KINHTEVADUBAO.VN - Ngành - Lãnh thổ 2017-04-25 23:18:38 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Đã có 2.656 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Như vậy, bình quân cả nước đạt 13,87 tiêu chí/xã, tăng 0,39 tiêu chí so với cuối năm 2016. ]]>
2017-04-24 23:10:07 2017-04-24 23:10:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8253-da-co-2-656-xa-duoc-cong-nhan-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[UBND các tỉnh chịu trách nhiệm bảo đảm chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn]]>
Để tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 15/CT-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách. ]]>
2017-04-24 22:31:22 2017-04-24 22:31:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8250-ubnd-cac-tinh-chiu-trach-nhiem-bao-dam-chat-luong-vat-tu-nong-nghiep-tren-dia-ban.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tìm giải pháp ổn định ngành chăn nuôi lợn]]>
Ngày 24/04/2017,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức buổi làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi để tìm giải pháp để ổn định ngành chăn nuôi lợn khi giá thịt lợn ở Việt Nam đang rẻ nhất thế giới. ]]>
2017-04-24 18:27:10 2017-04-24 18:27:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8245-tim-giai-phap-on-dinh-nganh-chan-nuoi-lon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Trà Vinh phải là nơi đáng sống!]]>
Trà Vinh phải là nơi an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tốt trước mọi yếu tố thời tiết, thiên tai, biến đổi khí hậu thì nơi đây mới có thể trở thành môi trường đầu tư hấp dẫn, là nơi đáng sống, có khả năng thu hút người giàu, người giỏi đến với Trà Vinh. ]]>
2017-04-23 23:05:58 2017-04-23 23:05:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8240-tra-vinh-phai-la-noi-dang-song.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng: Gợi ý 5 giải pháp để Sóc Trăng phát triển]]>
Thủ tướng khẳng định Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ sẽ tiếp tục dành sự quan tâm lớn hơn và tạo mọi điều kiện để Sóc Trăng phát triển nhanh, mạnh mẽ hơn thời gian tới. ]]>
2017-04-22 23:17:51 2017-04-22 23:17:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8235-thu-tuong--goi-y-5-giai-phap-de-soc-trang-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giải pháp thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi]]>
Ngày 21/04/2017, Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng công ty TNHH Enzyma tổ chức Hội thảo “An toàn thực phẩm và giải pháp thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi”. ]]>
2017-04-21 22:57:44 2017-04-21 22:57:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8230-giai-phap-thay-the-khang-sinh-trong-thuc-an-chan-nuoi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2016, thiên tai đã làm thiệt hại về kinh tế khoảng 39.726 tỷ đồng]]>
Thông tin trên được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đưa ra tại Hội nghị “Tổng kết công tác Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017” diễn ra chiều 17/04/2017. ]]>
2017-04-17 21:27:15 2017-04-17 21:27:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8202-nam-2016-thien-tai-da-lam-thiet-hai-ve-kinh-te-khoang-39-726-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[WB cho Việt Nam vay 102 triệu USD nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng ]]>
Mới đây, Ngân hàng Thế giới vừa duyệt khoản vay 102 triệu USD cho Chính phủ Việt Nam để hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp áp dụng công nghệ và giải pháp tiết kiệm năng lượng. ]]>
2017-04-17 16:36:05 2017-04-17 16:36:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8200-wb-cho-viet-nam-vay-102-trieu-usd-nham-cai-thien-hieu-qua-su-dung-nang-luong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quý I/2017: Tổng số thu phí sử dụng đường bộ đạt trên 1.601 tỷ đồng]]>
Dự kiến, năm 2017, tổng nguồn vốn Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương phân bổ cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam là 7.876,4 tỷ đồng, các địa phương là 1.827,5 tỷ đồng. ]]>
2017-04-14 21:55:32 2017-04-14 21:55:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8186-quy-i2017--tong-so-thu-phi-su-dung-duong-bo-dat-tren-1-601-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong lĩnh vực trồng trọt ]]>
Để phát triển bền vững đất đai, hệ sinh thái và tốt cho sức khỏe con người, trồng trọt hữu cơ đang là hướng đi cho Việt Nam nhằm hướng đến một thị trường tiêu thụ sản phẩm sạch. ]]>
2017-04-12 22:05:10 2017-04-12 22:05:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8172-thuc-day-san-xuat-nong-nghiep-huu-co-trong-linh-vuc-trong-trot-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng cường quản lý vận chuyển, giết mổ động vật]]>
