KINHTEVADUBAO.VN - Ngành - Lãnh thổ 2019-02-19 21:14:44 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Đồng Nai tập trung đột phá vào những lĩnh vực trọng tâm]]>
Năm 2019, Đồng Nai quyết liệt triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh ngay từ ngày đầu, tháng đầu; tập trung đột phá vào những lĩnh vực trọng tâm, có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững. ]]>
2019-02-19 15:04:38 2019-02-19 15:04:38 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13540-dong-nai-tap-trung-dot-pha-vao-nhung-linh-vuc-trong-tam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tổng kết công tác đổi mới, phát triển kinh tế tập thể]]>
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. ]]>
2019-02-17 17:42:05 2019-02-17 17:42:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13532-tong-ket-cong-tac-doi-moi-phat-trien-kinh-te-tap-the.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tìm chính sách phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên]]>
Sáng ngày 16/2, tại Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên để bàn về các cơ chế, chính sách, giải pháp đột phá để phát triển lĩnh vực mũi nhọn của khu vực này. ]]>
2019-02-16 23:48:10 2019-02-16 23:48:10 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13531-tim-chinh-sach-phat-trien-du-lich-mien-trungtay-nguyen.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Các tỉnh miền Trung cần đổi mới tư duy, “cách làm ăn”]]>
Miền Trung không chỉ có thế mạnh về du lịch mà càng cần phải có khu công nghiệp, đặc biệt là chế tạo, chế biến vì giá trị gia tăng cao. Mũi nhọn nữa với miền Trung là nông nghiệp đặc sản, nông nghiệp phục vụ du lịch. Việc bảo vệ môi trường, trồng rừng, nhất là đầu nguồn, rất quan trọng ở khu vực này. ]]>
2019-02-16 07:06:03 2019-02-16 07:06:03 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13530-cac-tinh-mien-trung-can-doi-moi-tu-duy-cach-lam-an.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhìn lại 5 năm tái cơ cấu ngành nông nghiệp và những vấn đề đặt ra]]>
Trải qua 5 năm tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt, được sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành và địa phương, sự nỗ lực của toàn Ngành, sự cố gắng vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp và nông dân, ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả rõ nét. ]]>
2019-02-11 10:16:43 2019-02-11 10:16:43 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13460-nhin-lai-5-nam-tai-co-cau-nganh-nong-nghiep-va-nhung-van-de-dat-ra.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nông nghiệp Việt Nam năm 2018: một năm nhìn lại]]>
Bước sang năm 2019, được kỳ vọng tiếp tục có những đột phát mới, song cũng là năm ngành nông nghiệp Việt Nam đối diện với những thách thức hiện hữu, như: biến đổi khí hậu, vệ sinh an toàn thực phẩm, hay những tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0... Để vượt qua những khó khăn, thách thức này, đòi hỏi toàn Ngành phải nỗ lực hơn nữa. ]]>
2019-02-10 10:22:22 2019-02-10 10:22:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13461-nong-nghiep-viet-nam-nam-2018--mot-nam-nhin-lai.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Dấu ấn ngành công nghiệp năm 2018 và định hướng năm 2019]]>
Trong năm 2018, ngành công nghiệp tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam với các sản phẩm công nghiệp xuất khẩu chủ lực, thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp đang đi đúng hướng, phù hợp với Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; năng lực sản xuất, kinh doanh của ngành công nghiệp đã được tăng lên đáng kể… ]]>
2019-02-06 15:56:30 2019-02-06 15:56:30 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13480-dau-an-nganh-cong-nghiep-nam-2018-va-dinh-huong-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần tăng cường hơn nữa trách nhiệm trong việc xử lý nghiêm các vụ phá rừng trái phép]]>
Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ đối với các bộ, ngành và địa phương trong công tác bảo vệ rừng. ]]>
2019-01-30 11:26:40 2019-01-30 11:26:40 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13443-can-tang-cuong-hon-nua-trach-nhiem-trong-viec-xu-ly-nghiem-cac-vu-pha-rung-trai-phep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần tạo chuyển biến rõ nét, thực chất hơn trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp]]>
Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành nông nghiệp trong năm 2019 trong thông báo phát đi ngày 28/01/2019. ]]>
2019-01-30 11:13:09 2019-01-30 11:13:09 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13442-can-tao-chuyen-bien-ro-net-thuc-chat-hon-trong-co-cau-lai-nganh-nong-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sản xuất công nghiệp giảm 3,2% trong tháng đầu năm 2019]]>
Nguyên nhân là do Tết Nguyên đán năm nay vào đầu tháng 2, nên các doanh nghiệp tập trung sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết từ tháng 12/2018. ]]>
