KINHTEVADUBAO.VN - Doanh nghiệp 2017-04-25 23:13:46 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Rút ngắn thời gian đăng ký đầu tư và đăng ký DN cho nhà đầu tư nước ngoài]]>
Để rút ngắn thời gian đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài, ngày 18/04/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài. ]]>
2017-04-24 09:38:42 2017-04-24 09:38:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8243-rut-ngan-thoi-gian-dang-ky-dau-tu-va-dang-ky-dn-cho-nha-dau-tu-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đưa nội dung về “siêu ủy ban” quản lý vốn nhà nước vào Đề án tái cơ cấu DNNN 2016-2020]]>
Phó Thủ tướng lưu ý hoàn thiện Đề án cần bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ về thành lập cơ quan chuyên trách thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu vốn tại DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước. ]]>
2017-04-22 23:34:18 2017-04-22 23:34:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8236-dua-noi-dung-ve-sieu-uy-ban-quan-ly-von-nha-nuoc-vao-de-an-tai-co-cau-dnnn-2016-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quản trị công ty ở Việt Nam còn yếu kém]]>
“Khung quản trị công ty ở Việt Nam được đánh giá là phù hợp với các yêu cầu và nguyên tắc quản trị phổ biến được thừa nhận trên thế giới. Tuy nhiên, hoạt động quản trị công ty tại Việt Nam vẫn còn nhiều điểm hạn chế và yếu kém”. ]]>
2017-04-21 17:21:22 2017-04-21 17:21:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8228-quan-tri-cong-ty-o-viet-nam-con-yeu-kem.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giai đoạn 2011-2015: Tỷ lệ doanh nghiệp thua lỗ lên đến 40,9%]]>
Báo cáo Doanh nghiệp thường niên năm 2017 cho thấy, sức khỏe của doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn đáng lo ngại khi tỷ lệ doanh nghiệp thua lỗ lên tới 40,9%. ]]>
2017-04-21 14:40:42 2017-04-21 14:40:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8225-giai-doan-2011-2015--ty-le-doanh-nghiep-thua-lo-len-den-409.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Đầu tư cho bền vững chính là đầu tư cho tương lai”]]>
Đây là nhận định của ông Đào Đình Thi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt tại Lễ phát động Chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017, ngày 18/4/2017. ]]>
2017-04-18 10:33:04 2017-04-18 10:33:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8205-dau-tu-cho-ben-vung-chinh-la-dau-tu-cho-tuong-lai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[7 lý do khiến các doanh nghiệp nhà nước chậm được sắp xếp, đổi mới]]>
Tính đến hết quý I/2017 mới cổ phần hóa được 8 doanh nghiệp nhà nước (6 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, 1 doanh nghiệp Hưng Yên và 1 doanh nghiệp của Thừa Thiên Huế) và 1 đơn vị sự nghiệp của Bắc Giang. ]]>
2017-04-14 14:19:46 2017-04-14 14:19:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8183-7-ly-do-khien-cac-doanh-nghiep-nha-nuoc-cham-duoc-sap-xep-doi-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kinh tế tư nhân kém phát triển: Trên 50% là do lỗi từ chính sách ]]>
Theo bà Ninh Thị Ty, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP may Chiến Thắng, kinh tế tư nhân chưa phát triển một phần là do năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp yếu kém, còn phần lớn khác là do chính sách, chiếm trên 50%. ]]>
2017-04-13 18:43:50 2017-04-13 18:43:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8182-kinh-te-tu-nhan-kem-phat-trien--tren-50-la-do-loi-tu-chinh-sach-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gợi mở 4 mục tiêu sửa đổi Nghị định 59]]>
Ngày 11/4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành để cho ý kiến vào dự thảo Nghị định về chuyển doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính soạn thảo. ]]>
2017-04-12 08:33:42 2017-04-12 08:33:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8167-pho-thu-tuong-vuong-dinh-hue-goi-mo-4-muc-tieu-sua-doi-nghi-dinh-59.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nam giới được vay vốn gấp 37 lần nữ giới]]>
"Kết quả khảo sát nhanh trên 3 chi nhánh của một ngân hàng thương mại cho thấy, 1 đồng vốn cho phụ nữ vay, thì có tới 37 đồng cho nam giới vay. Như vậy, khi vay vốn, doanh nghiệp do nữ làm chủ thiệt thòi hơn nam giới rất là nhiều". ]]>
2017-04-11 22:52:30 2017-04-11 22:52:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8163-nam-gioi-duoc-vay-von-gap-37-lan-nu-gioi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến hết năm 2016, cả nước có gần 480 nghìn DN đang hoạt động]]>
Theo Tổng cục Thống kê, vào thời điểm 31/12/2016, tổng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động của cả nước là 477.808 doanh nghiệp, tăng 8% so với năm 2015. ]]>
2017-04-11 14:20:58 2017-04-11 14:20:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8161-den-het-nam-2016-ca-nuoc-co-gan-480-nghin-dn-dang-hoat-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[96,5% DNNN được cổ phần hóa, nhưng chỉ 8% tổng số vốn được cổ phần hóa]]>
