KINHTEVADUBAO.VN - Doanh nghiệp 2019-08-26 07:42:38 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Từ ngày 20/09/2019 sẽ giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp]]>
Theo đó, mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp áp dụng từ ngày 20/09/2019 sẽ giảm tới 50% còn 50.000 đồng/lần, thay vì mức thu 100.000 đồng/lần như hiện nay. ]]>
2019-08-24 16:45:08 2019-08-24 16:45:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14707-tu-ngay-20092019-se-giam-le-phi-dang-ky-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Yêu cầu DNNN công bố thông tin theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP]]>
Các tập đoàn, tổng công ty chưa công bố báo cáo tài chính năm 2017 thực hiện theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP, ngày 18/9/2015 của Chính phủ. ]]>
2019-08-24 16:40:50 2019-08-24 16:40:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14706-yeu-cau-dnnn-cong-bo-thong-tin-theo-nghi-dinh-so-812015nd-cp.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến hết năm 2020 thực hiện cổ phần hóa 93 doanh nghiệp]]>
Ngày 15/08/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg, phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. Theo đó, có 93 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020. ]]>
2019-08-16 10:30:18 2019-08-16 10:30:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14657-den-het-nam-2020-thuc-hien-co-phan-hoa-93-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ sung ưu đãi đầu tư cho DNNVV]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. ]]>
2019-08-16 09:41:30 2019-08-16 09:41:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14656-bo-sung-uu-dai-dau-tu-cho-dnnvv.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nghiên cứu giải pháp khắc phục khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp vận tải biển]]>
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan thống nhất các biện pháp cụ thể nhằm ưu tiên, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải biển trong nước nâng cao thị phần vận chuyển hàng hóa xuất, nhập khẩu. ]]>
2019-08-09 10:44:30 2019-08-09 10:44:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14603-nghien-cuu-giai-phap-khac-phuc-kho-khan-va-ho-tro-doanh-nghiep-van-tai-bien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Còn nhiều vướng mắc trong tái cơ cấu DNNN]]>
Đây là ý kiến được nhiều đại biểu đưa ra tại Diễn đàn Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước do Tạp chí Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) tổ chức, ngày 08/8 tại Hà Nội. ]]>
2019-08-08 18:47:37 2019-08-08 18:47:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14599-con-nhieu-vuong-mac-trong-tai-co-cau-dnnn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn DNNN còn chậm]]>
Kết quả thoái vốn, cổ phần hóa DNNN 6 tháng đầu năm 2019 cho thấy, lũy kế đến hết quý II/2019, có 35/127 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục phải cổ phần hóa, tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp chưa đạt được kế hoạch đề ra. ]]>
2019-08-05 21:44:08 2019-08-05 21:44:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14572-tien-do-co-phan-hoa-thoai-von-dnnn-con-cham.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hơn 79 nghìn DN thành lập mới trong 7 tháng năm 2019]]>
Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 7 tháng năm 2019, cả nước có 79.310 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với quy mô vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp tăng mạnh, đạt 12,6 tỷ đồng, mức cao nhất trong những năm trở lại đây. ]]>
2019-07-30 00:02:49 2019-07-30 00:02:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14522-hon-79-nghin-dn-thanh-lap-moi-trong-7-thang-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chuyển đổi số là câu chuyện sống còn của doanh nghiệp]]>
Đây là nhận định của GS. Hồ Tú Bảo, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản tại hội thảo "Doanh nghiệp Việt Nam trước ngưỡng cửa chuyển đổi số" do Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức, ngày 18/7 tại Hà Nội. ]]>
2019-07-18 16:47:36 2019-07-18 16:47:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14453-chuyen-doi-so-la-cau-chuyen-song-con-cua-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ năm 2016 đến tháng 6/2019, cả nước đã cổ phần hóa 162 DN]]>
Tổng số thu từ cổ phần hóa, thoái vốn đạt 218.255,691 tỷ đồng gấp 2,8 lần tổng thu từ cổ phần hóa, thoái vốn của cả giai đoạn 2011-2015. ]]>
2019-07-17 20:18:31 2019-07-17 20:18:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14443-tu-nam-2016-den-thang-62019-ca-nuoc-da-co-phan-hoa-162-dn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần có cách hiểu nhất quán về khái niệm DNNN]]>
