KINHTEVADUBAO.VN - Ngành - Lãnh thổ 2020-08-12 12:37:58 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[“Tháo gỡ” các điểm nghẽn phát triển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và vùng Tây Nguyên]]>
Hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong 06 tháng cuối năm với mục tiêu đặt ra là tăng trưởng kinh tế của hai vùng năm 2020 không thấp hơn mức tăng trưởng kinh tế của cả nước. ]]>
2020-08-04 18:18:56 2020-08-04 18:18:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-17004-thao-go-cac-diem-nghen-phat-trien-vung-kinh-te-trong-diem-mien-trung-va-vung-tay-nguyen.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2020, GRDP toàn vùng ĐBSCL không được thấp hơn mức trung bình cả cả nước]]>
Thủ tướng yêu cầu, bằng mọi biện pháp, giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%. ]]>
2020-08-02 10:05:36 2020-08-02 10:05:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16988-nam-2020-grdp-toan-vung-dbscl-khong-duoc-thap-hon-muc-trung-binh-ca-ca-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Giao thông vận tải phải tập trung giải ngân 100% vốn đầu tư công]]>
Ngày 30/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có buổi làm việc chuyên đề nhằm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đối với các dự án của ngành Giao thông vận tải. ]]>
2020-07-31 16:12:53 2020-07-31 16:12:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16978-bo-giao-thong-van-tai-phai-tap-trung-giai-ngan-100-von-dau-tu-cong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sản xuất công nghiệp tiếp tục gặp khó khăn]]>
Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 chỉ tăng 3,6% so với tháng 6 và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2019, không đạt được mức tăng đột phá trong thời kỳ Covid-19 như tháng trước. ]]>
2020-07-31 14:10:36 2020-07-31 14:10:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16974-san-xuat-cong-nghiep-tiep-tuc-gap-kho-khan.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. ]]>
2020-07-28 09:55:59 2020-07-28 09:55:59 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16954-huyen-phu-cu-tinh-hung-yen-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Công nhận huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. ]]>
2020-07-27 10:30:29 2020-07-27 10:30:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16945-cong-nhan-huyen-gia-vien-tinh-ninh-binh-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. ]]>
2020-07-27 10:27:06 2020-07-27 10:27:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16944--huyen-thanh-mien-tinh-hai-duong-dat-chuan-nong-thon-moi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính phủ cùng TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ vướng mắc cho các dự án bị ách tắc, chậm, trì trệ]]>
TP. Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành 100% nhiệm vụ giải ngân đầu tư công trong năm nay. UBND Thành phố sẽ tổ chức giao ban 2 tuần một lần về giải ngân đầu tư công, hàng tháng đi giám sát thực địa. ]]>
2020-07-20 22:24:38 2020-07-20 22:24:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16908-chinh-phu-cung-tp--ho-chi-minh-thao-go-vuong-mac-cho-cac-du-an-bi-ach-tac-cham-tri-tre.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng ban hành chỉ thị nhằm phát triển ngành mía đường ]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 28/CT-TTg về triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới. ]]>
2020-07-15 10:21:15 2020-07-15 10:21:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16881-thu-tuong-ban-hanh-chi-thi-nham-phat-trien-nganh-mia-duong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngành bảo hiểm được dự báo tăng trưởng trên 20% trong năm 2020]]>
Theo Vietnam Report, khảo sát các doanh nghiệp bảo hiểm do Công ty thực hiện tháng 6/2020 chỉ ra, có đến 90,5% số doanh nghiệp lạc quan về triển vọng toàn ngành bảo hiểm trong 6 tháng cuối năm 2020. ]]>
2020-07-11 11:05:25 2020-07-11 11:05:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16864-nganh-bao-hiem-duoc-du-bao-tang-truong-tren-20-trong-nam-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Covid - 19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ]]>
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của Tổng cục Thống kê, hạn hán, xâm nhập mặn xuất hiện sớm; dịch Covid-19 diễn biến phức tạp... là những khó khăn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2020. ]]>
2020-07-02 09:44:15 2020-07-02 09:44:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16823-covid19-anh-huong-nghiem-trong-den-san-xuat-nong-lam-nghiep-va-thuy-san-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 6/2020 chỉ đạt 8,8 nghìn lượt người]]>
