KINHTEVADUBAO.VN - Doanh nghiệp 2020-01-28 11:25:18 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày]]>
Kể từ khi nhận được hồ sơ bồi thường trách nhiệm của chủ xe cơ giới, thì thời hạn thanh toán bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm là 15 ngày và không quá 30 ngày trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ. ]]>
2020-01-21 22:48:58 2020-01-21 22:48:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15808-thoi-han-thanh-toan-boi-thuong-cua-doanh-nghiep-bao-hiem-la-15-ngay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Siết chặt điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp]]>
Bộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP, ngày 4/12/2018 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp để trình Chính phủ với nhiều quy định mới nhằm quản lý, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp. ]]>
2020-01-20 11:21:42 2020-01-20 11:21:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15796-siet-chat-dieu-kien-phat-hanh-trai-phieu-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các doanh nghiệp nhỏ và vừa và bài toán “chuyển đổi số”]]>
Chuyển đổi số là một xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, song tại Việt Nam, các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa thực sẵn sàng cho quá trình này. ]]>
2020-01-14 11:37:50 2020-01-14 11:37:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15781-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua-va-bai-toan-chuyen-doi-so.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiến trình phát triển đất nước không thể thiếu vai trò quan trọng của doanh nghiệp]]>
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã khẳng định như vậy tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) 2019. ]]>
2020-01-10 17:01:06 2020-01-10 17:01:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15744-tien-trinh-phat-trien-dat-nuoc-khong-the-thieu-vai-tro-quan-trong-cua-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[VBF 2019 - Hướng tới sự hợp tác hiệu quả, bền vững và lâu dài]]>
“Các nhà đầu tư đến Việt Nam không chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà còn hợp tác, lan tỏa với khu vực trong nước hỗ trợ cho nhau cùng phát triển hướng tới sự hợp tác hiệu quả, bền vững và lâu dài.” ]]>
2020-01-10 11:12:25 2020-01-10 11:12:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15740-vbf-2019huong-toi-su-hop-tac-hieu-qua-ben-vung-va-lau-dai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2019, số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục]]>
Theo Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 2019, số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục với hơn 138 nghìn doanh nghiệp, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 12,5 tỷ đồng, mức cao nhất trong những năm trở lại đây, dự báo sức khỏe tốt hơn của các doanh nghiệp mới ra nhập thị trường. ]]>
2019-12-30 16:47:23 2019-12-30 16:47:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15667-nam-2019-so-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-dat-muc-ky-luc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Gửi giấy mời dự họp đại hội đồng cổ đông quy định 7 ngày là không đủ]]>
Hiện nay, việc gửi giấy mời cho các cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông được quy định là 7 ngày, nhưng theo thông lệ quốc tế 7 ngày thì cổ đông trở tay không kịp. ]]>
2019-12-28 02:30:13 2019-12-28 02:30:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15650-gui-giay-moi-du-hop-dai-hoi-dong-co-dong-quy-dinh-7-ngay-la-khong-du.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Doanh nghiệp cần chủ động đổi mới chính mình]]>
Chính phủ cam kết sẽ thúc đẩy không ngừng và mạnh mẽ hơn nữa các cải cách, tích cực rà soát rào cản pháp lý, chính sách, quy định để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh. ]]>
2019-12-23 21:40:52 2019-12-23 21:40:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15602-doanh-nghiep-can-chu-dong-doi-moi-chinh-minh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 23/12]]>
Hội nghị sẽ lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, chuyên gia, hiệp hội, tổ chức quốc tế đề xuất các giải pháp và cam kết nỗ lực cùng Chính phủ thúc đẩy lực lượng doanh nghiệp phát triển hiệu quả và bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế. ]]>
2019-12-19 16:06:12 2019-12-19 16:06:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15566-hoi-nghi-thu-tuong-chinh-phu-voi-doanh-nghiep-nam-2019-se-dien-ra-vao-ngay-2312.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sản xuất và tiêu dùng bền vững mang lại lợi ích kinh tế cho chính doanh nghiệp]]>
Sáng ngày 17/12, Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hanns Seidel Foundation tổ chức Hội thảo Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững. ]]>
