KINHTEVADUBAO.VN - Ngành - Lãnh thổ 2018-02-25 20:46:15 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Cho phép lập phương án đầu tư với 3 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội]]>
3 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội gồm: tuyến số 5 đoạn Văn Cao - Hòa Lạc; tuyến số 2 đoạn Trần Hưng Đạo-Thượng Đình và tuyến số 4 đoạn Mê Linh- Sài Đồng-Liên Hà. ]]>
2018-02-25 00:25:15 2018-02-25 00:25:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10749-cho-phep-lap-phuong-an-dau-tu-voi-3-tuyen-duong-sat-do-thi-ha-noi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khánh Hòa nỗ lực vượt khó, thúc đẩy phát triển kinh tế]]>
Năm 2017, Khánh Hòa là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng từ biến đổi khí hậu nhất là từ cơn bão số 12. Tuy nhiên, kết thúc năm 2017, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội vẫn vượt mức kế hoạch được Tỉnh đặt ra từ đầu năm. ]]>
2018-02-23 16:02:42 2018-02-23 16:02:42 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10740-khanh-hoa-no-luc-vuot-kho-thuc-day-phat-trien-kinh-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sóc Trăng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng chất lượng, năng suất và hiệu quả]]>
Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 của tỉnh Sóc Trăng đạt 7,01%. GRDP bình quân đầu người là 34 triệu đồng/năm ]]>
2018-02-23 15:29:11 2018-02-23 15:29:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10739-soc-trang-thuc-day-tang-truong-kinh-te-gan-voi-chu-trong-chat-luong-nang-suat-va-hieu-qua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2021, công bố Bộ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngành Xây dựng ]]>
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 198/QĐ-TTg, ngày 09/02/2018 về phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng. ]]>
2018-02-23 11:46:43 2018-02-23 11:46:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10737-den-nam-2021-cong-bo-bo-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-nganh-xay-dung-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kiên Giang cải thiện tăng trưởng theo hướng chất lượng, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động]]>
Năm 2017, kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Trong năm 2018, Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh nhất là các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. ]]>
2018-02-23 09:14:20 2018-02-23 09:14:20 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10729-kien-giang-cai-thien-tang-truong-theo-huong-chat-luong-hieu-qua-nang-cao-nang-suat-lao-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2018, Kon Tum phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 9% với cơ cấu kinh tế hợp lý]]>
Tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ của năm 2017, năm 2018, tỉnh Kon Tum tiếp tục khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến. ]]>
2018-02-22 17:28:57 2018-02-22 17:28:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10722-nam-2018-kon-tum-phan-dau-dat-toc-do-tang-truong-kinh-te-tren-9-voi-co-cau-kinh-te-hop-ly.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hòa Bình đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế]]>
Năm 2018, Hòa Bình phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) là 9,5%, đông thời tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, quan tâm phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp. ]]>
2018-02-22 16:48:25 2018-02-22 16:48:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10721-hoa-binh-day-manh-tai-co-cau-kinh-te-nang-cao-chat-luong-tang-truong-kinh-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[5 giải pháp trọng yếu để thu hút đầu tư ở Bình Thuận ]]>
Đó là cải thiện tốt môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư… ]]>
2018-02-22 10:11:11 2018-02-22 10:11:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10714-5-giai-phap-trong-yeu-de-thu-hut-dau-tu-o-binh-thuan-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cơ cấu lại ngành Du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững]]>
Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Chương trình hành động của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngành Du lịch Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. ]]>
2018-02-15 15:04:43 2018-02-15 15:04:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10661-co-cau-lai-nganh-du-lich-theo-huong-chuyen-nghiep-hien-dai-phat-trien-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2017: GRDP Quảng Nam tăng 5,09%]]>
Năm 2017, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra và đạt được một số kết quả nhất định. ]]>
