KINHTEVADUBAO.VN - Ngành - Lãnh thổ 2019-08-22 00:43:57 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[“Chúng ta bàn phát triển miền Trung không phải việc riêng của 14 tỉnh”]]>
Đó là gợi mở của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi chủ trì Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung, ngày 20/8, tại Bình Định. ]]>
2019-08-20 17:29:17 2019-08-20 17:29:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14685-chung-ta-ban-phat-trien-mien-trung-khong-phai-viec-rieng-cua-14-tinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tối ưu hóa các tiềm năng, lợi thế trong Vùng Đồng bằng sông Hồng]]>
"Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ vọng sẽ tăng cường sự chia sẻ, kết nối các địa phương trong công tác xây dựng kế hoạch, cũng như điều phối các nguồn lực về nhân lực, hạ tầng, khoa học, công nghệ… nhằm tối ưu hóa các tiềm năng, lợi thế của các địa phương trong sự phát triển chung của toàn Vùng", Thứ trưởng Vũ Đại Thắng cho hay. ]]>
2019-08-16 21:07:18 2019-08-16 21:07:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14663-toi-uu-hoa-cac-tiem-nang-loi-the-trong-vung-dong-bang-song-hong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hải Dương trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản năm 2019]]>
Thị trường bất động sản Hải Dương đang dần “tăng nhiệt” trở lại sau nhiều năm “ngủ yên”. Cùng với cơn sốt bất động sản các tỉnh vùng ven Hà Nội, Hải Dương hứa hẹn trở thành điểm sáng đầu tư mới trên thị trường bất động săn năm 2019 với nhiều tiềm năng hấp dẫn. ]]>
2019-08-14 11:32:31 2019-08-14 11:32:31 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14630-hai-duong-tro-thanh-diem-sang-tren-thi-truong-bat-dong-san-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sa Đéc – "Thỏi nam châm” thu hút các nhà đầu tư]]>
Với những tiềm năng sẵn có và sự đầu tư của các tập đoàn lớn như FLC, "bộ mặt" của thành phố Sa Đéc hứa hẹn sẽ thay đổi mạnh mẽ trong thời gian tới. ]]>
2019-08-07 10:57:58 2019-08-07 10:57:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14583-sa-dec-thoi-nam-cham-thu-hut-cac-nha-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Công Thương: Sẽ có nhiều mức giá cho điện mặt trời]]>
Tại phiên họp báo Chính phủ tháng 07/2019, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, điện mặt trời không chỉ có 1 giá mà chia ra nhiều khu vực. ]]>
2019-08-01 23:55:55 2019-08-01 23:55:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14550-bo-cong-thuong--se-co-nhieu-muc-gia-cho-dien-mat-troi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sản xuất sắt, thép thô tăng mạnh]]>
Theo Tổng cục Thống kê, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong 7 tháng năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước, trong đó sắt, thép thô tăng 57,1%. ]]>
2019-07-30 08:37:59 2019-07-30 08:37:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14523-san-xuat-sat-thep-tho-tang-manh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[GRDP bình quân 2011-2018 tỉnh Yên Bái đạt 6,3%]]>
GRDP bình quân đầu người tăng từ 18,33 triệu đồng năm 2011 lên khoảng 38 triệu đồng năm 2019; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch hằng năm. ]]>
2019-07-25 08:04:18 2019-07-25 08:04:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14491-grdp-binh-quan-2011-2018-tinh-yen-bai-dat-63.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[3 nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng Vùng KTTĐ phía Nam]]>
Tại Chỉ thị 19/CT-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ rõ 3 nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam, gồm: cơ chế, chính sách; liên kết các ngành, lĩnh vực và nguồn lực. ]]>
2019-07-20 23:31:38 2019-07-20 23:31:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14474-3-nhom-giai-phap-thuc-day-tang-truong-vung-kttd-phia-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không để xảy ra tình trạng thiếu điện đối với sản xuất, kinh doanh]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Bộ Công Thương và ngành điện trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được để xảy ra tình trạng thiếu điện đối với sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân trong giai đoạn tới. ]]>
2019-07-16 08:22:48 2019-07-16 08:22:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14429-khong-de-xay-ra-tinh-trang-thieu-dien-doi-voi-san-xuat-kinh-doanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần có cơ chế liên kết vùng cho khu vực Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên]]>
Ngày 12/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh rõ yêu cầu này tại cuộc họp Tiểu ban Kinh tế-Xã hội Đại hội XIII của Đảng với 10 tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên. ]]>