Đây là mức thấp nhất trong nhiều năm qua, giảm 61,3% so với tháng 5/2020 và giảm 99,3% so với cùng kỳ năm 2019. Tính chung 6 tháng đầu năm, khách quốc tế đến nước ta đạt trên 3,7 triệu lượt người, giảm 55,8% so với cùng kỳ năm 2019. ]]>
2020-07-02 08:49:49 2020-07-02 08:49:49 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16820-khach-quoc-te-den-viet-nam-trong-thang-62020-chi-dat--88-nghin-luot-nguoi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Nội được áp dụng chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù như thế nào?]]>
Theo Nghị quyết số 115/2020/QH14, ngày 19/6/2020, Hà Nội sẽ được phép thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân hàng đặc thù từ 15/8/2020 và thời gian thực hiện thí điểm sẽ kéo dài trong 5 năm. ]]>
2020-07-01 22:10:27 2020-07-01 22:10:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16817-ha-noi-duoc-ap-dung-chinh-sach-tai-chinhngan-hang-dac-thu-nhu-the-nao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 1/7/2021, bắt đầu thí điểm mô hình chính quyền đô thị 1 cấp tại TP. Đà Nẵng]]>
Theo Nghị quyết số 119/2020/QH14, thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Đà Nẵng sẽ được tiến hành từ ngày 01/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm. ]]>
2020-07-01 21:47:48 2020-07-01 21:47:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16816-tu-172021-bat-dau-thi-diem-mo-hinh-chinh-quyen-do-thi-1-cap-tai-tp--da-nang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nửa đầu năm, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp đạt 2,71% ]]>
Đây là mức tăng 6 tháng thấp nhất trong giai đoạn 2011-2020, nguyên nhân một phần do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. ]]>
2020-07-01 15:02:11 2020-07-01 15:02:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16805-nua-dau-nam-gia-tri-tang-them-toan-nganh-cong-nghiep-dat-271---.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Chính thức thực hiện Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ]]>
Ngày 01/7/2020, Tổng cục Thống kê tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 trên phạm vi cả nước. Đây là lần đầu tiên tiến hành điều tra giữa kỳ. ]]>
2020-07-01 09:04:06 2020-07-01 09:04:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16800-chinh-thuc-thuc-hien-dieu-tra-nong-thon-nong-nghiep-giua-ky.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quan điểm “Hà Nội không vội được đâu” giờ đã lạc hậu, đã cũ!]]>
Bởi, Hà Nội ngày nay tích cực đối thoại, tích cực tháo gỡ, tích cực tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế phát triển. ]]>
2020-06-27 13:19:16 2020-06-27 13:19:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16779-quan-diem-ha-noi-khong-voi-duoc-dau-gio-da-lac-hau-da-cu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[ Sớm khôi phục lại các hoạt động sản xuất, chế biến nông sản bị ảnh hưởng của đại dịch ]]>
Khẩn trương xây dựng các đề án phát triển 03 ngành chế biến nông sản để phấn đấu đứng trong số 5 nước hàng đầu thế giới về: rau, củ, quả; thủy, hải sản; gỗ và sản phẩm từ gỗ, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2020. ]]>
2020-06-05 08:20:32 2020-06-05 08:20:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16671--som-khoi-phuc-lai-cac-hoat-dong-san-xuat-che-bien-nong-san-bi-anh-huong-cua-dai-dich--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sản xuất công nghiệp đang dần khôi phục]]>
Trước tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất công nghiệp đã có tín hiệu tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2020 đạt mức tăng 11,2% so với tháng trước. ]]>
2020-05-30 17:01:30 2020-05-30 17:01:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16642-san-xuat-cong-nghiep-dang-dan-khoi-phuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 5/2020 thấp nhất trong nhiều năm qua]]>
Khách quốc tế đến nước ta trong tháng 5/2020 chỉ đạt 22,7 nghìn lượt người, giảm 13,6% so với tháng trước và giảm 98,3% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức thấp nhất trong nhiều năm qua. ]]>
2020-05-29 15:41:01 2020-05-29 15:41:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16641-khach-quoc-te-den-viet-nam-trong-thang-52020-thap-nhat-trong-nhieu-nam-qua.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bất động sản Hậu Giang “bứt phá” từ những “cú huých”]]>
Hạ tầng đồng bộ, kinh tế đang trên đà tăng trưởng, chính sách mở rộng đô thị… là những “cú huých” thúc đẩy bất động sản Hậu Giang “bứt phá” những tháng cuối năm 2020. ]]>
