KINHTEVADUBAO.VN - Ngành - Lãnh thổ 2018-10-20 12:47:25 kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/ <![CDATA[Đến năm 2020, Bộ Công Thương sẽ xử lý dứt điểm 12 dự án thua lỗ]]>
"Mục tiêu trong năm 2018 là cơ bản giải quyết những khó khăn, vướng mắc và dứt điểm đến năm 2020 sẽ hoàn thành cơ bản việc xử lý thua lỗ", ông Dương Duy Hưng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) khẳng định. ]]>
2018-10-17 18:28:18 2018-10-17 18:28:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12673-den-nam-2020-bo-cong-thuong-se-xu-ly-dut-diem-12-du-an-thua-lo.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đà Nẵng: Thành lập BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp]]>
Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (Ban Quản lý) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng và Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng. ]]>
2018-10-06 08:10:01 2018-10-06 08:10:01 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12596-da-nang--thanh-lap-bql-khu-cong-nghe-cao-va-cac-khu-cong-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[9 tháng đầu năm, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 6.084,5 tỷ đồng]]>
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 9 tháng đầu năm 2018, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý ước đạt 5.066,2 tỷ đồng, bằng 32,1% kế hoạch, giải ngân ước đạt 6.084,5 tỷ đồng, bằng 38,5% kế hoạch. ]]>
2018-10-05 11:02:11 2018-10-05 11:02:11 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12591-9-thang-dau-nam-nganh-nong-nghiep-giai-ngan-uoc-dat-6-0845-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản đạt gần 30 tỷ USD]]>
Theo số liệu báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng 9/2018, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản ước đạt 3,38 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2018 đạt 29,55 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017. ]]>
2018-10-04 17:05:52 2018-10-04 17:05:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12586-xuat-khau-nong-lam-thuy-san-dat-gan-30-ty-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Triển khai nhiều biện pháp để EC sớm rút “thẻ vàng” thủy sản]]>
Hoàn thiện khung pháp lý; kiểm soát được tàu bằng lắp đặt các trang thiết bị; bảo đảm thực thi pháp luật chấm dứt tàu đánh bắt ở vùng biển không thuộc chủ quyền; bảo đảm truy xuất nguồn gốc hải sản hợp pháp khi xuất khẩu. ]]>
2018-10-01 22:08:28 2018-10-01 22:08:28 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12552-trien-khai-nhieu-bien-phap-de-ec-som-rut-the-vang-thuy-san.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phân loại container tồn đọng tại các cảng biển để xử lý]]>
Đối với các lô hàng phế liệu nhập khẩu vô chủ thì xác minh các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xử lý như chất thải nguy hại hoặc tái chế. Còn đối với những lô hàng phế liệu do các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhập khẩu, sản xuất, thì cơ quan hải quan yêu cầu khẩn trương làm thủ tục thông quan theo quy định. ]]>
2018-10-01 22:01:34 2018-10-01 22:01:34 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12553-phan-loai-container-ton-dong-tai-cac-cang-bien-de-xu-ly.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sản xuất nông nghiệp 9 tháng năm 2018 phát triển ổn định và có mức tăng trưởng khá]]>
Mặc dù diện tích lúa đông xuân cả nước giảm 15 nghìn ha so với vụ đông xuân trước, nhưng với năng suất đạt 66,4 tạ/ha (tăng 4,1 tạ/ha) nên sản lượng toàn vụ vẫn đạt 20,6 triệu tấn, tăng 1.187,2 nghìn tấn so với vụ đông xuân năm 2017. ]]>
2018-10-01 14:53:41 2018-10-01 14:53:41 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12547-san-xuat-nong-nghiep-9-thang-nam-2018-phat-trien-on-dinh-va-co-muc-tang-truong-kha.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Nhiều cơ chế, chính sách thú đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, ngày 17/04/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. ]]>
2018-10-01 14:29:16 2018-10-01 14:29:16 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12545-nhieu-co-che-chinh-sach-thu-day-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-nong-thon.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Giai đoạn 2018-2022, TP. Hồ Chí Minh cần huy động khoảng 2.867.357 tỷ đồng]]>
Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, nguồn lực đầu tư sử dụng ngân sách là chính nên đầu tư tăng không đáng kể. Nếu để đột phá, cần phải huy động từ nhiều nguồn lực của xã hội. ]]>
2018-09-30 08:41:53 2018-09-30 08:41:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12542-giai-doan-2018-2022-tp--ho-chi-minh-can-huy-dong-khoang-2-867-357-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thủ tướng chỉ đạo giải quyết vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư tỉnh Nghệ An]]>
