KINHTEVADUBAO.VN - Ngành - Lãnh thổ 2018-12-18 23:32:17 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018]]>
Năm 2018, UBND huyện Yên Châu đạt được một số kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn: Giá trị sản xuất đạt 3.365 tỷ đồng, đạt 101,1% so với kế hoạch, tăng 09% so với năm 2017; các lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các hoạt động đối ngoại được tăng cường. ]]>
2018-12-18 10:33:37 2018-12-18 10:33:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13183-huyen-yen-chau-tinh-son-la-hoan-thanh-toan-dien-cac-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[“Bằng mọi giá phải đáp ứng đủ điện!”]]>
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã nhấn mạnh yêu cầu này tại Hội nghị về công tác cung ứng than cho sản xuất điện, ngày 12/12. ]]>
2018-12-12 20:28:23 2018-12-12 20:28:23 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13144-bang-moi-gia-phai-dap-ung-du-dien.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[11 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 8.227,1 tỷ đồng ]]>
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 11 tháng đầu năm 2018, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý ước đạt 6.599,2 tỷ đồng, bằng 41,8% kế hoạch, giải ngân ước đạt 8.227,1 tỷ đồng, bằng 52,2% kế hoạch. ]]>
2018-12-12 17:16:29 2018-12-12 17:16:29 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13142-11-thang-dau-nam-nganh-nong-nghiep-giai-ngan-uoc-dat-8-2271-ty-dong-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Không để thiếu than cho sản xuất điện, kể cả ngắn hạn trong tháng cuối năm 2018]]>
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương phê duyệt biểu đồ cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện than. ]]>
2018-12-04 22:57:47 2018-12-04 22:57:47 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13084-khong-de-thieu-than-cho-san-xuat-dien-ke-ca-ngan-han-trong-thang-cuoi-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2025, tỉnh Bình Định có 17 đô thị]]>
Theo Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2025, Tỉnh có: 01 đô thị loại I; 01 đô thị loại III; 02 đô thị loại IV; 10 đô thị loại V hiện hữu; 03 đô thị loại V hình thành mới. ]]>
2018-12-03 22:03:22 2018-12-03 22:03:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13067-den-nam-2025-tinh-binh-dinh-co-17-do-thi.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Tĩnh tiếp tục là điểm sáng trong sản xuất công nghiệp]]>
Trong 11 tháng năm 2018, Hà Tĩnh là địa phương có tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) cao nhất cả nước (93,2%) nhờ sự đóng góp của Tập đoàn Formosa. ]]>
2018-11-29 20:53:14 2018-11-29 20:53:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13045-ha-tinh-tiep-tuc-la-diem-sang-trong-san-xuat-cong-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Làm sao tạo ra được cơ chế thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển kết cấu hạ tầng?]]>
Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đặt ra trong buổi lễ ra mắt đối với nhóm Công tác cơ sở hạ tầng tại Việt Nam (IWG) diễn ra ngày 23/11/2018 tại Hà Nội. ]]>
2018-11-23 17:02:07 2018-11-23 17:02:07 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-13000-lam-sao-tao-ra-duoc-co-che-thu-hut-cac-nha-dau-tu-tham-gia-phat-trien-ket-cau-ha-tang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tháng 04/2019, hoàn thành xong 6 đề án kết cấu hạ tầng giao thông]]>
Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đối với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam phải hoàn thiện các Đề án phát triển hạ tầng giao thông đường bộ và tăng hiệu quả quản lý khai thác Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; cảng biển Hải Phòng. ]]>
2018-11-21 08:33:33 2018-11-21 08:33:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12980-thang-042019-hoan-thanh-xong-6-de-an-ket-cau-ha-tang-giao-thong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần có phương án xử lý phù hợp, công khai, minh bạch các dự án BOT]]>
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan chủ động rà soát các dự án BOT, có phương án xử lý phù hợp, công khai, minh bạch nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian vừa qua. ]]>
2018-11-14 16:57:50 2018-11-14 16:57:50 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12942-can-co-phuong-an-xu-ly-phu-hop-cong-khai-minh-bach-cac-du-an-bot.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần 10,57 tỷ USD cho quy hoạch ngành công nghiệp khí giai đoạn 2017-2025]]>
Trong khi đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho quy hoạch ngành công nghiệp khí giai đoạn 2026-2035 là 8,485 tỷ USD. ]]>
2018-11-14 15:18:45 2018-11-14 15:18:45 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12940-can-1057-ty-usd-cho-quy-hoach-nganh-cong-nghiep-khi-giai-doan-2017-2025.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[10 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 7.512,1 tỷ đồng]]>
