KINHTEVADUBAO.VN - Doanh nghiệp 2017-10-18 09:06:47 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Mức đóng BHXH mới ảnh hưởng thế nào đến doanh nghiệp và người lao động?]]>
Nhiều ý kiến quan ngại, việc thực hiện việc đóng mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) đối với lao động trong doanh nghiệp được thực hiện từ ngày 01/01/2018 không những sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp, mà còn làm giảm thu nhập thực tế người lao động. ]]>
2017-10-15 23:17:40 2017-10-15 23:17:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9481-muc-dong-bhxh-moi-anh-huong-the-nao-den-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ sẽ tiếp tục bảo vệ doanh nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp mặt lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp trên toàn quốc. ]]>
2017-10-13 21:35:44 2017-10-13 21:35:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9474-chinh-phu-se-tiep-tuc-bao-ve-doanh-nghiep-phu-hop-voi-thong-le-quoc-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 9/2017: Cổ phần hóa thêm 2 doanh nghiệp nhà nước]]>
Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển Doanh nghiệp, tính lũy kế đến hết tháng 9/2017, cả nước đã cổ phần hóa được 20 doanh nghiệp, thu về 683,823 tỷ đồng. ]]>
2017-10-13 09:11:29 2017-10-13 09:11:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9469-thang-92017--co-phan-hoa-them-2-doanh-nghiep-nha-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển bền vững là con đường duy nhất!]]>
Đó còn là “giấy thông hành thế hệ mới” cho sự tham gia của các doanh nghiệp vào nền kinh tế toàn cầu, là câu trả lời cho sự tồn tại hay không tồn tại trong dài hạn. ]]>
2017-10-10 16:53:43 2017-10-10 16:53:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9446-phat-trien-ben-vung-la-con-duong-duy-nhat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lo ngại về tính bền vững của các doanh nghiệp bất động sản]]>
Số lượng doanh nghiệp bất động sản tham gia thị trường nhiều chứng tỏ sức hút của thị trường này ngày càng lớn, tuy nhiên, việc cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt. ]]>
2017-10-05 16:23:05 2017-10-05 16:23:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9415-lo-ngai-ve-tinh-ben-vung-cua-cac-doanh-nghiep-bat-dong-san.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khẩn trương thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN ]]>
Đó là mục tiêu chính của Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. ]]>
2017-10-02 23:29:36 2017-10-02 23:29:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9398-khan-truong-thanh-lap-co-quan-chuyen-trach-lam-dai-dien-chu-so-huu-dói-vói-dnnn-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TCty Sông Đà: Điều chỉnh phương án CPH, song Nhà nước vẫn giữ 51% vốn điều lệ]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc xử lý giá trị doanh nghiệp, điều chỉnh cơ cấu cổ phần bán lần đầu khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty sông Đà. ]]>
2017-10-02 23:17:24 2017-10-02 23:17:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9396-tcty-song-da--dieu-chinh-phuong-an-cph-song-nha-nuoc-van-giu-51-von-dieu-le.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thúc đẩy đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp khởi nghiệp]]>
Theo ông Lương Hoàng Thái, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương, sự sáng tạo cần được thúc đẩy như là một chính sách và chiến lược dài hạn cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững của cả chính phủ và doanh nghiệp. ]]>
2017-10-02 16:27:36 2017-10-02 16:27:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9392-thuc-day-doi-moi-sang-tao-cua-cac-doanh-nghiep-khoi-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chuyên gia lo ngại việc doanh nghiệp tự kê khai làm căn cứ nhận hỗ trợ]]>
Bà Trần Thị Bình Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh lo ngại, việc để doanh nghiệp tự kê khai sẽ dẫn đến nhiều rủi ro về thông tin, nhiều doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở này để trục lợi bất chính. ]]>
2017-09-29 17:19:06 2017-09-29 17:19:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9378-chuyen-gia-lo-ngai-viec-doanh-nghiep-tu-ke-khai-lam-can-cu-nhan-ho-tro.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về triển vọng kinh doanh quý IV/2017]]>
Có 52,6% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt lên và chỉ 11% dự báo khó khăn hơn trong quý IV/2017. ]]>
