điểm 15/3/2018, chi đầu tư phát triển đạt 17,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,4% dự toán năm; chi trả nợ lãi 24,9 nghìn tỷ đồng, bằng 22,1%. ]]>
2018-03-29 14:31:43 2018-03-29 14:31:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11030-thuchi-ngan-sach-quy-i2018--chi-tra-no-gan-gap-15-lan-chi-cho-dau-tu-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Agribank - 30 năm dấu ấn ngân hàng của nông thôn, nông dân Việt Nam]]>
Agribank ghi dấu quá trình 30 năm xây dựng và trưởng thành của ngân hàng Thương mại hàng đầu Việt Nam, với sự đóng góp tích cực đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đặc biệt là sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. ]]>
2018-03-26 21:21:32 2018-03-26 21:21:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-11000-agribank30-nam-dau-an-ngan-hang-cua-nong-thon-nong-dan-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô]]>
Từ ngày 29/3/2018, chế độ tài chính đối với tổ chức tài chính vi mô được thực hiện theo quy định tại Thông tư 18/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành. ]]>
2018-03-23 10:22:23 2018-03-23 10:22:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/101-10983-che-do-tai-chinh-doi-voi-to-chuc-tai-chinh-vi-mo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/