2018-02-12 16:37:32 2018-02-12 16:37:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10682-nam-2017--grdp-quang-nam-tang-509.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tây Ninh: Nhiều điểm sáng trong phát triển kinh tế]]>
Trong đó, nổi bật nhất là sự phát triển của ngành công nghiệp - xây dựng, với giá trị sản xuất ước đạt 65.302 tỷ đồng. ]]>
2018-02-08 14:18:56 2018-02-08 14:18:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10651-tay-ninh--nhieu-diem-sang-trong-phat-trien-kinh-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đà Nẵng đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế trong năm 2018]]>
Năm 2018, Đà Nẵng phấn đấu đạt tốc độ GRDP (giá so sánh 2010) khoảng 9%-10% so với ước thực hiện 2017. Đồng thời, Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, tăng trưởng bền vững ổn định; cải thiện môi thiện môi trường đầu tư... ]]>
2018-02-05 15:45:06 2018-02-05 15:45:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10621-da-nang-day-manh-tai-co-cau-kinh-te-trong-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[6 nhóm dịch vụ sự nghiệp công chính sử dụng NSNN của Bộ Xây dựng]]>
Ngoài 6 nhóm mục dịch vụ sự nghiệp công trên, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành Xây dựng của địa phương. ]]>
2018-02-03 21:33:51 2018-02-03 21:33:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10606-6-nhom-dich-vu-su-nghiep-cong-chinh-su-dung-nsnn-cua-bo-xay-dung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đắk Lắk phấn đấu tăng trưởng GRDP năm 2018 từ 7,8%-8%]]>
Để thực hiện mục tiêu này, Tỉnh sẽ tập trung vào các giải pháp dài hạn, tái cơ cấu nền kinh tế, nhằm hướng tới tăng trưởng cao và bền vững, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng tỉnh Đắk Lắk... ]]>
2018-01-31 11:32:13 2018-01-31 11:32:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10561-dak-lak-phan-dau-tang-truong-grdp-nam-2018-tu-78-8.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2018, công nghiệp, dịch vụ là động lực tăng trưởng kinh tế tỉnh Phú Thọ]]>
Trong năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP giá 2010) ước đạt 35.635tỷ đồng, tăng 7,75% so với năm 2016. ]]>
2018-01-30 17:05:37 2018-01-30 17:05:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10558-nam-2018-cong-nghiep-dich-vu-la-dong-luc-tang-truong-kinh-te-tinh-phu-tho.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bến Tre tăng cường hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp ]]>
Năm 2017, nhờ các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh nên số doanh nghiệp đăng ký mới đạt 500 doanh nghiệp tăng 34%. ]]>
2018-01-30 16:03:57 2018-01-30 16:03:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10557-ben-tre-tang-cuong-hoat-dong-ho-tro-khoi-nghiep-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về quy mô công nghiệp]]>
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Đà Nẵng dẫn đầu với chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2018 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn với 48,7%. Tiếp sau đó là Bắc Ninh tăng 47,2%; Hải Phòng tăng 31,3%... ]]>
2018-01-30 10:10:56 2018-01-30 10:10:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10551-da-nang-dan-dau-ca-nuoc-ve-quy-mo-cong-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quảng Bình vượt khó, duy trì tốc độ tăng trưởng 6,62%]]>
Năm 2017, mặc dù Quảng Bình gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của cơn bão số 10 và hậu quả của sự cố ô nhiễm môi trường biển tiếp tục tái diễn, nhưng Tỉnh đã từng bước vượt qua khó khăn, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá. ]]>
2018-01-25 23:37:01 2018-01-25 23:37:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10527-quang-binh-vuot-kho-duy-tri-toc-do-tang-truong-662.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Giao thông Vận tải nói gì về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường dẫn vào nhà ga hàng không]]>
Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn trả lời báo chí trước kiến nghị của Cục Hàng không Việt Nam về việc đề nghị Bộ tạm dừng việc thu tiền sử dụng đường dẫn vào nhà ga hàng không. ]]>
2018-01-24 15:30:12 2018-01-24 15:30:12 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10508-bo-giao-thong-van-tai-noi-gi-ve-viec-thu-gia-dich-vu-su-dung-duong-dan-vao-nha-ga-hang-khong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[GRDP Hà Nam tăng 10,84% trong năm 2017]]>
Năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Nam giữ ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh đạt mức tăng trưởng khá (10,84%), chủ yếu do đóng góp của ngành công nghiệp. ]]>