2017-09-29 13:56:52 2017-09-29 13:56:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9375-doanh-nghiep-che-bien-che-tao-lac-quan-ve-trien-vong-kinh-doanh-quy-iv2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tạo hành lang pháp lý cho đầu tư khởi nghiệp sáng tạo ]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành soạn thảo Nghị định quy định chi tiết về vấn đề này để khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân nhỏ/nhà đầu tư thiên thần cùng nhau góp vốn thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. ]]>
2017-09-27 16:19:50 2017-09-27 16:19:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9361-tao-hanh-lang-phap-ly-cho-dau-tu-khoi-nghiep-sang-tao-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 9/2017: Doanh nghiệp mới bất ngờ giảm cả về “lượng” và “chất”]]>
Nguyên nhân được Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh chỉ ra đó là, do là tháng 7 âm lịch (tháng ngâu), nên cũng ảnh hưởng tâm lý người dân, doanh nghiệp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. ]]>
2017-09-25 16:54:29 2017-09-25 16:54:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9344-thang-92017--doanh-nghiep-moi-bat-ngo-giam-ca-ve-luong-va-chat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đặt tên doanh nghiệp như thế nào để không trái với quy định pháp luật?]]>
Việc đặt tên doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp quy định tại Điều 39, Luật Doanh nghiệp. ]]>
2017-09-25 14:00:13 2017-09-25 14:00:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9341-dat-ten-doanh-nghiep-nhu-the-nao-de-khong-trai-voi-quy-dinh-phap-luat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Công Thương chính thức cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh]]>
Đây là động thái rất tích cực của Bộ Công Thương trong việc thực hiện cải cách điều kiện kinh doanh, tạo thuân lợi hơn cho doanh nghiệp đúng như yêu cầu của Chính phủ. ]]>
2017-09-22 09:50:13 2017-09-22 09:50:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9324-bo-cong-thuong-chinh-thuc-cat-giam-675-dieu-kien-kinh-doanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Đề nghị thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần hoá VFS]]>
Do rất nhiều vấn đề làm “nóng” dư luận trong và “hậu” cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam, chiều 21/9, lãnh đạo Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã vào cuộc, tổ chức cuộc họp về cổ phần hóa Hãng Phim truyện Việt Nam (VFS). ]]>
2017-09-22 09:44:33 2017-09-22 09:44:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9323-pho-thu-tuong-vu-duc-dam--de-nghi-thanh-tra-lai-toan-bo-qua-trinh-co-phan-hoa-vfs.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[DN sản xuất phân bón phải đáp ứng 7 điều kiện]]>
Các điều kiện này được quy định tại Nghị định số 108//2017/NĐ-CP về quản lý phân bón. Nghị định này thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP. ]]>
2017-09-22 00:45:29 2017-09-22 00:45:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9318-dn-san-xuat-phan-bon-phai-dap-ung-7-dieu-kien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vinh danh 21 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu]]>
Ngày 20/09/2017, Dự án Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Ứng phó với Biến đổi Khí hậu (VCIC) vinh danh những doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc với những sáng kiến nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam. ]]>
2017-09-20 14:47:36 2017-09-20 14:47:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9305-vinh-danh-21-doanh-nghiep-khoi-nghiep-sang-tao-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sản xuất, mua bán thuốc lá phải có giấy phép]]>
Chỉnh phủ vừa ban hành Nghị định số 106/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP, ngày 27/06/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. ]]>
2017-09-19 15:42:56 2017-09-19 15:42:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9296-sản-xuát-mua-bán-thuóc-lá-phải-có-giáy-phép.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Công Thương xem xét cắt giảm từ 38,15%-50,3% tổng các điều kiện kinh doanh]]>
Bộ Công Thương vừa cho biết, qua rà soát, dự kiến có khoảng 464 đến 612 điều kiện kinh doanh được cắt giảm trong thời gian tới (tương đương từ 38,15%-50,3%). ]]>
2017-09-18 11:32:49 2017-09-18 11:32:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9279-bo-cong-thuong-xem-xet-cat-giam-tu--3815-503-tong-cac-dieu-kien-kinh-doanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới của DNNVV trong thời đại kỹ thuật số]]>
Đây là một trong ba nội dung chính của Hội nghị lần thứ 24 các bộ trưởng phụ trách doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC 2017. ]]>
2017-09-15 22:11:32 2017-09-15 22:11:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9267-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-va-doi-moi-cua-dnnvv-trong-thoi-dai-ky-thuat-so.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Có 72 dự án của DNNN đầu tư có dấu hiệu... không hiệu quả]]>
