KINHTEVADUBAO.VN - Doanh nghiệp 2020-04-07 04:45:40 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Dịch Covid-19 khiến tinh thần khởi sự kinh doanh bị ảnh hưởng nặng nề]]>
Cụ thể, trong quý I/2020, cả nước có 29.711 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là một trong những mức gia tăng số doanh nghiệp thành lập mới thấp nhất của quý I giai đoạn từ 2015-2019 (so với mức tăng trung bình là 10,9%). ]]>
2020-03-30 15:16:58 2020-03-30 15:16:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-16284-dich-covid-19-khien-tinh-than-khoi-su-kinh-doanh-bi-anh-huong-nang-ne.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[VNREA đề xuất DN BĐS được giãn thời hạn nộp thuế GTGT và tiền thuê đất]]>
Ngày 24/3/2020, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đề xuất bổ sung DN BĐS là đối tượng được xem xét gia hạn nộp thuế của dự thảo Nghị định của Chính phủ về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. ]]>
2020-03-25 20:14:02 2020-03-25 20:14:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-16249-vnrea-de-xuat-dn-bds-duoc-gian-thoi-han-nop-thue-gtgt-va-tien-thue-dat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dịch Covid-19 khiến DN thủy sản sụt giảm từ 35%-50% đơn hàng]]>
Do tác động của dịch Covid-19, hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của các doanh nghiệp thủy sản đang bị ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng, đa số các doanh nghiệp đã bị sụt giảm từ 35%-50% đơn hàng. ]]>
2020-03-24 23:27:39 2020-03-24 23:27:39 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-16238-dich-covid-19-khien-dn-thuy-san-sut-giam-tu-35-50-don-hang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đề xuất các giải pháp hỗ trợ DN du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19]]>
Cụ thể là miễn thuế, giảm phí, chậm nộp tiền thuê đất, giảm lãi suất cho vay, kéo dài thời gian ân hạn, chậm trả lãi vay… cho doanh nghiệp du lịch. ]]>
2020-03-23 23:13:33 2020-03-23 23:13:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-16227-de-xuat-cac-giai-phap-ho-tro-dn-du-lich-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Doanh nghiệp đang hứng chịu "cơn bão" thiệt hại từ dịch bệnh Covid-19]]>
Dịch Covid-19 đã khiến cho thị trường tiêu thụ bị co hẹp, các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, khách sạn nguồn thu bị sụt giảm, hàng loạt doanh nghiệp có thể sẽ phải tạm ngưng sản xuất do thiếu nguyên phụ liệu. ]]>
2020-03-19 12:37:57 2020-03-19 12:37:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-16193-doanh-nghiep-dang-hung-chiu--con-bao--thiet-hai-tu-dich-benh-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được tạm dừng đóng BHXH]]>
Cụ thể, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, nếu đủ điều kiện thì thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng theo quy định. ]]>
2020-03-17 23:33:08 2020-03-17 23:33:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-16180-doanh-nghiep-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-duoc-tam-dung-dong-bhxh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phải đảm bảo hiệu quả, bảo toàn vốn khi quyết định dự án của các tập đoàn, tổng công ty]]>
“Khi về Ủy ban thì cũng chiếu theo những quy định, trình tự, nếu thấy không phù hợp, đánh giá xác định dự án không hiệu quả thì Ủy ban sẽ yêu cầu làm rõ những nội dung này. Khi nào đưa ra phương án phù hợp, thì mới có căn cứ trình các cấp thẩm quyền cũng như thực hiện trình tự thủ tục theo đúng pháp luật". ]]>
2020-03-03 21:33:14 2020-03-03 21:33:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-16083-phai-dam-bao-hieu-qua-bao-toan-von-khi-quyet-dinh-du-an-cua-cac-tap-doan-tong-cong-ty.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[DN đăng ký vốn 6,3 tỷ USD: Bài học cho việc quản lý đăng ký kinh doanh theo hướng hậu kiểm]]>
Chắc chắn Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phải hậu kiểm việc thực hiện chặt chẽ quy định pháp luật hơn nữa, tránh trường hợp các doanh nghiệp đăng ký có thể do vô tình hoặc cố ý đăng ký chưa đúng quy định, làm ảnh hưởng đến việc theo dõi đăng ký kinh doanh. ]]>
2020-03-03 21:08:20 2020-03-03 21:08:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-16082-dn-dang-ky-von-63-ty-usd--bai-hoc-cho-viec-quan-ly-dang-ky-kinh-doanh-theo-huong-hau-kiem.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hơn 17 nghìn DN thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2020]]>
Trong 2 tháng đầu năm 2020 cả nước có 17,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2019. ]]>
2020-03-02 15:13:02 2020-03-02 15:13:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-16064-hon-17-nghin-dn-thanh-lap-moi-trong-2-thang-dau-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cân bằng lợi ích giữa các nhóm cổ đông: Bài toán nan giải]]>
Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng CIEM cho rằng, cân bằng lợi ích giữa các nhóm cổ đông vẫn luôn là bài toán nan giải đặt ra với các nhà làm luật tại mọi quốc gia và Việt Nam không là ngoại lệ. ]]>
