KINHTEVADUBAO.VN - Ngành - Lãnh thổ 2020-01-28 11:07:10 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã trong bối cảnh mới]]>
Từ năm 2016, số lượng hợp tác xã thành lập mới trung bình hàng năm đạt khoảng 2.500 hợp tác xã, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2003, tỷ lệ hợp tác xã hoạt động hiệu quả chiếm 57% tổng số các hợp tác xã trong toàn quốc. ]]>
2020-01-25 10:46:21 2020-01-25 10:46:21 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15792-phat-trien-va-nang-cao-hieu-qua-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa-trong-boi-canh-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2030, Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 139/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. ]]>
2020-01-22 14:15:27 2020-01-22 14:15:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15815-den-nam-2030-bac-giang-tro-thanh-tinh-cong-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Duy trì hoạt động bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng đường sắt]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về Đề án quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư (Đề án). ]]>
2020-01-20 09:13:23 2020-01-20 09:13:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15786-duy-tri-hoat-dong-bao-tri-thuong-xuyen-ket-cau-ha-tang-duong-sat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Triển khai hệ thống thu phí tự động là nhiệm vụ bắt buộc, cấp bách]]>
Đây là nội dung tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi họp Thường trực Chính phủ về tình hình triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. ]]>
2020-01-11 10:14:17 2020-01-11 10:14:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15749-trien-khai-he-thong-thu-phi-tu-dong-la-nhiem-vu-bat-buoc-cap-bach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng cường hiệu lực quản lý, hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 32/QĐ-TTg, ngày 07/01/2020 phê duyệt "Đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng". ]]>
2020-01-10 09:42:07 2020-01-10 09:42:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15737-tang-cuong-hieu-luc-quan-ly-hieu-qua-su-dung-nguon-luc-dat-dai-co-nguon-goc-tu-cac-nong-lam-truong-quoc-doanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Phải sớm đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào hoạt động]]>
Ngày 02/01/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải. ]]>
2020-01-03 08:38:03 2020-01-03 08:38:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15687-pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung--phai-som-dua-duong-sat-cat-linhha-dong-vao-hoat-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chấm dứt khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài]]>
Văn phòng Chính phủ vừa phát định Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ ba Ban Chỉ đạo quốc gia về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. ]]>
2019-12-30 16:56:49 2019-12-30 16:56:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15668-cham-dut-khai-thac-hai-san-trai-phep-o-vung-bien-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hai đầu tàu kinh tế kiến nghị gì tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương?]]>
TP. Hà Nội có 7 kiến nghị và TP. Hồ Chí Minh mang tới 5 kiến nghị. ]]>
2019-12-30 11:16:42 2019-12-30 11:16:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15661-hai-dau-tau-kinh-te-kien-nghi-gi-tai-hoi-nghi-truc-tuyen-chinh-phu-voi-cac-dia-phuong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường, không để xảy ra các sự cố môi trường]]>
Đây là nhiệm vụ mà Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao cho ngành Tài nguyên và Môi trường tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, diễn ra ngày 27/12/2019. ]]>
2019-12-29 10:54:51 2019-12-29 10:54:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15655-can-kiem-soat-chat-che-o-nhiem-moi-truong-khong-de-xay-ra-cac-su-co-moi-truong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn dắt tăng trưởng ngành công nghiệp năm 2019]]>
Cụ thể, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tăng trưởng 11,29%, đóng góp 2,33 điểm phần trăm vào mức tăng chung của ngành công nghiệp năm 2019. ]]>
2019-12-27 22:20:56 2019-12-27 22:20:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15648-cong-nghiep-che-bien-che-tao-dan-dat-tang-truong-nganh-cong-nghiep-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngành Du lịch đặt mục tiêu đón trên 20 triệu lượt khách quốc tế năm 2020]]>