Đây là ý kiến của nhiều chuyên gia tại hội thảo Khái niệm Doanh nghiệp nhà nước và dự kiến sửa Luật Doanh nghiệp do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức hôm nay (15/7). ]]>
2019-07-15 23:21:48 2019-07-15 23:21:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14427-can-co-cach-hieu-nhat-quan-ve-khai-niem-dnnn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng đang thu lời cao nhất ở Việt Nam]]>
Theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố chiều nay (10/7), khu vực công nghiệp và xây dựng có lợi nhuận chiếm tỷ lệ chi phối trong toàn bộ khu vực doanh nghiệp với 519,6 nghìn tỷ đồng năm 2017, chiếm 59,3% lợi nhuận của toàn bộ khu vực doanh nghiệp. ]]>
2019-07-10 20:05:00 2019-07-10 20:05:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14391-doanh-nghiep-cong-nghiep-va-xay-dung-dang-thu-loi-cao-nhat-o-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019]]>
Để đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu sử dụng thông tin phục vụ mục tiêu hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chiều nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019. Đây là lần đầu tiên, Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam được biên soạn và công bố. ]]>
2019-07-10 16:37:46 2019-07-10 16:37:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14390-cong-bo-sach-trang-doanh-nghiep-viet-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Công Thương bàn giao 12 dự án kém hiệu quả sang “siêu Ủy ban”]]>
Sau khi bàn giao, Bộ Công Thương sẽ vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp. ]]>
2019-07-09 21:25:49 2019-07-09 21:25:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14388-bo-cong-thuong-ban-giao-12-du-an-kem-hieu-qua-sang-sieu-uy-ban.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chương trình Đào tạo chuyên gia tư vấn CNHT của Việt Nam 2018-2019 đã hoàn thành ¾ kế hoạch]]>
Hiện 150 cán bộ đã hoàn thành các chương trình đào tạo được tổ chức tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, trên tổng số 200 chuyên gia Việt Nam dự kiến sẽ đào tạo trong 2 năm (2018 và 2019). ]]>
2019-07-05 14:37:15 2019-07-05 14:37:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14363-chuong-trinh-dao-tao-chuyen-gia-tu-van-cnht-cua-viet-nam-2018-2019-da-hoan-thanh-¾-ke-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bổ nhiệm Chủ tịch, Thành viên Hội đồng thành viên Quỹ Phát triển DNNVV]]>
Thực hiện Nghị định số 39/2019/NĐ-CP và nhằm kiện toàn hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngày 2/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lễ trao Quyết định Bổ nhiệm cho Chủ tịch và 2 thành viên Hội đồng thành viên của Quỹ. ]]>
2019-07-03 15:35:16 2019-07-03 15:35:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14327-bo-nhiem-chu-tich-thanh-vien-hoi-dong-thanh-vien-quy-phat-trien-dnnvv.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[EVFTA mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp]]>
Những lợi ích kinh tế mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có thể mang lại là không thể bàn cãi trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư, loại bỏ thuế quan, mở ra nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp và người tiêu dùng EU và Việt Nam. ]]>
2019-07-01 23:13:17 2019-07-01 23:13:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14312-evfta-mo-ra-nhieu-co-hoi-moi-cho-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Gần 67 nghìn DN đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2019]]>
Đây là số lượng doanh nghiệp đăng ký cao nhất trong 5 năm qua. ]]>
2019-07-01 01:13:21 2019-07-01 01:13:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14308-gan-67-nghin-dn-dang-ky-thanh-lap-moi-trong-6-thang-dau-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2019, doanh thu hợp nhất PTSC là 13.000 tỷ đồng]]>
Ngày 28/06/2019, tại TP. Vũng Tàu, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC- mã PVS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. ]]>
2019-06-28 21:06:16 2019-06-28 21:06:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14535-nam-2019-doanh-thu-hop-nhat-ptsc-la-13-000-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Doanh nghiệp là động lực cho phát triển nhanh và bền vững]]>
Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2019 với chủ đề "Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển nhanh gắn với bền vững", diễn ra ngày hôm nay (26/6) tại Hà Nội. ]]>
2019-06-26 16:33:10 2019-06-26 16:33:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14273-doanh-nghiep-la-dong-luc-cho-phat-trien-nhanh-va-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Đừng nghĩ Cách mạng Công nghiệp 4.0 quá phức tạp”]]>
Đó là lưu ý của chuyên gia Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đối với cộng đồng doanh nghiệp tại Hội thảo “Doanh nghiệp, doanh nhân 4.0” diễn ra sáng nay (26/6), tại Hà Nội. ]]>