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 10 tháng đầu năm 2018, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý ước đạt 5.857,7 tỷ đồng, bằng 37,1% kế hoạch, giải ngân ước đạt 7.512,1 tỷ đồng, bằng 47,6% kế hoạch. ]]>
2018-11-09 16:16:51 2018-11-09 16:16:51 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12905-10-thang-dau-nam-nganh-nong-nghiep-giai-ngan-uoc-dat-7-5121-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Nội chính thức tham gia vào đại gia đình F1]]>
Chiều 7/11, UBND TP Hà Nội, Tập đoàn F1 Thế giới, Tập đoàn Vingroup và Công ty Grand Prix Việt Nam tổ chức họp báo công bố sự kiện "Hà Nội - Việt Nam" chính thức là nước thứ 22 trên thế giới sẽ đăng cai tổ chức Giải đua ô tô Công thức 1 (Formula One - F1). ]]>
2018-11-07 22:04:13 2018-11-07 22:04:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12878-ha-noi-chinh-thuc-tham-gia-vao-dai-gia-dinh-f1.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Tỉnh Bắc Ninh thu hút FDI gắn với phát triển môi trường bền vững]]>
Luỹ kế đến ngày 20/9/2018, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.275 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đạt gần 17 tỷ USD. Tính riêng giai đoạn 5 năm gần đây (2014-2018), toàn tỉnh có 836 dự án FDI được cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn FDI đạt 10.719 triệu USD. ]]>
2018-11-02 09:26:13 2018-11-02 09:26:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12832-tinh-bac-ninh-thu-hut-fdi-gan-voi-phat-trien-moi-truong-ben-vung.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Nghề cá khai thác còn mang tính tự phát nhiều]]>
Ngày 31/10, tiếp tục hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, các đại biểu Quốc hội đã đặt nhiều câu hỏi đối với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Trong đó, vấn đề thẻ “thẻ vàng” của EU được nhiều đại biểu quan tâm. ]]>
2018-11-01 09:51:46 2018-11-01 09:51:46 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12825-bo-truong-nguyen-xuan-cuong--nghe-ca-khai-thac-con-mang-tinh-tu-phat-nhieu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Ngành chế biến, chế tạo dẫn dắt tăng trưởng IIP trong 10 tháng]]>
Theo Tổng cục Thống kê, trong 10 tháng qua, ngành chế biến, chế tạo tăng trưởng 12,7%, đóng góp 9,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung toàn ngành công nghiệp. ]]>
2018-10-29 21:17:14 2018-10-29 21:17:14 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12796-nganh-che-bien-che-tao-dan-dat-tang-truong-iip-trong-10-thang.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cần phát triển sàn giao dịch vận tải hiệu quả và thực chất!]]>
Việc sàn giao dịch vận tải của Việt Nam đã hoạt động nhiều năm nhưng không hiệu quả, thậm chí không có giao dịch là một trở ngại lớn đối với năng lực cạnh tranh của ngành logistics. ]]>
2018-10-29 16:42:27 2018-10-29 16:42:27 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12793-can-phat-trien-san-giao-dich-van-tai-hieu-qua-va-thuc-chat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xã Vĩnh Hải (Ninh Thuận) được bổ sung vào danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo]]>
Trước đó, Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 gồm có 291 xã thuộc 23 tỉnh được hỗ trợ đầu tư. ]]>
2018-10-26 22:23:08 2018-10-26 22:23:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12775-xa-vinh-hai-ninh-thuan-duoc-bo-sung-vao-danh-sach-xa-dac-biet-kho-khan-vung-bai-ngang-ven-bien-va-hai-dao.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ KHĐT khẩn trương thẩm định nguồn vốn đầu tư Bến cảng Liên Chiểu]]>
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ]]>
2018-10-25 20:55:13 2018-10-25 20:55:13 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12761-bo-khdt-khan-truong-tham-dinh-nguon-von-dau-tu-ben-cang-lien-chieu.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2020, Bộ Công Thương sẽ xử lý dứt điểm 12 dự án thua lỗ]]>
"Mục tiêu trong năm 2018 là cơ bản giải quyết những khó khăn, vướng mắc và dứt điểm đến năm 2020 sẽ hoàn thành cơ bản việc xử lý thua lỗ", ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) khẳng định. ]]>
2018-10-17 18:28:18 2018-10-17 18:28:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12673-den-nam-2020-bo-cong-thuong-se-xu-ly-dut-diem-12-du-an-thua-lo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đà Nẵng: Thành lập BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp]]>
Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (Ban Quản lý) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng và Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng. ]]>
2018-10-06 08:10:01 2018-10-06 08:10:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12596-da-nang--thanh-lap-bql-khu-cong-nghe-cao-va-cac-khu-cong-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[9 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 6.084,5 tỷ đồng]]>