2020-05-26 17:24:04 2020-05-26 17:24:04 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16625-bat-dong-san-hau-giang-but-pha-tu-nhung-cu-huych.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất công suất 20 triệu hành khách/năm]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. ]]>
2020-05-20 13:34:03 2020-05-20 13:34:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16593-xay-dung-nha-ga-t3-tan-son-nhat-cong-suat-20-trieu-hanh-khachnam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giai đoạn 2020-2025, phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ]]>
Việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả phải được coi là giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước trong 5 năm tới. ]]>
2020-05-08 22:25:28 2020-05-08 22:25:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16529-giai-doan-2020-2025-phan-dau-hang-nam-tiet-kiem-toi-thieu-2-tong-dien-nang-tieu-thu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sản xuất công nghiệp tháng 4 giảm mạnh do ảnh hưởng dịch Covid-19]]>
Chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, ước tính chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 4 ước tính giảm 13,3% so với tháng trước và giảm 10,5% so với cùng kỳ năm trước. ]]>
2020-04-30 16:27:46 2020-04-30 16:27:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16482-san-xuat-cong-nghiep-thang-4-giam-manh-do-anh-huong-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xây dựng Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản phải đảm bảo những mục tiêu gì?]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 541/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thuỷ sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. ]]>
2020-04-22 15:39:56 2020-04-22 15:39:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16432-xay-dung-quy-hoach-bao-ve-va-khai-thac-nguon-loi-thuy-san-phai-dam-bao-nhung-muc-tieu-gi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều giải pháp xây dựng chuỗi đảm bảo cung ứng thịt lợn trong mùa dịch Covid-19]]>
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp với các doanh nghiệp chăn nuôi lợn. ]]>
2020-04-19 17:01:25 2020-04-19 17:01:25 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16411-nhieu-giai-phap-xay-dung-chuoi-dam-bao-cung-ung-thit-lon-trong-mua-dich-covid-19.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quý I/2020: Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức]]>
Theo số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê, sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý I/2020 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi; hạn hán, xâm nhập mặn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, dịch tả lợn châu Phi và đặc biệt là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ]]>
2020-04-08 08:48:47 2020-04-08 08:48:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16343-quy-i2020--san-xuat-nong-lam-nghiep-va-thuy-san-dang-doi-dien-voi-nhieu-kho-khan-thach-thuc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tăng trưởng sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo thấp nhất trong 5 năm]]>
Theo Tổng cục Thống kê, ngành công nghiệp quý I/2020 chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nên đạt mức tăng trưởng thấp 5,28% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng thấp nhất giai đoạn 2016-2020. ]]>
2020-03-30 15:57:17 2020-03-30 15:57:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16285-tang-truong-san-xuat-cong-nghiep-che-bien-che-tao-thap-nhat-trong-5-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Từ 28/3-15/4: Những cơ sở nào được mở cửa kinh doanh trên địa bàn TP. Hà Nội?]]>
Thành phố Hà Nội yêu cầu đóng cửa, tạm dừng kinh doanh toàn bộ các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố, trừ một số cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu. ]]>
2020-03-28 12:32:17 2020-03-28 12:32:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16268-tu-283-154--nhung-co-so-nao-duoc-mo-cua-kinh-doanh-tren-dia-ban-tp--ha-noi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TP. Hà Nội: 99,21% đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa được cấp giấy chứng nhận ]]>
Đây là thông tin được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội) thông báo sau khi rà soát công tác dồn điền đổi thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố. ]]>
2020-03-24 14:18:57 2020-03-24 14:18:57 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-16231-tp--ha-noi--9921-dat-nong-nghiep-sau-don-dien-doi-thua-duoc-cap-giay-chung-nhan-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/