Đó là thông tin được nêu tại cuộc họp về công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trong thời gian tới. ]]>
2017-04-10 22:24:23 2017-04-10 22:24:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8159-965-dnnn-duoc-co-phan-hoa-nhung-chi-8-tong-so-von-duoc-co-phan-hoa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Để hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp: Phải cho họ thấy lợi ích!]]>
“Để hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, thì cần có chính sách hỗ trợ thiết thực cho việc chuyển đổi này, như: miễn phí việc chuyển đổi lên doanh nghiệp, ưu đãi tham gia sắm công…” ]]>
2017-04-10 22:07:06 2017-04-10 22:07:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8157-de-ho-kinh-doanh-chuyen-doi-len-doanh-nghiep--phai-cho-ho-thay-loi-ich.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Samsung thực hiện lời hứa hỗ trợ DN Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng phụ kiện]]>
Mục tiêu của Samsung trong năm 2017 là tư vấn cho 12 doanh nghiệp Việt Nam, nâng tổng số doanh nghiệp được tư vấn lên con số 26 tính từ năm 2015. ]]>
2017-04-06 22:19:57 2017-04-06 22:19:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8140-samsung-thuc-hien-loi-hua-ho-tro-dn-viet-nam-tham-gia-chuoi-cung-ung-phu-kien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[3 trường hợp DN bị thu hồi giấy phép khai thác cảng biển]]>
Theo Nghị định số 37/2017/NĐ-CP, thì doanh nghiệp cảng chỉ được kinh doanh khai thác cảng biển khi đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển theo quy định. ]]>
2017-04-05 23:39:16 2017-04-05 23:39:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8129-3-truong-hop-dn-bi-thu-hoi-giay-phep-khai-thac-cang-bien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Mô hình quản lý vốn nhà nước: Trình Thủ tướng trước ngày 7/4/2017]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hoàn thiện Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với DNNN theo 2 mô hình. ]]>
2017-04-05 23:13:00 2017-04-05 23:13:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8126-mo-hinh-quan-ly-von-nha-nuoc--trinh-thu-tuong-truoc-ngay-742017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Còn nhiều rào cản “làm khó” doanh nghiệp]]>
Thời gian qua, dù Chính phủ đã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh và rất nỗ lực với những cơ chế, chính sách được ban hành tạo thuận lợi hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế còn tồn tại nhiều rào cản, vướng mắc làm khó cho doanh nghiệp. ]]>
2017-04-05 14:27:45 2017-04-05 14:27:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8122-con-nhieu-rao-can-lam-kho-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ScholarJet giành giải nhất cuộc thi VietChallenge 2017]]>
Đêm chung kết cuộc thi khởi nghiệp dành cho người Việt trẻ toàn cầu VietChallenge 2017 do Hội Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ phát động đã diễn ra tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) vào ngày 1/4 vừa qua với sự tranh tài của 6 đội thi. ]]>
2017-04-03 22:23:38 2017-04-03 22:23:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8147-scholarjet-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-vietchallenge-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhận thức của doanh nghiệp về FTA còn mờ nhạt]]>
"Chúng tôi có hỏi doanh nghiệp quan tâm hay có vướng mắc gì về thuế, về cơ chế thì có thể hỏi nhưng không nhận được một câu hỏi nào. Mối quan tâm của doanh nghiệp với các FTA dường như còn hạn chế”, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương). ]]>
2017-04-01 10:18:02 2017-04-01 10:18:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8097-nhan-thuc-cua-doanh-nghiep-ve-fta-con-mo-nhat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Có 50 start-up Việt được rót vốn trong năm 2016]]>
Theo báo cáo gọi vốn của các start-up tại Việt Nam của Topica Founder Institute (TFI), năm 2016, có khoảng 50 doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam được rót vốn, giảm 25% so với năm 2015. ]]>
2017-03-29 15:28:11 2017-03-29 15:28:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8078-co-50-start-up-viet-duoc-rot-von-trong-nam-2016.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hơn 12 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3/2017]]>
Thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh Doanh cho thấy, trong tháng 3 năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 12.027 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 118.680 tỷ đồng, tăng 120% về số doanh nghiệp và tăng 90,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước. ]]>