2019-06-26 11:35:24 2019-06-26 11:35:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14271-dung-nghi-cach-mang-cong-nghiep-4-0-qua-phuc-tap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[VBF giữa kỳ 2019: Nâng tầm trách nhiệm của DN với quốc gia]]>
Diễn đàn không chỉ đơn thuần phản ánh khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư kinh doanh mà còn nâng tầm trách nhiệm của doanh nghiệpvới phát triển nhanh và bền vững của quốc gia. ]]>
2019-06-26 10:29:46 2019-06-26 10:29:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14270-vbf-giua-ky-2019--nang-tam-trach-nhiem-cua-dn-voi-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiếp tục bãi bỏ các thủ tục không cần thiết trong đăng ký doanh nghiệp]]>
Điển hình như: thủ tục đăng ký mẫu dấu trước khi sử dụng; thủ tục báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp; nộp Điều lệ doanh nghiệp khi đăng ký thành lập công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần… ]]>
2019-06-25 22:56:59 2019-06-25 22:56:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14263-tiep-tuc-bai-bo-cac-thu-tuc-khong-can-thiet-trong-dang-ky-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều kiện nào để DNNVV được ưu tiên hỗ trợ pháp lý?]]>
Việc hỗ trợ pháp lý cho DNNVV được ưu tiên thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý. ]]>
2019-06-25 22:12:30 2019-06-25 22:12:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14262-dieu-kien-nao-de-dnnvv-duoc-uu-tien-ho-tro-phap-ly.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hội thảo Doanh nghiệp, Doanh nhân 4.0 sẽ được tổ chức vào ngày 26/6]]>
Hội thảo nhằm mang đến những giải pháp giúp doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam giảm thiểu những tác động tiêu cực, tận dụng tốt nhất cơ hội, ứng dụng 4.0 thành công vào sản xuất, kinh doanh. ]]>
2019-06-20 22:51:21 2019-06-20 22:51:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14242-hoi-thao-doanh-nghiep-doanh-nhan-4-0-se-duoc-to-chuc-vao-ngay-266.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đổi mới và phát triển doanh nghiệp trong nền kinh tế số ]]>
Các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động đầu tư cải tiến công nghệ, nghiên cứu, học hỏi và ứng dụng những mô hình, phương thức kinh doanh mới, “bài trừ” những yếu tố lạc hậu hay không còn phù hợp để phát triển nhanh hơn. ]]>
2019-06-20 18:33:41 2019-06-20 18:33:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14241-doi-moi-va-phat-trien-doanh-nghiep-trong-nen-kinh-te-so-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đánh giá kết quả tư vấn cải tiến của 3 doanh nghiệp phía Bắc]]>
Ngày 18/06/2019, Ban lãnh đạo Samsung Việt Nam đã thực hiện chuyến thăm, làm việc và đánh giá kết quả tư vấn cải tiến của 3 doanh nghiệp phía Bắc tham gia vào chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp do chính các chuyên gia của Samsung đến từ Hàn Quốc thực hiện. ]]>
2019-06-18 21:46:34 2019-06-18 21:46:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14226-danh-gia-ket-qua-tu-van-cai-tien-cua-3-doanh-nghiep-phia-bac.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong ứng phó với biến đổi khí hậu]]>
Để phát huy hơn nữa vai trò của doanh nghiệp trong ứng phó với biển đổi khí hậu, cần nâng cao nhận thức cho cộng đồng doanh nghiệp, cũng như huy động sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp chung tay cùng Chính phủ trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu. ]]>
2019-06-18 14:46:37 2019-06-18 14:46:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14222-tang-cuong-vai-tro-cua-doanh-nghiep-trong-ung-pho-voi-bien-doi-khi-hau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Samsung Việt Nam sẽ xây dựng trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á của mình tại Hà Nội]]>
Đó là thông tin được tiết lộ tại buổi tiếp ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung tại Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều 14/6. ]]>
2019-06-14 19:32:59 2019-06-14 19:32:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14206-samsung-viet-nam-se-xay-dung-trung-tam-rd-lon-nhat-dong-nam-a-cua-minh-tai-ha-noi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sớm đưa ngành công nghiệp ô tô Việt Nam tiến ra khu vực và toàn cầu]]>
Đó là lời nhắn nhủ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi tới dự lễ khánh thành Nhà máy sản xuất ô tô VinFast, đánh dấu giai đoạn bước vào sản xuất hàng loạt ô tô mang thương hiệu Việt Nam vào sáng nay (14/6) tại KCN Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng. ]]>
2019-06-14 15:43:32 2019-06-14 15:43:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-14201-som-dua-nganh-cong-nghiep-o-to-viet-nam-tien-ra-khu-vuc-va-toan-cau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/