Về xử lý vướng mắc trong thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư làm căn cứ thu hồi đất đối với các dự án trong Khu kinh tế Đông Nam, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6276/VPCP-CN, ngày 4/7/2018 của Văn phòng Chính phủ. ]]>
2018-09-29 09:14:15 2018-09-29 09:14:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12533-thu-tuong-chi-dao-giai-quyet-vuong-mac-trong-trien-khai-cac-du-an-dau-tu-tinh-nghe-an.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[TP. Hồ Chí Minh sẽ phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu địa phương năm 2018]]>
Trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng với các kỳ hạn 10 năm, 15 năm, 20 năm và 30 năm; dự kiến được phát hành 1 đợt vào tháng 10/2018. ]]>
2018-09-28 23:24:53 2018-09-28 23:24:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12541-tp--ho-chi-minh-se-phat-hanh-800-ty-dong-trai-phieu-dia-phuong-nam-2018.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Quý III/2018, sản xuất công nghiệp tăng 10,7% ]]>
Trong đó, ngành chế biến, chế tạo là động lực cho sản xuất toàn ngành công nghiệp với mức tăng 13,2%. ]]>
2018-09-28 14:37:18 2018-09-28 14:37:18 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12525-quy-iii2018-san-xuat-cong-nghiep-tang-107--.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đầu tư xây dựng cảng Liên Chiểu là vấn đề cấp bách]]>
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ liên quan và TP. Đà Nẵng thống nhất về vấn đề chủ đầu tư dự án và một số thủ tục liên quan khi dự án có quy mô 32.860 tỷ đồng, nhưng hợp phần vốn nhà nước đầu tư (đê chắn sóng, nạo vét, không phát sinh lợi nhuận) vào khoảng 3.000 tỷ đồng. ]]>
2018-09-24 20:51:15 2018-09-24 20:51:15 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12500-dau-tu-xay-dung-cang-lien-chieu-la-van-de-cap-bach.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đẩy mạnh các hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp]]>
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách, trọng tâm về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. ]]>
2018-09-20 09:39:08 2018-09-20 09:39:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12470-day-manh-cac-hoat-dong-chong-khai-thac-hai-san-bat-hop-phap.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bắc Ninh có thêm KCN và khu đô thị mới gần 400ha]]>
KCN Thuận Thành III, phân Khu B do Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Qúy – Bắc Ninh làm Chủ đầu tư có qui mô gần 400ha, trong đó: KCN có qui mô diện tích trên 300 ha và Khu đô thị phục vụ KCN có diện tích trên 73ha. ]]>
2018-09-20 08:47:32 2018-09-20 08:47:32 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12468-bac-ninh-co-them-kcn-va--khu-do-thi-moi-gan-400ha.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng có tân Giám đốc]]>
Như vậy, với việc ông Trần Phước Sơn được điều động sang làm Giám đốc, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng đã kiện toàn mới toàn bộ nhân sự lãnh đạo, gồm một giám đốc và 2 phó giám đốc. ]]>
2018-09-15 17:02:52 2018-09-15 17:02:52 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12436-so-ke-hoach-va-dau-tu-tp--da-nang-co-tan-giam-doc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hoa Kỳ áp thuế 4,58% đối với tôm Việt Nam]]>
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) vừa công bố thông tin về kết quả của POR12. ]]>
2018-09-12 11:41:08 2018-09-12 11:41:08 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12400-hoa-ky-ap-thue-458-doi-voi-tom-viet-nam.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hộ nông dân được vay tối đa 200 triệu đồng]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, ngày 09/06/2015 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. ]]>
2018-09-12 10:32:55 2018-09-12 10:32:55 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12398-ho-nong-dan-duoc-vay-toi-da-200-trieu-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước]]>
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP, ngày 31/08/2018 về việc thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023. ]]>
2018-09-04 21:26:05 2018-09-04 21:26:05 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12338-phat-trien-ninh-thuan-thanh-trung-tam-nang-luong-tai-tao-cua-ca-nuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận có 283.740 ha đất nông nghiệp]]>
Đất phi nông nghiệp là 42.925 ha, chiếm 12,79%; đất đô thị 15.009 ha, chiếm 4,47%. ]]>
2018-09-01 23:35:33 2018-09-01 23:35:33 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12328-den-nam-2020-tinh-ninh-thuan--co-283-740-ha-dat-nong-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Khánh thành dự án giao thông PPP đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh]]>
