KINHTEVADUBAO.VN - Doanh nghiệp 2019-04-22 23:30:45 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn của doanh nghiệp]]>
Tại Diễn đàn CEO 2019 với chủ đề “Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo: bứt phá từ tư duy đến hành động”, diễn ra ngày 5/4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn của một doanh nghiệp. ]]>
2019-04-06 18:22:42 2019-04-06 18:22:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13805-doi-moi-sang-tao-la-yeu-to-song-con-cua-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[DNNVV khởi nghiệp sáng tạo: Cơ hội lớn từ cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0]]>
Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã tạo ra cơ hội hiếm có để các quốc gia đi sau vươn lên mạnh mẽ. Trong đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) khởi nghiệp (startup) sáng tạo đóng vai trò quan trọng để đẩy nhanh quá trình chuyển giao, ứng dụng và phát triển các công nghệ tiên tiến. ]]>
2019-04-06 08:52:53 2019-04-06 08:52:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13802-dnnvv-khoi-nghiep-sang-tao--co-hoi-lon-tu-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-4-0.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quý I/2019: Hơn 28.000 doanh nghiệp thành lập mới]]>
Thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, trong tháng 3/2019, số doanh nghiệp thành lập mới là 12.472 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp thành lập mới trong quý I/2019 lên 28.451 doanh nghiệp. ]]>
2019-04-02 21:43:16 2019-04-02 21:43:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13776-quy-i2019--hon-28-000-doanh-nghiep-thanh-lap-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[DNNVV vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn]]>
Đây là thông tin được ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (Hanoisme) đưa ra tại Diễn Diễn đàn Doanh nghiệp lần thứ V – năm 2019. ]]>
2019-03-30 09:05:50 2019-03-30 09:05:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13752-dnnvv-van-gap-kho-khan-trong-viec-tiep-can-von.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[DN siêu nhỏ sẽ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % doanh thu]]>
Dự kiến, doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 15% so với việc áp dụng mức thuế suất phổ thông như hiện nay là 20%. ]]>
2019-03-29 18:01:58 2019-03-29 18:01:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13747-dn-sieu-nho-se-nop-thue-tndn-theo-ty-le--doanh-thu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vẫn còn nhiều vướng mắc về nhân sự]]>
“Trừ lãnh đạo Uỷ ban thì có 9 đơn vị, mỗi đơn vị chỉ có 7-8 người, có đơn vị có từ 3-4 người, lực lượng rất mỏng...". ]]>
2019-03-27 08:52:16 2019-03-27 08:52:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13733-uy-ban-quan-ly-von-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep-van-con-nhieu-vuong-mac-ve-nhan-su.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đức cam kết hỗ trợ đào tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam]]>
Chính phủ Đức cam kết hỗ trợ đào tạo đội ngũ các nhà quản lý năng động cho các doanh nghiệp của Việt Nam có khả năng thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế, hướng doanh nghiệp sớm hoà nhập với sự phát triển của thế giới... ]]>
2019-03-25 13:12:36 2019-03-25 13:12:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13720-duc-cam-ket-ho-tro-dao-tao-cho-cac-doanh-nghiep-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định về việc ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động]]>
Doanh nghiệp cho thuê lại lao động thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và tuân thủ quy định của pháp luật. ]]>
2019-03-23 17:41:54 2019-03-23 17:41:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13712-quy-dinh-ve-viec-ky-quy-cua-doanh-nghiep-cho-thue-lai-lao-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[CTCP Thanh Sơn: "Chất lượng là sự sống còn của Công ty, uy tín quý hơn vàng” ]]>
Hiện nay, Công ty có 33 mặt hàng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. ]]>
2019-03-23 15:32:16 2019-03-23 15:32:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13707-ctcp-thanh-son---chat-luong-la-su-song-con-cua-cong-ty-uy-tin-quy-hon-vang-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA["Gỡ" vướng về xử lý nhà, đất trong cổ phần hóa DNNN]]>
Các bộ, ngành, địa phương phải chỉ đạo các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, DNNN và các cơ quan liên quan khẩn trương lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017. ]]>
2019-03-23 09:59:00 2019-03-23 09:59:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13704--go--vuong-ve-xu-ly-nha-dat-trong-co-phan-hoa-dnnn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đi tìm giải pháp để khu vực doanh nghiệp tư nhân “bứt phá”]]>
"Cần tạo điều kiện để tỷ trọng của kinh tế tư nhân đóng góp cho nền kinh tế đất nước ngày càng lớn, để chiếc bánh ngày càng phát triển, chứ không phải chiếc bánh vẫn cứ như vậy và bàn xem anh này phải co lại để cho anh kia phát triển". ]]>