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 25/8/2017 có 43 dự án của các doanh nghiệp (các tổng công ty, công ty) thuộc các bộ, 21 dự án thuộc các địa phương, 8 dự án thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đang có dấu hiệu đầu tư không hiệu quả. ]]>
2017-09-15 08:48:03 2017-09-15 08:48:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9259-co-72-du-an-cua-dnnn-dau-tu-co-dau-hieu----khong-hieu-qua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phí đăng ký thành lập doanh nghiệp sẽ giảm một nửa so với hiện hành?]]>
Cụ thể, theo đề xuất của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được đề nghị giảm từ 200.000 đồng xuống 100.000 đồng/lần. ]]>
2017-09-13 17:14:42 2017-09-13 17:14:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9248-phi-dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-se-giam-mot-nua-so-voi-hien-hanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xem xét chuyển Trung tâm Dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương thành CTCP]]>
Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét việc chuyển Trung tâm Dạy nghề giao thông vận tải Hải Dương thành công ty cổ phần sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có báo cáo. ]]>
2017-09-12 23:26:43 2017-09-12 23:26:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9235-xem-xet-chuyen-trung-tam-day-nghe-giao-thong-van-tai-hai-duong-thanh-ctcp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần làm gì khi Tòa án buộc DN thay đổi nội dung đăng ký?]]>
Nội dung này được quy định tại khoản 4, Điều 31, Luật Doanh nghiệp năm 2014. ]]>
2017-09-12 17:02:21 2017-09-12 17:02:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9234-can-lam-gi-khi-toa-an-buoc-dn-thay-doi-noi-dung-dang-ky.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhà đầu tư chưa “mặn mà” với cổ phiếu của DNNN: Vì sao?]]>
Có một nghịch lý là mặc dù số lượng doanh nghiệp nhà nước được lên kế hoạch cổ phần hóa là rất lớn, song tỷ lệ vốn nhà nước được phép bán lại rất hạn chế, may lắm cũng chỉ là 49%, nên nhiều nhà đầu tư bị loại khỏi quyền tham gia điều hành, chưa nói đến quyền chi phối doanh nghiệp. ]]>
2017-09-08 16:53:02 2017-09-08 16:53:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9209-nha-dau-tu-chua-man-ma-voi-co-phieu-cua-dnnn--vi-sao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thoái vốn nhà nước tại Habeco “vướng” do đàm phán với Carlsberg]]>
Đây là câu chuyện không phải lần đầu được nhắc đến, nên dù việc bán vốn nhà nước tại Habeco được chuẩn bị từ cuối năm 2016, nhưng đã hơn một năm vẫn chưa thể thực hiện. ]]>
2017-09-08 14:04:02 2017-09-08 14:04:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9207-thoai-von-nha-nuoc-tai-habeco-vuong-do-dam-phan-voi-carlsberg.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Công Thương: Sẽ “rà” lại 1.216 điều kiện kinh doanh]]>
Theo CIEM và VCCI, hiện, toàn ngành công thương vẫn còn tồn tại khoảng 1.216 điều kiện kinh doanh và như vậy sẽ là cản trở trong viêc huy động phát triển nguồn lực, sản xuất. ]]>
2017-09-07 23:47:29 2017-09-07 23:47:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9199-bo-cong-thuong--se-ra-lai-1-216-dieu-kien-kinh-doanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Doanh nghiệp trong cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0: “Không học, thì sẽ chết”]]>
Theo TS. Lê Thẩm Dương, trong cuộc cách mạng này, cơ hội chỉ dành cho người có năng lực đáp ứng. Chính vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần học rất nhiều để thích ứng. ]]>
2017-09-07 11:03:16 2017-09-07 11:03:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9190-doanh-nghiep-trong-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-4-0--khong-hoc-thi-se-chet.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phí đăng ký thành lập doanh nghiệp có thể sẽ giảm còn 100.000 đồng]]>
Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp được đề xuất giảm xuống từ 200.000 đồng/lần xuống còn 100.000 đồng/lần. ]]>
2017-09-06 09:33:08 2017-09-06 09:33:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9185-phi-dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-co-the-se-giam-con-100-000-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chủ doanh nghiệp tư nhân có được quyền bán doanh nghiệp không?]]>
Theo quy định tại khoản 1, khoản 4, điều 187 Luật Doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác ]]>
2017-09-01 11:40:15 2017-09-01 11:40:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-9169-chu-doanh-nghiep-tu-nhan-co-duoc-quyen-ban-doanh-nghiep-khong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/