2019-12-17 15:07:04 2019-12-17 15:07:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15550-san-xuat-va-tieu-dung-ben-vung-mang-lai-loi-ich-kinh-te-cho-chinh-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ngành Dệt may đã đóng góp cho sự phồn thịnh của đất nước]]>
Trải qua 20 năm phát triển, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) đã cùng các đơn vị hội viên và các doanh nghiệp trong ngành nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, góp phần quan trọng vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành dệt may Việt Nam cũng như đóng góp cho sự phồn thịnh của đất nước. ]]>
2019-12-13 22:45:50 2019-12-13 22:45:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15527-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc--nganh-det-may-da-dong-gop-cho-su-phon-thinh-cua-dat-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Doanh nghiệp phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng]]>
Sáng 11/12, tại Hà Nội, Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng. ]]>
2019-12-12 11:08:45 2019-12-12 11:08:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15518-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung-vi-loi-ich-cong-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sắp diễn ra Hội thảo “Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững” ]]>
Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Viện Hanns Seidel Foundation sẽ tổ chức Hội thảo “Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững” tại Hà Nội vào ngày 17/12/2019. ]]>
2019-12-12 10:46:15 2019-12-12 10:46:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15517-sap-dien-ra-hoi-thao-doanh-nghiep-viet-nam-huong-toi-san-xuat-va-tieu-dung-ben-vung-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiến độ cổ phần hóa DNNN còn rất chậm]]>
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế giai đoạn 2016-2019, tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mới chỉ đạt 28%. ]]>
2019-12-11 17:22:17 2019-12-11 17:22:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15515-tien-do-co-phan-hoa-dnnn-con-rat-cham.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chương trình “Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng”]]>
Nhằm cung cấp thông tin, cập nhật tình hình phát triển kinh tế nhanh và bền vững, Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng” từ 8h00 đến 12h00, thứ Tư, ngày 11/12/2019. ]]>
2019-12-10 09:58:17 2019-12-10 09:58:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15499-chuong-trinh-dien-dan-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung-vi-loi-ich-cong-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những kết quả kinh doanh ấn tượng trong 11 tháng năm 2019 của PVN]]>
Theo thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), kết thúc 11 tháng của năm 2019, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 685,01 nghìn tỷ đồng, vượt 11,9% kế hoạch năm; Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn ước đạt 97,21 nghìn tỷ đồng, vượt 11,1% kế hoạch năm 2019. ]]>
2019-12-08 14:35:09 2019-12-08 14:35:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15489-nhung-ket-qua-kinh-doanh-an-tuong-trong-11-thang-nam-2019-cua-pvn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chung tay đưa nguồn vốn giá rẻ tới cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa]]>
Sáng 6/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng khung cho vay gián tiếp giữa Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). ]]>
2019-12-06 16:31:51 2019-12-06 16:31:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15484-chung-tay-dua-nguon-von-gia-re-toi-cong-dong-doanh-nghiep-nho-va-vua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các DN tư nhân và nước ngoài tham gia thị trường bình đẳng]]>
Ngày 05/12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Tọa đàm tham vấn Xây dựng dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPS-C). ]]>
2019-12-05 23:40:47 2019-12-05 23:40:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15477-tao-dieu-kien-thuan-loi-hon-nua-cho-cac-dn-tu-nhan-va-nuoc-ngoai-tham-gia-thi-truong-binh-dang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành]]>
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025. ]]>
2019-12-03 13:41:56 2019-12-03 13:41:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15463-ho-tro-dnnvv-khoi-nghiep-sang-tao-tham-gia-cum-lien-ket-nganh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Gần 12,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11/2019]]>
Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11/2019 đạt mức cao với gần 12,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. ]]>
2019-12-02 14:33:23 2019-12-02 14:33:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15449-gan-123-nghin-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-trong-thang-112019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kết nối thương hiệu Việt: Muốn phát triển không thể đi một mình]]>
Doanh nghiệp muốn phát triển, thì không thể đi 1 mình, mà cần có sự hợp tác từ phía các nhà cung ứng. ]]>