2017-03-28 10:19:13 2017-03-28 10:19:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8062-hon-12-nghin-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-trong-thang-32017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[4 đối tượng được hỗ trợ của Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa]]>
Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) đang triển khai Chương trình Hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đợt 1 nhận Hồ sơ vay vốn từ Chương trình của Quỹ sẽ kết thúc vào ngày 01/03/2017. ]]>
2017-03-21 09:22:17 2017-03-21 09:22:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-8004-4-doi-tuong-duoc-ho-tro-cua-quy-phat-trien-doanh-nghiep-nho-va-vua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[75% DN FDI và 73% DN dân doanh đang áp dụng các “chính sách xanh”]]>
Báo cáo PCI năm 2016 cho thấy, trong số hơn 10.000 doanh nghiệp được khảo sát, có tới 50% doanh nghiệp FDI và 45% doanh nghiệp trong nước tin rằng, bảo vệ môi trường là vấn đề quan trọng và sẵn sàng trả một mức chi phí hợp lý cho các hoạt động này. ]]>
2017-03-14 17:31:44 2017-03-14 17:31:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-7960-75-dn-fdi-va-73-dn-dan-doanh-dang-ap-dung-cac-chinh-sach-xanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phó Thủ tướng yêu cầu thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn]]>
Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 1/7/2017. ]]>
2017-03-14 09:02:41 2017-03-14 09:02:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-7954-pho-thu-tuong-yeu-cau-thanh-tra-toan-dien-viec-co-phan-hoa-cang-quy-nhon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh phải dám nghĩ, dám làm]]>
“Vì chúng ta là đầu tàu kinh tế, hết sức năng động, nên phải chấp nhận đổi mới để phát triển”. Đây là ý kiến của Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tại Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố và doanh nghiệp năm 2017, với chủ đề “Đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp”, ngày 07/03/2017. ]]>
2017-03-08 13:05:08 2017-03-08 13:05:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-7916-doanh-nghiep-tai-tp--ho-chi-minh-phai-dam-nghi-dam-lam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[41% doanh nghiệp gặp phiền hà với thủ tục thuế]]>
Trong đó, các doanh nghiệp FDI là nhóm có tỷ lệ gặp phiền hà cao nhất, với 53%; kế đến là các doanh nghiệp dân doanh, với tỷ lệ 41% và đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là 30%. ]]>
2017-03-07 21:48:51 2017-03-07 21:48:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-7912-41-doanh-nghiep-gap-phien-ha-voi-thu-tuc-thue.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 02/2017 sắp xếp được 4 doanh nghiệp nhà nước]]>
Trong đó, cổ phần hóa được 3 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh Hưng Yên và giải thể 1 doanh nghiệp. ]]>
2017-03-04 20:02:50 2017-03-04 20:02:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-7894-thang-022017-sap-xep-duoc-4-doanh-nghiep-nha-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Còn quá nhiều “rào cản” để doanh nghiệp nhỏ và vừa “lớn”]]>
Mặc dù có vai trò cực kỳ quan trọng trong nền kinh tế, nhưng những doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn không thể phát triển do gặp nhiều rào cản, như: vốn ít; khó tiếp cận vốn, lãi suất cho vay cao; kinh doanh, nhân lực… ]]>
2017-03-02 14:48:25 2017-03-02 14:48:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-7880-con-qua-nhieu-rao-can-de-doanh-nghiep-nho-va-vua-lon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thành lập ủy ban giám sát DNNN: Vẫn chưa "chốt" phương án]]>
Trả lời tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu cho biết, hiện nay chưa có chủ trương cuối cùng thành lập hay không thành lập Ủy ban quản lý giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp. ]]>
2017-03-01 23:40:18 2017-03-01 23:40:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-7876-thanh-lap-uy-ban-giam-sat-dnnn--van-chua--chot--phuong-an.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công khai danh tính các DNNN chưa công bố thông tin]]>
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất xử lý đối với các vi phạm về công bố thông tin; tổng hợp, công khai danh sách các doanh nghiệp chưa thực hiện đúng quy định về công bố thông tin và việc xử lý vi phạm về công bố thông tin theo quy định. ]]>
2017-03-01 22:40:33 2017-03-01 22:40:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-7873-cong-khai-danh-tinh-cac-dnnn-chua-cong-bo-thong-tin.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2016: Hơn 80% shop online tăng trưởng rõ rệt]]>
Khảo sát của Bizweb với trên 5.000 chủ website cho thấy, so với năm 2015, kinh doanh online năm 2016 thực sự đã có bước tiến rõ rệt. ]]>
2017-03-01 15:51:25 2017-03-01 15:51:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-7868-nam-2016--hon-80-shop-online-tang-truong-ro-ret.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/