2018-01-23 11:37:51 2018-01-23 11:37:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10495-grdp-ha-nam-tang-1084-trong-nam-2017.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2018: Hà Giang phấn đấu GRDP đạt 8% ]]>
Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Hà Giang đã đưa ra nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch... ]]>
2018-01-22 16:38:03 2018-01-22 16:38:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10486-nam-2018--ha-giang-phan-dau-grdp-dat-8-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bức tranh kinh tế xã hội tỉnh Quảng trị có nhiều “gam màu” sáng]]>
Trong năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị tiếp tục ổn định, phát triển. Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành vượt mức 22/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội kế hoạch đề ra. ]]>
2018-01-19 15:37:41 2018-01-19 15:37:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10459-buc-tranh-kinh-te-xa-hoi-tinh-quang-tri-co-nhieu-gam-mau-sang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Những giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh ngành Công Thương đạt hiệu quả cao]]>
Nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có bài viết “Những giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh ngành Công Thương đạt hiệu quả cao” cho Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Tạp chí xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. ]]>
2018-01-19 11:36:10 2018-01-19 11:36:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10457-nhung-giai-phap-de-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-cat-giam-dieu-kien-kinh-doanh-nganh-cong-thuong-dat-hieu-qua-cao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khẩn trương công tác chuẩn bị để sớm khởi công các dự án quan trọng của quốc gia]]>
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đối với Bộ Giao thông Vận tải tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 ]]>
2018-01-19 10:53:16 2018-01-19 10:53:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10456-khan-truong-cong-tac-chuan-bi-de-som-khoi-cong-cac-du-an-quan-trong-cua-quoc-gia.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2017: GRDP tỉnh Bắc Kạn đạt 5,63% ]]>
Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp tăng 2,52%; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 3,59%; khu vực dịch vụ tăng 7,5%. ]]>
2018-01-18 19:57:32 2018-01-18 19:57:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10449-nam-2017--grdp-tinh-bac-kan-dat-563-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần Thơ: Nỗ lực lớn trong đẩy mạnh thu hút đầu tư]]>
Dự kiến năm 2017, tổng vốn đầu tư trên địa bàn 55.860 tỷ đồng, vượt 1,6% kế hoạch, tăng 24,5% so với năm 2016. ]]>
2018-01-18 09:48:38 2018-01-18 09:48:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10445-can-tho--no-luc-lon-trong-day-manh-thu-hut-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2018, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu tăng tăng trưởng tối thiểu 3%]]>
Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Nghị quyết số 431-NQ-BCSĐ, ngày 08/01/2018 triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2018 của Chính phủ. ]]>
2018-01-16 09:03:08 2018-01-16 09:03:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10419-nam-2018-nganh-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-phan-dau-tang-tang-truong-toi-thieu-3.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng: Bộ Công Thương là bộ tiên phong trong cắt giảm thủ tục hành chính]]>
Theo người đứng đầu Chính phủ, Bộ Công Thương đã biết gạt bỏ lợi ích cục bộ để năng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với đề xuất cắt bỏ hàng loạt thủ tục điều kiện kinh doanh. ]]>
2018-01-15 14:48:37 2018-01-15 14:48:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10415-thu-tuong--bo-cong-thuong-la-bo-tien-phong-trong-cat-giam-thu-tuc-hanh-chinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bình Định tích cực cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư]]>
Nhờ đó mà số lượng doanh nghiệp thành lập mới của Tỉnh năm 2017 tăng 19,3% so với năm 2016. ]]>
2018-01-15 10:57:44 2018-01-15 10:57:44 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10410-binh-dinh-tich-cuc-cai-thien-moi-truong-kinh-doanh-de-thu-hut-dau-tu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2017: GRDP của tỉnh Sơn La ước tăng 9,59%]]>
Trong đó: khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,1%; công nghiệp - xây dựng tăng 18%; khu vực dịch vụ tăng 6,47%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,32%. ]]>
2018-01-14 18:57:00 2018-01-14 18:57:00 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-10402-nam-2017--grdp-cua-tinh-son-la-uoc-tang-959.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/