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường vừa ký ban hành Chỉ thị số 3005/CT-BNN-TY, ngày 11/04/2017 về việc tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm. ]]>
2017-04-11 22:53:22 2017-04-11 22:53:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8164-tang-cuong--quan-ly-van-chuyen-giet-mo-dong-vat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Công Thương yêu cầu loại bỏ, dừng các dự án, công trình thủy điện không hiệu quả]]>
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT, ngày 07/04/2017 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước và chấp hành quy định của pháp luật về thủy điện. ]]>
2017-04-11 15:53:40 2017-04-11 15:53:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8162-bo-cong-thuong-yeu-cau-loai-bo-dung-cac-du-an-cong-trinh-thuy-dien-khong-hieu-qua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phải đưa doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình ngày 8/4. ]]>
2017-04-08 21:38:02 2017-04-08 21:38:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8146-phai-dua-doanh-nghiep-vao-nong-nghiep-nong-thon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công nghệ sẽ tạo ra sự bùng nổ đối với lĩnh vực vận chuyển và kho hàng]]>
Đây là nhận định của Savill trong báo cáo về xu thế lớn của ngành dịch vụ vận chuyển vừa được Công ty công bố. ]]>
2017-04-05 10:25:50 2017-04-05 10:25:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8121-cong-nghe-se-tao-ra-su-bung-no-doi-voi-linh-vuc-van-chuyen-va-kho-hang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quý I năm 2017, tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp ước tăng 2,03%]]>
Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đánh giá GDP toàn ngành tăng 2,03% vẫn là mức tăng trưởng thấp nếu so với mục tiêu mà Chính phủ giao (tăng 2,8%). ]]>
2017-04-04 22:46:35 2017-04-04 22:46:35 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8116-quy-i-nam-2017-tang-truong-gdp-nganh-nong-nghiep-uoc-tang-203.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ]]>
Ngày 04/04/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị “Bàn giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ”. ]]>
2017-04-04 20:39:10 2017-04-04 20:39:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8113-thuc-day-san-xuat-va-tieu-thu-san-pham-nong-nghiep-huu-co.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Xây dựng: Giao dịch BĐS diễn ra sôi động ở phân khúc trung và cao cấp trong quý I]]>
Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh trong tháng 03 và 03 tháng đầu năm 2017 của Bộ Xây dựng cho thấy, các giao dịch mua - bán bất động sản diễn ra sôi động tại phân khúc trung và cao cấp. ]]>
2017-03-31 21:53:57 2017-03-31 21:53:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8096-bo-xay-dung--giao-dich-bds-dien-ra-soi-dong-o-phan-khuc-trung-va-cao-cap-trong-quy-i.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 03/2017: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng nhẹ]]>
Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 03/2017 và quý I/2017. Theo đó, IIP tháng 03/2017 tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, mức tăng chung của quý I/2017 thấp hơn nhiều so với những năm gần đây. ]]>
2017-03-30 09:55:21 2017-03-30 09:55:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8082-thang-032017--chi-so-san-xuat-cong-nghiep-tang-nhe.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 3/2017, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 2,9 tỷ USD ]]>
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản tháng 3/2017 ước đạt 2,9 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2017 đạt 7,6 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2016. ]]>
2017-03-29 14:45:53 2017-03-29 14:45:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8077-thang-32017-kim-ngach-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-uoc-dat-29-ty-usd-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kiện toàn thể chế hướng tới nền nông nghiệp bền vững và có trách nhiệm ]]>
Ngày 28/03/2017, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách tổ chức Diễn đàn Nông nghiệp mùa xuân-2017. ]]>
2017-03-28 22:52:18 2017-03-28 22:52:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8071-kien-toan-the-che-huong-toi-nen-nong-nghiep-ben-vung-va-co-trach-nhiem-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2020 Quảng Nam sẽ là tỉnh công nghiệp]]>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao tỉnh Quảng Nam tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được để Quảng Nam vươn lên trở thành một tỉnh công nghiệp vào năm 2020. ]]>