2019-03-17 03:26:06 2019-03-17 03:26:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13673-di-tim-giai-phap-de-khu-vuc-doanh-nghiep-tu-nhan-but-pha.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước thế nào?]]>
Để xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước, theo Thông tư số 122/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017 và các tiêu chuẩn có liên quan khác, mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện. ]]>
2019-03-16 23:18:14 2019-03-16 23:18:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13675-xac-dinh-gia-tri-doanh-nghiep-de-co-phan-hoa-thoai-von-nha-nuoc-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thành quyết toán vốn nhà nước tại IDICO]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Xây dựng khẩn trương chỉ đạo hoàn thành công tác quyết toán vốn nhà nước tại IDICO và bàn giao sang công ty cổ phần theo đúng quy định pháp luật. ]]>
2019-03-12 09:34:27 2019-03-12 09:34:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13649-pho-thu-tuong-yeu-cau-som-hoan-thanh-quyet-toan-von-nha-nuoc-tai-idico.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 2/2019: cả nước có 5.900 doanh nghiệp thành lập mới]]>
Theo thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 2/2019, số doanh nghiệp được thành lập mới là 5.900 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 96.267 tỷ đồng, giảm 25,0% về số doanh nghiệp và giảm 2,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. ]]>
2019-03-08 08:53:47 2019-03-08 08:53:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13622-thang-22019--ca-nuoc-co-5-900-doanh-nghiep-thanh-lap-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ 60% DN hiểu rõ vai trò quan trọng của kiểm soát nội bộ]]>
Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo tham vấn ý kiến các bên nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo nghiên cứu "Áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử tại các doanh nghiệp Việt Nam: Các phát hiện chính và một số khuyến nghị". ]]>
2019-03-06 12:33:21 2019-03-06 12:33:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13620-chi-60-dn-hieu-ro-vai-tro-quan-trong-cua-kiem-soat-noi-bo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều doanh nghiệp chưa coi trọng hoạt động quan hệ cổ đông]]>
Chất lượng hoạt động quan hệ cổ đông (IR) là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhưng theo ông Lê Công Điền, Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công tác này tại nhiều doanh nghiệp còn hạn chế. ]]>
2019-03-05 20:40:24 2019-03-05 20:40:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13617-nhieu-doanh-nghiep-chua-coi-trong-hoat-dong-quan-he-co-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[65,3% doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn có lãi ở Việt Nam]]>
Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo công bố “Khảo sát về thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam”, do Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) tổ chức, ngày 4/3/2019 tại Hà Nội. ]]>
2019-03-05 00:25:43 2019-03-05 00:25:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13611-653-doanh-nghiep-nhat-ban-lam-an-co-lai-o-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sẽ xử phạt doanh nghiệp đã cổ phần hóa, nhưng chưa niêm yết]]>
Trả lời câu hỏi này của giới báo chí, tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 01/03/2019, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết, tháng 15/8/2017, Bộ Tài chính đã công khai danh sách 747 doanh nghiệp đã cố phần hóa, nhưng chưa đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán. ]]>
2019-03-01 18:00:54 2019-03-01 18:00:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13596-se-xu-phat-doanh-nghiep-da-co-phan-hoa-nhung-chua-niem-yet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các hãng hàng không Việt Nam đã ký với Boeing thoả thuận có trị giá khoảng 21 tỷ USD]]>
Đó là thông tin được nêu tại buổi tiếp ông Kevin McAllister, Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Boeing, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty máy bay dân dụng Boeing (Hoa Kỳ) của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều 27/2/2019. ]]>
2019-02-27 22:36:43 2019-02-27 22:36:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13587-cac-hang-hang-khong-viet-nam-da-ky-voi-boeing-thoa-thuan-co-tri-gia-khoang-21-ty-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bamboo Airways mua 10 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner ]]>
Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng kiến lễ ký kết mua 10 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner của Bamboo Airways ]]>
2019-02-27 15:49:49 2019-02-27 15:49:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13581-bamboo-airways-mua-10-may-bay-boeing-787-9-dreamliner-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 28/1/2019, Tổng cục Hải quan thẩm định việc công nhận DN ưu tiên]]>