Ước tính năm 2019, Du lịch Việt Nam đón 18 triệu lượt khách quốc tế (tăng trên 16% so với năm 2018), phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa (tăng trên 6%) và tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 720.000 tỷ đồng (tăng trên 16%). ]]>
2019-12-25 16:54:08 2019-12-25 16:54:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15619-nganh-du-lich-dat-muc-tieu-don-tren-20-trieu-luot-khach-quoc-te-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ GTVT khẩn trương triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sân bay Chu Lai]]>
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Thông báo kết luận số 440/TB-VPCP về đề xuất đầu tư xây dựng Cảng hàng không Chu Lai, tỉnh Quảng Nam. ]]>
2019-12-25 10:20:28 2019-12-25 10:20:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15613-bo-gtvt-khan-truong-trien-khai-lap-dieu-chinh-quy-hoach-san-bay-chu-lai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2020, tốc độ tăng trưởng GDP khu vực nông nghiệp phải đạt 3%]]>
Đối với mục tiêu đến năm 2025, Thủ tướng đề nghị phải đạt mức tăng trưởng GDP khu vực nông nghiệp trung bình từ 3%-3,5 %, có thêm 5 mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu có giá trị từ 1 tỷ USD trở lên, để có 15 nhóm mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu 1 tỷ USD trở lên với tổng giá trị xuất khẩu là 50 tỷ USD. ]]>
2019-12-24 09:50:06 2019-12-24 09:50:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15603-nam-2020-toc-do-tang-truong-gdp-khu-vuc-nong-nghiep-phai-dat-3.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TP. Vị Thanh mở rộng trở thành đô thị loại II]]>
Sau 10 năm được công nhận là đô thị loại III năm 2009, đến nay thành phố Vị Thanh mở rộng đã có bước phát triển mạnh mẽ. ]]>
2019-12-21 14:09:18 2019-12-21 14:09:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15586-tp--vi-thanh-mo-rong-tro-thanh-do-thi-loai-ii.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2020, sản lượng điện sản xuất và mua toàn quốc dự báo đạt 261,456 tỷ kWh]]>
Con số này tăng 9,1% so với năm 2019 và đã bám sát mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2020 đã được Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. ]]>
2019-12-18 20:43:44 2019-12-18 20:43:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15560-nam-2020-san-luong-dien-san-xuat-va-mua-toan-quoc-du-bao-dat-261456-ty-kwh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Lập Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.]]>
Theo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký, đến năm 2030, Lào Cai là tỉnh phát triển khá của cả nước ]]>
2019-12-16 23:07:12 2019-12-16 23:07:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15548-lap-quy-hoach-tinh-lao-cai-thoi-ky-20212030-tam-nhin-den-nam-2050-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đảm bảo nguồn than ổn định cho các nhà máy nhiệt điện]]>
Để phục vụ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng của đất nước trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than và đáp ứng đủ, ổn định dài hạn than cho các nhà máy nhiệt điện than. ]]>
2019-12-03 15:10:22 2019-12-03 15:10:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15467-dam-bao-nguon-than-on-dinh-cho-cac-nha-may-nhiet-dien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại]]>
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11/2019 ước tính giảm 1,6% so với tháng trước. Đây cũng là tháng có tốc độ tăng IIP thấp nhất kể từ đầu năm. ]]>
2019-11-29 15:43:44 2019-11-29 15:43:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15431-san-xuat-cong-nghiep-co-dau-hieu-tang-truong-cham-lai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội Hải Phòng]]>
Trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu Thành phố sẽ tập trung thực hiện sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tập thể, tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển hiệu quả... ]]>
2019-11-27 20:43:27 2019-11-27 20:43:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15411-tao-dot-pha-phat-trien-kinh-texa-hoi-hai-phong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2019, GRDP của tỉnh Bắc Ninh ước đạt trên 157.300 tỷ đồng]]>
Theo dự thảo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2019 của UBND tỉnh, tổng sản phẩm (GRDP) năm 2019 của tỉnh ước đạt hơn 157.300 tỷ đồng, bằng 97,7% so với năm 2018. ]]>
2019-11-25 15:22:56 2019-11-25 15:22:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15389-nam-2019-grdp-cua-tinh-bac-ninh-uoc-dat-tren-157-300-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bắc Ninh đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã]]>