2019-07-13 08:22:54 2019-07-13 08:22:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14414-can-co-co-che-lien-ket-vung-cho-khu-vuc-duyen-hai-mien-trung-tay-nguyen.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nửa đầu năm 2019, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 365,5 tỷ đồng]]>
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý ước đạt 3.903,8 tỷ đồng, bằng 27,3% kế hoạch, giải ngân ước đạt 3.928,4 tỷ đồng, bằng 27,4% kế hoạch. ]]>
2019-07-09 16:46:26 2019-07-09 16:46:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14386-nua-dau-nam-2019-nganh-nong-nghiep-giai-ngan-uoc-dat-3655-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2019 đạt 19,8 tỷ USD]]>
Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 06/2019 ước đạt 3,63 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2019 đạt 19,8 tỷ USD, tăng 2,2% cùng kỳ năm 2018. ]]>
2019-07-09 16:27:09 2019-07-09 16:27:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14385-gia-tri-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-6-thang-dau-nam-2019-dat-198-ty-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nửa đầu năm, Trà Vinh dẫn đầu cả nước về sản xuất công nghiệp]]>
Trong 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành công nghiệp của tỉnh Trà Vinh dẫn đầu với mức tăng 43,13% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do điện sản xuất tăng. ]]>
2019-06-29 09:50:15 2019-06-29 09:50:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14294-nua-dau-nam-tra-vinh-dan-dau-ca-nuoc-ve-san-xuat-cong-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[5 giải pháp để vùng KTTĐ Bắc Bộ "cất cánh"]]>
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, để khắc phục các khó khăn, thách thức, phát huy tối đa lợi thế của Vùng KTTĐ Bắc Bộ, đòi hỏi sự đồng thuận, chung tay của tất cả địa phương trong Vùng. ]]>
2019-06-25 14:40:01 2019-06-25 14:40:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14257-5-giai-phap-de-vung-kttd-bac-bo--cat-canh-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần xây dựng cơ chế tài chính riêng cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long]]>
Thủ tướng đề nghị thúc đẩy hình thành các quỹ đầu tư, các cơ chế huy động vốn khuyến khích cho vay các lĩnh vực giúp chuyển đổi cơ cấu nhanh chóng, tăng cường năng lực. ]]>
2019-06-18 23:08:30 2019-06-18 23:08:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14228-can-xay-dung-co-che-tai-chinh-rieng-cho-vung-dong-bang-song-cuu-long.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[5 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 365,5 tỷ đồng]]>
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 5 tháng đầu năm 2019, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý ước đạt 2.796,2 tỷ đồng, bằng 19,55% kế hoạch, giải ngân ước đạt 2.202,9 tỷ đồng, bằng 15,5% kế hoạch. ]]>
2019-06-12 10:55:19 2019-06-12 10:55:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14177-5-thang-dau-nam-nganh-nong-nghiep-giai-ngan-uoc-dat-3655-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Giao thông Vận tải đề xuất 2 phương án tăng phí BOT]]>
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương trước tình trạng sụt giảm doanh thu của hàng chục dự án BOT và đề xuất tăng phí ở 37 dự án BOT trên cả nước. ]]>
2019-06-10 09:33:30 2019-06-10 09:33:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14162-bo-giao-thong-van-tai-de-xuat-2-phuong-an-tang-phi-bot.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Vấn đề an toàn giao thông làm “nóng” Quốc hội]]>
Ngay từ đầu phiên chất vấn sáng ngày 05/06/2019 đối với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, vẫn đề về an toàn giao thông được nhiều đại biểu đưa ra. ]]>
2019-06-06 11:37:59 2019-06-06 11:37:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14142-van-de-an-toan-giao-thong-lam-nong-quoc-hoi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh nhất trong 5 năm]]>
Theo Tổng cục Thống kê, với chỉ số sản xuất tháng 5 tăng cao nhất 5 năm qua, công nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp. ]]>
2019-05-31 21:24:23 2019-05-31 21:24:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14105-san-xuat-cong-nghiep-che-bien-che-tao-tang-manh-nhat-trong-5-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU chính thức được thành lập]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 596/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định ]]>