Sau 4 năm tổ chức thi công, đúng 9h30’ ngày 1/9, trên dòng sông Bạch Đằng lịch sử, tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức thông xe cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, tuyến cao tốc đầu tiên của Tỉnh. ]]>
2018-09-01 23:02:36 2018-09-01 23:02:36 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12327-khanh-thanh-du-an-giao-thong-ppp-dau-tien-cua-tinh-quang-ninh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[8 tháng đầu năm 2018, ngành nông nghiệp giải ngân ước đạt 4.754,5 tỷ đồng]]>
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, 8 tháng đầu năm 2018, tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ quản lý đạt 4.057,9 tỷ đồng, bằng 25,7% kế hoạch, giải ngân ước đạt 4.754,5 tỷ đồng, bằng 30,1% kế hoạch. ]]>
2018-08-31 16:53:56 2018-08-31 16:53:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12321-8-thang-dau-nam-2018-nganh-nong-nghiep-giai-ngan-uoc-dat-4-7545-ty-dong.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Xử lý nghiêm tình trạng sử dụng điện thoại di động khi điều khiển mô tô, xe máy ]]>
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có công văn đề nghị Ban ATGT TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Grab chấn chỉnh và xử lý tình trạng sử dụng điện thoại di động khi điều khiển mô tô, xe máy tham gia giao thông. ]]>
2018-08-31 15:30:37 2018-08-31 15:30:37 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12317-xu-ly-nghiem-tinh-trang-su-dung-dien-thoai-di-dong-khi-dieu-khien-mo-to-xe-may-.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Đến năm 2025, ngành chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu đạt 18 đến 20 tỷ USD]]>
Văn phòng Chính phủ vừa phát đi Thông báo số 325/TB-VPCP, ngày 29/08/2018 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Định hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu”. ]]>
2018-08-31 10:57:53 2018-08-31 10:57:53 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12311-den-nam-2025-nganh-che-bien-go-va-lam-san-xuat-khau-dat-18-den-20-ty-usd.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Hà Tĩnh tiếp tục đứng đầu về sản xuất công nghiệp]]>
Chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2018 của Hà Tĩnh tăng 121,4%, chủ yếu do đóng góp của Tập đoàn Formosa. ]]>
2018-08-29 15:31:26 2018-08-29 15:31:26 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12288-ha-tinh-tiep-tuc-dung-dau-ve-san-xuat-cong-nghiep.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Cơ cấu lại ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018-2020]]>
Bộ Công Thương đặt ra mục tiêu đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP đạt từ 30%-35%. ]]>
2018-08-28 14:40:48 2018-08-28 14:40:48 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12279-co-cau-lai-nganh-cong-nghiep-viet-nam-giai-doan-2018-2020.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Thống nhất QLNN đối với hệ thống phân phối thuốc]]>
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg, ngày 23/08/2018 về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc. ]]>
2018-08-24 08:17:56 2018-08-24 08:17:56 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12250-thong-nhat-qlnn-doi-voi-he-thong-phan-phoi-thuoc.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Kiên quyết không cho ra khơi khi chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định]]>
Đây là một trong những yêu cầu được Chính phủ đưa ra nhằm khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). ]]>
2018-08-20 16:37:17 2018-08-20 16:37:17 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12222-kien-quyet-khong-cho-ra-khoi-khi-chua-du-cac-thu-tuc-giay-to-cac-trang-thiet-bi-theo-quy-dinh.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Phát triển hợp tác xã dứt khoát không để chạy theo bệnh hình thức, phải thực chất]]>
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Quyết định số 461/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp có hiệu quả đến năm 2020. ]]>
2018-08-19 08:40:06 2018-08-19 08:40:06 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12216-phat-trien-hop-tac-xa-dut-khoat-khong-de-chay-theo-benh-hinh-thuc-phai-thuc-chat.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/
<![CDATA[Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất đầu mối đối với 6 nhóm sản phẩm]]>
Theo Văn phòng Thường trực Cải cách hành chính (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), sau khi rà soát 6 nhóm hàng hóa đang chịu sự kiểm tra chuyên ngành của nhiều đơn vị trong Bộ, Ban cán sự Đảng Bộ nhất trí chủ trương giao cho một đầu mối kiểm tra đối với các nhóm hàng đang chồng chéo trong quản lý. ]]>
2018-08-16 14:49:22 2018-08-16 14:49:22 http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/174-12200-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-thong-nhat-dau-moi-doi-voi-6-nhom-san-pham.html kinhtevadubao.vn hotro@kinhtevadubao.vn http://kinhtevadubao.vn/