2020-02-28 14:39:52 2020-02-28 14:39:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-16049-can-bang-loi-ich-giua-cac-nhom-co-dong--bai-toan-nan-giai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[UBQL vốn nhà nước chính thức nhận nhiệm vụ xử lý yếu kém của 12 dự án ngành công thương]]>
Chính phủ vừa ban hành một nghị quyết, trong đó chuyển nhiệm vụ thực hiện “Xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương từ Bộ Công Thương sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. ]]>
2020-02-28 09:09:50 2020-02-28 09:09:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-16036-ubql-von-nha-nuoc-chinh-thuc-nhan-nhiem-vu-xu-ly-yeu-kem-cua-12-du-an-nganh-cong-thuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tạo đột phá mới trong cải cách điều kiện kinh doanh]]>
Môi trường kinh doanh của Việt Nam mặc dù đã có rất nhiều cải tiến, cải thiện, nhưng thực tế vẫn còn rất nhiều khó khăn đặt ra cho doanh nghiệp. Do đó, cần có những giải pháp cắt giảm những điều kiện kinh doanh tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. ]]>
2020-02-27 15:50:26 2020-02-27 15:50:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-16029-tao-dot-pha-moi-trong-cai-cach-dieu-kien-kinh-doanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ ngày 25/02/2020, thêm 3 trường hợp được miễn lệ phí môn bài]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-CP, ngày 24/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP, ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài. ]]>
2020-02-25 16:35:04 2020-02-25 16:35:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-16016-tu-ngay-25022020-them-3-truong-hop-duoc-mien-le-phi-mon-bai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ứng dụng công nghệ 4.0, gia tăng năng lực cạnh tranh cho DN Việt Nam]]>
Nền tảng số ngày nay không chỉ còn là mô hình kinh doanh đặc quyền của các công ty công nghệ nữa mà ngày càng trở nên phổ biến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp. ]]>
2020-02-21 10:50:37 2020-02-21 10:50:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15985-ung-dung-cong-nghe-4-0-gia-tang-nang-luc-canh-tranh-cho-dn-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[DN phải đáp ứng tiêu chí nào để được bán hàng hoàn thuế GTGT?]]>
Theo quy định mới, từ ngày 1/7/2020, một trong những tiêu chí đó là doanh nghiệp phải cam kết tham gia vào hệ thống quản lý hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài. ]]>
2020-02-21 09:55:27 2020-02-21 09:55:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15983-dn-phai-dap-ung-tieu-chi-nao-de-duoc-ban-hang-hoan-thue-gtgt.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[DN Đức đánh giá cao Việt Nam phản ứng kịp thời và hiệu quả dịch Covid-19]]>
Mới đây, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK) đã tiến hành cuộc khảo sát về tác động của dịch virus Corona (Covid-19) tới cộng đồng doanh nghiệp Đức tại Việt Nam. Cuộc khảo sát gồm 7 câu hỏi với sự tham dự của 84 nhà đầu tư Đức tại Việt Nam từ nhiều lĩnh vực khác nhau. ]]>
2020-02-20 23:38:05 2020-02-20 23:38:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15981-dn-duc-danh-gia-cao-viet-nam-phan-ung-kip-thoi-va-hieu-qua-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng chỉ thị tạo điều kiện cho doanh nghiệp startup]]>
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ. ]]>
2020-02-18 23:55:11 2020-02-18 23:55:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15959-thu-tuong-chi-thi-tao-dieu-kien-cho-doanh-nghiep-startup.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với VNPT, CTCP và VATM]]>
Mới đây, ngày 17/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. ]]>
2020-02-18 23:15:56 2020-02-18 23:15:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15956-thi-diem-quan-ly-lao-dong-tien-luong-tien-thuong-doi-voi-vnpt-ctcp-va-vatm.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Có 63,9% DN Nhật Bản có định hướng mở rộng kinh doanh tại Việt Nam]]>
Đây là thông tin được đưa ra tại Họp báo công bố kết quả “Khảo sát thực trạng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản tại châu Á và châu Đại Dương năm tài chính 2019”. ]]>
2020-02-14 16:50:21 2020-02-14 16:50:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15929-co-639-dn-nhat-ban-co-dinh-huong-mo-rong-kinh-doanh-tai-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phó Thủ tướng cho ý kiến về việc cấp lại GPKD hàng không cho Bamboo Airways]]>
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc cấp lại giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt (Bamboo Airways). ]]>
2020-02-14 09:59:49 2020-02-14 09:59:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15924-pho-thu-tuong-cho-y-kien-ve-viec-cap-lai-gpkd-hang-khong-cho-bamboo-airways.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lễ ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ Phát triển DNNVV với MB Bank, SHB và Bắc Á Bank]]>