2019-05-22 17:06:22 2019-05-22 17:06:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14065-ban-chi-dao-quoc-gia-ve-iuu-chinh-thuc-duoc-thanh-lap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thành phố Vũng Tàu mới sẽ có tổng diện tích khoảng 15.043 ha]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035. ]]>
2019-05-20 23:36:46 2019-05-20 23:36:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14049-thanh-pho-vung-tau-moi-se-co-tong-dien-tich-khoang-15-043-ha.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Phú Hoà: “Điểm sáng” trong bức tranh kinh tế - xã hội Phú Yên]]>
Quyết tâm tạo lập thành tích vượt trội chào mừng Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (1989 – 2019), thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Hoà luôn nêu cao tinh thần đoàn kết gắn bó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và đã gặt hái được những thành quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của tỉnh nhà qua 30 năm đổi mới. ]]>
2019-05-17 14:01:56 2019-05-17 14:01:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14029-huyen-phu-hoa--diem-sang-trong-buc-tranh-kinh-texa-hoi-phu-yen.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[4 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 12,4 tỷ USD]]>
Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 4 năm 2019 ước đạt 3,5 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2019 đạt 12,4 tỷ USD, tăng 0,7% cùng kỳ năm 2018. ]]>
2019-05-16 10:24:18 2019-05-16 10:24:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14060-4-thang-dau-nam-2019-kim-ngach-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-uoc-dat-124-ty-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quý I/2019, kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình tiếp tục đà phát triển ]]>
Đặc biệt các chỉ số công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch, đầu tư phát triển tăng trưởng khá đã tạo nên “bức tranh toàn cảnh” khá lạc quan và tạo đà tăng trưởng cho các tháng tiếp theo. ]]>
2019-05-15 15:40:44 2019-05-15 15:40:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14019-quy-i2019-kinh-texa-hoi-tinh-ninh-binh-tiep-tuc-da-phat-trien--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngày 01/06/2019, Hiệp định VPA/FLEGT chính thức có hiệu lực]]>
Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Hà Nội công bố kết thúc quá trình phê chuẩn và phê duyệt Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT). ]]>
2019-05-13 09:46:46 2019-05-13 09:46:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-14003-ngay-01062019-hiep-dinh-vpaflegt-chinh-thuc-co-hieu-luc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quy mô của Hải Phòng phải như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội]]>
“…chứ không chỉ dừng lại là một thành phố có thu ngân sách 28.000 tỷ đồng, không được thỏa mãn non”. ]]>
2019-05-11 16:58:05 2019-05-11 16:58:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13998-quy-mo-cua-hai-phong-phai-nhu-tp--ho-chi-minh-ha-noi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá trong tháng 4]]>
Trong đó, ngành chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt, thúc đẩy tăng trưởng chung của sản xuất công nghiệp. ]]>
2019-05-02 16:53:32 2019-05-02 16:53:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13933-san-xuat-cong-nghiep-tang-truong-kha-trong-thang-4.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 23/04/2019 về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh. ]]>
2019-04-25 10:36:16 2019-04-25 10:36:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13903-thuc-day-thi-truong-bat-dong-san-phat-trien-lanh-manh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải tuân theo cơ chế thị trường]]>
Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 33/2019/NĐ-CP, ngày 23/04/2019 quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. ]]>
2019-04-25 10:33:58 2019-04-25 10:33:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13902-viec-khai-thac-tai-san-ket-cau-ha-tang-giao-thong-duong-bo-phai-tuan-theo-co-che-thi-truong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Tỉnh Gia Lai: Khánh thành Quốc môn - Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh]]>
Ngày 19/04/2019 tại xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khánh thành Quốc môn- Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng đối với tỉnh Gia Lai nói riêng và Việt Nam nói chung, qua đó khẳng định chủ quyền độc lập dân tộc của quốc gia cũng như vị thế quan trọng của Việt Nam đối với các nước trong khu vực và trên thế giới. ]]>
2019-04-20 16:53:54 2019-04-20 16:53:54 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13870--tinh-gia-lai--khanh-thanh-quoc-moncua-khau-quoc-te-le-thanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/