2017-03-24 23:27:45 2017-03-24 23:27:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8034-den-nam-2020-quang-nam-se-la-tinh-cong-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hơn 500.000 hộ, nhóm hộ gia đình nhận tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng]]>
Thông tin trên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra tại Hội nghị “Phát triển dịch vụ môi trường rừng bền vững” do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức ngày 24/03/2017. ]]>
2017-03-24 21:39:02 2017-03-24 21:39:02 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8033-hon-500-000-ho-nhom-ho-gia-dinh-nhan-tien-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2016, số lao động được học nghề nông nghiệp đạt 78,3% kế hoạch]]>
Theo Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2011-2015 số người được đào tạo nghề nông nghiệp là 1.148.917 người, đạt 75% so với kế hoạch đề ra. ]]>
2017-03-23 21:04:05 2017-03-23 21:04:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8025-nam-2016-so-lao-dong-duoc-hoc-nghe-nong-nghiep-dat-783-ke-hoach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Nội dẫn đầu 54 thành phố trên thế giới có lợi suất văn phòng cao nhất]]>
Đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo Phân bổ lợi suất văn phòng thế giới (World Office Yield Spectrum) mới nhất do Savills và Đại học Deakin của Úc thực hiện, lấy từ dữ liệu của 54 thành phố trên khắp châu Á, châu Âu, Mỹ và Úc. ]]>
2017-03-23 16:30:24 2017-03-23 16:30:24 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8019-ha-noi-dan-dau-54-thanh-pho-tren-the-gioi-co-loi-suat-van-phong-cao-nhat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần quy định rõ trách nhiệm của chủ rừng trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng sửa đổi]]>
Ngày 22/03/2017, Hội thảo góp ý Dự thảo Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) đã được Tổ chức ActionAid Việt Nam (AAV), Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội chủ rừng (VIFORA) phối hợp tổ chức. ]]>
2017-03-22 22:19:19 2017-03-22 22:19:19 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8014-can-quy-dinh-ro-trach-nhiem-cua-chu-rung-trong-luat-bao-ve-va-phat-trien-rung-sua-doi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nông nghiệp công nghệ cao của Isreal và cơ hội cho Việt Nam ]]>
Mặc dù điều kiện địa lý không thích hợp cho nông nghiệp, hơn một nửa diện tích đất là sa mạc, điều kiện khí hậu khắc nghiệt và thiếu nước hoàn toàn, nhưng Israel là một trong những quốc gia xuất khẩu lớn của thế giới về nông sản và đứng hàng đầu về công nghệ trong nông nghiệp. ]]>
2017-03-21 22:58:49 2017-03-21 22:58:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8009-nong-nghiep-cong-nghe-cao-cua-isreal-va-co-hoi-cho-viet-nam-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều doanh nghiệp khoáng sản phải chi “phí bôi trơn” để có giấy phép]]>
“Chi phí không chính thức của các doanh nghiệp khoáng sản luôn cao hơn từ 2% trở lên so với các doanh nghiệp khác. Bên cạnh đó, ngành khoáng sản cũng bị thanh tra trong lĩnh vực môi trường cao hơn, với tỷ lệ hơn 61% so với các ngành khác". ]]>
2017-03-21 20:22:07 2017-03-21 20:22:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-8007-nhieu-doanh-nghiep-khoang-san-phai-chi-phi-boi-tron-de-co-giay-phep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm lâm nghiệp]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị tổng kết Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2016 gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, triển khai chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 được tổ chức ngày 17/03/2017. ]]>
2017-03-17 18:47:04 2017-03-17 18:47:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-7985-nang-cao-gia-tri-va-suc-canh-tranh-cua-cac-san-pham-lam-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chung sức tháo gỡ nút thắt về giao thông]]>
Sáng 16/3, tại Trụ sở Chính phủ, làm việc với Bộ Giao thông vận tải, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, giao thông vận tải là lĩnh vực quan trọng, những hạn chế, tồn tại trong lĩnh vực này đang là nút thắt trong phát triển kinh tế-xã hội. ]]>
2017-03-16 17:28:27 2017-03-16 17:28:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-7979-chung-suc-thao-go-nut-that-ve-giao-thong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ đối với ngành công nghiệp ô tô. ]]>
2017-03-15 10:09:37 2017-03-15 10:09:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-7969-day-manh-phat-trien-nganh-cong-nghiep-ho-tro-o-to.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/