KINHTEVADUBAO.VN - Doanh nghiệp 2018-10-16 08:38:01 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Lần đầu tiên công bố Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp]]>
Theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, từ năm 2019, bộ chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp sẽ được công bố hàng năm vào đúng Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) cùng với Sách trắng về phát triển doanh nghiệp. ]]>
2018-10-13 13:27:17 2018-10-13 13:27:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12646-lan-dau-tien-cong-bo-chi-tieu-danh-gia-muc-do-phat-trien-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới cần đảm bảo những điều kiện gì?]]>
Tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa xe cơ giới… ]]>
2018-10-11 23:00:14 2018-10-11 23:00:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12633-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-can-dam-bao-nhung-dieu-kien-gi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe ô tô thay đổi như thế nào?]]>
Về điều kiện xe tập lái, cơ sở đào tạo lái xe ô tô phải có xe tập lái các hạng được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái... ]]>
2018-10-09 21:30:44 2018-10-09 21:30:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12613-dieu-kien-kinh-doanh-dao-tao-lai-xe-o-to-thay-doi-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chức năng chính của “siêu ủy ban" là giám sát tài sản, vốn nhà nước tại các DNNN]]>
Đó là thông tin được Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh đưa ra tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018 vào chiều tối ngày hôm nay (01/10). ]]>
2018-10-01 20:42:54 2018-10-01 20:42:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12550-chuc-nang-chinh-cua-sieu-uy-ban--la-giam-sat-tai-san-von-nha-nuoc-tai-cac-dnnn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng yêu cầu xây dựng “siêu Ủy ban” theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại]]>
Cơ quan này sẽ thúc đẩy cải cách mạnh mẽ và nâng cao hiệu quả toàn diện trong toàn bộ hệ thống các tập đoàn, DNNN. ]]>
2018-09-30 21:40:59 2018-09-30 21:40:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12543-thu-tuong-yeu-cau-xay-dung-sieu-uy-ban-theo-huong-chuyen-nghiep-hien-dai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Siêu uỷ ban" chính thức ra mắt vào ngày 30/9/2018]]>
Để chuẩn bị cho lễ ra mắt chính thức này, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 131/2018/NĐ-CP, ngày 29/9/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. ]]>
2018-09-29 21:47:52 2018-09-29 21:47:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12536-sieu-uy-ban--chinh-thuc-ra-mat-vao-ngay-3092018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cả nước có hơn 9.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9]]>
Theo thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trong tháng 9/2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.163 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 84.783 tỷ đồng, giảm 21,4% về số doanh nghiệp và giảm 21,2% về số vốn đăng ký so với tháng trước. ]]>
2018-09-29 09:05:01 2018-09-29 09:05:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12531-ca-nuoc-co-hon-9-000-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-trong-thang-9.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[8 chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp]]>
Đó là các chỉ tiêu về mức độ phát triển số lượng DN, lao động, thu hút vốn đầu tư và tài chính, đầu tư và phát triển KHCN, chiến lược kinh doanh, bảo vệ môi trường, hiệu quả phát triển và các chỉ tiêu khác ]]>
2018-09-29 08:21:18 2018-09-29 08:21:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12529-8-chi-tieu-danh-gia-muc-do-phat-trien-doanh-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khai trương Hệ thống đào tạo trực tuyến cho DNNVV]]>
Sáng nay (28/9) tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ra mắt Hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. ]]>
2018-09-28 14:15:43 2018-09-28 14:15:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12524-khai-truong-he-thong-dao-tao-truc-tuyen-cho-dnnvv.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật cần đảm bảo các điều kiện gì?]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. ]]>
2018-09-20 09:56:05 2018-09-20 09:56:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12471-to-chuc-san-xuat-thuoc-bao-ve-thuc-vat-can-dam-bao-cac-dieu-kien-gi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bức tranh DN Việt Nam thực tế thế nào?]]>