2019-01-29 16:36:52 2019-01-29 16:36:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13429-san-xuat-cong-nghiep-giam-32-trong-thang-dau-nam-2019.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tiếp tục tạo đột phá về kết nối hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông]]>
Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đối với ngành Giao thông Vận tải tại Hội nghị tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải, diễn ra sáng 11/01/2019 tại Hà Nội. ]]>
2019-01-11 16:31:01 2019-01-11 16:31:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13332-tiep-tuc-tao-dot-pha-ve-ket-noi-ha-tang-tao-moi-truong-thuan-loi-de-thu-hut-nguon-luc-phat-trien-ha-tang-giao-thong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Tư pháp cần là “người gác gôn” của Chính phủ trong vấn đề pháp lý quốc tế]]>
Thủ tướng gợi ý Bộ Tư pháp cần xác định tập trung tốt nhất cho nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, phải là “nhạc trưởng”, cơ quan “gác cửa” trong việc bảo đảm tính thống nhất, tính hợp pháp, tính hợp lý, khả thi của hệ thống pháp luật và là “người gác gôn” của Chính phủ trong vấn đề pháp lý quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích quốc gia, dân tộc. ]]>
2019-01-09 00:11:08 2019-01-09 00:11:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13314-bo-tu-phap-can-la-nguoi-gac-gon-cua-chinh-phu-trong-van-de-phap-ly-quoc-te.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật về môi trường]]>
…“làm sao giảm tình trạng xin - cho, công khai minh bạch, có chế tài xử lý nghiêm vi phạm, nhanh chóng, thuận lợi, phân cấp mạnh mẽ...”. ]]>
2019-01-09 00:06:36 2019-01-09 00:06:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13313-phai-tiep-tuc-ra-soat-hoan-thien-the-che-phap-luat-ve-moi-truong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngành Xây dựng cần bứt phá cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho đầu tư kinh doanh]]>
Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của ngành Xây dựng, diễn ra sáng ngày 04/01/2019 tại Hà Nội. ]]>
2019-01-04 17:35:45 2019-01-04 17:35:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13286-nganh-xay-dung-can-but-pha-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-tao-thuan-loi-cho-dau-tu-kinh-doanh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn]]>
Để thực hiện mục tiêu này, một trong những giải pháp quan trọng là đổi mới tư duy phát triển du lịch của các cấp, các ngành; ý thức của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng tham gia vào quá trình phát triển du lịch. ]]>
2019-01-04 08:38:33 2019-01-04 08:38:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13283-dua-du-lich-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phấn đấu trở thành trung tâm chế biến, xuất khẩu đồ gỗ, lâm sản hàng đầu thế giới]]>
Đây là nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao cho ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, diễn ra vào sáng 03/01/2019 ]]>
2019-01-03 15:31:32 2019-01-03 15:31:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13280-phan-dau-tro-thanh-trung-tam-che-bien-xuat-khau-do-go-lam-san-hang-dau-the-gioi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Năm 2019, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao hơn 9%]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thời gian tới, Đắk Lắk cần động viên mạnh mẽ tinh thần, ý chí cách mạng kiên cường của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, để thực hiện cùng lúc hai nhiệm vụ chiến lược là phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững biên cương của tổ quốc ]]>
2018-12-30 14:22:06 2018-12-30 14:22:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13265-nam-2019-tinh-dak-lak-phan-dau-toc-do-tang-truong-cao-hon-9.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngành chế biến, chế tạo dẫn dắt tăng trưởng công nghiệp trong năm 2018]]>
Theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2018, ngành chế biến, chế tạo đóng vai trò chủ chốt, thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp với mức tăng 12,3%, đóng góp 9,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung. ]]>
2018-12-27 21:38:29 2018-12-27 21:38:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13253-nganh-che-bien-che-tao-dan-dat-tang-truong-cong-nghiep-trong-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018]]>
Năm 2018, UBND huyện Yên Châu đạt được một số kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn: Giá trị sản xuất đạt 3.365 tỷ đồng, đạt 101,1% so với kế hoạch, tăng 09% so với năm 2017; các lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các hoạt động đối ngoại được tăng cường. ]]>
2018-12-18 10:33:37 2018-12-18 10:33:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13183-huyen-yen-chau-tinh-son-la-hoan-thanh-toan-dien-cac-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Bằng mọi giá phải đáp ứng đủ điện!”]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh yêu cầu này tại Hội nghị về công tác cung ứng than cho sản xuất điện, ngày 12/12. ]]>