Theo Thông tư số 07/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2015/TT-BTC, ngày 12/05/2015, thì từ ngày 28/01/2019, Tổng cục Hải quan sẽ là đơn vị thẩm định, kết luận về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên thay vì cục hải quan tỉnh, thành phố như trước đây. ]]>
2019-02-25 09:03:38 2019-02-25 09:03:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13573-tu-2812019-tong-cuc-hai-quan-tham-dinh-viec-cong-nhan-dn-uu-tien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[6 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần]]>
Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển 6 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh thành công ty cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2019-2020. ]]>
2019-02-18 14:06:41 2019-02-18 14:06:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13537-6-don-vi-su-nghiep-cong-lap-thuoc-ubnd-tinh-quang-ninh-chuyen-thanh-cong-ty-co-phan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[6 điều kiện thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài]]>
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có vốn đầu tư thành lập tối thiểu là 50 tỷ đồng đối với trường trung cấp và 100 tỷ đồng đối với trường cao đẳng. ]]>
2019-02-17 22:13:30 2019-02-17 22:13:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13534-6-dieu-kien-thanh-lap-co-so-giao-duc-nghe-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ ban hành nhiều chính sách ưu đãi doanh nghiệp khoa học và công nghệ]]>
Theo đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; và ưu đãi tín dụng thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và sản xuất, kinh doanh... ]]>
2019-02-14 15:40:45 2019-02-14 15:40:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13521-chinh-phu-ban-hanh-nhieu-chinh-sach-uu-dai-doanh-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bamboo Airways sẽ nhận 30 máy bay mới trong năm 2019]]>
Theo bà Dương Thị Mai Hoa, Phó Chủ tịch Bamboo Airways, trong vòng 3-5 năm tới, Bamboo Airways sẽ mở 100 đường bay trong nước và quốc tế với đội máy bay dự kiến lên tới 100 chiếc. Riêng trong năm 2019, hãng hàng không sẽ đưa về Việt Nam 30 máy bay mới để phục vụ khách hàng. ]]>
2019-02-12 08:41:38 2019-02-12 08:41:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13500-bamboo-airways-se-nhan-30-may-bay-moi-trong-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[PVN cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án làm ăn thua lỗ]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh nhiệm vụ này khi thăm, làm việc với tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới Kỷ Hợi, ngày 11/2. ]]>
2019-02-12 07:46:38 2019-02-12 07:46:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13504-pvn-can-tap-trung-thao-go-kho-khan-cho-cac-du-an-lam-an-thua-lo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đưa UBQL vốn nhà nước tại DN vào hoạt động là điểm sáng về kinh tế năm 2018]]>
Ngày 11/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về đổi mới và phát triển doanh nghiệp đã thăm và làm việc với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. ]]>
2019-02-11 23:35:56 2019-02-11 23:35:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13503-dua-ubql-von-nha-nuoc-tai-dn-vao-hoat-dong-la-diem-sang-ve-kinh-te-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cải cách thể chế tạo đà và tăng tốc phát triển DN: Nhìn từ việc thi hành Luật DN và Luật Đầu tư]]>
Ngày 01/07/2015, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 chính thức có hiệu lực thi hành, mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình cải cách môi trường kinh doanh ở nước ta. Qua hơn 3 năm thi hành, Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đã nhận được những đánh giá tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, các nhà tài trợ quốc tế, cũng như các cơ quan quản lý nhà nước. ]]>
2019-02-08 15:30:00 2019-02-08 15:30:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13477-cai-cach-the-che-tao-da-va-tang-toc-phat-trien-dn--nhin-tu-viec-thi-hanh-luat-dn-va-luat-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đại diện chủ sở hữu nhà nước sẽ thực hiện quyền, trách nhiệm gì tại doanh nghiệp?]]>
Câu trả lời được nêu tại Nghị định 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu Nhà nước, vừa được Chính phủ ban hành ngày 30/01/2019. ]]>
2019-02-02 18:10:41 2019-02-02 18:10:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13472-dai-dien-chu-so-huu-nha-nuoc-se-thuc-hien-quyen-trach-nhiem-gi-tai-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hơn 10.079 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 1/2019]]>
Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong tháng 1/2019, cả nước có 10.079 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 151,1 nghìn tỷ đồng, giảm 7% về số doanh nghiệp và tăng 53,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2019. ]]>
2019-01-30 12:53:38 2019-01-30 12:53:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-13445-hon-10-079-doanh-nghiep-dang-ky-thanh-lap-moi-trong-thang-12019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/