Trong hai ngày 10/02 và 11/02/2020, tại Hà Nội, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (SMEDF) đã tổ chức Lễ ký Hợp đồng khung cho vay gián tiếp với Ngân hàng TMCP quân đội (MB Bank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bắc Á Bank). ]]>
2020-02-11 22:47:14 2020-02-11 22:47:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15906-le-ky-hop-dong-khung-cho-vay-gian-tiep-giua-quy-phat-trien-dnnvv-voi-mb-bank-shb-va-bac-a-bank.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Gần 8,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1/2020]]>
Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2020 cả nước có gần 8,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tuy giảm so với cùng kỳ năm 2019, nhưng tổng vốn đăng ký tăng mạnh 76,8%, cao nhất trong 4 năm trở lại đây. ]]>
2020-01-31 10:02:45 2020-01-31 10:02:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15840-gan-83-nghin-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-trong-thang-12020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhìn lại bức tranh về đăng ký DN Việt Nam 2019 và những kỳ vọng năm 2020]]>
trong năm 2020, kinh tế tư nhân sẽ tiếp tục có những bước phát triển, sức khỏe của doanh nghiệp sẽ được nâng cao. Dự kiến sẽ có khoảng 140.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020. ]]>
2020-01-29 15:42:53 2020-01-29 15:42:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15802-nhin-lai-buc-tranh-ve-dang-ky-dn-viet-nam-2019-va-nhung-ky-vong-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vị trí, vai trò của lực lượng DNNN trong phát triển KT-XH và nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách]]>
Bước sang giai đoạn đổi mới với nền kinh tế nhiều thành phần, DNNN vẫn giữ vững vai trò quan trọng, là một trong ba trụ cột của nền kinh tế. ]]>
2020-01-29 14:28:58 2020-01-29 14:28:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15800-vi-tri-vai-tro-cua-luc-luong-dnnn-trong-phat-trien-kt-xh-va-nhiem-vu-tiep-tuc-day-manh-cai-cach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày]]>
Kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường trách nhiệm của chủ xe cơ giới, thì thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày và không quá 30 ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ. ]]>
2020-01-21 22:48:58 2020-01-21 22:48:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15808-thoi-han-thanh-toan-boi-thuong-cua-doanh-nghiep-bao-hiem-la-15-ngay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Siết chặt điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp]]>
Bộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP, ngày 4/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp để trình Chính phủ với nhiều quy định mới nhằm quản lý, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp. ]]>
2020-01-20 11:21:42 2020-01-20 11:21:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15796-siet-chat-dieu-kien-phat-hanh-trai-phieu-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các doanh nghiệp nhỏ và vừa và bài toán “chuyển đổi số”]]>
Chuyển đổi số là một xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, song tại Việt Nam, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa thực sẵn sàng cho quá trình này. ]]>
2020-01-14 11:37:50 2020-01-14 11:37:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15781-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua-va-bai-toan-chuyen-doi-so.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiến trình phát triển đất nước không thể thiếu vai trò quan trọng của doanh nghiệp]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã khẳng định như vậy tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) 2019. ]]>
2020-01-10 17:01:06 2020-01-10 17:01:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15744-tien-trinh-phat-trien-dat-nuoc-khong-the-thieu-vai-tro-quan-trong-cua-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[VBF 2019 - Hướng tới sự hợp tác hiệu quả, bền vững và lâu dài]]>
“Các nhà đầu tư đến Việt Nam không chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà còn hợp tác, lan tỏa với khu vực trong nước hỗ trợ cho nhau cùng phát triển hướng tới sự hợp tác hiệu quả, bền vững và lâu dài.” ]]>
2020-01-10 11:12:25 2020-01-10 11:12:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15740-vbf-2019huong-toi-su-hop-tac-hieu-qua-ben-vung-va-lau-dai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2019, số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục]]>
Theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 2019, số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục với hơn 138 nghìn doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 12,5 tỷ đồng, mức cao nhất trong những năm trở lại đây, dự báo sức khỏe tốt hơn của các doanh nghiệp mới ra nhập thị trường. ]]>
2019-12-30 16:47:23 2019-12-30 16:47:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15667-nam-2019-so-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-dat-muc-ky-luc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/