Hiện có 10,1 nghìn DN lớn, chiếm tỷ lệ khiêm tốn với 1,9%; số DN nhỏ, vừa và siêu nhỏ là 507,86 nghìn DN, tăng 52,1% (tương đương 174 nghìn DN) so với thời điểm 01/01/2012, chiếm 98,1%. ]]>
2018-09-19 23:54:44 2018-09-19 23:54:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12464-buc-tranh-dn-viet-nam-thuc-te-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2016, DN Việt Nam thu về 8,6 tỷ USD nhờ gia công hàng hóa]]>
Kết quả Tổng điều tra kinh tế 2017 cho thấy, trong năm 2016 có 1.740 doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công hàng hóa với nước ngoài. ]]>
2018-09-19 10:34:46 2018-09-19 10:34:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12456-nam-2016-dn-viet-nam-thu-ve-86-ty-usd-nho-gia-cong-hang-hoa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Văn hóa doanh nghiệp vẫn còn bị coi nhẹ]]>
Giá trị của thương hiệu cũng như giá trị văn hoá của doanh nghiệp khó đo lường, nên không ít nhà quản lý thường bỏ qua, hoặc ràng buộc nhân viên bằng các quy định và để “văn hoá” phát triển tự phát. ]]>
2018-09-19 09:08:45 2018-09-19 09:08:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12454-van-hoa-doanh-nghiep-van-con-bi-coi-nhe.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thời gian xử lý hồ sơ đăng ký mới của DN hiện còn trung bình 2,9 ngày]]>
Còn thời gian xử lý hồ sơ thay đổi thông tin xuống còn 2,05 ngày, nhanh hơn so với quy định. ]]>
2018-09-12 20:53:58 2018-09-12 20:53:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12406-thoi-gian-xu-ly-ho-so-dang-ky-moi-cua-dn-hien-con-trung-binh-29-ngay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Nội phấn đấu hết năm 2020 có 400.000 DN đăng ký hoạt động]]>
Đó là một trong những mục tiêu của Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020" được UBND TP. Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4665/QĐ-UBND, ngày 5/9. ]]>
2018-09-09 22:15:14 2018-09-09 22:15:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12376-ha-noi-phan-dau-het-nam-2020-co-400-000-dn-dang-ky-hoat-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kết nối, hợp tác DNNVV Việt Nam với DNNVV Ấn Độ]]>
Ấn Độ có tới 64 triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa, đây sẽ là cơ hội để cả Việt Nam và quóco gia àny cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác cho nhau. ]]>
2018-09-05 12:09:29 2018-09-05 12:09:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12346-ket-noi-hop-tac-dnnvv-viet-nam-voi-dnnvv-an-do.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tạo điều kiện thuận lợi cho các start-up hoạt động và phát triển]]>
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu đề xuất ban hành các chính sách cần thiết nhằm thúc đẩy môi trường khởi nghiệp sáng tạo hoạt động và phát triển. ]]>
2018-09-04 22:05:15 2018-09-04 22:05:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12341-tao-dieu-kien-thuan-loi-cho-cac-start-up-hoat-dong-va-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trong tháng 9, ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của “siêu Ủy ban”]]>
Để “Tạo điều kiện cho Ủy ban sớm hoạt động vào tháng 10”. ]]>
2018-09-04 22:04:54 2018-09-04 22:04:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12342-trong-thang-9-ban-hanh-nghi-dinh-quy-dinh-chuc-nang-nhiem-vu-cua-sieu-uy-ban.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[14 bộ chịu trách nhiệm về 2.839 điều kiện kinh doanh chưa được chính thức cắt giảm]]>
Đến nay, mới chính thức cắt giảm được 968 điều kiện (đạt 31,6% so với dự kiến). ]]>
2018-08-31 00:00:50 2018-08-31 00:00:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12307-14-bo-chiu-trach-nhiem-ve-2-839-dieu-kien-kinh-doanh-chua-duoc-chinh-thuc-cat-giam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cả nước có 11.655 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8]]>
Theo thống kê của Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, trong tháng 8/2018, cả nước có 11.655 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 107.564 tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và giảm 11,9% về số vốn đăng ký so với tháng trước. ]]>
2018-08-30 15:26:32 2018-08-30 15:26:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12302-ca-nuoc-co-11-655-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-trong-thang-8.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[DATC được tiếp nhận nợ và tài sản của các đơn vị SNCL khi thực hiện CPH]]>