Để đạt được mục tiêu 15.000 hợp tác xã (HTX) hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, tỉnh Bắc Ninh đã đề ra nhiều giải pháp, như: hỗ trợ các HTX tiếp cận các chính sách, khuyến khích đa dạng hóa ngành nghề… nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, HTX trong những tháng cuối năm. ]]>
2019-11-22 15:17:42 2019-11-22 15:17:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15388-bac-ninh-day-manh-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bất động sản Hậu Giang hưởng lợi khi kinh tế đêm phát triển]]>
Các chuyên gia đánh giá, việc vận hành khu kinh tế đêm sẽ tạo ra cú hích lớn giúp du lịch Hậu Giang thu hút và giữ chân du khách. Bên cạnh đó, giá trị bât động sản (BĐS)quanh khu vực này cũng sẽ gia tăng theo cấp số nhân. ]]>
2019-11-19 15:26:06 2019-11-19 15:26:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15347-bat-dong-san-hau-giang-huong-loi-khi-kinh-te-dem-phat-trien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025]]>
Chương trình nhằm hỗ trợ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững. ]]>
2019-11-14 22:46:58 2019-11-14 22:46:58 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15377-phe-duyet-chuong-trinh-khuyen-nong-tinh-bac-ninh-giai-doan-2020-2025.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bắc Ninh thành lập Cụm công nghiệp hỗ trợ Cách Bi và Tân Chi 2]]>
UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp hỗ trợ Tân Chi 2 và Cách Bi với tổng vốn đầu tư trên 1.600 tỷ đồng. Cả 2 dự án này đều do Công ty Cổ phần Tập đoàn CĐ Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. ]]>
2019-11-12 09:03:28 2019-11-12 09:03:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15299-bac-ninh-thanh-lap-cum-cong-nghiep-ho-tro-cach-bi-va-tan-chi-2.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giải pháp nào khắc phục tình trạng "được mùa mất giá"?]]>
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho rằng, cần làm sao tổ chức sản xuất chuỗi liên kết để giảm dần hiện tượng được mùa mất giá. ]]>
2019-11-07 16:54:29 2019-11-07 16:54:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15279-giai-phap-nao-khac-phuc-tinh-trang--duoc-mua-mat-gia-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA["Gỡ" thẻ vàng thủy sản: Giá trị kinh tế không nhiều, nhưng là danh dự của Việt Nam!]]>
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, việc tháo gỡ thẻ vàng tương ứng với giá trị xuất khẩu thủy sản chỉ vài trăm triệu USD, nhưng là danh dự của Việt Nam. ]]>
2019-11-07 10:04:50 2019-11-07 10:04:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15275--go--the-vang-thuy-san--gia-tri-kinh-te-khong-nhieu-nhung-la-danh-du-cua-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phải giải quyết dứt điểm tình trạng đánh bắt cá trái phép tại vùng biển nước ngoài]]>
“Nếu không được gỡ thẻ vàng và nâng cấp cảnh báo với thủy sản Việt Nam, sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường xuất khẩu thủy sản Việt Nam, ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của ngành”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh. ]]>
2019-11-07 00:24:11 2019-11-07 00:24:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15272-phai-giai-quyet-dut-diem-tinh-trang-danh-bat-ca-trai-phep-tai-vung-bien-nuoc-ngoai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Để phát triển bền vững làng nghề Bắc Ninh]]>
Hiện nay, các làng nghề ở Bắc Ninh không chỉ hướng đến việc giữ gìn thủ công truyền thống, mà còn đang dần chuyển hướng bắt kịp nhu cầu, thị hiếu xã hội hiện đại, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. ]]>
2019-11-04 15:23:55 2019-11-04 15:23:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15309-de-phat-trien-ben-vung-lang-nghe-bac-ninh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sản xuất công nghiệp tăng khá sau 10 tháng]]>
Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2018, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) trong 10 tháng năm 2019 lại thấp hơn. ]]>
2019-10-30 20:38:04 2019-10-30 20:38:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15210-san-xuat-cong-nghiep-tang-kha-sau-10-thang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch Bắc Ninh]]>
Trong những tháng cuối năm 2019, để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến các điểm du lịch, từng bước tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện, chất lượng. ]]>
2019-10-25 15:35:33 2019-10-25 15:35:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-15186-day-manh-tuyen-truyen-quang-ba-du-lich-bac-ninh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/