2018-12-12 20:28:23 2018-12-12 20:28:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13144-bang-moi-gia-phai-dap-ung-du-dien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[11 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 8.227,1 tỷ đồng ]]>
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 11 tháng đầu năm 2018, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý ước đạt 6.599,2 tỷ đồng, bằng 41,8% kế hoạch, giải ngân ước đạt 8.227,1 tỷ đồng, bằng 52,2% kế hoạch. ]]>
2018-12-12 17:16:29 2018-12-12 17:16:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13142-11-thang-dau-nam-nganh-nong-nghiep-giai-ngan-uoc-dat-8-2271-ty-dong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không để thiếu than cho sản xuất điện, kể cả ngắn hạn trong tháng cuối năm 2018]]>
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương phê duyệt biểu đồ cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện than. ]]>
2018-12-04 22:57:47 2018-12-04 22:57:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13084-khong-de-thieu-than-cho-san-xuat-dien-ke-ca-ngan-han-trong-thang-cuoi-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2025, tỉnh Bình Định có 17 đô thị]]>
Theo Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2025, Tỉnh có: 01 đô thị loại I; 01 đô thị loại III; 02 đô thị loại IV; 10 đô thị loại V hiện hữu; 03 đô thị loại V hình thành mới. ]]>
2018-12-03 22:03:22 2018-12-03 22:03:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13067-den-nam-2025-tinh-binh-dinh-co-17-do-thi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Tĩnh tiếp tục là điểm sáng trong sản xuất công nghiệp]]>
Trong 11 tháng năm 2018, Hà Tĩnh là địa phương có tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) cao nhất cả nước (93,2%) nhờ sự đóng góp của Tập đoàn Formosa. ]]>
2018-11-29 20:53:14 2018-11-29 20:53:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13045-ha-tinh-tiep-tuc-la-diem-sang-trong-san-xuat-cong-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Làm sao tạo ra được cơ chế thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển kết cấu hạ tầng?]]>
Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đặt ra trong buổi lễ ra mắt đối với nhóm Công tác cơ sở hạ tầng tại Việt Nam (IWG) diễn ra ngày 23/11/2018 tại Hà Nội. ]]>
2018-11-23 17:02:07 2018-11-23 17:02:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13000-lam-sao-tao-ra-duoc-co-che-thu-hut-cac-nha-dau-tu-tham-gia-phat-trien-ket-cau-ha-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 04/2019, hoàn thành xong 6 đề án kết cấu hạ tầng giao thông]]>
Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam phải hoàn thiện các Đề án phát triển hạ tầng giao thông đường bộ và tăng hiệu quả quản lý khai thác Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; cảng biển Hải Phòng. ]]>
2018-11-21 08:33:33 2018-11-21 08:33:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12980-thang-042019-hoan-thanh-xong-6-de-an-ket-cau-ha-tang-giao-thong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần có phương án xử lý phù hợp, công khai, minh bạch các dự án BOT]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan chủ động rà soát các dự án BOT, có phương án xử lý phù hợp, công khai, minh bạch nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian vừa qua. ]]>
2018-11-14 16:57:50 2018-11-14 16:57:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12942-can-co-phuong-an-xu-ly-phu-hop-cong-khai-minh-bach-cac-du-an-bot.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần 10,57 tỷ USD cho quy hoạch ngành công nghiệp khí giai đoạn 2017-2025]]>
Trong khi đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho quy hoạch ngành công nghiệp khí giai đoạn 2026-2035 là 8,485 tỷ USD. ]]>
2018-11-14 15:18:45 2018-11-14 15:18:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12940-can-1057-ty-usd-cho-quy-hoach-nganh-cong-nghiep-khi-giai-doan-2017-2025.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[10 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 7.512,1 tỷ đồng]]>
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 10 tháng đầu năm 2018, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý ước đạt 5.857,7 tỷ đồng, bằng 37,1% kế hoạch, giải ngân ước đạt 7.512,1 tỷ đồng, bằng 47,6% kế hoạch. ]]>
2018-11-09 16:16:51 2018-11-09 16:16:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12905-10-thang-dau-nam-nganh-nong-nghiep-giai-ngan-uoc-dat-7-5121-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Nội chính thức tham gia vào đại gia đình F1]]>
Chiều 7/11, UBND TP Hà Nội, Tập đoàn F1 Thế giới, Tập đoàn Vingroup và Công ty Grand Prix Việt Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện "Hà Nội - Việt Nam" chính thức là nước thứ 22 trên thế giới sẽ đăng cai tổ chức Giải đua ô tô Công thức 1 (Formula One - F1). ]]>
2018-11-07 22:04:13 2018-11-07 22:04:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12878-ha-noi-chinh-thuc-tham-gia-vao-dai-gia-dinh-f1.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/