2019-11-30 14:04:40 2019-11-30 14:04:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15437-ket-noi-thuong-hieu-viet--muon-phat-trien-khong-the-di-mot-minh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[PVN khẳng định vị thế hàng đầu trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam]]>
Ngày 26/11/2019, Vietnam Report đã công bố Bảng xếp hạng VNR500- Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2019. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu. ]]>
2019-11-28 23:14:18 2019-11-28 23:14:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15422-pvn-khang-dinh-vi-the-hang-dau-trong-top-500-doanh-nghiep-lon-nhat-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[DN nhập khẩu cần cảnh giác với hàng hóa vi phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia]]>
Kiểm soát chặt chẽ toàn bộ hàng hóa trước khi nhập khẩu, tạm nhập vào lãnh thổ Việt Nam, bảo đảm không gắn, cài đặt, sử dụng các thiết bị, tài liệu, hình ảnh vi phạm chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Việt Nam. ]]>
2019-11-25 16:48:11 2019-11-25 16:48:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15392-dn-nhap-khau-can-canh-giac-voi-hang-hoa-vi-pham-chu-quyen-lanh-tho-bien-gioi-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quyền tự do kinh doanh vẫn bị hạn chế đáng kể]]>
Qua 20 năm, Luật Doanh nghiệp đã có một số cải cách theo xu hướng tốt hơn, nhưng một số ngành vẫn áp dụng kiểm soát, hạn chế đáng kể quyền tự do kinh doanh, như: dịch vụ pháp lý, tài chính, ngân hàng và một số dịch vụ khác. ]]>
2019-11-18 23:06:46 2019-11-18 23:06:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15340-quyen-tu-do-kinh-doanh-van-bi-han-che-dang-ke.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[2018-2019: Samsung đã hỗ trợ đào tạo được 207 tư vấn viên cải tiến sản xuất Việt Nam]]>
Trong đó, 60 học viên xuất sắc nhất đã được Samsung lựa chọn và cử sang Hàn Quốc để tiếp tục tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu. Bên cạnh đó, 40 doanh nghiệp Việt Nam được hỗ trợ tư vấn cải tiến sản xuất và chất lượng. ]]>
2019-11-15 09:51:15 2019-11-15 09:51:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15319-2018-2019--samsung-da-ho-tro-dao-tao-duoc-207-tu-van-vien-cai-tien-san-xuat-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[PVN về đích sớm kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2019]]>
Cụ thể, trong 10 tháng năm 2019, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, gồm: tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và về đích sớm kế hoạch cả năm 2019 trước 2 tháng. ]]>
2019-11-13 00:14:31 2019-11-13 00:14:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15307-pvn-ve-dich-som-ke-hoach-cac-chi-tieu-tai-chinh-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Doanh nghiệp Việt có nhiều tiềm năng và năng lực trong ngành công nghiệp hỗ trợ]]>
Ngay sau triển lãm, Samsung sẽ lên kế hoạch để bồi dưỡng những doanh nghiệp có tiềm năng này để hỗ trợ họ nâng cao năng lực, trở thành những doanh nghiệp đóng vai trò hạt nhân, từ đó tạo ra sự lan tỏa cho sự phát triển chung của ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam. ]]>
2019-11-08 16:36:08 2019-11-08 16:36:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15282-doanh-nghiep-viet-co-nhieu-tiem-nang-va-nang-luc-trong-nganh-cong-nghiep-ho-tro.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khánh thành Nhà máy triệu đô sản xuất bộ trục xe cho Vinfast]]>
Ngày 8/11/2019, ZF - một trong những nhà cung cấp hệ thống và công nghệ ô tô dẫn đầu thế giới của Đức đã tổ chức lễ khánh thành nhà máy đầu tiên nằm trên đảo Cát Hải, Hải phòng, cung cấp bộ trục xe cho nhà sản xuất ô tô Vinfast. ZF đã đầu tư 28 triệu USD vào nhà máy này. ]]>
2019-11-08 15:22:46 2019-11-08 15:22:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15283-khánh-thành-nhà-máy-trieu-do-san-xuat-bo-truc-xe-cho-vinfast.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghiệp 4.0 của các DNNN còn thấp]]>
Cụ thể, nếu so sánh với các doanh nghiệp tư nhân, thì mức độ sẵn sàng, thực sự ứng dụng công nghiệp 4.0 của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang thấp hơn, chỉ ở mức độ trung bình. ]]>
2019-11-05 23:31:47 2019-11-05 23:31:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15263-muc-do-san-sang-ung-dung-cong-nghiep-4-0-cua-cac-dnnn-con-thap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hơn 12 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10/2019]]>
Trong tháng 10/2019, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt mức cao với hơn 12 nghìn doanh nghiệp, đặc biệt số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng mạnh, gấp 3 lần tháng trước và tăng 109,9% so với cùng kỳ năm trước. ]]>
2019-10-31 21:48:47 2019-10-31 21:48:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-15224-hon-12-nghin-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-trong-thang-102019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/