Đó là một trong những nội dung của dự thảo Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến góp ý. ]]>
2018-08-30 09:18:09 2018-08-30 09:18:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12293-datc-duoc-tiep-nhan-no-va-tai-san-cua-cac-don-vi-sncl-khi-thuc-hien-cph.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Doanh nghiệp đổi mới công nghệ chủ yếu bằng vốn tự có]]>
Nguồn tài chính cho đổi mới công nghệ của doanh nghiệp chủ yếu được huy động từ “vốn tự có” (khoảng 2/3 tổng đầu tư cho đổi mới công nghệ) và khoảng 1/3 từ “vốn vay tín dụng”. ]]>
2018-08-28 20:40:58 2018-08-28 20:40:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12283-doanh-nghiep-doi-moi-cong-nghe-chu-yeu-bang-von-tu-co.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[VCCI kiến nghị bỏ quy định về phù hiệu, biển hiệu]]>
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có công văn kiến nghị thay đổi một số quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô. ]]>
2018-08-28 10:39:11 2018-08-28 10:39:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12275-vcci-kien-nghi-bo-quy-dinh-ve-phu-hieu-bien-hieu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giải quyết tận gốc vấn đề định danh Uber, Grab]]>
Luật hiện hành chỉ ghi nhận 5 loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, nên cơ quan chức năng buộc phải định danh Uber, Grab vào 1 trong 5 loại hình. Tuy nhiên, điều kiện kinh doanh giữa taxi và những xe hợp đồng điện tử Uber, Grab lại không bình đẳng. ]]>
2018-08-27 19:21:58 2018-08-27 19:21:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12271-giai-quyet-tan-goc-van-de-dinh-danh-uber-grab.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Samsung Việt Nam: Chặng đường 10 năm và "mốc" 1 tỷ sản phẩm thông minh “made in Vietnam”]]>
Thông tin từ Samsung Việt Nam cho biết, tính đến tháng 6 năm 2018, Samsung đã có tổng cộng 1.057.433.000 sản phẩm thông minh được sản xuất tại Việt Nam. ]]>
2018-08-27 14:42:11 2018-08-27 14:42:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12265-samsung-viet-nam--chang-duong-10-nam-va--moc--1-ty-san-pham-thong-minh-made-in-vietnam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy định mới về đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. ]]>
2018-08-24 22:18:48 2018-08-24 22:18:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12255-quy-dinh-moi-ve-dang-ky-thay-doi-von-dieu-le-thay-doi-ty-le-von-gop.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[9 quy định mới trong đầu tư, quản lý, sử dụng và chuyển nhượng vốn nhà nước tại DN]]>
Theo Thông tư số 59/2018/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015, thì từ 1/9/2018, sẽ có nhiều thay đổi trong đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. ]]>
2018-08-24 01:15:34 2018-08-24 01:15:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12247-9-quy-dinh-moi-trong-dau-tu-quan-ly-su-dung-va-chuyen-nhuong-von-nha-nuoc-tai-dn.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bamboo Airways đủ điều kiện để cấp giấy phép bay]]>
Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Chính phủ về việc cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không của Bamboo Airways ]]>
2018-08-22 14:18:02 2018-08-22 14:18:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12238-bamboo-airways-du-dieu-kien-de-cap-giay-phep-bay.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chỉ có 21% DNNVV tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu]]>
Do vậy, doanh nghiệp Việt Nam ít được hưởng lợi từ hiệu ứng lan tỏa của doanh nghiệp FDI qua chuyển giao công nghệ, kiến thức và kỹ năng quản lý ]]>
2018-08-22 10:06:17 2018-08-22 10:06:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12233-chi-co-21-dnnvv-tham-gia-vao-chuoi-cung-ung-toan-cau.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Liên kết để đẩy mạnh công nghệ Robotics – Mechatronics vào Việt Nam]]>
Trước những thách thức rất lớn giữa nhu cầu và khả năng ứng dụng Công nghệ Robotics – Mechatronics, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các chuyên gia nước ngoài với trong nước để đưa công nghệ mới, tự động hóa vào quá trình sản xuất. ]]>
2018-08-21 18:40:17 2018-08-21 18:40:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/146-12230-lien-két-dẻ-dảy-mạnh-cong-nghẹ-roboticsmechatronics-vào-viẹt-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/