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 9 tháng đầu năm 2018, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý ước đạt 5.066,2 tỷ đồng, bằng 32,1% kế hoạch, giải ngân ước đạt 6.084,5 tỷ đồng, bằng 38,5% kế hoạch. ]]>
2018-10-05 11:02:11 2018-10-05 11:02:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12591-9-thang-dau-nam-nganh-nong-nghiep-giai-ngan-uoc-dat-6-0845-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt gần 30 tỷ USD]]>
Theo số liệu báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 9/2018, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản ước đạt 3,38 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2018 đạt 29,55 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017. ]]>
2018-10-04 17:05:52 2018-10-04 17:05:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12586-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-dat-gan-30-ty-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Triển khai nhiều biện pháp để EC sớm rút “thẻ vàng” thủy sản]]>
Hoàn thiện khung pháp lý; kiểm soát được tàu bằng lắp đặt các trang thiết bị; bảo đảm thực thi pháp luật chấm dứt tàu đánh bắt ở vùng biển không thuộc chủ quyền; bảo đảm truy xuất nguồn gốc hải sản hợp pháp khi xuất khẩu. ]]>
2018-10-01 22:08:28 2018-10-01 22:08:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12552-trien-khai-nhieu-bien-phap-de-ec-som-rut-the-vang-thuy-san.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phân loại container tồn đọng tại các cảng biển để xử lý]]>
Đối với các lô hàng phế liệu nhập khẩu vô chủ thì xác minh các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xử lý như chất thải nguy hại hoặc tái chế. Còn đối với những lô hàng phế liệu do các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhập khẩu, sản xuất, thì cơ quan hải quan yêu cầu khẩn trương làm thủ tục thông quan theo quy định. ]]>
2018-10-01 22:01:34 2018-10-01 22:01:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12553-phan-loai-container-ton-dong-tai-cac-cang-bien-de-xu-ly.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sản xuất nông nghiệp 9 tháng năm 2018 phát triển ổn định và có mức tăng trưởng khá]]>
Mặc dù diện tích lúa đông xuân cả nước giảm 15 nghìn ha so với vụ đông xuân trước, nhưng với năng suất đạt 66,4 tạ/ha (tăng 4,1 tạ/ha) nên sản lượng toàn vụ vẫn đạt 20,6 triệu tấn, tăng 1.187,2 nghìn tấn so với vụ đông xuân năm 2017. ]]>
2018-10-01 14:53:41 2018-10-01 14:53:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12547-san-xuat-nong-nghiep-9-thang-nam-2018-phat-trien-on-dinh-va-co-muc-tang-truong-kha.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều cơ chế, chính sách thú đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. ]]>
2018-10-01 14:29:16 2018-10-01 14:29:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12545-nhieu-co-che-chinh-sach-thu-day-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giai đoạn 2018-2022, TP. Hồ Chí Minh cần huy động khoảng 2.867.357 tỷ đồng]]>
Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, nguồn lực đầu tư sử dụng ngân sách là chính nên đầu tư tăng không đáng kể. Nếu để đột phá, cần phải huy động từ nhiều nguồn lực của xã hội. ]]>
2018-09-30 08:41:53 2018-09-30 08:41:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12542-giai-doan-2018-2022-tp--ho-chi-minh-can-huy-dong-khoang-2-867-357-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư tỉnh Nghệ An]]>
Về xử lý vướng mắc trong thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư làm căn cứ thu hồi đất đối với các dự án trong Khu kinh tế Đông Nam, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6276/VPCP-CN, ngày 4/7/2018 của Văn phòng Chính phủ. ]]>
2018-09-29 09:14:15 2018-09-29 09:14:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12533-thu-tuong-chi-dao-giai-quyet-vuong-mac-trong-trien-khai-cac-du-an-dau-tu-tinh-nghe-an.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TP. Hồ Chí Minh sẽ phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu địa phương năm 2018]]>
Trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng với các kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm; dự kiến được phát hành 1 đợt vào tháng 10/2018. ]]>
2018-09-28 23:24:53 2018-09-28 23:24:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12541-tp--ho-chi-minh-se-phat-hanh-800-ty-dong-trai-phieu-dia-phuong-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quý III/2018, sản xuất công nghiệp tăng 10,7% ]]>
Trong đó, ngành chế biến, chế tạo là động lực cho sản xuất toàn ngành công nghiệp với mức tăng 13,2%. ]]>
2018-09-28 14:37:18 2018-09-28 14:37:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12525-quy-iii2018-san-xuat-cong-nghiep-tang-107--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/